Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią"— Zapis prezentacji:

1 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r.

2 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r.

3 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r.

4 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r.

5 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r.

6 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r. Zbiór danych INSPIRE dla tematu Budynki Zbiór danych INSPIRE dla tematu Działki kat. Zbiór danych INSPIRE dla tematów Sieci transportowe Hydrografia Użytkowanie ziemi Zbiór danych INSPIRE dla tematu Jednostki administracyjne Zbiór danych INSPIRE dla tematu Adres Zbiór danych dotyczącychdziałekewidencyjnychPRG EGiB dotyczącychbudynków EMUiA BDOT 10k

7 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. class CadastralParcels «featureType» CadastralParcel +geometry: GM_Object +inspireId: Identifier +label: CharacterString +nationalCadastralReference: CharacterString «voidable» +areaValue: Area [0..1] +referencePoint: GM_Point [0..1] +validFrom: DateTime [0..1] +validTo: DateTime [0..1] «lifeCycleInfo, voidable» +beginLifespanVersion: DateTime +endLifespanVersion: DateTime [0..1] constraints {geometryType} {areaValueUoM} {validTo} {endLifespanVersion} A «featureType» CadastralZoning +geometry: GM_MultiSurface +inspireId: Identifier [0..1] +label: CharacterString +nationalCadastalZoningReference: CharacterString «lifeCycleInfo, voidable» +beginLifespanVersion: DateTime +endLifespanVersion: DateTime [0..1] «voidable» +estimatedAccuracy: Length [0..1] +level: CadastralZoningLevelValue +levelName: LocalisedCharacterString [1..*] +name: GeographicalName [0..*] +originalMapScaleDenominator: Integer [0..1] +validFrom: DateTime [0..1] +referencePoint: GM_Point [0..1] +validTo: DateTime [0..1] constraints {zoningLevelHierarchy} {estimatedAccuracyUoM} {validTo} {endLifespanVersion} «featureType» CadastralBoundary +geometry: GM_Curve +inspireId: Identifier [0..1] «lifeCycleInfo, voidable» +beginLifespanVersion: DateTime +endLifespanVersion: DateTime [0..1] «voidable» +estimatedAccuracy: Length [0..1] +validFrom: DateTime [0..1] +validTo: DateTime [0..1] constraints {estimatedAccuracyUoM} {validTo} {endLifespanVersion} «featureType» BasicPropertyUnit +inspireId: Identifier +nationalCadastralReference: CharacterString «voidable» +areaValue: Area [0..1] +validFrom: DateTime +validTo: DateTime [0..1] «lifeCycleInfo, voidable» +beginLifespanVersion: DateTime +endLifespanVersion: DateTime [0..1] constraints {areaValueUoM} {validTo} {endLifespanVersion} +parcel «voidable» 1..2 +zoning «voidable» 0..1 +basicPropertyUnit «voidable» 0..* Model danych INSPIRE dla tematu Działki katastralne

8 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. class DzialkaKlasouzytek EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» EGB_UzytkiKlasyWGranicachDzialki +OFU :EGB_OFU +powierzchniaEwidencyjnaKlasouzytku :Area «voidable» +OZK :EGB_OZK +OZU :EGB_OZU constraints {dopuszczalnewartosciOFU,OZU,OZK} {sumaPowKlasouzytkow=powDzialki} {dokladnoscPowKlasouzytkuZgodnDZP} {OZUorazOZKwystepujaLacznie} EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» PrawaDoNieruchomosci:: EGB_JednostkaRejestrowaGruntow EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» EGB_DzialkaEwidencyjna +geometria :GM_Object +idDzialki :CharacterString +informacjaODokladnReprezentacjiPola :EGB_ReprezentacjaPowDzialki +powierzchniaEwidencyjna :Area «voidable» +dataWyceny :Date +identyfikatorRejonuStatystycznego :CharacterString +InneDokumentyOkreslajacePrawa :CharacterString +nrRejestruZabytkow :CharacterString +numerKW :CharacterString +wartoscKatastralna :Decimal +waznoscDO :Date +waznoscOD :Date constraints {geometria} {PowJednostkaHa} {WRTorazDWRwystepujaLacznie} EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» EGB_ObrebEwidencyjny EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» EGB_KonturKlasyfikacyjny EGB_OgolnyObiekt «FeatureType» EGB_KonturUzytkuGruntowego «Union» BT_ModelPodstawowy:: BT_ReferencjaDoObiektu +idIIP :BT_Identyfikator 1..*WskazujeNaKonturKlasyfikacyjny +KonturKlasyfikacyjnyKlasouzytku 0..1 1..* NalezyDoDzialki 1 1..* WskazujeNaKonturUzytku +UzytekGruntowyKlasouzytku 1 1..* WskazujeNaObreb +LokalizacjaDzialki 1 1..* WskazujeNaJRG +JRGdlaDzialki 1 WskazujeNaTERYT «voidable» +ZrodloDanychDotyczacychIdentyfikatoraRejonuStatystycznegoDzialki Diagram klas EGB_DzialkaEwidencyjna

9 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Lp.Model INSPIREModel EGiB Klasa/ atrybut Klasa/ atrybut 1.CadastralParcel-EGB _DziałkaEwidencyjna 2.inspireldno voidableidIIP (BT_Identyfikator) 3.beginLivespanVersionvoidablestartWersjaObiekt 4.endLivespanVersionvoidablekoniecWersjaObiekt 5.nationalCadastralReferenceno voidableidDzialki 6.areaValuevoidablepowierzchniaEwidencyjna 7.validFromvoidablewaznoscOd 8.validTovoidablewaznoscDo 9.CadastralZoning-EGB_ObrebEwidencyjny 10.CadastralBoundary-EGB_PunktGraniczny Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 24 listopad 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r.

10 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Model danych INSPIRE dla tematu Budynki

11 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Diagram klas EGB_Budynek

12 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Lp.Model INSPIREModel EGiB Klasa/ atrybut Klasa/ atrybut 1.Building-EGB _Budynek 2.inspireldno voidableidIIP (Bt_Identyfikator) 3.beginLivespanVersionvoidablestartWersjaObiekt 4.endLivespanVersionvoidablekoniecWersjaObiekt 5.geometryno voidablegeometria 6.numberOfFloorsAboveGroundvoidablenumerNajwyzszejKondygnacjiBudynku 7.numberOfDwellingvoidableliczbaUjawnionychSamodzielnychLokali 8.elevationvoidable- 9.heightAboveGroundvodable- 10.BuildingPart-EGB_BlokBudynku 11.OtherConstruction-- Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 24 listopad 2011 r.

13 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r.

14 Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią – Kongres Katastralny, Warszawa 23-25 listopada 2011 r. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kataster Polski jako element INSPIRE - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, dnia 4 lipca 2011 r. Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią"

Podobne prezentacje


Reklamy Google