Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2013 1. 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2013 1. 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG."— Zapis prezentacji:

1 DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ

2 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG

3 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Lp.Dł. drogiCena brutto złDotacja FOGR 1.Pludry, ul. Wiejska, ul. Polna2.503 mb , ,69 2.Bzinica Stara, ul. Dębowa700 mb , ,16 3.Bzinica Nowa, ul. Cmentarna1.309 mb , ,58 4.Kolejka, ul. Długa702 mb , ,00 3

4 Lp.Dł. drogiCena brutto złFOGR 5. Błachów, ul. Leśna, ul. Szkolna 1500 mb , ,55 6.Klekotna, ul. Cegielniana1210 mb , ,00 7.Turza, ul. Kręta525 mb , ,15 8.Bąki, ul. Stawowa1090 mb , ,00 9.Myślina, ul. Łączna678 mb , ,00 10.Rzędowice, ul. Dolna1773 mb , ,96 4

5 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Schetynówki ulica Zielona i Studzienna w Dobrodzieniu Razem 1220 mb Cena brutto , 45 zł Dotacja w kwocie ,22 zł 5

6 Budowa chodników dla pieszych i parkingów dla samochodów osobowych w Rzędowicach 6 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wnioskowana kwota dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ,00 zł. Wartość zadania ,73 zł

7 7 PROJEKTY EDUKACYJNE dotacje razem ,47

8 Ważniejsze projekty: -Dajmy im szansę-upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Dobrodzień -Lekcje Kontynuuję Odkrywczo Pracuję-dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Dobrodzień -Pracownie komputerowe dla szkół -Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych - język angielski -Widzieć – Opisać – Pokochać -Poznajemy naszych sąsiadów -Powszechna nauka pływania dla uczniów klas pierwszych -Młodości rozwiń skrzydła Projekty edukacyjne. 8

9 -Nasze małe, wielkie Ojczyzny- co nas łączy -Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach -Nowe Technologie na Usługach Edukacji -Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój -Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości -Szkoła na TAK -Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego -Otwarte drzwi w przyszłość -Fascynujący świat nauki i technologii Projekty edukacyjne. 9

10 10 PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

11 Program Radosna szkoła wybudowano szkolne Plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła Szkoła Podstawowa w Szemrowicach. Wartość prac ,03 zł. Dotacja ,51 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pludrach. Wartość prac ,00 zł. Dotacja ,00 zł Szkoła Podstawowa w Turzy. Wartość prac ,00 zł. Dotacja ,00 zł 11

12 Radosna szkoła – pomoce dydaktyczne zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach. Rządowy program wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła ,00 zł PSP Dobrodzień 6.000,00 zł PSP Turza 6.000,00 zł PSP Szemrowice 6.000,00 zł PSP Pludry 12

13 13 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

14 Samochód strażacki dla OSP w Szemrowicach Dofinansowano zakup nowego specjalistycznego samochodu strażackiego marki SCANIA wraz z wyposażeniem w wysokości zł. Samochód strażacki został zakupiony z udziałem dotacji z RPO WO w wysokości zł 14

15 Samochód strażacki dla OSP w Dobrodzieniu zakupiono nowy samochód strażacki marki Mercedes wraz z wyposażeniem za kwotę ,00 zł dla OSP w Dobrodzieniu Na zakup samochodu uzyskano ,00 zł dotacji z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Opolu a także dotację Komendanta Głównego PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w wysokości ,00 zł 15

16 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 16

17 Uporządkowanie gospodarki ściekowej Wybudowano kanalizację sanitarną, deszczową i częściowo wymianę sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego, ul. Powstańców, ul. Szemrowickiej i ul. Kolejowej w Dobrodzieniu Na inwestycję tę wydano w kwotę zł, dotacja RPO WO wynosi zł Długość sieci: mb w trakcie prac po zakończeniu 17

18 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Koszt całkowity ,58 zł Dotacja ,00 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

19 Przebudowa drogi w Warłowie. Kanalizacja deszczowa i budowa chodników w Warłowie i Szemrowicach wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z chodnikami w Warłowie i Szemrowicach przebudowano drogę w Warłowie Wartość inwestycji wyniosła ,79 zł Inwestycja ta w 50% została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie 19

20 20 PROJEKTY proekologiczne

21 Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym Koszt ,00 zł Dotacja PROW ,00 zł 21

22 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach Charakterystyka projektu: w ramach przeprowadzonych prac wykonano: 1.Roboty budowlane. 2. Remont pokrycia dachowego. 3. Remont sanitariatów. 4. Wymiana instalacji c.o. i urządzeń kotłowni. 5. Instalacja elektryczna kotłowni. 6. Instalacja odgromowa (demontaż i montaż). 7. Wentylacja kuchni – montaż okapu i przewodu wentylacyjnego. 8. Roboty malarskie na klatce schodowej i korytarzach. 9. Malowanie sal. 10. Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły. 22

23 Wykonanie instalacji solarnej dla podgrzewu ciepłej wody dla krytej pływalni DELFIN w Dobrodzieniu Koszt ,58 zł dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł 23

24 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień Koszt całkowity ,00 zł Na rekultywację składowiska udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości ,00 zł 24

25 Małe projekty 25

26 Poznajemy Walory Krainy Dinozaurów "Promocja walorów Krainy Dinozaurów poprzez organizację ogólnopolskiego biegu długodystansowego Dobrodzieńska Dycha Dotacja PROW 8.961,96 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

27 Ogrodzenie cmentarza w Bzinicy Nowej Wykonano ogrodzenie i oznakowanie cmentarza ewangelicko- augsburskiego w Bzinicy Nowej, historycznej ozdoby wioski, za kwotę zł. Zadanie to zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

28 Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej wydano publikację Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność. Kwota opracowania i publikacji wyniosła ,00 zł, z czego ,00 pochodzi z dotacji PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

29 Ziemia Dobrodzieńska na pocztówce i fotografii dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,60 zł Operacja ta ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru gminy Dobrodzień oraz promocję jej walorów poprzez wydanie albumu ukazującego piękno gminy na dawnych pocztówkach i fotografiach. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

30 Dobrodzień miastem partnerskim Haan i Czortkowa dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,20 zł Operacja polega na wydaniu publikacji poświęconych tematyce współpracy z miastami partnerskimi Dobrodzienia – Haan i Czortkowem Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

31 XVII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych Źródło Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,86 zł Głównym celem realizacji operacji była popularyzacja dorobku artystycznego oraz obyczajów i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych

32 Historia dobrodzieńskiego rzemiosła stolarskiego. Wystawa mobilna. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,00 zł Operacja ta ma na celu promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji stolarskich

33 Dobrodzieńska SETA 2013 dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 5.408,00 zł Dofinansowanie maratonu kolarskiego, który prowadzi przez 3 gminy należące do LGD Kraina Dinozaurów, co wpływa na promocję tego obszaru Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

34 OPIEKA SPOŁECZNA 34

35 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata Wartość dotacji: ,00 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Cel: Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 35

36 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata Wartość dotacji: ,00 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Placówki objęte pomocą: Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu, PSP w Szemrowicach, PSP w Dobrodzieniu, ZSP w Pludrach, PSP w Turzy, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu Cel: Celem Programu jest rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży Doposażenie i utworzenie punktów przygotowania i wydawania posiłków 36

37 Dotujący: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czas realizacji: lata Dotacja w latach : ,74 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu. Opis projektu: Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznaczają one prace wykonywane przez bezrobotnych, nie posiadający już prawo do zasiłku Cel: zapewnienie osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia i wsparcie działań społeczności lokalnych, zdyscyplinowanie bezrobotnych, ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy "na czarno". Prace społeczno-użyteczne formą aktywizacji bezrobotnych 37

38 Dotacja: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Czas realizacji: rok 2008 i 2010 Wartość projektu w roku 2008: ,94 zł w tym dotacja: ,19 zł Wartość projektu w roku 2010: ,86 zł w tym dotacja: ,99 zł Realizujący: Miejsko Gminny-Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Cel projektu: aktywizacja osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stawiamy na lepsze jutro – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Dobrodzień 38

39 Pozostałe projekty 39

40 Uczeń na wsi Dotujący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Koszt : ,00 zł w tym ,00 zł dotacji Charakterystyka projektu: Zakup autobusu służącego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Uczeń na wsi. Autobus marki MERCEDES BENZ 518 CDI wyposażony w 19 miejsc siedzących + fotel kierowcy, z możliwością łatwego demontażu odpowiedniej ilości foteli w celu udostępnienia 2 miejsc dla wózków inwalidzkich. 40

41 Ustawa o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych 41 koszt – dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ,10 zł język pomocniczy dwujęzyczne tablice nazw miejscowości

42 Moje boisko - Orlik 2012 Wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu Moje boisko - Orlik 2012 Ogólny koszt wyniósł ,00 zł, z czego ,00 zł to dotacja Samorządu Województwa Opolskiego i Ministerstwa Sportu 42

43 Remont Stadionu Miejskiego Poprawiono estetykę oraz funkcjonalność Stadionu Miejskiego poprzez remont trybun wraz z montażem krzesełek oraz remont schodów. Koszt inwestycji wraz z nadzorem wyniósł ,00 zł. Dofinansowanie z PROW wyniosło ,00 zł Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

44 Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorządu terytorialnego Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznej struktury 4 urzędów gmin na terenie województwa opolskiego tj. Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Dobrodzień W ramach projektu odbyły się szkolenia specjalistyczne dla pracowników ww. urzędów, przeprowadzono audyty oraz zakupiono zestawy komputerowe Całkowity koszt projektu dla wszystkich gmin zamknął się w kwocie ,00 PLN. Wartość dotacji przypadająca średnio na gminę wyniosła , 10 44

45 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Dobrodzień W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z jedenastu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi ,38 zł Dotacja w kwocie ,13 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 45

46 Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach wybudowano Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach całkowity koszt inwestycji wraz z budową remizy OSP wyniósł ,67 zł. na budowę Centrum Aktywności Wiejskiej uzyskano dofinansowanie w wysokości ,11 zł Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

47 Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach Dotacja pozyskana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Prace objęte projektem planuje się wykonać w terminie do grudnia 2014 r. Przyznana pomoc wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę ,00 zł. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

48 PODSUMOWANIE GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA ,14 DROGI ,31 EDUKACJA ,47 OSP ,00 EKOLOGIA ,00 POMOC SPOŁECZNA – ,92 RADOSNA SZKOŁA ,51 MAŁE PROJEKTY – ,62 INNE ,44 48

49 RAZEM DOTACJE POZYSKANE W GMINIE DOBRODZIEŃ W LATACH ,41 PLN 49

50 50

51 Urząd Miejski w Dobrodzieniu Plac Wolności Dobrodzień Tel


Pobierz ppt "DOTACJE W GMINIE DOBRODZIEŃ 2007-2013 1. 2 DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google