Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: Letni / 2009/2010

3 PORADNIK DLA GIMNAZJALISTY
Jak zaplanować własną karierę zawodową?

4 SAMOOCENA - Co lubię robić? - Jakie są moje marzenia?
- Czym się interesuję? - Co jest dla mnie ważne? - Jakie mam umiejętności? - Co chciałabym w życiu osiągnąć?

5 Uwaga!!! Wybierając zawód kieruj się własnymi umiejętnościami i zainteresowaniami a nie sugestiami i wyborami znajomych

6 Gdy wybierzesz interesujący cię zawód poszukaj odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie wykształcenie jest wymagane w tym zawodzie? Czy potrzebne jest ukończenie dodatkowych kursów? Czy są perspektywy zatrudnienia w naszym regionie? - Jakie masz obawy, co cię niepokoi?

7 GDZIE ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O WYBRANYM ZAWODZIE ?

8 Radio i telewizja

9 Prasa i literatura

10 Mogą ci również pomóc: - RODZICE - ZNAJOMI

11 JAKIE INSTYTUCJĘ MOGĄ POMÓC W POZNANIU WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I POSZUKIWANIU PRACY ?

12 Gminne Centrum Informacji
Oferty pracy - aktualne oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Wzory dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Adresy stron internetowych, na których znajdują się oferty pracy.

13 Klub pracy KROTOSZYŃSKI KLUB PRACY: Adres: ul. Rynek 1/8
Krotoszyn Telefon: , Internet: Zajęcia umożliwiają uczestnikom m.in:  * poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy    i mechanizmów, które nim rządzą * dokonanie analizy lokalnego rynku pracy * dokonanie bilansu swoich mocnych i słabych stron * odkrycie własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji    zawodowych oraz dopasowanie ich do ofert rynku pracy * nabycie wiedzy z zakresu technik i metod poszukiwania pracy * nabycie umiejętności sporządzania niezbędnych dokumentów:    życiorysu (CV), podania o pracę, listu motywacyjnego, własnej oferty

14 Poradnia psychologiczno- pedagogiczna
Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie jest pomoc dzieciom przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży uczącej się w rozwiązywaniu problemów związanych z poprawną wymową, osiągnięciem dojrzałości szkolnej, nauką szkolną, rozwojem osobowości, funkcjonowaniem w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej oraz pomoc osobom odpowiedzialnym za wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży, czyli rodzicom i nauczycielom. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Langiewicza Krotoszyn tel. (0-62)

15 W KROTOSZYNIE ZNAJDUJE SIĘ WIELE SZKÓŁ, W KTÓRYCH MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
- II Liceum Ogólnokształcące - Technikum nr 1  technik analityk technik ochrony środowiska technik logistyk technik budownictwa fototechnik Adres: ul. Mickiewicza 11 Krotoszyn tel

17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta
Typy szkół: - III Liceum Ogólnokształcące -Technikum nr 2  technik informatyk, technik handlowiec, technik ekonomista, technik organizacji usług gastronomicznych. Adres: Plac Jana Pawła II nr 5 Krotoszyn tel./fax:

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
Typy szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Technikum nr 3 Adres: ul. Zdunowska 81 Krotoszyn tel./fax 062/

19 I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołątaja
Dane kontaktowe: ul.Kołłątaja 1 Krotoszyn tel./fax: (062)

20 Podczas nauki szkolnej masz wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań, zdobywania umiejętności i kwalifikacji

21 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Młyńska 2D Krotoszyn tel

22 WOLONTARIUSZEM MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY!!
Wolontariat Wolontariat jest definiowany przez Centrum Wolontariatu jako świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie. WOLONTARIUSZEM MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY!!

23 Prawo jazdy To dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. W Polsce warunki uzyskania oraz uprawnienia określa ustawa z dnia r. z późniejszymi zmianami, zwana „Prawem o ruchu drogowym oraz rozporządzenia szczegółowe”

24 Kursy organizowane w szkole
Wiele instytucji oraz szkół organizuje różnego rodzaju kursy np.: - przedsiębiorczości - matematyczne - językowe - warsztaty np. dziennikarskie Kursy pomagają w rozwijaniu zainteresowań oraz odkrywaniu umiejętności.

25 Udział w projektach Dzięki udziałowi w takich projektach uczniowie przede wszystkim mają ciekawe zajęcia pozalekcyjne, na których mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Zyskują oni też kompetencje kluczowe i zdobywają doświadczenie przez uczestniczenie w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych. Istnieje wiele projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej np. : - „As kompetencji” - „e-Szkoła” - „Przyjazna Szkoła” - „Moja wiedza - mój sukces”

26 PO SKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻNA:
pracować uczyć się dalej w systemie dziennym uczyć się w systemie zaocznym i pracować korzystać ze staży, praktyk zawodowych itp.

27 Uwaga!!! Wcześniej czy później i tak przyjdzie taki moment, że będziesz musiał szukać pracy

28 Gdzie znajdziesz inforamcję o wolnych miejscach pracy ?

29 Powiatowy Urząd Pracy Adres: ul. Rawicka 7b Krotoszyn

30 Ogłoszenia prasowe Lokalne gazety: - Rzecz Krotoszyńska
- Informacje Samorządowe - Gazeta Krotoszyńska - Informacje Regionalne - Prasa Lokalna

31 Spotkania z przedsiębiorcami

32 A także: biura pośrednictwa pracy lokalne organizacje społeczne

33 Uwaga!!! Nie zapominaj o tym, że możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą

34 bezrobocie W końcu 2009 roku w powiecie krotoszyńskim liczba bezrobotnych figurujących w ewidencji PUP wyniosła 3679 osób, co w porównaniu z końcem 2008r. świadczyłoby o tendencji wzrostowej, gdyż mamy do czynienia ze zwiększeniem analizowanej populacji o 387 osób. 23% ogółu w liczbie 830 osób stanowią osoby zarejestrowane w PUP w Krotoszynie po raz pierwszy.

35 KOBIETY NA RYNKU PRACY Powszechnie uważa się, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż mężczyzn. Chociaż są one aktywniejsze w poszukiwaniu pracy, mają wyższe kwalifikacje zawodowe od mężczyzn, częściej napotykają na bariery i w efekcie są bardziej poszkodowane.

36 STOPA BEZROBOCIA

37

38 Poszukując pracy będziesz musiał umieć przygotować dokumenty takie jak CV i list motywacyjny oraz uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej.

39 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Z dostępnych danych statystycznych a także analiz i opracowań dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych wynika, że w powiecie krotoszyńskim 15% ogółu mieszkańców to osoby niepełnosprawne oraz co druga osoba powyżej 60 roku życia jest osobą niepełnosprawną. Środki Unijne dla niepełnosprawnych: obiekty użyteczności publicznej mogą być dostosowywane do wymogów osób niepełnosprawnych niepełnosprawni studenci mogą liczyć na przyznanie specjalnego stypendium przez uczelnie dotacje na szkolenie podnoszą kwalifikacje zawodowe dla osób - środki unijne na komputery dla osób niepełnosprawnych

40 Czynniki które gwarantują ci sukces zawodowy to:
własna przedsiębiorczość aktywność znajomość sposobów poszukiwania pracy

41 Przez całe życie należy podnosić własne kwalifikacje zawodowe!
Pamiętaj!!! Przez całe życie należy podnosić własne kwalifikacje zawodowe!

42 LOKALNY RYNEK PRACY

43 Lokalny rynek pracy - szanse
większa możliwość trafienia w niszę rynkową przy zakładaniu własnej firmy niż w przypadku dużych aglomeracji miejskich niższe podatki lokalne dobrze funkcjonujące poradnictwo zawodowe wzrastająca umiejętność ubiegania się przez firmy o środki z funduszy Unii Europejskiej programy koordynowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie wspierające zatrudnianie na staże i praktyki zawodowe

44 Lokalny rynek pracy - zagrożenia
ograniczanie działalności przez podmioty gospodarcze będące skutkiem kryzysu gospodarczego niższe wynagrodzenia niż w dużych ośrodkach miejskich ograniczone możliwości zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry w branży IT brak przedstawicieli wielkich korporacji, które oferowałyby ciekawy system praktyk i szkoleń zawodowych niedostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku pracy

45 ŹRÓDŁA: www.krotoszyn.pl www.gci.krotoszyn.pl www.kp.krotoszyn.net

46


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google