Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Katowice, 2.06.2010 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Katowice, 2.06.2010 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Katowice, 2.06.2010 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE

2 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 1.Raport TOE 2010 – spis treści 2.Kluczowe działania na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 r. 3.Stan rynku energii elektrycznej w Polsce – PODSUMOWANIE 4.Propozycje działań krótko- i długoterminowych Slajd: 2 AGENDA

3 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 1.Wprowadzenie 2.Kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) 3.Kształtowanie się cen energii elektrycznej 4.Stan rynku energii elektrycznej w Polsce – PODSUMOWANIE 5.Propozycje działań krótko- i długoterminowych Slajd: 3 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Spis treści

4 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 1.Utrzymanie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf w grupach taryfowych G 2.Funkcjonowanie systemu umarzania świadectw pochodzenia 3.Sposób i zasady udostępniania mocy w ramach wymiany międzysystemowej 4.Zmiany w ramach mechanizmu bilansowania 5.Zakończenie prac dotyczących GUD Slajd: 4 Kluczowe działania… RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

5 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 6.Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 7.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 8.Stan rynku energii elektrycznej w kontekście Decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej oceny polskiego rynku energii elektrycznej 9.Przyjęcie przez Radę Ministrów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku wraz z załącznikami Slajd: 5 Kluczowe działania… RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

6 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 10.Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne 11.Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym - raport UOKiK 12.Problemy z wdrożeniem ustawy o podatku akcyzowym 13.Wdrożenie dyrektywy MiFID Slajd: 6 Kluczowe działania… RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

7 TOE, Katowice 2.06.2010 r. P1. Projekt ustawy o efektywności energetycznej P2. Prace nad nową ustawą – Prawo energetyczne oraz nową architekturą rynku energii elektrycznej w Polsce P3. Zmiany zasad funkcjonowania rynku giełdowego w Polsce (w kontekście wejścia obliga giełdowego) P4. Prace nad zagadnieniem zmian rozliczania różnicy bilansowej P5. Prace nad kodeksem dobrych praktyk oraz wzorcem umowy kompleksowej Slajd: 7 Kluczowe działania… RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

8 TOE, Katowice 2.06.2010 r. Slajd: 8 Kluczowe działania… RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

9 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 1.Konieczność podjęcia przez ustawodawcę działań zmierzających do wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektyw 2009/72/WE oraz 2009/28/WE 2.Styczniowa nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne 3.Utrzymywanie przez Prezesa URE obowiązku zatwierdzania taryf dla grupy G 4.System(y) świadectw pochodzenia 5.Wybrane pozytywne zmiany na rynku energii elektrycznej: działania OSP, rozwój TPA, opracowanie wzorca GUD 6.Raport UOKiK: Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym 7.Wymiana międzysystemowa Slajd: 9 Stan rynku energii elektrycznej w Polsce – PODSUMOWANIE RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

10 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 1.DK. Wykreowania sygnałów dla uruchomienia nowych inwestycji przy zachowaniu konkurencyjnego charakteru poszczególnych obszarów rynku 2.DK.Rezygnacja z obowiązku zatwierdzania taryf w grupie G 3.DK.Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne Slajd: 10 Propozycje działań krótko- i długoterminowych RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

11 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 4.DK. Przyspieszenie prac nad nową ustawą; uwzględnienie w niej wszystkich nowych dyrektyw unijnych, a także poprawienie wszystkich zapisów, co do których są obecnie spory/wątpliwości 5.DK.Kontynuacja opracowywania standardów umów 6.DK.Przeprowadzenie pogłębionej analizę systemu promowania OZE i kogeneracji 7.DK.Działania w obszarze wymiany międzysystemowej Slajd: 11 Propozycje działań krótko- i długoterminowych RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

12 TOE, Katowice 2.06.2010 r. 1.DD.Wdrożenie nowej architektury rynku energii elektrycznej adekwatnie do koncepcji zaproponowanej w przyjętej przez Radę Ministrów Polityce energetycznej państwa do 2030 roku 2.DD.Rozbudowa mocy transgranicznych na wszystkich kierunkach geograficznych Slajd: 12 Propozycje działań krótko- i długoterminowych RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE

13 TOE, Katowice 2.06.2010 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11 00 – 043 Warszawa tel. (22) 827 57 93 fax (22) 826 61 55 e-mail: toe@toe.pl Slajd: 13 dziękuję za uwagę, zapraszam do dyskusji oraz zapoznania się z Raportem


Pobierz ppt "RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2010 r. Raport TOE Katowice, 2.06.2010 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google