Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w CHOJNICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w CHOJNICACH."— Zapis prezentacji:

1 BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w CHOJNICACH

2 ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Ustawowe podstawowe zadania realizowane przez PSP oraz jednostki wchodzące w skład KSRG to: walka z pożarami, walka z innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne. W powiecie Chojnickim w skład systemu wchodzą: - JRG KP PSP Chojnice, - 8 jednostek OSP włączonych do KSRG, - 37 jednostek OSP spoza KSRG.

3 Rozmieszczenie podmiotów KSRG w powiecie - KP PSP Chojnice - OSP w KSRG: - Brusy - Leśno - Charzykowy - Swornegacie - Ogorzeliny - Konarzyny - Rytel - Czersk

4 WYDARZENIA 2006 ROKU URUCHOMIENIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO Dnia 17 maja po zakończeniu testów i prac przygotowawczych uruchomione zostało Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W skład centrum weszły: Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Stanowisko Ratownictwa Medycznego z dyżurnymi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Chojnicach. Zgodnie z projektem zadaniem CPR jest przyjmowanie zgłoszeń z numerów alarmowych 112, 998 i 999 oraz koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu chojnickiego. Pojazdy jednostki ratowniczo-gaśniczej i ratownictwa medycznego zostały wyposażone w niezbędny sprzęt umożliwiający komunikację bezpośrednio poprzez systemy komputerowe CPR. Od czasu otwarcia do końca 2006 roku Centrum koordynowało prawie 8000 zdarzeń.

5 ZAKOŃCZENIE WEWNĘTRZNYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH W 2006 roku zakończono modernizację zaplecza garażowo-magazynowego. W ramach tej części wykonano odciągi spalin, instalację podtrzymania napięcia dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W niezbędny sprzęt wyposażono sprężarkownię oraz myjnię pojazdów. W zakresie prac budowlanych zakończono elewację wewnętrzną pomieszczeń garażowych. Wyremontowano pomieszczenia 5 sypialni oraz ciągów komunikacyjnych w części budynku Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej.

6 Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Komenda Powiatowa wystawiła swoją reprezentację w V Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym. Mistrzostwa zorganizowane zostały w Suchej Beskidzkiej w ostatnich dniach czerwca. Startując po raz pierwszy nasz zespół zajął 13 miejsce w klasyfikacji ogólnej na 40 drużyn, a 4 miejsce w klasyfikacji zespołów PSP.

7 STRAŻ W INTERNECIE – NOWA SZATA GRAFICZNA W połowie grudnia została uruchomiona strona internetowa Komendy Powiatowej w nowej szacie graficznej. Strona wykonana w nowszej technologii umożliwiła m.in. pobieranie ze strony plików takich jak: statystyki, zdjęcia, prezentacje multimedialne oraz jeśli zajdzie taka potrzeba niezbędnych wzorów wniosków itp. www.kppsp.chojnice.pl

8 ZAGADNIENIA OPERACYJNO - SZKOLENIOWE 20052006 Różnica w stosunku do roku 2005 Pożary268246- 8 % Miejscowe zagrożenia 742868+ 16,8 % Alarmy fałszywe 2729+ 4 % Ilość zdarzeń ogółem 10371143+ 10,2 % Udział procentowy zdarzeń w 2006 roku wg rodzaju - do zdarzeń co 6 h 37 min - do pożarów co 34 h 14 min - do miejscowych zagrożeń co 8 h 16 min - do fałszywych alarmów co 302 h

9 Ilość zdarzeń na terenie powiatu w rozbiciu na gminy 20052006% miasto Chojnice:- zdarzenia328414+ 27 - pożary97107 - m. zagrożenia220294 - fałszywe alarmy1113 gmina Chojnice:- zdarzenia203254+ 25 - pożary4853 - m. zagrożenia152195 - fałszywe alarmy36 miasto i gmina Czersk:- zdarzenia316311- 1,5 - pożary9162 - m. zagrożenia214243 - fałszywe alarmy116 miasto i gmina Brusy:- zdarzenia174131- 24 - pożary2818 - m. zagrożenia144111 - fałszywe alarmy22 gmina Konarzyny:- zdarzenia1633+ 51 - pożary46 - m. zagrożenia1225 - fałszywe alarmy02

10 Procentowy udział zdarzeń w rozbiciu na gminy Ilość wyjazdów jednostek KSRG JRG Chojnice633 OSP Czersk 253 OSP Brusy112 OSP Charzykowy76 OSP Rytel58 OSP Leśno17 OSP Konarzyny40 OSP Ogorzeliny12 OSP Swornegacie24 Ilość zdarz eń Ofiary śmiert elne inne Ofiary śmiert elne dzieci Ranni inni Rann e dzieci Pożar 2461030 Miejscowe zagrożenie86810015111 Ilość osób poszkodowanych w 2006 roku

11 Statystyka porównawcza 2004-2006 200420052006 Liczba zdarzeń95110371143 212268246 Liczba miejscowych zagrożeń 710742868 Liczba fałszywych alarmów 292729 Liczba pożarów

12 ANALIZA POŻARÓW I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ POŻARY w 2006 rokuMIEJSCOWE ZAGROŻENIA w 2006 roku Wielkość pożaru Ilość % ogólnej liczby pożarów - małe22691,5 % - średnie208,5 % - duże00 % - b. duże00 % - mieszkalne - uprawy- 33 - 58 - lasy- 20 - środki transportu- 23 - magazynowe- 3 - użytecz. publicznej- 4 - produkcyjne- 8 - inne- 97 Wielkość zdarzenia Ilość% ogólnej liczby zdarzeń - małe586,5 % - lokalne70180,5 % - średnie10913% - duże00 % w komunikacji drogowej 206 działania medyczne 40 przybory wód 9 opady śniegu 5 silne wiatry 41 opady deszczu 20 infrastruktury komunalnej 16 na obszarach wodnych 10 w komunikacji kolejowej 2

13 DZIAŁANIA KONTROLNO – ROZPOZNAWCZE Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach realizując swe zadania w 2006 roku przeprowadziło ogółem 142 kontrole, w tym 116 kontroli podstawowych, 26 kontroli sprawdzających. W poszczególnych gminach przeprowadzono: - miasto Chojnice 74 kontrole, gmina Chojnice 26 kontroli, miasto i gmina Czersk 26 kontroli, miasto i gmina Brusy 12 kontroli, gmina Konarzyny 4 kontrole. Na łączna sumę 142 obiektów objętych kontrolą, w 92 obiektach stwierdzono naruszenia przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: wydano 70 decyzji administracyjnych, - wystosowano 9 upomnień, - nałożono 9 mandatów karnych, wystąpiono w 17 przypadkach do innych organów w celu zajęcia przez nie stanowiska wg właściwości rzeczowej.

14 DZIAŁALNOŚĆ KWATERMISTRZOWSKA Funkcjonowanie jednostki PSP zależy od bazy lokalowej, zapewniającej odpowiednie warunki pełnienia służby, jak i właściwego przechowywania, naprawy i konserwacji sprzętu. Dlatego też jednym z podstawowych kierunków działań KP PSP Chojnice w tym zakresie jest działalność inwestycyjno – modernizacyjna. W ramach środków inwestycyjnych KP PSP w Chojnicach w roku 2006 wykonano m.in. modernizację zaplecza garażowo-magazynowego (odciągi spalin, instalacja podtrzymania napięcia, wyposażenie myjni pojazdów i sprężarkowni, oraz zadania budowlane) za kwotę 257.500,00 zł. Powiat Chojnicki przeznaczył kwotę 55.000,00 zł na rozbudowę i uruchomienie systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Chojnicach. Ponadto przekazało zestaw ratunkowy PSP R1 za kwotę 5.000zł na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Przy udziale środków finansowych pozyskanych z gminy Brusy zakupiono: rozpieracz kolumnowy, urządzenie oddymiające, obuwie specjalne, maski nadciśnieniowe, ubrania koszarowe, wykonano zabudowę samochodu gaśniczego na łączną sumę 80.000zł. Ponadto ze środków inwestycyjnych zakupiono 2 ubrania gazoszczelne za kwotę 17.500zł. Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono: sorbenty, neutralizatory oraz zmywacze do usuwania skutków zdarzeń drogowych za 5.000,00 zł. Środki te podzielono między JRG i Jednostki OSP wchodzące w skład KSRG. Jednocześnie pozyskano darowizny rzeczowe od osób fizycznych na łączną kwotę 3.430zł. oraz środki pieniężne na kwotę 4.200zł.

15 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w roku 2006 przekazała niżej wymieniony sprzęt do jednostek OSP : 1. OSP Brusy – ciężki samochód gaśniczy marki Jelcz GCBA 5/24 o wartości 230.945,00 wraz z następującym wyposażeniem: - radiotelefon samochodowy Motorola GM-300/16 wartość: 1.401,00zł; - agregat prądotwórczy HONDA wartość: 2.496,00zł; - lampa sygnałowa Lz-980: wartość: 1.602,00zł; - bagażnik Samochodowy :wartość: 199,99zł; - wciągarka samochodowa :wartość: 3.150,00 2. OSP Brusy – Przyczepa cysterna o wartości 12.366,10 3. OSP Brusy – Podnośnik pneumatyczny niskociśnieniowy 4. OSP Leśno – Aparaty powietrzne podciśnieniowe sztuk 2 5. OSP Brusy – Wór ratowniczy 6. OSP Rytel - Skokochron o wartości 14.257,60 7. OSP Konarzyny – Radiotelefony przenośne sztuk 2 8. OSP Odry – Radiotelefon przenośne sztuk 1 9. OSP Rytel – lekki samochód ratownictwa technicznego marki VW T4 o wartości 61.987,20 10. OSP Męcikał – pomost składany o wartości 200zł 11. OSP Będźmierowice – komplet wypoczynkowy za 1.720zł

16 Szkolenie jednostek OSP W 2006 roku zorganizowano kurs ratownictwa medycznego, w którym wzięło udział 10 druhów z OSP powiatu chojnickiego i 5 strażaków PSP oraz kurs przypominający z ratownictwa medycznego, w którym wzięło udział 35 strażaków PSP. Wszyscy strażacy zdali egzamin. W jednostkach OSP w tym KSRG wykonano łącznie 34 kontrole gotowości operacyjnej. Średnia ocen z kontroli wyniosła 4,1 co świadczy o dobrym przygotowaniu jednostek do realizowania zadań ustawowych. Przeprowadzono również szkolenia doskonalące dla członków OSP: - marzec – szkolenie doskonalące z ratownictwa medycznego dla jednostki OSP Ogorzeliny - marzec – szkolenie i zasady postępowania z ptasią grypą, organizacji radiowej łączności powiatowej, - listopad – szkolenie doskonalące w zakresie działań w sprzęcie ochrony dróg oddechowych dla OSP Brusy i Leśno,

17 Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych jednostek OSP Lp.Gmina Miejscowość /siedziba jednostki/ Nazwa jednostki Rodzaj działań Ogółem Liczba działań poza teren własnego działania Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Na terenie wł. dział. 1 CHOJNICECharzykowyKSRG17572762 2 CHOJNICEOgorzelinyKSRG1110120 3 CHOJNICESwornegacieKSRG4200240 4 CHOJNICESilnoOSP21030 5 CHOJNICESławęcinOSP00000 6 CHOJNICEDoręgowiceOSP20020 7 CHOJNICENowa CerkiewOSP020 2 0 8 CHOJNICEPawłowoOSP12030 9 CHOJNICEOstrowiteOSP01010 10 CHOJNICE AGRA Ostrowite OSP10000 11 CHOJNICEKłodawaOSP020 2 0

18 12 CHOJNICE CiechocinOSP01010 13 CZERSK CzerskKSRG5918952544 14 CZERSK RytelKSRG8500585 15 CZERSK Wieck OSP361100 16 CZERSK KrzyżOSP30140 17 CZERSK ŁągOSP32160 18 CZERSK Będzmierowi ce OSP21140 19 CZERSK Złe MięsoOSP00000 20 CZERSK OdryOSP41050 21 CZERSK GotelpOSP10010 22 CZERSK MalachinOSP81090 23 CZERSK MokreOSP11020 24 CZERSK ZapędowoOSP00000 25 CZERSK Stare PrusyOSP00000

19 26 BRUSYBrusyKSRG199211123 27 BRUSYLeśnoKSRG3140170 28 BRUSYMęcikałOSP15060 29 BRUSYKosobudyOSP03030 30 BRUSYCzyczkowyOSP410514 31 BRUSYLubniaOSP72094 32 BRUSYCzapiewiceOSP10010 33 BRUSYMałe ChełmyOSP20020 34 BRUSYCzarnowoOSP00000 35 KONARZYNYKonarzynyKSRG9301407 Razem1764851367439

20 Zamierzenia zaplanowane do realizacji w roku 2007 wynikają z opracowania planu Kierunki rozwoju KP PSP Chojnice w latach 2004 – 2007 ZAMIERZENIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2007 W KP PSP CHOJNICE LpZadanieKosztUwagi 1.Modernizacja zewnętrznego placu manewrowego 200.000,00 Dofinansowanie z KG PSP 2.Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Chojnicach 20.000,00 3.Modernizacja wewnętrznego placu manewrowego180.000,00 4.Zakup specjalistycznego sprzętu10.000,00 5.Zakończenie modernizacji budynku byłej stacji paliw z przeznaczeniem na magazyn środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów.5.000,00UM Chojnice (materiał) 6.Kontynuacja modernizacji ciągów komunikacyjnych i klatki schodowej w budynku Komendy15.000,00KP PSP Chojnice 7.Kursy i szkolenia specjalistyczne10.000,00 8.Koszty utrzymania CPR 30.000,00 Starostwo Powiatowe KP PSP Chojnice 9.Zakup sorbentów6.000,00Starostwo Powiatowe 10.Rozbudowa systemu łączności ratowniczej powiatu 25.000,00 Starostwo Powiatowe KP PSP Chojnice 11.Zakończenie modernizacji budynku Ośrodka Szkolenia Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Charzykowach10.000,00KP PSP Chojnice 12.Stała poprawa stanu wyposażenia w sprzęt ratowniczy, umundurowanie i uzbrojenie osobiste strażaków KP PSP Chojnice


Pobierz ppt "BIULETYN INFORMACYJNY za 2006 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w CHOJNICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google