Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Technicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Technicznych"— Zapis prezentacji:

1 Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Technicznych
Modele i przykłady implementacji komercjalizacji badań   Henryk Krawczyk rektor PG Definicja problemu komercjalizacji Systematyka proponowanych modeli Prezentacja wybranych implementacji Metoda wyboru rozwiązania Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Technicznych Kołobrzeg, r.

2 Komercjalizacja badań – model prosty
wiedza pieniądze badania wyniki rozwiązanie prototyp rynek produkt Schematy komercjalizacji Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych (B + R) Udzielenie licencji na wyniki prac B + R Wniesienie wyników prac B + R do spółki

3 Problemy komercjalizacji
uczelnia zespół B + R ochrona praw tajemnica rozliczenie kosztów wycena B + R podatki, VAT przeniesienie praw spółka spin - off aport udziały uczelnie mogą prowadzić działalność gospodarczą uczelnie mogą tworzyć spółki uczelnie mogą nabywać udziały w spółkach licencje: wyłączne / niewyłączne pełne / ograniczone otwarte Ochrona wyników praw Własność przemysłowa: wynalazki (patenty), wzory przemysłowe (prawa z rejestracji), wzory użytkowe (prawo ochronne), utwory (prawo autorskie)

4 Uwarunkowania komercjalizacji
otoczenie zewnętrzne - globalne otoczenie zewnętrzne - lokalne uczelnia zespół badawczy B + R

5 Złoty trójkąt – ujęcie globalne
administracja warunki działalności uczelnia przemysł/biznes wiedza/rozwiązania produkty/rynek Czy sprzyjające warunki komercjalizacji ? Czy wiedza jest towarem rynkowym ? Czy rynek potrzebuje uczelni ?

6 Administracja dobre strony słabe strony presja społeczna
bariery prawne: przetargi, zamówienia / ZUS wymiana pokoleniowa kadry niskiej jakości

7 Przemysł / biznes dobre strony słabe strony globalna konkurencja
zakup licencji zagranicznej fundusze unijne mały potencjał finansowy

8 Uczelnia dobre strony słabe strony poziom kadry i studentów
rozproszenie badań wprowadzane zmiany niskie nakłady na badania

9 Potrzeba udoskonaleń modelu
Zbyt ogólny poziom opisu modelu Brak szczegółowych mechanizmów wspomagających współpracę Ograniczenia co do liczby i roli podmiotów < konkrety są źródłem problemów >

10 Złoty kwadrat administracja warunki uczelnia przemysł/biznes
produkty/rynek wiedza/pomysły instytucje pośredniczące mechanizmy wspomagające

11 Instytucje pośredniczące (1)
Parki technologiczne, CTT, inkubatory Stowarzyszenia, agencje rządowe, regionalne, uczelniane Spółki celowe, spółki profesjonalne, spin – offy Instytucje międzynarodowe, współfinansowanie działalności (banki)

12 Instytucje pośredniczące (2)
dobre strony słabe strony lepsze wykorzystanie szans rozmaitość rozwiązań i zadań wyraźny podział ról koszty dodatkowe

13 Konieczność dalszego uszczegółowienia modelu
Zbyt ogólny poziom opisu i przejście od podmiotów do ludzi uczestniczących w procesie komercjalizacji (aktorów) Możliwość wprowadzenia mechanizmów bądź specjalistów podtrzymujących współpracę Wykorzystanie możliwości innowacyjności, kreatywności i etyki Nowe podejście do koordynacji działań: scentralizowane, rozproszone

14 Przykład rozwiązania scentralizowanego
ocena działalności zespół badawczy <wynalazca> spółki córki <typu spin - off> spółka celowa możliwości – warunki działalności

15 jednostki pośredniczące
Złoty trójkąt i koło administracja jednostki pośredniczące uczelnia przemysł/biznes <podejście rozproszone>

16 Model rozwoju transferu technologii
wynalazca specjalista rozwoju technologii komitet patentowy doradcza grupa biznesowa zespół marketingowo-licencyjny (komercjalizacja produktu)

17 Scenariusz uzgodnień 1. Specjalista rozwoju technologii
rozpoznanie segmentu rynku znalezienie potencjalnych zainteresowanych koordynowanie współpracy z wynalazcami 2. Wykaz dodatkowych badań i eksperymentów – zalecenia usprawnień 3. Rekomendacja dla Doradczej Grupy Biznesowej (eksperci inż., przedstawiciele biznesu, agencji rozwojowych, regionalnych przedstawicieli przedsiębiorców) 4. Dane przy przygotowaniu porozumienia i jego realizacji przez zespół marketingowo-komercjalizacyjny

18 Organizacja komercjalizacji na PG
Centrum Wiedzy i Przedsię – biorczości <lP> spółka celowa PG zespoły badawcze <wynalazcy> LAB firmy uczelniane firmy zewnętrzne ..... SO Boundary spanners Excento.pl pożyczka /spłata długu

19 Uwagi końcowe 1. Ryzyko działalności r y z y k o
nowa firma udzielenie licencji sprzedaż technologii korzyści finansowe r y z y k o z a a n g a ż o w a n i e 2. Różnorodność podejść 3. Wspomaganie IT (e-uczelnia) 4. Długoterminowość sukcesów


Pobierz ppt "Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Technicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google