Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku
ID grupy: 96/63_mp_g1 Kompetencja: matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Cząsteczkowa budowa materii Semestr/rok szkolny: /2010

3 Plan prezentacji Informacje o projekcie Cele projektu
Rozwój wiedzy i umiejętności My – uczniowie! Nasze pierwsze zajęcia Nasza baza danych Świat pod mikroskopem to świat widziany gołym okiem – realizujemy cele z biologii Geografia na wesoło – realizujemy cele z geografii Ciekawa chemia – realizujemy cele z chemii Matematyka wokół nas – realizujemy cele z matematyki Spotkanie z fizyką – realizujemy cele z fizyki Wyniki prac nad projektem Efekty naszej pracy

4 Informacje o projekcie
"Rozwój przez kompetencje" w Zespole Szkół w Kurzętniku to projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS – u, którego realizatorem w województwie podlaskim jest Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w okresie od kwietnia 2010 roku do sierpnia 2012 roku. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjum w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych Zajęcia grupy pierwszej odbywały się w każdą środę od 21 kwietnia 2010r. do 24 czerwca 2010r.

5 Cele projektu: Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji Doskonalenie umiejętności prezentacji zabranych materiałów Rozwijanie własnych zainteresowań Samokształcenie Wyrabianie odpowiedzialności za prace własną i całej grupy Kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji

6 Rozwój wiedzy i umiejętności:
Biologia: poznanie budowy materii; poznanie właściwości i zastosowań mikroskopu; stosowanie mikroskopu do badań Matematyka: poznanie wzorów do obliczeń powierzchni wieloboków i koła, długości okręgu, objętości walców; zapoznanie z możliwościami statystycznego opisu zjawiska; obliczanie objętości cieczy z doświadczeń; interpretacja danych, wnioskowanie Geografia: zapoznanie z dziejami Ziemi, poznanie budowy i składników Ziemi; znajomość ważniejszych wydarzeń z przeszłości geologicznej; czytanie map i przekrojów geologicznych Chemia: poznanie budowy atomu; tworzenie schematów budowy cząsteczki wodoru i wody Fizyka: zapoznanie z cząsteczkową budową materii; poznanie różnorodności właściwości materii; analiza, ocena i interpretacja danych z doświadczeń dotyczących budowy materii i ich właściwości

7 Nasze zainteresowania
My uczniowie! Nasze zainteresowania Prawie wszyscy interesujemy się przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi. Chłopcy w naszej grupie kibicują wytrwale drużynom sportowym, zaś dziewczyny interesują się muzyką i tańcem . Podział na grupy zadaniowe: Grupa matematyczna Anita Pomierska Kinga Fimiarz fizyczna Karolina Karbowska Justyna Kamińska geograficzna Bartosz Kalinowski Piotr Jankowski biologiczna Karolina Olitkowska Kinga Stawowa chemiczna Aneta Kłosowska Karolina Mech

8 Karolina Olitkowska Aneta Kłosowska

9 Piotr Jankowski Kinga Stawowa

10 Anita Pomierska Karolina Mech

11 Bartosz Kalinowski Karolina Karbowska

12 Justyna Kamińska Kinga Fimiarz

13 Nasze pierwsze zajęcia
Zajęcia zaczęliśmy od integracji naszej grupa poprzez wykonanie ćwiczenia  "Wizytówka", Spisaliśmy również nasze motywacje uczestnictwa w projekcie. Ćwiczenie: budowanie wieży oraz koło - kwadrat pozwoliły nam na wybór ról zadaniowych. Nasza opiekun grupy przedstawiła nam temat projektowy oraz ułożyliśmy wstępny harmonogram prac…

14 Nasza baza danych Ćwiczenia zaczęliśmy od uzupełnienia bazy danych osobowych uczestników projektu oraz  przypomnienia zawartości tematu projektowego. Następnie przeprowadziliśmy  "test na wejście" i dokonaliśmy podziału na grupy zadaniowe. Ustaliliśmy również cele i metody naszej pracy.

15 Świat Pod mikroskopem to świat widziany Dużym okiem
Na kolejnych zajęciach omawialiśmy zagadnienia związane z biologią. Przygotowywaliśmy preparaty i uczyliśmy się mikroskopowania. Nasza opiekun przypomniała nam jak wykonywać rysunki spod mikroskopu. Wyszło nam nawet dobrze. Pod koniec spotkania zaczęliśmy lepić model DNA z masy solnej. Zasady mikroskopowania Rysunek spod mikroskopu

16 Czy pod mikroskopem znajdziemy cząsteczki?
Zajęcia poświęcone mikroskopowaniu pozwoliły nam zbadać budowę materii z wykorzystaniem mikroskopu. Poszukiwania cząsteczek ;-)

17 Co oznacza skrót DNA? Najpierw sprawdziliśmy to w Internecie…
…następnie spróbowaliśmy stworzyć nasze „własne” DNA z masy solnej… trzeba więc było ulepić MODEL CZĄSTECZKI… Budowa DNA … i nasz model…

18 GEOGRAFIA NA WESOŁO Na tych zajęciach poznaliśmy dzieje ziemi. Przedstawione one zostały w postaci prezentacji multimedialnej. Następnie każdy z nas miał za zadanie znaleźć i omówić budowę i składniki Ziemi. Z kolei o przeszłości geologicznej każdy z nas musiał sam się czegoś dowiedzieć poprzez krótkie informacje zamieszczone na poszczególnych stronach internetowych. Te zajęcia były szczególnie ciekawe, gdyż uczyliśmy się o planecie na której mieszkamy już od tylu lat i na której tak dużo się działo i zmieniło na przestrzeni dziejów między innymi przez człowieka i rozwój techniki. Prezentacja ,,Historia naszej planety”

19 Profile glebowe Korzystając z zasobów Internetu szukaliśmy również schematów i opisów profili glebowych:

20 Karolina przy omawianiu budowy atomu
Ciekawa chemia Na zajęciach poświęconych chemii prym wiodła grupa chemiczna. Na samym początku Aneta i Karolina wystąpiły z krótkim wykładem, który przedstawiły przy pomocy przygotowanych własnoręcznie plansz dydaktycznych. Karolina przy omawianiu budowy atomu

21 Następnie poznaliśmy nazwiska osób, które w największym stopniu przyczyniły się do poznania budowy materii… … i wykonaliśmy modele cząsteczek wody, wodoru, amoniaku oraz dwutlenku węgla z plasteliny i wykałaczek 

22 Na sam koniec zajęć zaczęliśmy tworzyć, własnoręcznie, układ okresowy pierwiastków. Pierwiastki przedstawiały obrazki wycięte z gazet, które miały za zadanie wskazać wykorzystanie danego pierwiastka w życiu codziennym. Skoro atomy pierwiastków tworzą cząsteczki, a prawie każdy z pierwiastków ma zastosowanie w naszym życiu… to MATERIA ZBUDOWANA JEST Z CZĄSTECZEK 

23 Matematyka wokół nas Nasze kolejne zajęcia poświęcone były matematyce. Oglądaliśmy na nich prezentacje multimedialną „Cząsteczkowa budowa materii” (www.szkolnictwo.pl), a także rozwiązywaliśmy zadania matematyczne dotyczące m. in. objętości i pola. Rozmawialiśmy również o danych statystycznych. Model graniastosłupa Anita przy omawianiu jednego z zadań

24 W drugiej części spotkania przeszliśmy do doświadczeń…
Anita obliczała objętość bryły… Kinga sprawdzała jak miesza się denaturat z wodą

25 O matematyce bardzo dużo dowiedzieliśmy się również podczas wizyty wykładowcy uniwersyteckiego w naszej szkole

26 Praca w grupach nad zadaniami z fizyki
Spotkanie z fizyką Głównym tematem kolejnych zajęć była fizyka.  W związku z tym dziewczęta prowadzące zaprezentowały nam ciekawą prezentację i pomogły nam zapamiętać wzór na gęstość, masę oraz objętość. Przedstawiły też informacje o dyfuzji, ruchach Browna i innych zjawiskach fizycznych. Ostatnią pozycją w planie był konkurs podsumowujący nasze zajęcia z fizyki. Polegał on na odpowiadaniu na pytania i obliczaniu zadań - w związku z tym przewidziano nagrodę w postaci ciastek. Ciastka wszystkim smakowały ;) Praca w grupach nad zadaniami z fizyki Bartek podczas wyjaśniania zadania Wzory z których korzystaliśmy

27 Karolina i Kinga wykazały, że zachodzi dyfuzja
Zdobyte umiejętności rozwiązywania zadań wykorzystaliśmy do interpretacji wyników doświadczeń… Karolina i Kinga wykazały, że zachodzi dyfuzja Piotr udowodnił, że cząsteczki przemieszczają się szybciej w wyższej temperaturze

28 Justyna wykazała, że dyfuzja zachodzi również w życiu codziennym.
Z upływem czasu można było wyczuć w herbacie słodki smak cukru… Aneta wyjaśniła, jaka jest różnica pomiędzy mieszaniną jednorodną i niejednorodną

29 Karolina Mech i Karolina Olitkowska badały ściśliwość gazów i cieczy za pomocą… strzykawek 
Następnie omówiły ułożenie cząsteczek w gazach, cieczach i ciałach stałych i wyjaśniły procesy topnienia, parowania, krzepnięcia, skraplania oraz sublimacji i resublimacji

30 Aneta udowodniła, że dyfuzja może zachodzić również pomiędzy
ciałem stałym a cieczą… Kinga omówiła ruchy Browna

31 Na koniec obejrzeliśmy prezentację, przygotowaną przez Piotra na temat poruszanych na zajęciach zagadnień z fizyki

32 Wyniki prac badawczych nad projektem
Kolejne zajęcia poświęciliśmy zbieraniu i opracowywaniu materiałów, z których korzystaliśmy podczas naszych wcześniejszych spotkań. Oto nasze wyniki: Podczas obserwacji komórek roślinnych pod mikroskopem nauczyliśmy się przygotowywać mikroskop do pracy, wykonywać preparaty mikroskopowe oraz rysunki spod mikroskopu. Wykonaliśmy model cząsteczki DNA z masy solnej

33 W wyniku zajęć poświęconych geografii:
poznaliśmy dzieje Ziemi i ważniejsze wydarzenia z jej przeszłości geologicznej poznaliśmy budowę geologiczną i składniki Ziemi (woda, skały, substancje gazowe) nauczyliśmy się analizować przekroje i mapy geologiczne utworzyliśmy prezentację multimedialną „Historia naszej planety” wykorzystując zasoby Internetu Justyna podczas omawiania budowy geologicznej Ziemi Bartek i Piotr podczas tworzenia prezentacji

34 Wynikiem zajęć poświęconych zagadnieniom chemicznym jest:
Zbiór doświadczeń wykonywanych podczas zajęć, które wykazują, ze materia zbudowana jest z cząsteczek: Modelowe przedstawienie procesu dyfuzji gazów Przenikanie jodu rozpuszczonego w alkoholu etylowym Dyfuzja cząstek atramentu w szklance wody Wpływ temperatury na szybkość dyfuzji Proces mieszania się denaturatu z wodą Modelowe przedstawienie procesu dyfuzji gazów

35 Opracowanie informacji o budowie materii i cząsteczki
Opracowanie informacji o naukowcach zajmujących się tą tematyką Układ okresowy pierwiastków zawierający informacje o zastosowaniu pierwiastków w życiu codziennym Modele cząsteczek wykonane z plasteliny i wykałaczek Animacje:

36 Podczas zajęć grupy matematycznej:
Poznaliśmy wzory matematyczne: Długość okręgu-> l=2лr Objętość prostopadłościanu-> V=abh Objętość sześcianu-> V=a³ Pole równoległoboku-> P=a*h Pole deltoidu-> P=1/2 d1*d2 Pole trapezu-> P=1/2 (a+b)*h Objętość walca-> V=л*r²*h Pole walca->P=2лr²+2лr*H Objętość stożka-> V=1/3 Pp*h Pole kuli-> P=4л*r² Objętość kuli-> V=4/3л*r³ Objętość ostrosłupa->V=1/3P*h

37 Udoskonaliliśmy rozwiązywanie zadań matematycznych takich jak np.
Oblicz promień podstawy walca, którego objętość wynosi 100 cm3, a długość wysokości równa się 5 dm Oblicz objętość walca, którego promień podstawy ma długość 4 cm, a wysokość 6 cm Dany jest stożek o objętości 40 cm3 i wysokości 5 cm. Oblicz długość promienia jego podstawy Obliczaliśmy objętość cieczy z doświadczeń

38 Szacowaliśmy wyrażenia algebraiczne
Przykład Oszacuj ile trzeba zapłacić w podanych sytuacjach A. Za zakupy stu dwudziestu siedmiu par spodni po 376 zł? B. Za zestaw fotela ,kanapy i stolika, gdy fotel kosztuje 1219 zł,kanapa 5430 zł a stolik 656 zł. Porównaj ułamki i zaznacz na osi liczbowej A.13\17 i 8\7 B.-5\6 i 1\6 C.-2\3 i - 9\3 D.5\2 i 5\9 Oblicz wartość wyrażenia arytmetycznego korzystając z praw działań [72+4(14-7)]:5:[(44-4):2]= Wykonaj działania w wyrażeniu algebraicznym korzystając z praw działań -6,8a-13,6+a*(20+1)-5*3*(a+1)=

39 Wyniki zajęć poświęconych fizyce:
Udoskonaliliśmy rozwiązywanie zadań takich jak np.: 1. Jaką gęstość ma ciało o masie 160kg i objętości 2m³? 2. Z jakiej substancji może być wykonany sześcian o masie 83,92kfg i o krawędzi 2 dm? 3. Oblicz gęstość mosiężnego klucza jeżeli jego masa wynosi 20dag 4. Oblicz ,masę wody wlanej do basenu o wymiarach 2m x3mx1,5m.przyjmnij że basen został napełniony po brzegi. 5. Jaką masę ma bryła lodu o objętości 2dm? 6. Z jakiego metalu jest bryła o masie 139,5 i objętości 50dm? 7. Oblicz masę deski o wymiarach 5cm x2cm x 1m

40 Wykonywaliśmy doświadczenia:
1. Zaparz herbatę i wsyp 2 łyżeczki cukru – nie mieszaj. Sprawdź smak i zanotuj wyniku. Następnie co 5 minut sprawdzaj smak herbaty. 2. Rozpyl w powietrzu perfum. Kilka osób niech stoi w różnych miejscach klasy. I sprawdźcie, gdzie zapach perfum dojdzie najprędzej. 3. Do jednej szklanki wlać gorącą wodę, a do drugiej zimną. Do każdej szklanki nakroplić niewielką ilość atramentu. Obserwować co się dziej. 4. Przekrój ziemniaka na pół. Na środek jednej z połówek nakropl jodynę. Złóż ze sobą obie połówki. Zajrzyj do środka ziemniaka po upływie 5 – 10 minut. 5. Napełnij strzykawkę wodą. Wylot strzykawki zatkaj palcem. Spróbuj przesunąć tłoczek raz w jedną raz w drugą. Doświadczenie powtórz z pustą strzykawką. 6. Napełnij naczynie szklane wodą ,dodaj jedną kroplę atramentu. Wykonaj rysunek, zanotuj obserwacje i wnioski. 7. Zanurz kredę w atramencie. Co się dzieje?

41 Poznaliśmy kinetyczno – cząsteczkową teorię budowy materii

42 Efekty pracy Głównym efektem naszych zajęć jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Realizacja zajęć metodą projektu pozwoliłam nam: Nauczyć się planować i organizować własną pracę Pracować w grupie rówieśników, prezentować własny punkt widzenia, wypowiadać się na forum grupy, dzielić się pracą Doskonalić operowanie informacją, posługiwanie się Internetem, pracę na komputerze Nauczyć się rozwiązywać problemy naukowe

43 Efektem pracy nad projektem: „Cząsteczkowa budowa materii” jest potwierdzenie tematu projektu, że materia, czyli wszystko to, co znajdujemy wokół siebie, zarówno ożywiona jak i nieożywiona składa się z cząsteczek.

44


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Kurzętniku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google