Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1 Inwentaryzacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1 Inwentaryzacja."— Zapis prezentacji:

1 Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1 Inwentaryzacja

2 Istota spisu z natury Spis z natury polega na zapisaniu wszystkich składników majątko- wych znajdujących się w danej jednostce w czasie przeprowadzania spisu.

3 Inwentaryzacja Komisja spisowa Spis z natury dokonywany jest przez komisję spisową. W jej skład wchodzą najczęściej przewodniczący i dwie osoby. Osoba odpowiedzialna materialnie nie wchodzi w skład komisji, mimo że uczestniczy w spisie. Komisja wypełnia arkusze spisu. Arkusze spisu są drukami ścisłego zarachowania, co oznacza, że poszczególne karty powinny być ponumerowane, podpisane i ostemplowane przed rozpoczęciem spisu. Arkusze spisu wydawane są przewodniczącemu lub członkom komisji spisowej.

4 Sklep Ogólnospożywczy ul. Racławicka Poznań NIP [pieczątka] ARKUSZ SPISU Z NATURY Rodzaj inwentaryzacji: roczna (UNIWERSALNY) STRONA NR 1 (pierwsza)Sposób przeprowadzenia: spis z natury Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: Ewa Nowak Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej Sklep Ogólnospożywczy ul. Racławicka 8, Poznań Skład komisji inwentaryzacyjnej (imię, nazwisko, stanowisko)Inne osoby obecne przy spisie (imię, nazwisko, stanowisko) 1. Alicja Nowik – kierownik magazynu 2. Lech Adamiak 3. Jan Kowalski 1. Ewa Nowak Spis rozpoczęto dnia XY roku o godzinie 16.00, a zakończono dnia …………………… roku o godzinie …………… Lp. Przedmiot spisywany Jedn. miaryIlość Cena jednostkowa Wartość razem Uwagi Nr inw. Nazwa i opis sprzętu (przedmiotu) Cecha, symbol, numer, gatunek z przeniesienia Podpisy: osoby materialnie odpowiedzialnej i członków komisji: RAZEM Wycenił (imię i nazwisko, podpis) Sprawdził (imię i nazwisko, podpis)

5 Inwentaryzacja Komisja spisowa (cd) Arkusze spisowe są dokumentami księgowymi, popełnione w czasie spisu błędy poprawia się poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń, wpisanie treści poprawne, daty dokonanie poprawki oraz złożenie podpisu uprawnionej osoby. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Arkusze spisu z natury podpisują członkowie komisji i osoba(y) odpowiedzialna materialnie.

6 Sklep Ogólnospożywczy ul. Racławicka Poznań NIP [pieczątka] ARKUSZ SPISU Z NATURY Rodzaj inwentaryzacji: roczna (UNIWERSALNY) STRONA NR 1 (pierwsza)Sposób przeprowadzenia: spis z natury Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: Ewa Nowak Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej Sklep Ogólnospożywczy ul. Racławicka 8, Poznań Skład komisji inwentaryzacyjnej (imię, nazwisko, stanowisko)Inne osoby obecne przy spisie (imię, nazwisko, stanowisko) 1. Alicja Nowik – kierownik magazynu 2. Lech Adamiak 3. Jan Kowalski 1. Ewa Nowak Spis rozpoczęto dnia XY roku o godzinie 16.00, a zakończono dnia XY roku o godzinie Lp. Przedmiot spisywany Jedn. miaryIlość Cena jednostkowa Wartość razem Uwagi Nr inw. Nazwa i opis sprzętu (przedmiotu) Cecha, symbol, numer, gatunek z przeniesienia 1221ser edamski kg1418,50259, ser morski Kg1316,20210, ser topiony Hochland szt.1253,99498, kefir szt.322,8591, śmietana 12% Zott szt.61,9811, śmietana 18% Zott szt.211,6735, mleko Mlekovita 2% szt.132,3029,90 8Spis natury zakończono na pozycji 7 (siedem) Podpisy: osoby materialnie odpowiedzialnej i członków komisji: Alicja Nowik Jan Kowalski Lech Adamiak Ewa Nowak RAZEM1136,40 Wycenił (imię i nazwisko, podpis) Alicja Nowik Sprawdził (imię i nazwisko, podpis) Lech Adamiak ś mietanka śmietana ANowik

7 Inwentaryzacja Stwierdzenie rozbieżności Inwentaryzacja może ujawnić niedobór lub nadwyżkę. Niedobór – brak mienia w granicach ubytku naturalnego lub niedoboru nadzwyczajnego, zawinionego i niezawinionego. Nadwyżka – gdy rzeczywisty stan mienia jest wyższy od wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

8


Pobierz ppt "Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1 Inwentaryzacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google