Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Grabowska Alicja Wróż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Grabowska Alicja Wróż"— Zapis prezentacji:

1 Izabela Grabowska Alicja Wróż
Efekt cieplarniany problem nadmiernej emisji CO2 do atmosfery, dyrektywa UE w sprawie odnawialnych źródeł energii Izabela Grabowska Alicja Wróż

2

3 Problem emisji CO2 (gazów cieplarnianych)
Gazy cieplarniane są lotnymi substancjami chemicznymi występującymi w atmosferze, których budowa fizyko-chemiczna pozwala na zatrzymywanie i magazynowanie energii cieplnej oraz przekazywanie jej do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania podczerwonego. Ważne gazy szklarniowe CO2 N2O CH4 FREONY O3 Czas życia w atmosferze (lata) 7 180 10 Kilkaset lat 0,3 Udział w efekcie cieplarnianym(%) z pominięciem udziału pary wodnej 50 18 13 5

4 Źródła powstawania gazów

5 Efekt cieplarniany (działanie człowieka)

6 Skutki efektu cieplarnianego

7 Decyzje UE Rozwój i promowanie technologii niskoemisyjnych lub nawet bezemisyjnych, łącznie z przechowywaniem i przechwytywaniem CO2 Lepsza integracja unijnych rynków energii Lepsza integracja polityki energetycznej UE z innymi dziedzinami polityki Zwiększenie współpracy międzynarodowej Pakiet klimatyczny 3x20

8

9 Pakiet Klimatyczny 3x20 Racjonalizacja wykorzystania energii
i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20 %

10 Pakiet Klimatyczny 3x20 Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. co najmniej o 20 % w porównaniu do 1990 r.

11 Pakiet Klimatyczny 3x20 Zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE
do 20 % całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r.

12 Pakiet Klimatyczny 3x20 Osiągniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r. we wszystkich MS

13 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej Unii Europejskiej do 20 proc. w 2020 r., przy czym dla Polski udział ten ma wynosić 15 proc.

14 Czy jesteśmy gotowi do drastycznych zmian, aby stworzyć przyszłym pokoleniom swojego i innych gatunków szanse na przetrwanie? ‘’national geographic’’ nr.11 (98,listopad 2007)

15 Izabela Grabowska Alicja Wróż
Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Izabela Grabowska Alicja Wróż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google