Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modele i przykłady implementacji komercjalizacji badań Henryk Krawczyk rektor PG Definicja problemu komercjalizacji Systematyka proponowanych modeli Prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modele i przykłady implementacji komercjalizacji badań Henryk Krawczyk rektor PG Definicja problemu komercjalizacji Systematyka proponowanych modeli Prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 Modele i przykłady implementacji komercjalizacji badań Henryk Krawczyk rektor PG Definicja problemu komercjalizacji Systematyka proponowanych modeli Prezentacja wybranych implementacji Metoda wyboru rozwiązania Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Technicznych Kołobrzeg, 04.06.2011 r.

2 Komercjalizacja badań – model prosty wiedza pieniądze badania wyniki rozwiązanie prototyp rynek produkt Schematy komercjalizacji Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych (B + R) Udzielenie licencji na wyniki prac B + R Wniesienie wyników prac B + R do spółki http://www.mnisw.gov.pl/praktyczna_komercjalizacja

3 Problemy komercjalizacji Ochrona wyników praw Własność przemysłowa: wynalazki (patenty), wzory przemysłowe (prawa z rejestracji), wzory użytkowe (prawo ochronne), utwory (prawo autorskie) uczelnia zespół B + R ochrona praw tajemnica rozliczenie kosztów wycena B + R podatki, VAT przeniesienie praw spółka spin - off aport udziały uczelnie mogą prowadzić działalność gospodarczą uczelnie mogą tworzyć spółki uczelnie mogą nabywać udziały w spółkach licencje: wyłączne / niewyłączne pełne / ograniczone otwarte

4 Uwarunkowania komercjalizacji zespół badawczy B + R uczelnia otoczenie zewnętrzne - lokalne otoczenie zewnętrzne - globalne

5 Złoty trójkąt – ujęcie globalne administracja uczelniaprzemysł/biznes warunki działalności wiedza/rozwiązaniaprodukty/rynek 1. Czy sprzyjające warunki komercjalizacji ? 2. Czy wiedza jest towarem rynkowym ? 3. Czy rynek potrzebuje uczelni ?

6 Administracja dobre stronysłabe strony presja społeczna bariery prawne: przetargi, zamówienia / ZUS wymiana pokoleniowakadry niskiej jakości.................................................................

7 Przemysł / biznes dobre stronysłabe strony globalna konkurencjazakup licencji zagranicznej fundusze unijnemały potencjał finansowy.................................................................

8 Uczelnia dobre stronysłabe strony poziom kadry i studentówrozproszenie badań wprowadzane zmianyniskie nakłady na badania.................................................................

9 Potrzeba udoskonaleń modelu Zbyt ogólny poziom opisu modelu Brak szczegółowych mechanizmów wspomagających współpracę Ograniczenia co do liczby i roli podmiotów

10 Złoty kwadrat instytucje pośredniczące administracja przemysł/biznesuczelnia warunki wiedza/pomysły produkty/rynek mechanizmy wspomagające

11 Instytucje pośredniczące (1) Parki technologiczne, CTT, inkubatory Stowarzyszenia, agencje rządowe, regionalne, uczelniane Spółki celowe, spółki profesjonalne, spin – offy Instytucje międzynarodowe, współfinansowanie działalności (banki)

12 Instytucje pośredniczące (2) dobre stronysłabe strony lepsze wykorzystanie szansrozmaitość rozwiązań i zadań wyraźny podział rólkoszty dodatkowe.................................................................

13 Konieczność dalszego uszczegółowienia modelu Zbyt ogólny poziom opisu i przejście od podmiotów do ludzi uczestniczących w procesie komercjalizacji (aktorów) Możliwość wprowadzenia mechanizmów bądź specjalistów podtrzymujących współpracę Wykorzystanie możliwości innowacyjności, kreatywności i etyki Nowe podejście do koordynacji działań: scentralizowane, rozproszone

14 ocena działalności możliwości – warunki działalności spółki córki spółka celowa zespół badawczy Przykład rozwiązania scentralizowanego

15 Złoty trójkąt i koło administracja jednostki pośredniczące uczelniaprzemysł/biznes

16 Model rozwoju transferu technologii wynalazca specjalista rozwoju technologii komitet patentowy doradcza grupa biznesowazespół marketingowo- licencyjny (komercjalizacja produktu)

17 Scenariusz uzgodnień 1. Specjalista rozwoju technologii rozpoznanie segmentu rynku znalezienie potencjalnych zainteresowanych koordynowanie współpracy z wynalazcami 2. Wykaz dodatkowych badań i eksperymentów – zalecenia usprawnień 3. Rekomendacja dla Doradczej Grupy Biznesowej (eksperci inż., przedstawiciele biznesu, agencji rozwojowych, regionalnych przedstawicieli przedsiębiorców) 4. Dane przy przygotowaniu porozumienia i jego realizacji przez zespół marketingowo-komercjalizacyjny

18 Organizacja komercjalizacji na PG Centrum Wiedzy i Przedsię – biorczości spółka celowa PG zespoły badawcze LAB firmy uczelniane firmy zewnętrzne..... SO..... Boundary spanners Excento.pl pożyczka /spłata długu

19 nowa firma udzielenie licencji sprzedaż technologii korzyści finansowe ryzykoryzyko zaangażowaniezaangażowanie Uwagi końcowe 1. Ryzyko działalności 2. Różnorodność podejść 3. Wspomaganie IT (e-uczelnia) 4. Długoterminowość sukcesów


Pobierz ppt "Modele i przykłady implementacji komercjalizacji badań Henryk Krawczyk rektor PG Definicja problemu komercjalizacji Systematyka proponowanych modeli Prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google