Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Zakrzew

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Zakrzew"— Zapis prezentacji:

1 „20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Zakrzew
Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza nr I w Zakrzewie „20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Zakrzew

2 Gmina Zakrzew Gmina Zakrzew jest gminą położoną w powiecie radomskim w województwie mazowieckim. Jest jedną z najbardziej i najszybciej rozwijających się gmin wiejskich na Mazowszu. W obrębie naszej gminy położone jest 24 wsie: Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Dąbrówka Podłężna, Golędzin, Gulin, Gulinek, Janiszew, Jaszowice, Legęzów, Marianowice, Milejowice, Mleczków, Natalin, Nieczatów, Kolonia Piaski, Podlesie Mleczkowskie, Taczów, Wacyn, Zakrzew, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola oraz Zatopolice. Od dwunastu lat funkcję wójta pełni Pan Sławomir Białkowski. Jego współpraca z radnymi oraz mieszkańcami gminy owocuje mnóstwem zmian i ulepszeń. Wszystkie sukcesy zawdzięczamy znakomitym relacjom władz gminy i ich mieszkańców, którzy mają możliwość przedstawienia swoich projektów inwestycji oraz sprzeciwów podczas spotkań gminnych. W celu przedstawienia aktualnej sytuacji gminy mieszkańcom niebiorącym czynnego udziału w wyżej wymienionych spotkaniach, wydawany jest kwartalnik „Wieści” z corocznym dodatkiem „Inwestycje Gminne”. Urząd Gminy Zakrzew

3 Drogi Przez ostatnie 20 lat na terenie naszej gminy zostało wybudowane około 70 km dróg asfaltowych, m.in.: ● droga gminna Janiszew – 800m (zbudowana ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych), ● droga gminna Milejowice – 500m (300 000 zł. Dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ● droga powiatowa Cerekiew – 1500m (zbudowana ze środków Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, budżetu powiatu radomskiego i budżetu gminy Zakrzew, ● droga w m. Jaszowice Kolonia na działce nr ew. gruntu 409. Długość 543,17 m. Po przebudowie nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4m i grubości 8cm, ● przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulinek o długości 739,13m. Po przebudowie nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,50m i grubości 8cm, ● przebudowa drogi w miejscowości Janiszew o długości 289,63 m. Po przebudowie nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,50m, ● droga gminna: Taczów – Gulin- 1000m (60 000zł. dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego), ● droga gminna Natalin – Zakrzew – 1100m, ● droga gminna Jaszowice – 600m, ● droga gminna Gulinek – 300m, Oprócz tego przy wielu drogach zostały wybudowane chodniki zapewniające bezpieczeństwo i wygodę komunikacji pieszym. Droga w Golędzinie

4 PSP w Dąbrówce Podłężnej
Jeszcze osiem lat temu uczniowie z Dąbrówki Podłężnej i okolic uczęszczali do starego budynku szkolnego liczącego sześć sal lekcyjnych, natomiast w 2003 roku powstał nowy obiekt dla 150 uczniów. Sale dydaktyczne już ukończono i bogato wyposażono. W roku do użytku dołączono salę gimnastyczną, boiska sportowe oraz 2 dodatkowe sale lekcyjne. Na końcu budowy nieruchomość uzyskała jednolitą elewację. W nowoczesnym budynku znajduje się 10 sal lekcyjnych, biblioteka, gabinet logopedyczny, kuchnia, stołówka, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, łazienki, sala gimnastyczna oraz wysoce wyposażona sal komputerowa. Ponadto nie zapomniano o najmłodszych mieszkańcach Dąbrówki Podłężnej umieszczając na terenie szkoły niewielki plac zabaw. Dawny budynek PSP w Dąbrówce Podłężnej Nowy budynek PSP w Dąbrówce Podłężnej

5 PSP w Cerekwi Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi powstała już w XVIII wieku. Od tego czasu przeprowadzone zostały w niej liczne zmiany. W 1996 r. zostało dobudowane drugie skrzydło, w którym mieści się sala gimnastyczna i pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego. W budynku zostało założone centralne ogrzewanie. W 1999 r. po reformie systemu oświaty w Cerekwi powstała Publiczna Szkoła Podstawowa, która liczy sześć klas i oddział przedszkolny. Najwięcej zmian dokonało się przez ostatnie 10 lat, były to m.in.: ● miasteczko ruchu drogowego (2004r.) ● termo-modernizacja budynku szkolnego (2004r.) ● modernizacja systemu grzewczego szkoły (2005r.) ● wielofunkcyjne boisko szkolne (2006r.) ● kompleks sportowo – rekreacyjny (2007r.) Dzięki tym inwestycjom szkoła stała się otwarta, przyjazna i Rozwijająca zainteresowania uczniów, co przyczyniło się do wielu sukcesów wychowanków na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Dawny budynek PSP w Cerekwi Nowy budynek PSP w Cerekwi

6 PG w Zakrzewie W 1999r. w ramach nowej reformy oświaty ze szkoły w Zakrzewie wyłoniły się dwie placówki Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie z terenu całej gminy. Gimnazjum Publiczne w Zakrzewie od początku swego istnienia ściśle współpracuje z władzami Gminy Zakrzew. Zamierzenia Dyrekcji szkoły i potrzeby Gimnazjum znajdują zrozumienie Rady Gminy, Pana Wójta i Pani Sekretarz. Władze samorządowe wiedzą, że szkołę warto rozwijać i inwestować w nią. Wynikiem zgodnego współdziałania jest realizacja szeregu udanych, wspólnie podjętych, przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich należą: oddanie do użytku kompleksu boisk i sali gimnastycznej, uruchomienie oczyszczalni ścieków, organizacja kompleksu ogrodowego, organizacja świetlicy socjoterapeutycznej. Dzięki ingerencji władz gminy w rozwój placówki oddano do użytku: ● trzy pracownie polonistyczne ● trzy pracownie matematyczne ● dwie pracownie historyczne ● dwie pracownie językowe ● pracownię geograficzną ● pracownię biologiczną ● fizyczno- chemiczną ● informatyczną ● salę plastyczną. Każda z pracowni posiada na wyposażeniu szereg pomocy dydaktycznych. Niektóre z pracowni posiadają zaplecza. Ponadto w roku 2009 zakupiono na potrzeby szkoły dwa autokary marki „Mercedes” i „Autosan” PG w Zakrzewie

7 Boisko przy PSP w Wacynie
Sport Wielką atrakcją młodzieży w 2009 roku było wybudowanie wielofunkcyjnego boiska „Orlik 2012” w Zakrzewie na które przeznaczono zł. z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu Boisko przy PSP w Wacynie W naszej gminie pierwsze boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią powstało przy publicznym gimnazjum w Zakrzewie. Od tamtego czasu równie dobrze wyposażone boiska zostały wybudowane przy szkołach w Dąbrówce Podłężnej, Cerekwi, Gulinie, Taczowie oraz w Mleczkowie. „Orlik 2012” w Zakrzewie Dzięki wyżej wymienionym inwestycjom młodzież może bezpiecznie i bez przeszkód rozwijać swoje zainteresowania.

8 Place zabaw Władze gminy Zakrzew w trosce o rozrywkę najmłodszych mieszkańców zainwestowali w budowę placów zabaw., m.in.: ● Plac Zabaw przy PSP w Cerekwi – rok 2007. ● Plac Zabaw w Cerekwi – rok 2008. ● Plac Zabaw przy PSP w Dąbrówce Podłężnej – rok 2008. ● Plac Zabaw przy PSP w Janiszewie – rok 2009. ● Plac Zabaw przy PSP w Mleczkowie – rok 2009. Wyżej wymienione miejsca są często i chętnie odwiedzane przez dzieci, czego powodem jest zapewnione bezpieczeństwo oraz odpowiedni dobór elementów obiektu. Plac zabaw w Cerekwi

9 Miasteczka ruchu drogowego
Wójt naszej gminy zatroszczył się również o podniesienie bezpieczeństwa inwestując w edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz stworzenie warunków do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu. W tym celu powstały dwa miasteczka ruchu drogowego: przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi (2004r.) oraz przy Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie (2005r.). Miasteczko ruchu drogowego w Zakrzewie Miasteczko ruchu drogowego przy PSP w Cerekwi

10 Ośrodek zdrowia w Zakrzewie
Gminny ośrodek zdrowia powstał już 30 kwietnia 1974 roku. Przez kolejne lata trwały liczne ulepszenia, a w roku 2008 radykalnie zmienił swoje oblicze. Rozbudowano placówkę, powstał pawilon dziecięcy, dobudowany już według standardów unijnych, z możliwością wejścia i poruszania się po nim osób niepełnosprawnych, a także nowocześnie wyposażono gabinet stomatologiczny. Zmiany te zawdzięczamy przede wszystkim wójtowi i radnym gminy. Zmodernizowano placówkę tak, aby mogła nieprzerwanie spełniać swoją rolę przez dostosowanie jej funkcjonowania do zmieniających się przepisów i wymaganych standardów. W ośrodku zdrowia organizowana jest akcja „Zdrowi mieszkańcy, to zdrowe Mazowsze” organizowana przez samorząd województwa mazowieckiego. Lekarze w tym dniu udzielają bezpłatnych porad medycznych i odpowiadają na pytania mieszkańców. Ośrodek zdrowia w Zakrzewie

11 Wyremontowany posterunek policji w Zakrzewie
Posterunek policji w gminie Zakrzew działa już od 1956 roku., ale dopiero w 2009 roku zostały przeprowadzone w nim widoczne zmiany. Mimo, iż nie jest to zadanie gminy, wójt nie pozostał obojętny na potrzeby policji i przekazał 130 tysięcy złotych na odnowę komisariatu. Również samorząd gminy postanowił włożyć swój wkład w zakup samochodów policyjnych marki Opel i Kia. Dzięki tym dofinansowaniom policja w Zakrzewie może sprawnie funkcjonować i dbać o bezpieczeństwo każdego mieszkańca. Wyremontowany posterunek policji w Zakrzewie

12 Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie naszej gminy działa wiele Ochotniczych Straży Pożarnych, każda z nich jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt przeznaczony przede wszystkim do walki z ogniem i innymi miejscowymi zagrożeniami. By uświetnić prace Ochotniczych Straży Pożarnych wójt naszej gminy zainwestował w zakup szeroko wyposażonego wozu strażackiego marki „Daf” dla OSP w Zakrzewie, Gulinie i Dąbrówce Podłężnej. Ponadto w jednej z tych miejscowości dokonano widocznych zmian remizy. Dzięki tym zmianom Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Zakrzew mogą bez większych pro- blemów nieść ludziom pomoc, przez co nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Wóz strażacki OSP Zakrzew

13 Wnętrze Gminnej biblioteki w Zakrzewie
W każdej szkole położonej na terenie naszej gminy znajduje się biblioteka. Każda z nich jest przystosowana do potrzeb uczniów. Jednak najbardziej zasobna w literaturę jest biblioteka znajdująca się w tylnej części Urzędu Gminy Zakrzew. Została ona powołana w grudniu 1947roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej jako realizacja wytycznych dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami z dnia 17 kwietnia 1946roku. Dzięki dofinansowaniom gminnym księgozbiór ulega corocznemu uzupełnieniu, coraz to nowszymi książkami, które są udostępniane wszystkim mieszkańcom gminy. Ponadto można tam bezpłatnie skorzystać z komputera z dostępem do Internetu oraz kserokopiarki. Tak duża ilość bibliotek na terenie naszej gminy daje zarówno młodszym jak i starszym szansę na poszerzanie swej wiedzy oraz zgłębianie zainteresowań, nie tylko poprzez Internet, ale również lekturę. Udostępniane są również dzieła o tematyce patriotycznej, które mają duży wpływ na rozwój młodzieży. Wnętrze Gminnej biblioteki w Zakrzewie

14 Ogrody botaniczne przy PG Zakrzew
Ekologia Władze gminy Zakrzew nie zaprzestają kontynuacji inwestycji w sferze ekologii. Rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową, dzięki czemu mieszkańcy kolejnych miejscowości cieszyć się mogą poprawą standardu życia. Przez ostatnie lata dokonano m.in.: ● budowy kanalizacji wsi Cerekiew (III etap, podłączono 80 gospodarstw), ● budowa kanalizacji Milejowice – Bielicha – Wacyn (VII etap, podłączono gospodarstw), ● budowa kanalizacji Zakrzew Kresy, (podłączono 20 gospodarstw), ● budowa wodociągów w miejscowościach: Gulin, Janiszew, Mleczków, Cerekiew, Dąbrówka Podłężna, Wacyn, ● budowa stacji uzdatniania wody w Dąbrówce Nagórnej, ● budowa kanalizacji w miejscowości Wacyn, ● budowa stawów retencyjnych w Zatopolicach i Taczowie, ● zakup roślin na teren wokół Urzędu Gminy, ● zakup roślin do Ogrodu Botanicznego Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie, Ogrody botaniczne przy PG Zakrzew

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
•Milena Górka Rok urodzenia – 1995 ; klasa 2a •Sylwia Kowal Rok urodzenia – ; klasa 2a Opiekunowie Zespołu: P. Małgorzata Zamkowska oraz P. Marzena Prorok


Pobierz ppt "„20 lat wspólnie” Samorząd Gminy Zakrzew"

Podobne prezentacje


Reklamy Google