Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku ID grupy: 96/63_mp_g1 Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Cząsteczkowa budowa materii Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 1.Informacje o projekcie 2.Cele projektu 3.Rozwój wiedzy i umiejętności 4.My – uczniowie! 5.Nasze pierwsze zajęcia 6.Nasza baza danych 7.Świat pod mikroskopem to świat widziany gołym okiem – realizujemy cele z biologii 8.Geografia na wesoło – realizujemy cele z geografii 9.Ciekawa chemia – realizujemy cele z chemii 10.Matematyka wokół nas – realizujemy cele z matematyki 11.Spotkanie z fizyką – realizujemy cele z fizyki 12.Wyniki prac nad projektem 13.Efekty naszej pracy

4 "Rozwój przez kompetencje" w Zespole Szkół w Kurzętniku to projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS – u, którego realizatorem w województwie podlaskim jest Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2010 roku do sierpnia 2012 roku. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych Zajęcia grupy pierwszej odbywały się w każdą środę od 21 kwietnia 2010r. do 24 czerwca 2010r.

5 Cele projektu: Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji Doskonalenie umiejętności prezentacji zabranych materiałów Rozwijanie własnych zainteresowań Samokształcenie Wyrabianie odpowiedzialności za prace własną i całej grupy Kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji

6 Rozwój wiedzy i umiejętności: Biologia: poznanie budowy materii; poznanie właściwości i zastosowań mikroskopu; stosowanie mikroskopu do badań Matematyka: poznanie wzorów do obliczeń powierzchni wieloboków i koła, długości okręgu, objętości walców; zapoznanie z możliwościami statystycznego opisu zjawiska; obliczanie objętości cieczy z doświadczeń; interpretacja danych, wnioskowanie Geografia: zapoznanie z dziejami Ziemi, poznanie budowy i składników Ziemi; znajomość ważniejszych wydarzeń z przeszłości geologicznej; czytanie map i przekrojów geologicznych Chemia: poznanie budowy atomu; tworzenie schematów budowy cząsteczki wodoru i wody Fizyka: zapoznanie z cząsteczkową budową materii; poznanie różnorodności właściwości materii; analiza, ocena i interpretacja danych z doświadczeń dotyczących budowy materii i ich właściwości

7 Prawie wszyscy interesujemy się przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Chłopcy w naszej grupie kibicują wytrwale drużynom sportowym, zaś dziewczyny interesują się muzyką i tańcem. Podział na grupy zadaniowe: Grupa matematycznaAnita PomierskaKinga Fimiarz fizycznaKarolina KarbowskaJustyna Kamińska geograficznaBartosz KalinowskiPiotr Jankowski biologicznaKarolina OlitkowskaKinga Stawowa chemicznaAneta KłosowskaKarolina Mech

8 Aneta Kłosowska Karolina Olitkowska

9 Kinga Stawowa Piotr Jankowski

10 Karolina Mech Anita Pomierska

11 Karolina Karbowska Bartosz Kalinowski

12 Kinga Fimiarz Justyna Kamińska

13 Zajęcia zaczęliśmy od integracji naszej grupa poprzez wykonanie ćwiczenia "Wizytówka", Spisaliśmy również nasze motywacje uczestnictwa w projekcie. Ćwiczenie: budowanie wieży oraz koło - kwadrat pozwoliły nam na wybór ról zadaniowych. Nasza opiekun grupy przedstawiła nam temat projektowy oraz ułożyliśmy wstępny harmonogram prac…

14 Ćwiczenia zaczęliśmy od uzupełnienia bazy danych osobowych uczestników projektu oraz przypomnienia zawartości tematu projektowego. Następnie przeprowadziliśmy "test na wejście" i dokonaliśmy podziału na grupy zadaniowe. Ustaliliśmy również cele i metody naszej pracy.

15 Rysunek spod mikroskopu Zasady mikroskopowania Na kolejnych zajęciach omawialiśmy zagadnienia związane z biologią. Przygotowywaliśmy preparaty i uczyliśmy się mikroskopowania. Nasza opiekun przypomniała nam jak wykonywać rysunki spod mikroskopu. Wyszło nam nawet dobrze. Pod koniec spotkania zaczęliśmy lepić model DNA z masy solnej.

16 Czy pod mikroskopem znajdziemy cząsteczki? Poszukiwania cząsteczek ;-) Zajęcia poświęcone mikroskopowaniu pozwoliły nam zbadać budowę materii z wykorzystaniem mikroskopu.

17 Co oznacza skrót DNA? Najpierw sprawdziliśmy to w Internecie… …następnie spróbowaliśmy stworzyć nasze własne DNA z masy solnej… trzeba więc było ulepić MODEL CZĄSTECZKI… Budowa DNA … i nasz model…

18 Na tych zajęciach poznaliśmy dzieje ziemi. Przedstawione one zostały w postaci prezentacji multimedialnej. Następnie każdy z nas miał za zadanie znaleźć i omówić budowę i składniki Ziemi. Z kolei o przeszłości geologicznej każdy z nas musiał sam się czegoś dowiedzieć poprzez krótkie informacje zamieszczone na poszczególnych stronach internetowych. Te zajęcia były szczególnie ciekawe, gdyż uczyliśmy się o planecie na której mieszkamy już od tylu lat i na której tak dużo się działo i zmieniło na przestrzeni dziejów między innymi przez człowieka i rozwój techniki. Prezentacja,,Historia naszej planety

19 Profile glebowe Korzystając z zasobów Internetu szukaliśmy również schematów i opisów profili glebowych:

20 Na zajęciach poświęconych chemii prym wiodła grupa chemiczna. Na samym początku Aneta i Karolina wystąpiły z krótkim wykładem, który przedstawiły przy pomocy przygotowanych własnoręcznie plansz dydaktycznych. Karolina przy omawianiu budowy atomu

21 Następnie poznaliśmy nazwiska osób, które w największym stopniu przyczyniły się do poznania budowy materii… … i wykonaliśmy modele cząsteczek wody, wodoru, amoniaku oraz dwutlenku węgla z plasteliny i wykałaczek

22 Skoro atomy pierwiastków tworzą cząsteczki, a prawie każdy z pierwiastków ma zastosowanie w naszym życiu… to MATERIA ZBUDOWANA JEST Z CZĄSTECZEK Na sam koniec zajęć zaczęliśmy tworzyć, własnoręcznie, układ okresowy pierwiastków. Pierwiastki przedstawiały obrazki wycięte z gazet, które miały za zadanie wskazać wykorzystanie danego pierwiastka w życiu codziennym.

23 Nasze kolejne zajęcia poświęcone były matematyce. Oglądaliśmy na nich prezentacje multimedialną Cząsteczkowa budowa materii (www.szkolnictwo.pl), a także rozwiązywaliśmy zadania matematyczne dotyczące m. in. objętości i pola. Rozmawialiśmy również o danych statystycznych. Anita przy omawianiu jednego z zadań Model graniastosłupa

24 W drugiej części spotkania przeszliśmy do doświadczeń… Kinga sprawdzała jak miesza się denaturat z wodą Anita obliczała objętość bryły…

25 O matematyce bardzo dużo dowiedzieliśmy się również podczas wizyty wykładowcy uniwersyteckiego w naszej szkole

26 Głównym tematem kolejnych zajęć była fizyka. W związku z tym dziewczęta prowadzące zaprezentowały nam ciekawą prezentację i pomogły nam zapamiętać wzór na gęstość, masę oraz objętość. Przedstawiły też informacje o dyfuzji, ruchach Browna i innych zjawiskach fizycznych. Ostatnią pozycją w planie był konkurs podsumowujący nasze zajęcia z fizyki. Polegał on na odpowiadaniu na pytania i obliczaniu zadań - w związku z tym przewidziano nagrodę w postaci ciastek. Ciastka wszystkim smakowały ;) Bartek podczas wyjaśniania zadaniaPraca w grupach nad zadaniami z fizyki Wzory z których korzystaliśmy

27 Zdobyte umiejętności rozwiązywania zadań wykorzystaliśmy do interpretacji wyników doświadczeń… Karolina i Kinga wykazały, że zachodzi dyfuzja Piotr udowodnił, że cząsteczki przemieszczają się szybciej w wyższej temperaturze

28 Justyna wykazała, że dyfuzja zachodzi również w życiu codziennym. Z upływem czasu można było wyczuć w herbacie słodki smak cukru… Aneta wyjaśniła, jaka jest różnica pomiędzy mieszaniną jednorodną i niejednorodną

29 Karolina Mech i Karolina Olitkowska badały ściśliwość gazów i cieczy za pomocą… strzykawek Następnie omówiły ułożenie cząsteczek w gazach, cieczach i ciałach stałych i wyjaśniły procesy topnienia, parowania, krzepnięcia, skraplania oraz sublimacji i resublimacji

30 Aneta udowodniła, że dyfuzja może zachodzić również pomiędzy ciałem stałym a cieczą… Kinga omówiła ruchy Browna

31 Na koniec obejrzeliśmy prezentację, przygotowaną przez Piotra na temat poruszanych na zajęciach zagadnień z fizyki

32 Kolejne zajęcia poświęciliśmy zbieraniu i opracowywaniu materiałów, z których korzystaliśmy podczas naszych wcześniejszych spotkań. Oto nasze wyniki: 1.Podczas obserwacji komórek roślinnych pod mikroskopem nauczyliśmy się przygotowywać mikroskop do pracy, wykonywać preparaty mikroskopowe oraz rysunki spod mikroskopu. 2.Wykonaliśmy model cząsteczki DNA z masy solnej

33 1. poznaliśmy dzieje Ziemi i ważniejsze wydarzenia z jej przeszłości geologicznej 2. poznaliśmy budowę geologiczną i składniki Ziemi (woda, skały, substancje gazowe) 3. nauczyliśmy się analizować przekroje i mapy geologiczne 4. utworzyliśmy prezentację multimedialną Historia naszej planety wykorzystując zasoby Internetu Justyna podczas omawiania budowy geologicznej Ziemi Bartek i Piotr podczas tworzenia prezentacji W wyniku zajęć poświęconych geografii:

34 Wynikiem zajęć poświęconych zagadnieniom chemicznym jest: Zbiór doświadczeń wykonywanych podczas zajęć, które wykazują, ze materia zbudowana jest z cząsteczek: 1. Modelowe przedstawienie procesu dyfuzji gazów 2. Przenikanie jodu rozpuszczonego w alkoholu etylowym 3. Dyfuzja cząstek atramentu w szklance wody 4. Wpływ temperatury na szybkość dyfuzji 5. Proces mieszania się denaturatu z wodą Modelowe przedstawienie procesu dyfuzji gazów

35 Opracowanie informacji o budowie materii i cząsteczki Opracowanie informacji o naukowcach zajmujących się tą tematyką Układ okresowy pierwiastków zawierający informacje o zastosowaniu pierwiastków w życiu codziennym Modele cząsteczek wykonane z plasteliny i wykałaczek Animacje:

36 Podczas zajęć grupy matematycznej: Poznaliśmy wzory matematyczne: Długość okręgu-> l=2лr Objętość prostopadłościanu-> V=abh Objętość sześcianu-> V=a³ Pole równoległoboku-> P=a*h Pole deltoidu-> P=1/2 d1*d2 Pole trapezu-> P=1/2 (a+b)*h Objętość walca-> V=л*r²*h Pole walca->P=2лr²+2лr*H Objętość stożka-> V=1/3 Pp*h Pole kuli-> P=4л*r² Objętość kuli-> V=4/3л*r³ Objętość ostrosłupa->V=1/3P*h

37 Udoskonaliliśmy rozwiązywanie zadań matematycznych takich jak np. 1. Oblicz promień podstawy walca, którego objętość wynosi 100 cm 3, a długość wysokości równa się 5 dm 2. Oblicz objętość walca, którego promień podstawy ma długość 4 cm, a wysokość 6 cm 3. Dany jest stożek o objętości 40 cm 3 i wysokości 5 cm. Oblicz długość promienia jego podstawy Obliczaliśmy objętość cieczy z doświadczeń

38 Szacowaliśmy wyrażenia algebraiczne Przykład Oszacuj ile trzeba zapłacić w podanych sytuacjach A. Za zakupy stu dwudziestu siedmiu par spodni po 376 zł? B. Za zestaw fotela,kanapy i stolika, gdy fotel kosztuje 1219 zł,kanapa 5430 zł a stolik 656 zł. Przykład Porównaj ułamki i zaznacz na osi liczbowej A.13\17 i 8\7 B.-5\6 i 1\6 C.-2\3 i - 9\3 D.5\2 i 5\9 Przykład Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego korzystając z praw działań [72+4(14-7)]:5:[(44-4):2]= Przykład Wykonaj działania w wyrażeniu algebraicznym korzystając z praw działań -6,8a-13,6+a*(20+1)-5*3*(a+1)=

39 Wyniki zajęć poświęconych fizyce: Udoskonaliliśmy rozwiązywanie zadań takich jak np.: 1. Jaką gęstość ma ciało o masie 160kg i objętości 2m³? 2. Z jakiej substancji może być wykonany sześcian o masie 83,92kfg i o krawędzi 2 dm? 3. Oblicz gęstość mosiężnego klucza jeżeli jego masa wynosi 20dag 4. Oblicz,masę wody wlanej do basenu o wymiarach 2m x3mx1,5m.przyjmnij że basen został napełniony po brzegi. 5. Jaką masę ma bryła lodu o objętości 2dm? 6. Z jakiego metalu jest bryła o masie 139,5 i objętości 50dm? 7. Oblicz masę deski o wymiarach 5cm x2cm x 1m

40 Wykonywaliśmy doświadczenia: 1. Zaparz herbatę i wsyp 2 łyżeczki cukru – nie mieszaj. Sprawdź smak i zanotuj wyniku. Następnie co 5 minut sprawdzaj smak herbaty. 2. Rozpyl w powietrzu perfum. Kilka osób niech stoi w różnych miejscach klasy. I sprawdźcie, gdzie zapach perfum dojdzie najprędzej. 3. Do jednej szklanki wlać gorącą wodę, a do drugiej zimną. Do każdej szklanki nakroplić niewielką ilość atramentu. Obserwować co się dziej. 4. Przekrój ziemniaka na pół. Na środek jednej z połówek nakropl jodynę. Złóż ze sobą obie połówki. Zajrzyj do środka ziemniaka po upływie 5 – 10 minut. 5. Napełnij strzykawkę wodą. Wylot strzykawki zatkaj palcem. Spróbuj przesunąć tłoczek raz w jedną raz w drugą. Doświadczenie powtórz z pustą strzykawką. 6. Napełnij naczynie szklane wodą,dodaj jedną kroplę atramentu. Wykonaj rysunek, zanotuj obserwacje i wnioski. 7. Zanurz kredę w atramencie. Co się dzieje?

41 Poznaliśmy kinetyczno – cząsteczkową teorię budowy materii

42 Głównym efektem naszych zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych: 1)porozumiewanie się w języku ojczystym; 2)porozumiewanie się w językach obcych; 3)kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4)kompetencje informatyczne; 5)umiejętność uczenia się; 6)kompetencje społeczne i obywatelskie; 7)inicjatywność i przedsiębiorczość; 8)świadomość i ekspresja kulturalna. Realizacja zajęć metodą projektu pozwoliłam nam: 1.Nauczyć się planować i organizować własną pracę 2.Pracować w grupie rówieśników, prezentować własny punkt widzenia, wypowiadać się na forum grupy, dzielić się pracą 3.Doskonalić operowanie informacją, posługiwanie się Internetem, pracę na komputerze 4.Nauczyć się rozwiązywać problemy naukowe

43 Efektem pracy nad projektem: Cząsteczkowa budowa materii jest potwierdzenie tematu projektu, że materia, czyli wszystko to, co znajdujemy wokół siebie, zarówno ożywiona jak i nieożywiona składa się z cząsteczek.

44 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google