Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: Letni / 2009/2010

3 PORADNIK DLA GIMNAZJALISTY Jak zaplanować własną karierę zawodową?

4 SAMOOCENA - Co lubię robić? - Jakie są moje marzenia? - Czym się interesuję? - Co jest dla mnie ważne? - Jakie mam umiejętności? - Co chciałabym w życiu osiągnąć?

5 Uwaga!!! Wybierając zawód kieruj się własnymi umiejętnościami i zainteresowaniami a nie sugestiami i wyborami znajomych

6 Gdy wybierzesz interesujący cię zawód poszukaj odpowiedzi na następujące pytania : - Jakie wykształcenie jest wymagane w tym zawodzie? - Czy potrzebne jest ukończenie dodatkowych kursów? - Czy są perspektywy zatrudnienia w naszym regionie? - Jakie masz obawy, co cię niepokoi?

7 GDZIE ZNAJDZIESZ INFORMACJĘ O WYBRANYM ZAWODZIE ?

8 Radio i telewizja

9 Prasa i literatura

10 Mogą ci również pomóc: - RODZICE - ZNAJOMI

11 JAKIE INSTYTUCJĘ MOGĄ POMÓC W POZNANIU WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I POSZUKIWANIU PRACY ?

12 Gminne Centrum Informacji Oferty pracy - aktualne oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie. Wzory dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Adresy stron internetowych, na których znajdują się oferty pracy. www.gci.krotoszyn.pl

13 Klub pracy KROTOSZYŃSKI KLUB PRACY: Adres: ul. Rynek 1/8 63-700 Krotoszyn Telefon: 062 722 65 65 e-mail: kpkrotoszyn@wp.plkpkrotoszyn@wp.pl, Internet: www.kp.krotoszyn.net Zajęcia umożliwiają uczestnikom m.in: * poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i mechanizmów, które nim rządzą * dokonanie analizy lokalnego rynku pracy * dokonanie bilansu swoich mocnych i słabych stron * odkrycie własnych umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych oraz dopasowanie ich do ofert rynku pracy * nabycie wiedzy z zakresu technik i metod poszukiwania pracy * nabycie umiejętności sporządzania niezbędnych dokumentów: życiorysu (CV), podania o pracę, listu motywacyjnego, własnej oferty

14 Poradnia psychologiczno- pedagogiczna Misją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie jest pomoc dzieciom przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży uczącej się w rozwiązywaniu problemów związanych z poprawną wymową, osiągnięciem dojrzałości szkolnej, nauką szkolną, rozwojem osobowości, funkcjonowaniem w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej oraz pomoc osobom odpowiedzialnym za wychowanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży, czyli rodzicom i nauczycielom. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Langiewicza 2 63-700 Krotoszyn tel. (0-62) 725-24-33 e-mail: ppp.sekretariat@gmail.com

15 W KROTOSZYNIE ZNAJDUJE SIĘ WIELE SZKÓŁ, W KTÓRYCH MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - II Liceum Ogólnokształcące - Technikum nr 1 technik analityk technik ochrony środowiska technik logistyk technik budownictwa fototechnik Adres: ul. Mickiewicza 11 63-700 Krotoszyn tel.0627253275 www.zsp1krot.civ.pl

17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta Typy szkół: - III Liceum Ogólnokształcące -Technikum nr 2 technik informatyk, technik handlowiec, technik ekonomista, technik organizacji usług gastronomicznych. Adres: Plac Jana Pawła II nr 5 63-700 Krotoszyn tel./fax: 062 7252228 www.zsp2.krotoszyn.net

18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II Typy szkół: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 - Technikum nr 3 Adres: ul. Zdunowska 81 63-700 Krotoszyn tel./fax 062/725-23-48 www.zetka3.easyisp.pl

19 I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołątaja Dane kontaktowe: ul.Kołłątaja 1 63-700 Krotoszyn tel./fax: (062) 725 36 49 www.liceumkollataj.edu.pl

20 Podczas nauki szkolnej masz wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań, zdobywania umiejętności i kwalifikacji

21 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Młyńska 2D 63-700 Krotoszyn tel. 627253441

22 Wolontariat Wolontariat jest definiowany przez Centrum Wolontariatu jako świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzy rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie. WOLONTARIUSZEM MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY!!

23 Prawo jazdy To dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych. W Polsce warunki uzyskania oraz uprawnienia określa ustawa z dnia 20.06.1997 r. z późniejszymi zmianami, zwana Prawem o ruchu drogowym oraz rozporządzenia szczegółowe

24 Kursy organizowane w szkole Wiele instytucji oraz szkół organizuje różnego rodzaju kursy np.: - przedsiębiorczości - matematyczne - językowe - warsztaty np. dziennikarskie Kursy pomagają w rozwijaniu zainteresowań oraz odkrywaniu umiejętności.

25 Udział w projektach Dzięki udziałowi w takich projektach uczniowie przede wszystkim mają ciekawe zajęcia pozalekcyjne, na których mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Zyskują oni też kompetencje kluczowe i zdobywają doświadczenie przez uczestniczenie w licznych przedsięwzięciach edukacyjnych. Istnieje wiele projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej np. : - As kompetencji - e-Szkoła - Przyjazna Szkoła - Moja wiedza - mój sukces

26 PO SKOŃCZENIU SZKOŁY MOŻNA: - pracować - uczyć się dalej w systemie dziennym - uczyć się w systemie zaocznym i pracować - korzystać ze staży, praktyk zawodowych itp.

27 Uwaga!!! Wcześniej czy później i tak przyjdzie taki moment, że będziesz musiał szukać pracy

28 Gdzie znajdziesz inforamcję o wolnych miejscach pracy ?

29 Powiatowy Urząd Pracy Adres: ul. Rawicka 7b 63-700 Krotoszyn www.pupkrotoszyn.pl

30 Ogłoszenia prasowe Lokalne gazety: - Rzecz Krotoszyńska - Informacje Samorządowe - Gazeta Krotoszyńska - Informacje Regionalne - Prasa Lokalna

31 Spotkania z przedsiębiorcami

32 A także: - biura pośrednictwa pracy - lokalne organizacje społeczne

33 Uwaga!!! Nie zapominaj o tym, że możesz również rozpocząć własną działalność gospodarczą

34 BEZROBOCIE W końcu 2009 roku w powiecie krotoszyńskim liczba bezrobotnych figurujących w ewidencji PUP wyniosła 3679 osób, co w porównaniu z końcem 2008r. świadczyłoby o tendencji wzrostowej, gdyż mamy do czynienia ze zwiększeniem analizowanej populacji o 387 osób. 23% ogółu w liczbie 830 osób stanowią osoby zarejestrowane w PUP w Krotoszynie po raz pierwszy.

35 KOBIETY NA RYNKU PRACY Powszechnie uważa się, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż mężczyzn. Chociaż są one aktywniejsze w poszukiwaniu pracy, mają wyższe kwalifikacje zawodowe od mężczyzn, częściej napotykają na bariery i w efekcie są bardziej poszkodowane.

36 STOPA BEZROBOCIA

37

38 Poszukując pracy będziesz musiał umieć przygotować dokumenty takie jak CV i list motywacyjny oraz uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej.

39 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z dostępnych danych statystycznych a także analiz i opracowań dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych wynika, że w powiecie krotoszyńskim 15% ogółu mieszkańców to osoby niepełnosprawne oraz co druga osoba powyżej 60 roku życia jest osobą niepełnosprawną. Środki Unijne dla niepełnosprawnych: - obiekty użyteczności publicznej mogą być dostosowywane do wymogów osób niepełnosprawnych - niepełnosprawni studenci mogą liczyć na przyznanie specjalnego stypendium przez uczelnie - dotacje na szkolenie podnoszą kwalifikacje zawodowe dla osób niepełnosprawnych - środki unijne na komputery dla osób niepełnosprawnych

40 Czynniki które gwarantują ci sukces zawodowy to: - własna przedsiębiorczość - aktywność - znajomość sposobów poszukiwania pracy

41 Pamiętaj!!! Przez całe życie należy podnosić własne kwalifikacje zawodowe!

42 LOKALNY RYNEK PRACY

43 Lokalny rynek pracy - szanse większa możliwość trafienia w niszę rynkową przy zakładaniu własnej firmy niż w przypadku dużych aglomeracji miejskich niższe podatki lokalne dobrze funkcjonujące poradnictwo zawodowe wzrastająca umiejętność ubiegania się przez firmy o środki z funduszy Unii Europejskiej programy koordynowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie wspierające zatrudnianie na staże i praktyki zawodowe

44 Lokalny rynek pracy - zagrożenia ograniczanie działalności przez podmioty gospodarcze będące skutkiem kryzysu gospodarczego niższe wynagrodzenia niż w dużych ośrodkach miejskich ograniczone możliwości zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry w branży IT brak przedstawicieli wielkich korporacji, które oferowałyby ciekawy system praktyk i szkoleń zawodowych niedostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku pracy

45 ŹRÓDŁA: - www.krotoszyn.plwww.krotoszyn.pl - www.gci.krotoszyn.plwww.gci.krotoszyn.pl - www.kp.krotoszyn.netwww.kp.krotoszyn.net - www.zetka3.easyisp.pl/stro.htmlwww.zetka3.easyisp.pl/stro.html - www.zsp2.krotoszyn.netwww.zsp2.krotoszyn.net - www.zsp1krot.civ.plwww.zsp1krot.civ.pl - www.krotoszyn.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=46www.krotoszyn.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=46 - www.pupkrotoszyn.plwww.pupkrotoszyn.pl - http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_jazdy_w_Polscehttp://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_jazdy_w_Polsce - http://funduszeunijne1.blox.pl/http://funduszeunijne1.blox.pl/ - www.niepelnosprawni.plwww.niepelnosprawni.pl

46 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google