Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH"— Zapis prezentacji:

1 SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH
Opracowały: mgr Lidia Onyszko mgr Renata Siek Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
INTEGRACJA- Słowo dziś bardzo modne, używane w różnych kontekstach, np. : integracja europejska, integrować się ze środowiskiem, zintegrowana grupa, nauczanie zintegrowane, nauczanie integracyjne i klasy integracyjne Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

3 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
INTEGRACJA- Jest nowym modelem oświaty, przeciwieństwem segregacji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne tworzą jeden zespół. Łączy je proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy. Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

4 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
O integracji Każdy instytucjonalny podział na dzieci sprawne i niepełnosprawne jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka i obywatela. Ten stan rzeczy regulują dokumenty prawa międzynarodowego: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych i inne. Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

5 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
O integracji Stwierdzono, że oświata integracyjna stanowi szansę wychowania inaczej nowego pokolenia ludzi zdrowych, które będzie miało wysokie zrozumienie, tolerancję i poszanowanie dla odmienności drugiego człowieka. Psycholodzy dowiedli również, że zgodnie ze współczesnymi tendencjami pedagogiki, rozwój dziecka przebiega najlepiej w środowisku rówieśniczym. Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

6 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 W Polsce na szeroką skalę kształcenie integracyjne odbywa się od 10 lat, w naszej szkole już 6 lat temu zaczęła funkcjonować pierwsza klasa integracyjna. Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

7 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

8 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Główną zaletą klas integracyjnych jest ich mała liczebność- od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością. Klasa integracyjna jest prowadzona przez dwóch nauczycieli: prowadzącego i wspomagającego. Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

9 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

10 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

11 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

12 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

13 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

14 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

15 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą dodatkowo w zajęciach rewalidacyjnych i kompensacyjno-wyrównawczych oraz znajdują się pod stałą opieką logopedy. Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

16 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

17 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

18 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

19 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

20 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

21 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Uczniowie klas integracyjnych współpracują z innymi klasami. - Przygotowują akademie, biorą udział w konkursach - Uczestniczą w przygotowywaniu uroczystości szkolnych - Wyjeżdżają na wycieczki Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

22 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

23 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

24 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

25 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

26 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

27 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

28 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

29 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

30 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

31 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

32 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

33 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

34 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

35 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

36 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

37 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

38 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

39 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

40 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

41 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

42 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

43 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

44 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

45 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

46 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

47 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

48 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

49 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

50 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
Integracja w PSP nr2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r

51 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r
ZAPRSZAMY DO NAS !!! Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r


Pobierz ppt "SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google