Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System, który łączy Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -system tranzytowy Warszawa, 24 września 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System, który łączy Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -system tranzytowy Warszawa, 24 września 2013."— Zapis prezentacji:

1 system, który łączy Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -system tranzytowy Warszawa, 24 września 2013

2 GAZ-SYSTEM S.A. Najważniejsze zmiany w IRiESP SGT system, który łączy Wprowadzenie: - przepustowości powiązanej, - mechanizmu aukcji Dostosowanie: - jednostek, - doby, miesiąca i roku gazowego do obowiązujących w Niemczech i w Polsce, Uproszczenie modelu zawierania i realizacji umów, Wprowadzenie kontraktowego punktu wyjścia do sieci krajowej, Implementacja zapisów CMP.

3 GAZ-SYSTEM S.A. Zamiany wprowadzone w wyniku konsultacji ZMIANY FORMALNE: Modyfikacja zapisów dotyczących aktualizacji IRiESP SGT - wykreślenie szczegółowych zapisów – proces aktualizacji opisany w Ustawie Prawo Energetyczne – inicjatywa URE, Poszerzenie katalogu dopuszczalnych dokumentów koniecznych przy składaniu wniosku o przyłączenie – dokumenty potwierdzające roczne ilości, zastąpione pozwalającymi na przeprowadzenie analiz, system, który łączy

4 GAZ-SYSTEM S.A. Zamiany wprowadzone w wyniku konsultacji ZMIANY FORMALNE: Redukcja zapisów w umowie o przyłączenie – rezygnacja z zapisów określających ilości i czas, w którym ZUP jest zobowiązany odbierać paliwo gazowe, Wcześniejsza informacja o rozpoczęciu procedury udostępniania przepustowości powiązanej – 14 dni zmieniono na 2 miesiące – ułatwienie dla potencjalnych uczestników procedury, system, który łączy

5 GAZ-SYSTEM S.A. Zamiany wprowadzone w wyniku konsultacji ZMIANY FORMALNE: Przepustowość na wszystkie produkty poza dobowymi zawsze przydzielana w drodze aukcji - wcześniej tylko gdy zapotrzebowanie przekraczało dostępną przepustowość – ujednolicenie procedury przydziału przepustowości, Dokumenty potwierdzające dostarczanie paliwa do SGT wymagane jedynie w przypadku punktu wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym kraju nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub nie będącym państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na wniosek Uczestników procesu konsultacji, system, który łączy

6 GAZ-SYSTEM S.A. Zamiany wprowadzone w wyniku konsultacji ZMIANY FORMALNE: W przypadku punktu wejścia na połączeniu z systemem przesyłowym kraju nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub nie będącym państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym możliwość uczestniczenia w aukcji jedynie do wysokości przepustowości odpowiadającej ilości paliwa gazowego wynikającej z dokumentów potwierdzających możliwość dostarczania paliwa gazowego do SGT, system, który łączy

7 GAZ-SYSTEM S.A. Zamiany wprowadzone w wyniku konsultacji ZMIANY PROCESOWE: Wstępna informacja o możliwości świadczenia usługi przesyłania udostępniana ZUP o godzinę wcześniej – o 15:00 – na wniosek uczestników procesu konsultacji, Usunięcie zapisów ograniczających renominacje (CMP) – implementacja alternatywnego rozwiązania z CMP, Wprowadzenie zapisów regulujących funkcjonowanie mechanizmu nadsubskrypcji i wykupu (CMP) – w zamian za zapisy dotyczące ograniczeń w renominacjach, system, który łączy

8 GAZ-SYSTEM S.A. Zamiany wprowadzone w wyniku konsultacji ZMIANY INNE: Dodanie definicji: - CRG, - PWP, - Usługi przesyłania rewersowego, Modyfikacja definicji doby gazowej, miesiąca gazowego i roku gazowego - zgodnie z uwagami Uczestników procesu konsultacji, Uzasadnienie dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie i Prezesa URE wydania warunków przyłączenia częściowo uwzględniających wniosek. system, który łączy

9 GAZ-SYSTEM S.A. Zamiany wprowadzone w wyniku konsultacji system, który łączy PRZEPISY PRZEJŚCIOWE: Do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. Od 1 sierpnia 2014 r. Przepustowość (moc umowna) m 3 /dm 3 /hkWh/h Zdolnośćm 3 /hkWh/h Ilość paliwa gazowego przy nominajcach i renominacjach m 3 /hkWh/h Obliczanie opłaty z tytułu zarządzania ograniczeniami m 3 /hm 3 /h / kWh/hkWh/h PWPfizyczny Lwówek i fizyczny Włocławek Połączenie Lwówka i Włocławka

10 system, który łączy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System, który łączy Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej -system tranzytowy Warszawa, 24 września 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google