Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich"— Zapis prezentacji:

1 Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich
Zespół prof. B. Tomaszewska, Zakład Biochemii Wpływ bakterii degradujących związki ropopochodne na poziom stresu oksydacyjnego u rzepaku ozimego, rosnącego w ziemi zanieczyszczonej olejem napędowym Indukcja ekspresji genów kodujących enzymy systemu antyoksydacyjnego w Brassica juncea, odmiana Małopolska Antyoksydacyjny system ochronny w roślinie hiperakumulującej w warunkach stresu wywołanego metalami śladowymi Hiperakumulator metali Brassica Juncea transport i stan oksydoredukcyjny Poziom ekspresji enzymów metabolizmu glutationu w roślinach w warunkach stresu oksydacyjnego wywołanego metalami ciężkimi.

2 Proponowane tytuły prac magisterskich
Prof. Mikołaj Olejniczak, Zakład Biochemii Mechanizmy regulacji translacji u bakterii Mechanizmy patogenezy u bakterii z rodzaju Salmonella Regulacja ekspresji białek błony zewnętrznej bakterii Escherichia coli oraz  Salmonella typhimurium przez niekodujące cząsteczki RNA Znaczenie jonów magnezu dla struktury i funkcji niekodujących RNA bakterii

3 Proponowane tytuły prac magisterskich Zakładu Biotechnologii
Projektowanie białka fosfatazy białkowej 2C ABI1 z Arabidopsis thaliana metodą mutagenezy ukierunkowanej Charakterystyka linii transgenicznych /A. thaliana/ zawierających konstrukty genetyczne dla histonu H2A Z pod kątem ilości produkowanego,zrekombinowanego białka Badanie funkcji wariantu histonowego H2A.Z: opracowanie wybranych elementów metodycznych Analiza porównawcza eukariotycznych systemów identyfikacji wadliwych mRNA

4 Proponowane tematy prac magisterskich, Zakład Ekspresji Genów promotorzy: prof. Zofia Szweykowska-Kulińska prof. Artur Jarmołowski prof. Krzysztof Sobczak Rola mikro RNA w odpowiedzi roślin na stres wysokiej temperatury ( Z S-K) Udział mikro RNA w adaptacji roślin do stresu suszy (Z S-K) Biogeneza mikro RNA - kluczowych regulatorów ekspresji genów (Z S-K) Genetyczne uwarunkowania powstawania rodni i plemni u najstarszych roślin lądowych - wątrobowców (Z S-K) Optymalizacja transformacji genetycznej mchu Physcomitrella patens (Z S-K) Optymalizacja transformacji genetycznej wątrobowca Pellia endiviifolia (Z S-K) Odziaływania białek snRNP U1 z maszyneria biogenezy mikro RNA (AJ) Kotranskrypcyjne dojrzewanie pre-mRNA (AJ) Budowa uniwersalnego modelu komórkowego do testowania aktywności białka MBNL1 w kontekście patomechanizmu dystrofii miotonicznej (KS)

5 Proponowane tematy prac magisterskich Zakładu Genetyki Molekularnej Człowieka
Expresion of IFN-induced transcription factors in HEK 293 cells Modern genomics in heart and kidney transplantation Delivery, internalization and distribution of Peptide Nucleic Acids in mammalian cells

6 zespół prof. W. Jarmuszkiewicz, Zakład Bioenergetyki
Proponowane tematy prac licencjackich: 1) Dynamika sieci mitochondrialnej (dr Andrzej Woyda-Płuszczyca) 2) Nośniki wewnętrznej błony mitochondrialnej (dr Andrzej Woyda-Płosczyca) 3) Dehydrogenazy zewnętrznego i wewnętrznego NADH i NADPH w łańcuchu oddechowym mitochondriów roślin, grzybów i Protista (dr Nina Antos-Krzemińska)4) Alternatywna oksydaza jako cel w terapii chorób wywoływanych przez oportunistycznego pasożyta Acanthamoeba castellanii (dr Nina Antos-Krzemińska) Proponowane tematy prac magisterskich: 1) Wpływ temperatury na aktywność mitochondriów bulw Solanum tuberosum 2) Przeklonowanie genu kodującego białko rozprzęgające Acanthamoeba castellanii (AcUCP) z wektora klonującego do drożdżowego wektora ekspresyjnego pYES2 i detekcja ekspresji funkcjonalnego białka AcUCP w mitochondriach drożdży Saccharomyces cerevisiae zespół prof. H. Kmity, Zakład Bioenergetyki NIESTETY, TYLKO TEORETYCZNE Modele eksperymentalne w badaniach chorób neurodegeneracyjnych (H. Kmita) Mechanizmy działania czynników cytoprotekcyjnych i cytotoksycznych (H. Kmita) Organizacja kompleksów importowych zewnętrznej błony mitochondrialnej u przedstawicieli różnych linii rozwojowych. (dr M. Wojtkowska) Rola izoform ludzkiego białka VDAC w cytoprotekcyjnym działaniu minocyklinyZAJĘTY Udział translokazy nukleotydów adeninowych w cytoprotekcyjnym działaniu minocykliny ZAJĘTY Masowa ekspresja białek kanałowych aparatu importu białka do mitochondriów do badań elektrofizjologicznych (dr M. Wojtkowska) ZAJĘTY


Pobierz ppt "Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google