Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1"— Zapis prezentacji:

1 Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1
Inwentaryzacja

2 Inwentaryzacja Istota spisu z natury Spis z natury polega na zapisaniu wszystkich składników majątko-wych znajdujących się w danej jednostce w czasie przeprowadzania spisu.

3 Inwentaryzacja Komisja spisowa Spis z natury dokonywany jest przez komisję spisową. W jej skład wchodzą najczęściej przewodniczący i dwie osoby. Osoba odpowiedzialna materialnie nie wchodzi w skład komisji, mimo że uczestniczy w spisie. Komisja wypełnia arkusze spisu. Arkusze spisu są drukami ścisłego zarachowania, co oznacza, że poszczególne karty powinny być ponumerowane, podpisane i ostemplowane przed rozpoczęciem spisu. Arkusze spisu wydawane są przewodniczącemu lub członkom komisji spisowej.

4 Sklep Ogólnospożywczy
ul. Racławicka 8 Poznań NIP [pieczątka] ARKUSZ SPISU Z NATURY Rodzaj inwentaryzacji: roczna (UNIWERSALNY) STRONA NR 1 (pierwsza) Sposób przeprowadzenia: spis z natury Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: Ewa Nowak Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej ul. Racławicka 8, Poznań Skład komisji inwentaryzacyjnej (imię, nazwisko, stanowisko) Inne osoby obecne przy spisie (imię, nazwisko, stanowisko) 1. Alicja Nowik – kierownik magazynu 2. Lech Adamiak 3. Jan Kowalski 1. Ewa Nowak Spis rozpoczęto dnia XY roku o godzinie 16.00, a zakończono dnia …………………… roku o godzinie …………… Lp. Przedmiot spisywany Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa Wartość razem Uwagi Nr inw. Nazwa i opis sprzętu (przedmiotu) Cecha, symbol, numer, gatunek z przeniesienia Podpisy: osoby materialnie odpowiedzialnej i członków komisji: RAZEM Wycenił (imię i nazwisko, podpis) Sprawdził (imię i nazwisko, podpis)

5 Inwentaryzacja Komisja spisowa (cd) Arkusze spisowe są dokumentami księgowymi, popełnione w czasie spisu błędy poprawia się poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń, wpisanie treści poprawne, daty dokonanie poprawki oraz złożenie podpisu uprawnionej osoby. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek. Arkusze spisu z natury podpisują członkowie komisji i osoba(y) odpowiedzialna materialnie.

6 Sklep Ogólnospożywczy
ul. Racławicka 8 Poznań NIP [pieczątka] ARKUSZ SPISU Z NATURY Rodzaj inwentaryzacji: roczna (UNIWERSALNY) STRONA NR 1 (pierwsza) Sposób przeprowadzenia: spis z natury Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: Ewa Nowak Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej ul. Racławicka 8, Poznań Skład komisji inwentaryzacyjnej (imię, nazwisko, stanowisko) Inne osoby obecne przy spisie (imię, nazwisko, stanowisko) 1. Alicja Nowik – kierownik magazynu 2. Lech Adamiak 3. Jan Kowalski 1. Ewa Nowak Spis rozpoczęto dnia XY roku o godzinie 16.00, a zakończono dnia XY roku o godzinie 23.00 Lp. Przedmiot spisywany Jedn. miary Ilość Cena jednostkowa Wartość razem Uwagi Nr inw. Nazwa i opis sprzętu (przedmiotu) Cecha, symbol, numer, gatunek z przeniesienia 1 221 ser edamski kg 14 18,50 259,00 2 222 ser morski Kg 13 16,20 210,60 3 223 ser topiony Hochland szt. 125 3,99 498,75 4 224 kefir 32 2,85 91,20 5 225 śmietana % Zott 6 1,98 11,88 226 śmietana % Zott 21 1,67 35,07 7 227 mleko Mlekovita 2% 2,30 29,90 8 Spis natury zakończono na pozycji 7 (siedem) Podpisy: osoby materialnie odpowiedzialnej i członków komisji: Alicja Nowik Jan Kowalski Lech Adamiak Ewa Nowak RAZEM 1136,40 Wycenił (imię i nazwisko, podpis) Alicja Nowik Sprawdził (imię i nazwisko, podpis) Lech Adamiak śmietanka śmietana ANowik śmietana śmietanka ANowik

7 Stwierdzenie rozbieżności
Inwentaryzacja Stwierdzenie rozbieżności Inwentaryzacja może ujawnić niedobór lub nadwyżkę. Niedobór – brak mienia w granicach ubytku naturalnego lub niedoboru nadzwyczajnego, zawinionego i niezawinionego. Nadwyżka – gdy rzeczywisty stan mienia jest wyższy od wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

8


Pobierz ppt "Temat do podręcznika Ekonomika cz. 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google