Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 1 SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowały: mgr Lidia Onyszko mgr Renata Siek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 1 SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowały: mgr Lidia Onyszko mgr Renata Siek."— Zapis prezentacji:

1 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 1 SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowały: mgr Lidia Onyszko mgr Renata Siek

2 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 2 INTEGRACJA- Słowo dziś bardzo modne, używane w różnych kontekstach, np. : integracja europejska, integrować się ze środowiskiem, zintegrowana grupa, nauczanie zintegrowane, nauczanie integracyjne i klasy integracyjne

3 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 3 INTEGRACJA- Jest nowym modelem oświaty, przeciwieństwem segregacji dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne tworzą jeden zespół. Łączy je proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy.

4 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 4 O integracji Każdy instytucjonalny podział na dzieci sprawne i niepełnosprawne jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka i obywatela. Ten stan rzeczy regulują dokumenty prawa międzynarodowego: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych i inne.

5 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 5 O integracji Stwierdzono, że oświata integracyjna stanowi szansę wychowania inaczej nowego pokolenia ludzi zdrowych, które będzie miało wysokie zrozumienie, tolerancję i poszanowanie dla odmienności drugiego człowieka. Psycholodzy dowiedli również, że zgodnie ze współczesnymi tendencjami pedagogiki, rozwój dziecka przebiega najlepiej w środowisku rówieśniczym.

6 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 6 Integracja w PSP nr2 W Polsce na szeroką skalę kształcenie integracyjne odbywa się od 10 lat, w naszej szkole już 6 lat temu zaczęła funkcjonować pierwsza klasa integracyjna.

7 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 7 Integracja w PSP nr2

8 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 8 Integracja w PSP nr2 Główną zaletą klas integracyjnych jest ich mała liczebność- od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z niepełnosprawnością. Klasa integracyjna jest prowadzona przez dwóch nauczycieli: prowadzącego i wspomagającego.

9 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 9 Integracja w PSP nr2

10 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 10 Integracja w PSP nr2

11 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 11 Integracja w PSP nr2

12 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 12 Integracja w PSP nr2

13 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 13 Integracja w PSP nr2

14 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 14 Integracja w PSP nr2

15 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 15 Integracja w PSP nr2 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą dodatkowo w zajęciach rewalidacyjnych i kompensacyjno-wyrównawczych oraz znajdują się pod stałą opieką logopedy.

16 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 16 Integracja w PSP nr2

17 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 17 Integracja w PSP nr2

18 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 18 Integracja w PSP nr2

19 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 19 Integracja w PSP nr2

20 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 20 Integracja w PSP nr2

21 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 21 Integracja w PSP nr2 Uczniowie klas integracyjnych współpracują z innymi klasami. - Przygotowują akademie, biorą udział w konkursach - Uczestniczą w przygotowywaniu uroczystości szkolnych - Wyjeżdżają na wycieczki

22 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 22 Integracja w PSP nr2

23 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 23 Integracja w PSP nr2

24 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 24 Integracja w PSP nr2

25 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 25 Integracja w PSP nr2

26 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 26 Integracja w PSP nr2

27 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 27 Integracja w PSP nr2

28 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 28 Integracja w PSP nr2

29 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 29 Integracja w PSP nr2

30 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 30 Integracja w PSP nr2

31 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 31 Integracja w PSP nr2

32 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 32 Integracja w PSP nr2

33 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 33 Integracja w PSP nr2

34 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 34 Integracja w PSP nr2

35 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 35 Integracja w PSP nr2

36 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 36 Integracja w PSP nr2

37 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 37 Integracja w PSP nr2

38 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 38 Integracja w PSP nr2

39 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 39 Integracja w PSP nr2

40 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 40 Integracja w PSP nr2

41 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 41 Integracja w PSP nr2

42 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 42 Integracja w PSP nr2

43 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 43 Integracja w PSP nr2

44 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 44 Integracja w PSP nr2

45 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 45 Integracja w PSP nr2

46 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 46 Integracja w PSP nr2

47 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 47 Integracja w PSP nr2

48 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 48 Integracja w PSP nr2

49 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 49 Integracja w PSP nr2

50 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 50 Integracja w PSP nr2

51 Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 51 ZAPRSZAMY DO NAS !!!


Pobierz ppt "Dzień Integracji, PSP nr2 Warka 17 maj 2006 r 1 SPECYFIKA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH Opracowały: mgr Lidia Onyszko mgr Renata Siek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google