Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

adwekcja rzadko występuje w formie czystej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "adwekcja rzadko występuje w formie czystej"— Zapis prezentacji:

1 adwekcja rzadko występuje w formie czystej
przeważnie: łącznie z dyfuzją na razie znamy tylko dyfuzję numeryczną dziś: dyfuzja prawdziwa Dyfuzja+adwekcja: występuje w problemach transportu masy i energii Adwekcja=unoszenie t Dyfuzja=znoszenie gradientu koncentracji t

2 adwekcja-dyfuzja pyłu :
przewaga dyfuzji przewaga adwekcji

3 dyfuzja: jeden z mechanizmów transportu ciepła
przekaz ciepła: transfer energii napędzany gradientem temperatur i dążący do jego zniwelowania. Q otoczenie układ ciepło U(T,t) energia wewnętrzna P praca Q = tempo przekazu ciepła J/s P = dW/dt = tempo pracy wykonywanej przez układ Q=P+dU/dt I-sza zasada termodynamiki: ciepło dostarczone do układu = praca wykonana przez układ + zmiana energii wewnętrznej układu

4 Dla układu o stałej objętości dW=0
Q=P+dU/dt układ otoczenie Q P U(T,t) Q=P+dU/dt P = dW/dt Q=p dV/dt+dU/dt dW=pdV Dla układu o stałej objętości dW=0 Q=dU/dt=mcv dT/dt (cv = ciepło właściwe) mechanizmy przekazu ciepła: przewodzenie (prawo Fouriera) konwekcja (prawo Newtona) promieniowanie (p. Stefana-Boltzmanna) konwekcja promieniowanie przewodzenie

5 Ciało doskonale czarne (wsp. odbicia 0)
1) Promieniowanie Ciało doskonale czarne (wsp. odbicia 0) Prawo Stefana:Boltzmana nieskończone T1 T2 próżnia Q=As (T14-T24) dwa ośrodki potrafią wymieniać energię przez promieniowanie nawet gdy próżnia między nimi Prawo Wiena: lmaxT=const

6 2) Konwekcja (unoszenie ciepła)
Tc Ciepło z ciała do otoczenia: przewodzone do warstwy granicznej, następnie unoszone przez ośrodek zewnętrzny Prawo chłodzenia Newtona [transfer ciepła proporcjonalny do DT] Współczynnik transferu ciepła. Zazwyczaj h(DT), również funkcja prędkości płynu opływającego ciało Strumień ciepła J/sm2

7 ka >kb 3) przewodzenie (dyfuzja) Prawo Fouriera:
Strumień ciepła proporcjonalny i skierowany przeciwnie do gradientu temperatur W ogólnym przypadku: przewodność cieplna k = k [r,T]. Stała materiałowa: Przypadek stacjonarny (q=const) 1D. Temperatura od (x) = odcinkami liniowa przy braku źródeł. T1 T ka >kb T2 b a b x Faktycznie dla każdej substancji k zależy od T, my będziemy pracować w powszechnie używanym przybliżeniu k=<k>k(T) (punkt pracy)

8 Równanie przewodnictwa cieplnego 1D, k=const
Dx powierzchnia A masa rADx Wypadkowy strumień ciepła emitowany przez element materiału: W granicy Dx0

9 Równanie przewodnictwa cieplnego (dyfuzji ciepła) 1D, k=const
Układ nie wykonuje pracy, wtedy wniosek: równanie dyfuzji ciepła – wynik prawa Fouriera i I-szej zasady termodynamiki dla dyfuzji materii - inaczej - z równania ciągłości (z równania zachowania materii)

10 dyfuzja dla materii: z równania ciągłości: unoszenie: prąd związany z wyrównywaniem stężeń (prawo Ficka – odpowiednik Fouriera masa temperatura ) równanie adwekcji równanie dyfuzji r. adwekcji - dyfuzji

11 Równanie przewodnictwa cieplnego (dyfuzji ciepła) 1D, k=const
Układ nie wykonuje pracy, wtedy Problem chłodzenia w 1D (dla którego Fourier wprowadził swój szereg) W chwili początkowej ciało ma temperaturę Ti T(x,t=0)=Ti Następnie umieszczone w kąpieli o temperaturze T1 T(x=0)=T(x=1)=T1 Jak przebiegnie chłodzenie jako funkcja (x,t) ?

12 X=sin(l1/2 x) Problem chłodzenia w 1D Metoda separacji zmiennych:
Szukamy szczególnych rozwiązań postaci: T(x,t)=C(t)X(x) Część przestrzenna: z X(0)=X(1)=0 (równanie własne) X=sin(l1/2 x)

13 Część czasowa (też własne, ale pierwszego rzędu) Tn(x,t)=Cn(t)Xn(x) Rozwiązanie ogólne: an dobrane tak aby spełniony był warunek początkowy

14 an dobrane tak aby spełniony był warunek początkowy
Dla T(x,t=0)=1: tempo stygnięcia

15 niezależnie od startu rozkład T po pewnym czasie
będzie miał kształt sin(px) Wszystkie gwałtowne zmiany przestrzenne zostaną szybko wygładzone

16 zmiana oznaczeń na bardziej typowe dla równania dyfuzji
metoda Eulera: [przedni czasowy, centralny przestrzenny ] dla równania adwekcji schemat z przednim ilorazem czasowym i centralnym ilorazem pierwszej pochodnej był bezwzględnie niestabilny pokazaliśmy, że numeryczna dyfuzja stabilizuje schematy jednopoziomowe dla równania adwekcji schemat Eulera nie zawierał numerycznej dyfuzji i właśnie dlatego był niestabilny teraz dyfuzja jest rzeczywista (nie numeryczna) podejrzewamy, że schemat ma szanse na bezwzględną stabilność ... sprawdźmy

17 analiza von Neumana metody Eulera dla równania dyfuzji
metoda Eulera: Współczynnik wzmocnienia modu k

18 warunek stabilności 0  (1-cos)  2 |Mk|1
Euler bezwzględnie stabilny jeśli:

19 Dt=(0.01)2/2 Dt=(0.01)2/1.9 Krok czasowy a stabilność schematu Eulera
Dx=0.01, D=1 Dt=(0.01)2/2 Dt=(0.01)2/1.9 3cia iteracja

20 Uwaga: dla krytycznego kroku czasowego schemat spełnia zasadę maximum (wystarczającą dla stabilności) 2) dla granicznego Dt ujn znika z prawej strony, a dla większego Dt zmienia znak z każdą iteracją (co jest źródłem niestabilności)

21 Dokładność Eulera dla równania dyfuzji
Czarne: błąd z Dt krytycznym czerwone = z 10 –krotnie mniejszym maxymalny błąd nie zmalał ! Metoda Eulera i wynik dokładny dla kroku granicznego: Wniosek: krytyczny Dt jest bardzo mały (dominuje błąd przestrzenny). Chcemy liczyć z większym krokiem czasowym  schematy niejawne

22 0  r  1/2 liczba charakterystyczna dla stabilności schematu: r
odpowiednik liczby Couranta np. warunek stabilności schematu upwind 0 a  1 wynikał z kryterium CFL i tw. Laxa jak wygląda kryterium CFL dla równania dyfuzji?? fizyczna a numeryczna przeszłość punktu w równaniu dyfuzji ? dla równania adwekcji : przeszłość fizyczna P = punkty leżące na charakterystyce

23 fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ?
T1(x,t=0) T2(x,t=0) użyjemy T(0,t)=T(1,t)=0 Dla x=0: rozważmy dwa warunki początkowe T1(x,t=0)= sin (px) : rozwiązanie: T(x,t)=sin(px) exp(-ap2 t) T2(x,t=0)= sin (px) dla x<1/ =sin (px) + sin (2px) dla x>1/2 1/2 b1= -4/3p, b2=1/2, bk=4sin(pk/2)/p (k2-4)

24 t x fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ? T1(x,t=0) T1(x,t)
pytanie: Po jakim czasie punkty na lewo od x=0.5 poczują, że warunek początkowy po prawej stronie pudła jest inny? inaczej: czy punkt x=0.5,t=0 należy do domeny zależności punktu x=0.1, t=dt, gdzie dt-małe? ?

25 fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ?
T2-T1 im bardziej zagęścimy poziomice tym bliżej pojawią się osi t=0

26 gdyby prędkość rozchodzenia się informacji była skończona
fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ? T2-T1 im bardziej zagęścimy poziomice tym bliżej pojawią się osi t=0 tak wyglądałaby poziomica zerowa gdyby prędkość rozchodzenia się informacji była skończona (np. dla adwekcji lub r. falowego)

27 fizyczna domena zależności w równaniu dyfuzji ?
T2-T1 im bardziej zagęścimy poziomice tym bliżej pojawią się osi t=0 wniosek: w równaniu dyfuzji pewien (niewielki) wpływ na rozwiązanie w każdym punkcie np. x=0.1 ma warunek początkowy zadany dla x>1/2. To co jest na prawej stronie pudła na lewą przenosi się natychmiast dla t>0 dla równania dyfuzji : fizyczna domena zależności punktu to cała połowa czasoprzestrzeni!

28 dla równania dyfuzji : fizyczna domena zależności punktu to cała połowa czasoprzestrzeni! ilustracja
drobiny pyłu (czerwone kropy) w cieczy (cząstki H20– niebieskie kropki). W chwili początkowej cały pył jest zlokalizowany w jednym z narożników. Średnia koncentracja pyłu– opisywalna równaniem dyfuzji. Ruch pojedynczej cząstki pyłu przypadkowy (ruchy Browna) Istnieje małe lecz niezerowe prawdopodobieństwo, że jedna z drobin znajdzie się niemal natychmiast w przeciwległym narożniku w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności (zostanie popchnięta kolejno przez wiele cząsteczek wody) dla równania dyfuzji : fizyczna domena zależności punktu to cała połowa czasoprzestrzeni!

29 dla równania dyfuzji : fizyczna domena zależności punktu to cała połowa czasoprzestrzeni!
Pamiętamy, że przeszłość numeryczna punktu w Eulerze jawnym to trójkąt a nie półpłaszczyzna? A warunek konieczny zbieżności CFL?

30 zgodnie z CFL WK zbieżności jest aby numeryczna domena zależności zawierała fizyczną numeryczną. domena zależności dla równania dyfuzji ze schematem Eulera ? w.stab.Eulera 0  r  1/2 r n Dt Q itd Dx j przeszłość trójkąt o połowie kąta rozwarcia Q=arctan(Dx/Dt) trzymajmy r=DDt/Dx2 zafiksowane zmniejszając jednocześnie obydwa kroki Dt,Dx Q=arctan(D/r Dx) gdy Dx  0 : kąt dąży do p/2 – obejmuje całą przeszłość CFL spełnione

31 Niejawny (wsteczny) schemat Eulera
Jawna metoda Eulera: pochodna przestrzenna liczona w n-tym kroku czasowym (gdy u znane) ... dla stabilności potrzeba aby r=DDt/Dx2  1/2 Czytać: jako ograniczenie na krok czasowy. Widzieliśmy że krytyczny krok czasowy jest bardzo mały wsteczna metoda Eulera: pochodna przestrzenna liczona w n+1-szym kroku czasowym (gdy u jeszcze nieznane). Metoda niejawna, konieczne rozwiązanie układu równań liniowych na (n+1) krok czasowy. r =

32 wsteczny schemat Eulera
Co z warunkami brzegowymi u0=uN=0 ? one są zapisane w pierwszym i ostatnim wierszu równania - zobaczyć

33 Stabilność wstecznego schematu Eulera
Czerwone dokładne Czarne wsteczny Euler Zachodzi podejrzenie, że wsteczny Euler jest stabilny dla dowolnego kroku czasowego - sprawdźmy

34 Stabilność wstecznego Eulera dla równania przewodnictwa cieplnego
analiza von Neumanna daje kryterium stabilności: Mk

35 Stabilność wstecznego Eulera dla równania przewodnictwa cieplnego
To pierwsze zawsze prawdziwe r = Wsteczny Euler = bezwarunkowo stabilny Obydwa Eulery - pierwszy rząd dokładności czasowej [błąd dyskretyzacji rzędu pierwszego błąd lokalny drugiego] Poprawić schemat mieszając metody

36 spróbujmy poprawić metodę mieszając schematy q=0 – jawny schemat Eulera q=1 – niejawny schemat Eulera q=1/2 – schemat Crancka Nicolsona (odpowiednik trapezów) jakie musi być parametr mieszania q aby schemat bezwarunkowo stabilny ? +

37 cos(2a)=cos2a-sin2a=1-2sin2a  1-cos(2a)=2sin2a
warunek stabilności bezwzględnej zawsze trzeba aby: gdy człon [1-2q]  0 (czyli q1/2) schemat bezwzględnie stabilny bezwarunkowo [znaczy dla każdego r (Dt,Dx)] dla mniejszych q : bezwzględna stabilność dla r 1/ (2 [1-2q]) odnajdujemy warunek dla jawnego Eulera

38 błąd dyskretyzacji rozwinąć w szereg Taylora względem ujn , zostanie: D wniosek: błąd dyskretyzacji O(Dt2) tylko dla q=1/2  w tej klasie metod CN jest najdokładniejszy

39 Schemat Cranka-Nicolsona
Euler: CN: Do układu równań: r =

40 Schemat Cranka-Nicolsona

41 Dx=0.01, D=1 Dokładność a krok czasowy
dla Crank-Nicolsona i wstecznego Eulera Dx=0.01, D=1 Problem chłodzenia pręta, jak poprzednio. Błąd kwadratowy: (u(numeryczne)-u(dokładne))2 scałkowane po x Przerywane : Crank-Nicolson Ciągłe: wsteczny Euler r = Dtr=50 zafiksowane Dx, zmieniam tylko Dt Dt  r = 5 Dt  r =1/2 CN dla r=5: taki jak dla r=1/2: cały błąd w dyskretyzacji przestrzennej (Dx)

42 Równanie dyfuzji ciepła 3D ze źródłami
współczynnik przewodności zależny od położenia źródło ciepła gęstość i ciepło właściwe zależne od położenia Kilka własności równania

43 Równanie dyfuzji ciepła 3D ze źródłami
W jednym kawałku materiału (k=const), w stanie ustalonym r. Poissona, stan ustalony w układzie jednorodnym w dwóch kierunkach y,z C, D – z warunków brzegowych 1D + brak źródeł ciepła = T liniowe od brzegu do brzegu

44 T1 T T2 b a b Warunki brzegowe na kontakcie 2 materiałów
w stanie ustalonym, różnice w gęstości i cieple właściwym nie mają znaczenia ważny tylko k, w 1D: kontakt dwóch materiałów Ciągłość q: k1 k2 T1 Z lewej Z prawej mniejsze k = większy gradient T T T2 ogólnie: pochodne normalne do powierzchni kontaktów b a b

45 qkonwekcji= qprzewodzenia na powierzchni
Konwekcyjne warunki brzegowe T qkonwekcji= qprzewodzenia na powierzchni n T latem może być na odwrót T Tinfty Tinfty h0 h=0

46 Laboratorium 2D jeden materiał: Cranck-Nicholson 2D: laplasjan rozpisany na n-ty i n+1 szy krok czasowy g

47 Laboratorium uporządkować stronami n i n+1: żeby zapisać układ równań: trzeba przenumerować punkty na siatce l=i+30(j-1) z numeru l odzyskać położenie: j=1+(l-1)/30 (tak zapisać w kodzie = dzielenie bez reszty) i=l-30 (j-1).

48 Laboratorium uporządkować stronami n i n+1: żeby zapisać układ równań: trzeba przenumerować punkty na siatce l=i+30(j-1) z numeru l odzyskać położenie: j=1+(l-1)/30 (tak zapisać w kodzie = dzielenie bez reszty) i=l-30 (j-1).

49 Laboratorium ATn+1=BT n+c W punkcie ze środka pomieszczenia:

50 ATn+1=BT n+c Laboratorium dla pary l=(i,j), z wewnątrz pomieszczenia wiersz l macierzy A: (0,0,... -g, 0,0, ...,-g,(1+4g), -g,0, ..., -g, ... ,0) l-ta kolumna (element diagonalny) 30 kolumn przed diagonalą 30 kolumn za diagonalą wiersz l macierzy B: (0,0,... g, 0,0, ...,g,(1-4g), g,0, ..., g, ... ,0) cl=0

51 na ścianach wewnętrznych budynku zadajemy T=Tbc
(podobnie dla „zmarnowanej” ćwiartki poza budynkiem) ATn+1=BT n+c w l tym wierszu A dajemy jedynkę na diagonali, poza tym zera cały l-ty wiersz B dajemy zero, a bl=Tbc

52 tylko diagonala i poddiagonala
(i,j) Na krawędzi budynku konwekcyjne wb. prawa krawędź: w l-tym wierszu A tylko diagonala i poddiagonala l=i+30(j-1) ( na lewej krawędzi podobnie) dolna krawędź: w l-tym wierszy A diagonala i element 30 kolumn na prawo od niej

53 konwekcyjny warunek brzegowy na narożnikach:
ATn+1=BT n+c macierz 900x900 A: na ogół pięcioprzekątniowa, pasmowa + / - 31 poddiagonali (ze względu na 2 kanty) B: pięcioprzekątniowa, zerowe wiersze dla brzegowych l, tam niezerowa składowa c

54 - T=Tn+1 ; b=B Tn+c ATn+1=BT n+c
w każdym kroku musimy taki układ równań rozwiązać. Macierze A, B i wektor c są niezmienne, tylko T się zmienia można raz odwrócić macierz A – ale A-1 jest gęsta : więcej do pamiętania i więcej do mnożenia dla realnych rachunków: zapamiętanie A-1 jest wykluczone najlepiej metodą iteracyjną (dla niej można wykorzystać pasmowość macierzy) T=Tn+1 ; b=B Tn+c diagonalna reszta - iteracja:

55 1-szy rachunek doskonale izolowane ściany zewnętrzne:
+10 +1 w chwili początkowej pomieszczenie w temp +1 +1 Wstawić raz.gif całki z –k grad T +30 (musi wyjść na zero) pomarańczowy najpierw oddaje ciepło potem odbiera

56 2 rachunek ściany zewnętrzne nie są idealnymi izolatorami:
dwa.gif

57 3. rachunek okna h=0.5 sciany h=0.01 4 rachunek grzejnik q=10 cztery.gif trzy.gif 5 rachunek: 3 grzejniki z otwieraniem okien i wyłączeniem ogrzewania piec.gif siedem.gif : T1=T2=10, T0=30


Pobierz ppt "adwekcja rzadko występuje w formie czystej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google