Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEM NADMIERNEJ EMISJI CO 2 DO ATMOSFERY, DYREKTYWA UE W SPRAWIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Izabela Grabowska Alicja Wróż E FEKT CIEPLARNIANY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEM NADMIERNEJ EMISJI CO 2 DO ATMOSFERY, DYREKTYWA UE W SPRAWIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Izabela Grabowska Alicja Wróż E FEKT CIEPLARNIANY."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEM NADMIERNEJ EMISJI CO 2 DO ATMOSFERY, DYREKTYWA UE W SPRAWIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Izabela Grabowska Alicja Wróż E FEKT CIEPLARNIANY

2

3 P ROBLEM EMISJI CO 2 ( GAZÓW CIEPLARNIANYCH ) Ważne gazy szklarniowe CO 2 N2ON2OCH 4 FREONYO3O3 Czas życia w atmosferze (lata) 718010Kilkaset lat0,3 Udział w efekcie cieplarnianym(%) z pominięciem udziału pary wodnej 501018135

4 Ź RÓDŁA POWSTAWANIA GAZÓW

5 E FEKT CIEPLARNIANY ( DZIAŁANIE CZŁOWIEKA )

6 S KUTKI EFEKTU CIEPLARNIANEGO

7 D ECYZJE UE Rozwój i promowanie technologii niskoemisyjnych lub nawet bezemisyjnych, łącznie z przechowywaniem i przechwytywaniem CO 2 Lepsza integracja unijnych rynków energii Lepsza integracja polityki energetycznej UE z innymi dziedzinami polityki Zwiększenie współpracy międzynarodowej Pakiet klimatyczny 3x20

8 Główne elementy polityki energetycznej UE Bardziej efektywne rynki energii i gazu Dywersyfikacja Ambitna polityka na rzecz OZE Współpraca międzynarodowa

9 P AKIET K LIMATYCZNY 3 X 20 Racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 %

10 P AKIET K LIMATYCZNY 3 X 20 Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20 % w porównaniu do 1990 r.

11 P AKIET K LIMATYCZNY 3 X 20 Zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20 % całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r.

12 P AKIET K LIMATYCZNY 3 X 20 Osiągniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r. we wszystkich MS

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej Unii Europejskiej do 20 proc. w 2020 r., przy czym dla Polski udział ten ma wynosić 15 proc.

14 Czy jesteśmy gotowi do drastycznych zmian, aby stworzyć przyszłym pokoleniom swojego i innych gatunków szanse na przetrwanie? national geographic nr.11 (98,listopad 2007)

15 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! Izabela Grabowska Alicja Wróż


Pobierz ppt "PROBLEM NADMIERNEJ EMISJI CO 2 DO ATMOSFERY, DYREKTYWA UE W SPRAWIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Izabela Grabowska Alicja Wróż E FEKT CIEPLARNIANY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google