Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH PROF. DR HAB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH PROF. DR HAB."— Zapis prezentacji:

1 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH PROF. DR HAB. INŻ. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA KIELCE, 14 WRZEŚNIA 2007r.

2 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY PLAN PREZENTACJI IPojęcie klastra i jego cechy charakterystyczne IIKlastry na świecie i w Polsce IIIKolejne etapy powstawania klastra IVKorzyści funkcjonowania klastra, w tym korzyści miękkie i twarde VKlaster a konkurencyjność VIPodsumowanie

3 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POJĘCIE KLASTRA (1) Klaster gospodarczy Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, zakładów działających w pokrewnych sektorach oraz związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych). Źródło: RPOWŚ 2007-2013

4 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POJĘCIE KLASTRA (2) Klaster to przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią przedsiębiorcy. Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

5 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KLASTRA Bliskość geograficzna lokalizacji podmiotów klastra. Ponadprzeciętna intensywność różnorodnych związków pomiędzy firmami należącymi do klastra. Charakter związków pomiędzy podmiotami wybiegający poza relacje typowo rynkowe. Występowanie korzyści wspólnej lokalizacji i kooperacji w ramach grupy firm. Źródło: Wpływ klasterów na konkurencyjność i interacjonalizację przedsiębiorstw, Marian Gorynia, Barbara Jankowska

6 KLASTRY NA ŚWIECIE (1) Najsłynniejszy klaster na świecie...... Silicon Valley. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

7 KLASTRY NA ŚWIECIE (2) WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Silicon Valley Początki Doliny sięgają 1912 r. – pierwsze firmy w Palo Alto. Ponad 6.000 firm wysokotechnologicznych (obszar 300 mil kwadratowych, ponad milion zatrudnionych). Rozwój klastra Doliny Krzemowej związany jest głównie z aktywnością gigantów elektroniki i firm teleinformatycznych. Silicon Valley Początki Doliny sięgają 1912 r. – pierwsze firmy w Palo Alto. Ponad 6.000 firm wysokotechnologicznych (obszar 300 mil kwadratowych, ponad milion zatrudnionych). Rozwój klastra Doliny Krzemowej związany jest głównie z aktywnością gigantów elektroniki i firm teleinformatycznych. Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

8 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTRY NA ŚWIECIE (3) Telecom City (Szwecja) – sieć firm teleinformatycznych w regionie Blekinge, współpracujących ze sobą oraz z lokalnym Uniwersytetem. Klaster medialny w Lipsku (Niemcy) – gęsta sieć firm i instytucji działających w branży medialnej. Klaster tekstylny w regionie Emilia-Romania (Włochy). Irlandzki klaster rzemiosł artystycznych – Roscommon Krafts. Telecom City (Szwecja) – sieć firm teleinformatycznych w regionie Blekinge, współpracujących ze sobą oraz z lokalnym Uniwersytetem. Klaster medialny w Lipsku (Niemcy) – gęsta sieć firm i instytucji działających w branży medialnej. Klaster tekstylny w regionie Emilia-Romania (Włochy). Irlandzki klaster rzemiosł artystycznych – Roscommon Krafts. Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

9 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTRY W POLSCE (1) LPNAZWAREGIONŹRÓDŁO INFORMACJI 1 DOLINA LOTNICZA woj. lubelskie, podkarpackie i śląskie www.dolinalotnicza.pl 2 DOLINA EKOLOGICZNEJ ŻYWNOŚCI woj. lubelskiewww.dolinaeko.lublin.pl 3 KLASTER ŁÓDZKI woj. łódzkiewww.klasterlodzki.pl 4 PLASTIKOWA DOLINA woj. małopolskiewww.tkp.com.pl 5 DOLINA EKOPRODUKCJI woj. mazowieckiewww.klastry-efs.pl 6 PODKARPACKI KLASTER INFORMATYCZNY woj. podkarpackiewww.pki.klastry.org 7 INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH woj. śląskiewww.silesia-region.pl 8 KLASTER PRODUCENTÓW JACHTÓW woj. warmińsko- mazurskie www.klastry-efs.pl 9 KLASTER MEBLARSKI woj. wielkopolskiewww.klastry-efs.pl 10 KOTŁY PLESZEWSKIE woj. wielkopolskiewww.klastry-efs.pl 11 GRUPA PRZETWÓRSTWA RYBNEGO woj. zachodniopomorskiewww.klastry-efs.pl Źródło: Klaster Nutribiomed- Perspektywy Rozwoju Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

10 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTRY W POLSCE (2)

11 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTRY W POLSCE (3) - Data powstania: 11 kwiecień 2003 r. - Największy i najlepiej rozwijający się klaster w Polsce. - W skład Stowarzyszenia Dolina Lotnicza wchodzi obecnie 50 członków (liczbę 100 członków planuje się osiągnąć na przestrzeni kilku lat). - Główny cel Doliny Lotniczej to przekształcenie Polski południowo- wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego.

12 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTRY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM - Świętokrzyskie Zagłębie Odlewniczo- Kooperacyjne (nawiązujące do Zagłębia Staropolskiego oraz do przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego) - Grono budowlane (60 organizacji) - Grono ceramiczne - Pomidor z Ziemi Sandomierskiej Źródło: RPOWŚ 2007- 2013 www.klastry.pl Klaster Nutribiomed- Perspektywy Rozwoju Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka

13 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ETAP 1 POCZĄTEK KLASTRA DOSTĘPNOŚĆ SUROWCÓW SPECYFICZNA WIEDZA TRADYCYJNY KNOW HOW SPECYFICZNY LUB WYRAFINOWANY POPYT PRZYPADEK FIRMY WPROWADZAJĄCE INNOWACJE NARODZINY KLASTRA 1 Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

14 2 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Powstawanie wyspecjalizowanych dostawców: - nowi dostawcy; - obniżka kosztów działalności; - tworzenie się specjalistycznego rynku pracy. POWSTAWANIE KLASTRA (ETAP 2) 1 Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

15 POWSTAWANIE KLASTRA (ETAP 3) WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Powstawanie organizacji ułatwiających współpracę: - poprawa współpracy; - przyspieszenie procesu ucznia się; - tworzenie się wiedzy ukrytej. 2 1 3 Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

16 4 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POWSTAWANIE KLASTRA (ETAP 4) Przyciąganie nowych firm oraz wykwalifikowanych pracowników 2 1 3 Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

17 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POWSTAWANIE KLASTRA (ETAP 5) Tworzenie się pozarynkowych relacji pomiędzy uczestnikami klastra: - przyspieszenie przepływu informacji i wiedzy (ukrytej); - usprawnienie koordynacji działalności biznesowej. 4 2 1 3 5 Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

18 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KORZYŚCI FUNKCJONOWANIA KLASTRA Efekty synergii i skali dla wszystkich uczestników klastra. Niższe koszty działalności. Wyższa sprawność działania. Wzrost siły przetargowej na rynku. Ułatwiony branding. Promocja regionu. Zatrzymywanie kapitału i wzrost inwestycji wokół klastra (szczególnie przy klastrach technologicznych). Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

19 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KORZYŚCI FUNKCJONOWANIA KLASTRA KORZYŚCI TWARDE KORZYŚCI MIĘKKIE Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

20 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KORZYŚCI TWARDE Lokalny łańcuch podażowy Specjalistyczne usługi Wyspecjalizowana siła robocza Możliwość wyboru dostawcy Duża liczba firm Zwiększenie efektywności – szybszy dostęp, niższy koszt transportu Wyższa produktywność Szybszy i łatwiejszy dostęp Niższy koszt, wyższa jakość Możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach Zasób Korzyść Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

21 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KORZYŚCI MIĘKKIE Stowarzyszenia Uczenia się Zaufanie Nieformalny rynek pracy Wspólna wizja, planowanie Współpraca między firmami, sieci Transfer, wiedzy, technologii, know-how ZasóbKorzyść Efektywność, możliwości kariery, poczucie bezpieczeństwa Źródło: Klastry- idea, definicja, praktyka Dorota Zbińkowska

22 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTER A KONKURENCYJNOŚĆ (1) Klastry – dobry środek regulacji przyczyniający się do poprawy konkurencyjności! WPŁYW KLASTRA NA KONKURENCYJNOŚĆ- UJĘCIE WYJŚCIOWE: KLASTER POZYCJA KONKURENCYJNA POTENCJAŁ KONKURENCYJNY STRATEGIA KONKURENCYJNA Źródło: Wpływ klasterów na konkurencyjność i interacjonalizację przedsiębiorstw, Marian Gorynia, Barbara Jankowska

23 KLASTER A KONKURENCYJNOŚĆ (2) WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY POZYCJA KONKURENCYJNA: To wynik oceny przez rynek (nabywców) tego, co przedsiębiorstwo na nim oferuje. Miarą pozycji rynkowej jest udział w rynku lub osiągnięta sytuacja finansowa. POTENCJAŁ KONKURENCYJNY: To wszystkie zasoby wykorzystywane lub możliwe do wykorzystania przez przedsiębiorstwo, jak również: kultura przedsiębiorstwa, właściwy proces zachowania się przedsiębiorstwa. STRATEGIA KONKURENCYJNA: To zbiór instrumentów konkurowania z myślą o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej (jakość produktu, cena, szerokość asortymentu, reklama, promocja sprzedaży, itp.). Źródło: Wpływ klasterów na konkurencyjność i interacjonalizację przedsiębiorstw, Marian Gorynia, Barbara Jankowska

24 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTER A KONKURENCYJNOŚĆ (3) Korzyści z uczestnictwa w klastrzeWyznacznik konkurencyjności Dostęp do wyspecjalizowanych i zaawansowanych zasobów, takich jak kluczowe umiejętności i kapitał ryzyka Potencjał konkurencyjny Dostęp do wyspecjalizowanych dostawców, usług, infrastruktury Potencjał konkurencyjny Dostęp do wymagających klientów, których potrzeby antycypują zmiany na rynku międzynarodowym Strategia konkurowania Bliskość rywali rynkowych (walka o przywództwo w branży) Strategia konkurowania Bliskość innowacyjnych branż pokrewnych, wspierających oraz powiązanych z nimi instytucji Potencjał konkurencyjny Bliskość innych podmiotów powiązanych z klastremStrategia konkurowania Źródło: Wpływ klasterów na konkurencyjność i interacjonalizację przedsiębiorstw, Marian Gorynia, Barbara Jankowska

25 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY KLASTER A KONKURENCYJNOŚĆ (3) Źródło: Wpływ klasterów na konkurencyjność i interacjonalizację przedsiębiorstw, Marian Gorynia, Barbara Jankowska WPŁYW KLASTRA NA KONKURENCYJNOŚĆ- UJĘCIE ZMODYFIKOWANE: KLASTER POTENCJAŁ KONKURENCYJNY STRATEGIA KONKURENCYJNA POZYCJA KONKURENCYJNA

26 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY Podsumowanie IZAUFANIE IIWSPÓŁPRACA IIISYNERGIA IVEFEKT = WZROST KONKURENCYJNOŚCI

27 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROF. DR HAB. INŻ.. JANUSZ ZALESKI WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. & POLITECHNIKA WROCŁAWSKA UL. KOCHANOWSKIEGO 17 51- 602 WROCŁAW Tel.: (+48 71) 344 58 41, 348 30 18 Fax: (+48 71) 348 30 17 E-mail: janusz.zaleski@warr.pl Prezentacja przygotowana przez: mgr inż. Matylda Witek, WARR mgr inż. Tomasz Korf, WARR


Pobierz ppt "WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH PROF. DR HAB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google