Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizjoterapia Zabiegi:. Hydroterapia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizjoterapia Zabiegi:. Hydroterapia"— Zapis prezentacji:

1 Fizjoterapia Zabiegi:

2 Hydroterapia http://artbela.pl/tag/hydroterapia/http://pl.wikipedia.org

3 Krioterapia zabieg polegający na stosowaniu strumienia zimnego powietrza azotu w celach leczniczych (ogólna i miejscowa). http://www.kobieta.pl/zdrowie/medycyna

4 Magnetronic polega na leczeniu przy użyciu pola magnetycznego, które przenika całe ciało docierając do każdej komórki. Magnetronic MF-10 przeznaczony jest do terapii pulsującym polem magnetycznym małej częstotliwości.

5 Magnetronic MF-10 http://www.alkon.pl/sprz/fizykot/mf-10.htm

6 Galwanizacja przy zabiegu wykorzystuje się prąd stały, który wytwarza w tkankach ciepło powodując lepsze przekrwienie, zmianę pobudliwości ner­wów i mięśni. http://www.zlr.com.pl/assets/galeria/index.htm#11

7 Jonoforeza polega na wprowadzeniu za pomocą prądu elektrycznego leków do tkanek. Jony wprowadzone do skóry drogą jonoforezy gromadzą się w niej na granicy naskórka i skóry właściwej, w pobliżu powierzchniowej sieci na­czyń krwionośnych, skąd zostają doprowadzone z prądem krwi w głąb drob­noustroju.

8 Aromaterapia leczenie zapachami. Oddziaływanie na zmysły ekstraktami z roślin ( np. tymianek i mirt), drzew i krze­wów za pomocą olejków. Olejki stosowane są przy oczyszczaniu skóry, masa­żu oraz są dodawane do kąpieli.

9 http://www.avicenna.com.pl/aromaterapia.htm

10 Fototerapia czyli leczenie światłem - światłolecznictwo, helioterapia. Skóra poddana jest działaniu promieni nadfioletowych, staje się lepiej ukrwiona, bardziej elastyczna http://pl.wikipedia.org

11 Lampa do fototerapii

12 Laseroterapia http://www.google.pl/imgres?imgurl

13 Laseroterapia – jest to leczenie promieniami lasera, które doprowadzają energię o podwyższonym natężeniu do tkanek położonych głębiej. DZIAŁANIE, m.in: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe……

14 Okłady borowinowe Zabiegi, w których działaniu masy borowinowej poddaje się określone okolice ciała np. barki, kręgosłup lędźwiowo – krzyżowy, biodra. Zabieg ma charakter lokalny i łączy w sobie specyficzne (głównie przeciwzapalne i przekrwienie) działanie borowiny oraz ciepła. Borowina jest to nieodwodniony torf, powstały w skutek butwienia części roślinnych w środowisku wodnym.

15 http://pl.hungarospa.hu/index.php?action

16 Okłady fango w skład okładów wchodzi mieszanina pyłu wulkanicznego i parafiny. Okład o temperaturze 55°C ma działanie przegrzewające. Efekt jest osiągamy przez szybkie i długotrwałe rozgrzanie mięśni. Okład wspomagający leczenie zwyrodnienia stawów i chrząstek stawowych. Działa przeciwbólowo. Usuwanie toksycznych substancji.

17 Body Detox zabieg polega na stymulacji, wyzwalającej w organizmie zdol­ności do regeneracji i odbudowy. Zanurzając stopy w wodzie posiadającej specjalny składnik jonizacyjny pozbywamy się z organizmu toksyn.

18 http://www.detox.famfart.pl/?gclid=CLOgqrr1uaYCFVBB3godXV9cIg

19 Masaże masaż klasyczny, relaksacyjny, leczniczy, punktowy (Akupresura), odchu­dzający, kręgosłupa, twarzy, stóp, kosmetyczny, aromaterapeutyczny, wodny, gorącymi kamieniami; masaż izomeryczny - stosowany przy skurczu mięśni, polega na intensy­wnym masowaniu. Polecany przy rozwoju siły i masy mięśniowej;

20 masaż segmentalny - segmentu rdzenia kręgowego; Ma Uri - masaż całego ciała przy wykorzystaniu tańca i muzyki; masaż Lomi-Lomi - wywodzi się od hawajskiej metody pracy z ciałem; masaż Ajurwedyjski - polega na połączeniu masażu klasycznego i akupresury; masaż tybetański - polega na połączeniu masażu leczniczego oraz reflekso­terapii;

21 masaż tajski - jest połączeniem akupresury, refleksologii i medytacji. Polega na rytmicznym naciskaniu kluczowych punktów na ciele odpowia­ dających za blokadę energii; masaż podwodny - polega na wykorzystaniu pod odpowiednim ciśnie­ niem strumienia wody działającego pod wpływem prądu wodnego na osobę zanurzoną w wannie.

22 Muzykoterapia wykorzystanie muzyki do terapii przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Musica animae levamen- muzyka jest lekarstwem dla duszy

23 Sauna sauna (parowa, sucha, beczki saunowe). to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotność (w zależności od rodzaju sauny).

24 Fitness aktywność fizyczna - nie tylko pomaga skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością, ale wpływa także korzystnie na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. http://www.fit.pl /

25 http://www.google.pl/imgres?imgurl Fitness

26 Grupowe ćwiczenia http://pl.wikipedia.org/w/index.php

27 Uzdrowiska i lecznictwo http://pl.wikipedia.org/w/index.php

28 Ustawa USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (zmieniła ona Ustawę o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z dnia 17 czerwca 1966 r.)

29 Niedoskonałość ustawy Jest nowy rządowy projekt ustawy Jest nowy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

30 W myśl ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, bazę turystyki uzdrowiskowej stanowią miejscowości, które mają niezbędne warunki do prowa­dzenia lecznictwa uzdrowiskowego, będącego zorganizowaną działalnością w zakresie zapobiegania chorobom i ich leczenia, wykorzystując warunki naturalne.

31 Szybki rozwój turystyki uzdrowiskowej oraz perspektywa dalszego po­stępu w tym zakresie sprawia, że z roku na rok powstaje wiele nowych ośrodków specjalizujących się w poprawie kondycji psychofizycznej. Na terenie naszego kraju uzdrowiska i miejscowości potencjalnie uzdrowiskowe zlokalizowane są głównie na terenach typowo wypoczynkowych i obszarach wielkomiejskich.

32 Uzdrowiska Uzdrowiska zazwyczaj są ośrodkami o zwartej strukturze przestrzennej, położonymi w terenach o wysokich walorach krajobrazowych, bezpośrednio powiązanych z rozległymi obszarami zieleni urządzonej i obszarów chronionych.

33 Gmina uzdrowiskowa to gmina, której obszarowi lub jego części został nadany status uzdrowiska w trybie określonym w ustawie. Gmina, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, w celu określenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze, sporządza operat uzdrowiskowy.

34 Operat uzdrowiskowy dokument zawierający charakterystykę wyodrębnionego obszaru pod względem możliwości uznania go za uzdrowisko albo obszar ochrony uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych na tym obszarze naturalnych surowców leczniczych i klimatu.

35 Posiadanie statusu uzdrowiska stwarza wiele możliwości rozwoju. Należy jednak pamiętać, że fakt ten stawia nowe wyzwania i zmusza do dużego profesjo­nalizmu zarówno w samej branży uzdrowiskowej, jak i we wszystkich sferach gospodarki regionu.

36 Gminy uzdrowiskowe są jednocześnie szczególną kategorią gmin, które ze względu na potrzebę ochrony walorów uzdrowiskowych i środowiska naturalne­go w znacznym stopniu ograniczają aktywność gospodarczą mieszkańców, która może rozwijać się wyłącznie w kierunkach zgodnych z funkcjami uzdrowi­skowymi, jak np. lecznictwo uzdrowiskowe, czy turystyka i rekreacja.

37 Lecznictwo uzdrowiskowe Lecznictwo uzdrowiskowe to nie tylko tradycyjne metody lecznicze, ale również prozdrowotny trend. W ramach lecznictwa uzdrowiskowego kierunek leczniczy i rehabilitacyjny przeplata się z profilaktyką i edukacją zdrowotną.

38 Leczenie uzdrowiskowe polega na wykorzystaniu naturalnych bogactw i czynników fizycznych, tj.: wód mineralnych, peloidów (borowiny), bodźców klimatoterapeutycznych, hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.

39 Naturalne bogactwa i czynniki fizyczne mogą być wykorzystywane pod postacią, m.in.: kąpieli leczniczych, kuracji pitnych, inhalacji, ćwiczeń, okładów, ciepłolecznictwa, ultradźwięków, laseroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

40 Terminologia Uzdrowisko - obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, któremu został nadany status uzdrowiska. W Polsce istnieją 44 uzdrowiska statutowe

41 Rozmieszczenie uzdrowisk w Polsce http://www.rynekturystyczny.pl/artykul/20661/Polskie_uzdrowiska.html

42 http://www.google.pl/images?q=uzdrowiska&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF- 8&source=og&sa=N&hl=pl&tab=wi&biw=1280&bih=607

43 Uzdrowisko obszar powinien spełniać łącznie następujące warunki: posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właś­ciwościach leczniczych; posiadać klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych; na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa zdrowotnego, wraz z urzą­dzeniami przygotowanymi do prowadzenia działalności uzdrowiskowej.

44 Klasyfikacja uzdrowisk w Polsce według surowców leczniczych: a. Zdrojowisko; b. Uzdrowisko borowinowe; c. Uzdrowisko klimatyczne; d. Uzdrowisko nadmorskie; e. Uzdrowisko lecznictwa podziemnego.

45 Klasyfikacja uzdrowisk w Polsce Zdrojowiska - uzdrowiska posiadające wody lecznicze, Uzdrowiska borowinowe - oparte na leczeniu borowiną, Uzdrowiska mieszane - posiadające wody lecznicze i borowinę. występujące naturalne surowce lecznicze:

46 według kombinacji występujących surowców leczniczych: a. Zdrojowisko klimatyczne; b. Uzdrowisko klimatyczne borowinowe; c. Zdrojowisko borowinowe; d. Zdrojowisko klimatyczne borowinowe.

47 według położenia nad poziomem morza: a. Uzdrowisko nizinne - 17 (poniżej 300 m); b. Uzdrowisko podgórskie -14 (300-500 m); c. Uzdrowisko górskie - 13 (500-700 m); d. Uzdrowisko wysokogórskie - brak (powyżej 700 m).

48 Podział polskich uzdrowisk ze względu na położenie geograficzne: uzdrowiska nizinne, położone do 200 m n.p.m., uzdrowiska nadmorskie, położone w odległości nie większej niż 3 km od brzegu morza, uzdrowiska podgórskie, położone od 200 do 400 m n.p.m., uzdrowiska górskie, położone od 400 do 800 m n.p.m.,

49 górskie uzdrowiska klimatyczne, gdzie jest prowadzona działalność wykorzystująca głównie walory klimatyczne gór, które są potwierdzone naukowo; górskie zdrojowiska wykorzystujące zabiegi z użyciem wody leczniczej;

50 górskie uzdrowiska lecznictwa podziemnego - w celach leczniczych wykorzystuje się w tych uzdrowiskach mikroklimat podziemnych wyrobisk, który odznacza się korzystną jonizacją powietrza; uzdrowiska nadmorskie - prowadzi się w nich działalność leczniczą wykorzystującą specyficzne właściwości klimatu nadmorskiego oraz stosuje się do zabiegów wodę morską.

51 Uzdrowiska nizinne Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój Uzdrowiska nadmorskie Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki Uzdrowiska podgórskie Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne Uzdrowiska górskie Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój

52 Lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizowana działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: a) właściwości naturalnych surowców leczniczych, b) właściwości lecznicze klimatu, w tym: talassoterapia i subterraneoterapia oraz właściwości lecznicze mikroklimatu, a także towarzyszące temu zabiegi fizykalne.

53 Naturalne surowce lecznicze - gazy lecznicze oraz - kopaliny lecznicze, w tym: peloidy, wody lecznicze i wody termalne, których właściwości lecznicze zostały potwierdzone na zasadach określonych w ustawie.

54 Właściwości lecznicze klimatu to czynniki atmosferyczne sprzyjające zachowaniu zdrowia, leczeniu lub łagodzeniu skutków lub objawów chorób.

55 Talassoterapia (z greckiego: thalassa = morze therapeia i leczenia) jest oparta na leczniczym działaniu klimatu morskiego. http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=it&u=http://it.wikipedia.org

56 Talassoterapia Morski mikroklimat od dawna jest uznawany za leczniczy: - relaksujący szum wody, - spokojny i przyjemny dla oczu kolor wody, - powtarzalny i rytmiczny ruch fal wyciszający nasze wnętrze, - masujące działanie fal. http://zdrowie.onet.pl/profilaktyka/talassoterapia,1,3659936,artykul.html

57 Jest to zestaw zabiegów wykorzystujących wyciągi z alg, lecznicze błoto oraz woda morska (kąpiele, natryski itp..) http://aslematours.pl/archiwum/index.php?m=14

58 Subterraneoterapia to dziedzina wiedzy zajmująca się wykorzystaniem właściwości terapeutycznych atmosfery przestrzeni podziemnych. U źródeł rozwoju tej gałęzi wiedzy leży powstanie w 1958 roku w Wieliczce w podziemnych komorach solnych ośrodka leczącego głównie schorzenia układu oddechowego.

59 Jezioro Wessel http://krakow.gazeta.pl/krakow/ Badania dowiodły, że można tu skutecznie leczyć astmę. Uzdrowisko wielickie organizuje lecznicze pobyty 135 metrów pod ziemią, w komorze Jezioro Wessel. Ta kuracja to sposób na odzyskanie nie tylko zdrowia, ale i dobrego samopoczucia w niezwykłym podziemnym świecie.

60 Komora Weimar http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_soli_Wieliczka#Groty_Kryszta.C5.82owe

61 W grocie solno-jodowej uzyskuje się większe stężenie jodu, niż nad morzem. Odbycie 10 seansów po 45 minut jest równoznaczne z 10 dniowym pobytem nad morzem. Subterraneoterapia - inhalacje w podziemnych komorach solnych.

62 Subterraneoterapia - inhalacje w podziemnych komorach solnych. http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/kopalniasoli.html

63 Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia to unikalny na skalę światową ośrodek zajmujący się nowatorską metodą rehabilitacji i leczeniem schorzeń układu oddechowego w oparciu o naturalny mikroklimat podziemnych komór solnych.

64 http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/kopalniasoli.html

65 Potrzeby i wymogi wynikające z określonych profili leczniczych Uzdrowiska o profilu leczniczym schorzeń układu krążenia; Uzdrowiska o profilu leczniczym schorzeń układu oddechowego; Uzdrowiska o profilu leczniczym schorzeń układu ruchu; Uzdrowiska dziecięce.

66 Uzdrowisko - posiadać infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ciekowej, energetycznej, w zakresie transportu drogowego, a także gospodarki odpadami.

67 Zakład lecznictwa uzdrowiskowego zakład opieki zdrowotnej działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujący warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

68 Zakładami lecznictwa uzdrowiskowego są: szpitale uzdrowiskowe; sanatoria uzdrowiskowe; prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci; przychodnie uzdrowiskowe.

69 Gmina uzdrowiskowa w celu realizacji zadań, ma prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach. Gmina uzdrowiskowa realizująca zadania, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

70 Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie………, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

71 Sama opłata uzdrowiskowa jest o 100% wyższa od opłaty miejscowej, która pobierana jest w miejscowościach turystycznych.

72 Obszar ochrony uzdrowiskowej obszar, któremu został nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Strefy ochronne - części obszaru uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej, określone w statucie uzdrowiska, wydzielone w celu ochrony czynników leczniczych i naturalnych surowców leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych.

73 Strefy ochronne Na obszarach uzdrowiskowych występują ścisłe reguły gospodarowania, do­tyczące zagospodarowania przestrzennego, architektury i budownictwa. Ponad­to w obrębie obszaru uzdrowisk lub obszaru ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochronnych, których powstanie jest nakazane przez statut. Trzy strefy ochronne (A, B i C)

74 Strefa ochronna A Obejmuje zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz inne obiekty służące lecznictwu lub obsłudze pacjenta lub turysty (np. restauracje, pensjonaty, kawiarnie). W strefie ochronnej A udział terenów zielonych musi wynosić powyżej 75% ogółu powierzchni strefy.

75 Strefa ochronna A Zabrania się: lokalizacji zakładów przemysłowych, stacji paliw, budownictwa jedno- lub wielorodzinnego, składowisk odpadów i opału, parkingów z liczbą miejsc postojowych większą niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie, warsztatów samochodowych, garbarni; uruchamiania pól biwakowych i campingowych; organizacji rajdów i imprez masowych; trzymania zwierząt gospodarskich; prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności zabronionej w strefach B i C.

76 Strefa ochronna B Obejmuje obszar przyległy do strefy A, przeznaczony na prowadzenie działalności nie mających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska. W strefie ochronnej B udział terenów zielonych musi wynosić powyżej 55% ogółu jej powierzchni.

77 Strefa ochronna B Zabrania się: lokalizacji nowych zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu i produktów rolnych, dużych obiektów handlowych, stacji paliw, stacji emitujących fale elektromagnetyczne, parkingów powyżej 50 miejsc postojowych; wyrębu drzew leśnych i parkowych; pozyskiwania surowców innych niż lecznicze; prowadzenia robót melioracyjnych; prowadzenia działalności zabronionych w strefie C.

78 Strefa ochronna C Obejmuje obszar przyległy do strefy B, który wpływa na zachowanie walorów klimatycznych, krajobrazowych oraz złóż surowców leczniczych.

79 Strefa ochronna C Zabrania się: nieplanowanego wyrębu drzew; prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych; lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych. prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska lub właściwości lecznicze klimatu.

80 Do nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska, może zostać dodany odpowiednio wyraz zdrój, jeżeli podstawą leczenia uzdrowiskowego są wody lecznicze, lub wyraz cieplice, bądź uzdrowisko termalne, jeżeli podstawą leczenia uzdrowiskowego są wody termalne.

81 Zdrojowiska Proces leczniczy w uzdrowiskach zdrojowych oparty jest na stosowaniu wód leczniczych w kuracjach pitnych i kąpielowych. Warunkiem przy kształtowaniu tego typu uzdrowisk jest zlokalizowanie w miejscowości pijalni lokalnych wód leczniczych wraz z halą spacerową, a także zależnie od pro­filu leczniczego zdrojowiska, zakładu kąpielowego lub inhalatorium oraz zakładu leczenia ruchem.

82 Zdrojowiska Zdrojowiska zobowiązane są do posiadania, co najmniej jednego ujęcia wody leczniczej dla potrzeb terapii oraz zorganizowania sposobu odprowadzania i neu­tralizowania wód pozabiegowych.

83 Uzdrowiska borowinowe Wymagania stawiane uzdrowiskom borowinowym związane są z koniecz­nością zapewnienia odpowiednich terenów przeznaczonych do składowania bo­rowiny przywiezionej ze złoża, oraz składowania i utylizacji borowiny pozabiegowej (obecność zakładów borowinowych świadczących kąpiele borowinowe o wiel­kości odpowiadającej ich potrzebom).

84 Uzdrowiska borowinowe Z uwagi na profil leczniczy uzdrowisk boro­winowych, którymi często są choroby narządów ruchu, ważne jest kreowanie terenów zielonych zarówno do celów spacerowych, jak i realizacji różnych form aktywności fizycznych.

85 Uzdrowiska nadmorskie W sposobie kształtowania przestrzeni leczniczej tego typu uzdrowisk waż­nym aspektem jest zachowanie w znacznym stopniu niezabudowanych terenów wzdłuż wybrzeża, zagospodarowanych jako tereny zieleni urządzonej lub natu­ralnej. W obszarze położonym najbliżej morza, korzystne jest lokalizowanie urządzeń sportowych i wypoczynkowych.

86 Uzdrowiska nadmorskie Centralnym ośrodkiem, wokół które­go powinna koncentrować się funkcja lecznicza są obiekty i urządzenia lecznicze. Warunek - posiadanie zakładów przyrodolecz­niczych, w których można skorzystać z kąpieli w wodzie morskiej doprowadza­nej bezpośrednio z akwenu, basenów krytych i otwartych z morską wodą oraz wejścia na plażę.

87 Górskie uzdrowiska lecznictwa podziemnego W celach leczniczych wykorzystuje się w tych uzdrowiskach mikroklimat podziemnych wyrobisk, który odznacza się korzystną jonizacją powietrza, obecnością aerozolu leczniczego, a także jest on pozbawiony wszelkich alergenów i mikroorganizmów chorobotwórczych.

88 W Polsce obecnie funkcjonują czterdzieści cztery uzdrowiska statutowe oraz sześć miejscowości, które posiadają obiekty lecznicze np. Kopalnia Soli w Bochni (UZDROWISKO Kopalnia Soli). Jednocześnie w ponad pięć­dziesięciu miejscowościach występują naturalne surowce lecznicze oraz sprzy­jające warunki dla kreacji ośrodka leczniczego. Stawia to nasz kraj w czołówce państw europejskich.


Pobierz ppt "Fizjoterapia Zabiegi:. Hydroterapia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google