Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Ćwiczenia pod kryptonimem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Ćwiczenia pod kryptonimem."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Ćwiczenia pod kryptonimem POLTEGOR 2007

2 PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE Wrocław – ul. Powstańców Śląskich 95 Wysokość całkowita – 125 m Wysokość do dachu – 92 m Liczba kondygnacji - 25 Rozpoczęcie budowy - 1974 Ukończenie budowy - 1982 Projektant – Zofia Szczesnowicz-Sołowiej, Julian Duchowicz, Jan Szymański

3 INFORMACJE DODATKOWE 1.Fundament budynku stanowi kilkumetrowa płyta żelbetonowa posadowiona na żelbetonowych palach zalegających w ziemi na głębokość 10 metrów. 2.Konstrukcja, oparta jest na środkowym monolitycznym trzonie żelbetowym, wylanym metodą ślizgową ( w sposób ciągły ). W trzonie tym mieszczą się szyby windowe, schody, węzły sanitarne i instalacyjne. 3.Przyziemie budynku zawiera pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze. Do tego też poziomu zjeżdżają trzy windy towarowo – osobowe (10 zainstalowanych w budynku). 4.Następna kondygnacja to hall wejściowy do budynku z którego odjeżdżają wszystkie windy. 5.Pozostałe kondygnacje ( 22 ) to powierzchnie biurowe. Na najwyższej kondygnacji znajduje się sala konferencyjna oraz bar-kawiarnia, wykorzystywana często jako taras widokowy. 6.Dach budynku wykorzystywany jest przez posadowione na nim stacje przekaźnikowe i nadawcze anteny telewizyjne i radiowe. Obecnie z dachu POLTEGORU nadają; Radio Aplauz, Tok FM, Radiostacja, RMF Classic i Telewizja Dolnośląska ODRA.

4 Lokalizacja miejsca ćwiczeń pod kryptonimem POLTEGOR WROCŁAW 31-1 maj/czerwiec 2007 roku ul. Powstańców Śląskich ul. Wielka ul.Gwiaździsta

5 DZIAŁANIA RATOWNICZE ZAŁOŻENIE - SYTUACJA POŻAROWA - ZAMIAR TAKTYCZNY - ODCINKI BOJOWE - XII p. SZTAB GÓRNY OB. I OB. II OB. III XV p. DZIAŁANIA SŁUŻB RAT. - ZAMIAR TAKTYCZNY - DZIAŁANIA NA OB. -

6 ZAŁOŻENIE W wyniku zapłonu odczynników chemicznych, stosowanych w laboratorium chemicznym i w konsekwencji wybuchu, nastąpiło rozprzestrzenienie się ognia na powierzchnię 100 firmy wynajmującej pomieszczenia oraz korytarz ( powierzchnia pożaru 100 m 2 ). SYTUACJA POŻAROWA W MOMENCIE PRZYBYCIA PIERWSZYCH ZASTĘPÓW RATOWNICZYCH Pożar objął powierzchnię ok.. 250 m 2, odcinając możliwość ewakuacji z pięter powyżej XV. W wyniku wybuchu i pożaru uszkodzone i zatrzymane zostały następujące instalacje i urządzenia : - instalacja elektryczna ( w tym oświetlenie awaryjne ), - instalacja wentylacyjna i oddymiająca, - instalacja monitoringu pożarowego i telewizji przemysłowej, - zasilanie instalacji hydrantowej, - windy unieruchomione na półpiętrach. SILNE ZADYMIENIE W GÓRNEJ STREFIE BUDYNKU (POW. XV PIĘTRA) 250 10 W biurowcu zostało ok.. 250 osób. Z tych które ewakuowały się z budynku 10 wymaga pomocy medycznej. Czas astronomiczny 10 10 Czas operacyjny 0 10

7 INNE SŁUŻBY I CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POLICJA - zabezpiecza teren działań ratowniczo-gaśniczych wokół POLTEGORU, - zamknięcie ruchu drogowego na ulicach położonych wokół POLTEGORU, - przekazywanie osób ewakuujących się na zewnątrz budynku przekazywanie ich służbom medycznym. SŁUŻBA MEDYCZNA - udziela pomocy poszkodowanym. CZK UM we Wrocławiu - koordynowanie akcji ratownictwa medycznego na terenie Wrocławia, - alarmowanie i dysponowanie służb technicznych potrzebnych w rejonie działań gaśniczo-ratowniczych, współpraca w tym zakresie ze stanowiskami kierowania PSP i Wojewody, - wykorzystanie bazy hotelowej dla potrzeb ewakuowanych osób, - dysponowanie do działań ochronno-porządkowych straży miejskiej.

8 SYTUACJA POŻAROWA W MOMENCIE DOJŚCIA PIERWSZYCH ZASTĘPÓW RATOWNICZYCH DO STREFY POŻARU Pożar objął prawie całe XV piętro i przedostał się na XVI. W biurowcu zostało około 50 osób odciętych na kondygnacjach powyżej XVI piętra a także około 50 osób które jeszcze nie opuściły niższych pięter. XV Silne zadymienie na kondygnacjach powyżej XV piętra. 22 Z osób, które ewakuowano z budynku 22 wymaga pomocy medycznej.

9 ZAMIAR TAKTYCZNY W I FAZIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH -prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w budynku. -dysponowanie do działań śmigłowca i grup wysokościowych PSP z terenu Dolnego Śląska. -utworzenie sztabu akcji w skład którego wchodzą przedstawiciele: PSP, Policji, WZK UM we Wrocławiu, lekarz koordynator. Zadania dla sztabu Opracowanie zamiaru taktycznego dla II fazy akcji tj. Uwzględniającej użycie specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego i statków powietrznych do ewakuacji osób z pięter powyżej strefy pożaru a także przeprowadzenia desantu służb ratowniczych (strażacy ratownicy) na dach budynku. Ewakuacja poszkodowanych do szpitala. Organizacja zaplecza logistycznego i pomoc dla ewakuowanych. B 003 Kanał operacyjny akcji B 003 KARAT Kryptonim KDR - KARAT REDUTA Kryptonim Sztabu - REDUTA

10 OB. I OB. I ( jednostki działają wewnątrz budynku w strefie pożaru tj. od X p. wzwyż). Zadania Zadania – prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz budynku. Udzielanie X pomocy medycznej osobom poszkodowanym – segregacja rannych na X p. (sztab górny) 2 Gaszenie pożaru tj. podanie przynajmniej 2 prądów gaśniczych w natarciu na pożar, W 75 wykorzystując linię główną W 75 zbudowaną przez OB.. II B 035 Kanał łączności - B 035 DARIA 1 Kryptonim D-cy – DARIA 1 OB. II OB. II ( jednostki działają w sąsiedztwie POLTEGORU i w budynku na niższych piętrach. Zadania Zadania – Zorganizowanie zasilania wodnego do strefy pożaru – budowa linii głównej W 75X W 75 do X p.. Transport sprzętu do SZTABU GÓRNEGO. Przejmowanie osób ewakuowanych i przekazywanie ich służbom medycznym. B 004 Kanał łączności - B 004 DARIA 2 Kryptonim D-cy – DARIA 2 OB. III OB. III ( jednostki prowadzące działania z użyciem śmigłowca. Zadania Zadania – Zorganizowanie lądowiska dla śmigłowca. Przygotowanie zamiaru taktycznego.Przyjęcie grup ratownictwa wysokościowego z województwa dolnośląskiego. B 039 Kanał łączności - B 039 DARIA 3 Kryptonim D-cy – DARIA 3

11 XVXVI Pożar objął prawie całe XV piętro i rozprzestrzenił się na XVI. W biurowcu zostało około 30 30 osób odciętych na kondygnacjach powyżej XVII piętra. Wszystkie osoby z pięter poniżej pożaru zostały ewakuowane. Silne zadymienie na kondygnacjach powyżej 30 XV piętra. Z osób, które zostały ewakuowane z budynku 30 wymaga pomocy medycznej. DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH PSP - prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w budynku, organizacja sztabu akcji, dysponowanie do działań grup wysokościowych z województwa dolnośląskiego, przyjmowanie zadysponowanych sił i środków ratowniczych, po uzyskaniu informacji z śmigłowca o sytuacji na dachu opracowanie zamiaru taktycznego, przejmowanie i dokumentowanie osób ewakuowanych i przekazywanie ich służbie medycznej. POLTEGORU POLICJA – zabezpieczenie terenu wokół POLTEGORU, zamknięcie ruchu na przyległych do obiektu ulicach, przejmowanie i dokumentowanie osób ewakuowanych i przekazywanie ich służbie medycznej. SŁUŻBY MEDYCZNE – pomoc medyczna poszkodowanym. CZK UM we WROCŁAWIU – dysponowanie do działań miejskich służb technicznych oraz ochronno-porządkowych. Czas astronomiczny 11 00 Czas operacyjny 1 00

12 DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH PSP - gaszenie pożaru na XV piętrze, - desant ratowników na dach budynku z śmigłowca, przygotowanie stanowisk i ewakuacja osób uwięzionych na wyższych kondygnacjach, - przyjmowanie zadysponowanych do działań sił i środków, - po uzyskaniu informacji z rozpoznania na górze opracowanie zamiaru taktycznego dla FAZY II, - przyjmowanie osób ewakuowanych (ewakuujących się) na zewnątrz budynku i przekazywanie ich służbie medycznej. POLICJA - zabezpieczenie terenu wokół budynku POLTEGORU, - zamknięcie ruchu drogowego na przyległych do budynku POLTEGORU - zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca na placu za budynkiem POLTEGORU. SŁUŻBA MEDYCZNA - pomoc medyczna poszkodowanym. CZK UM we WROCŁAWIU - dysponowanie do działań miejskich służb technicznych oraz ochronno-porządkowych.

13 ZAMIAR TAKTYCZNY DLA FAZY II Przeprowadzenie desantu służb ratowniczych ( strażaków ) na dach budynku z śmigłowca. Kontynuacja działań gaśniczych aż do ugaszenia pożaru. Ewakuacja osób z pięter powyżej X piętra przy pomocy śmigłowca i za pomocą metod alpinistycznych. Budowa stanowisk alpinistycznych. Przeprowadzenie rozpoznania i przekazanie informacji do sztabu.

14 DZIAŁANIE NA ODCINKACH BOJOWYCH OB..I OB..I (jednostki wewnątrz budynku w strefie pożaru tj. od XII piętra wzwyż). Zadania Zadania – prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz budynku POLTEGOR. Udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Kontynuacja działań gaśniczych z możliwością przebicia się przez pożar od dołu. B 004 Kanał łączności - B 004 DARIA 1 Kryptonim D-cy – DARIA 1 OB.II OB.II (jednostki w sąsiedztwie POLTEGORU i budynku na niższych piętrach). Zadania Zadania–budowa drugiej linii głównej (W 75) wodnego do strefy pożaru (XII p.). Transport sprzętu do Sztabu Górnego. Przyjmowanie ewakuowanych i przekazywanie ich służbom medycznym. B 035 Kanał łączności - B 035 DARIA 2 Kryptonim D-cy – DARIA 2 OB.III OB.III (jednostki prowadzące działania za pomocą śmigłowca). Zadania Zadania – przygotowanie i budowa lądowiska dla śmigłowca. Przygotowanie zamiaru taktycznego. Przyjęcie grup ratownictwa wysokościowego z terenu województwa dolnośląskiego. B 039 Kanał łączności - B 039 DARIA 3 Kryptonim D-cy – DARIA 3


Pobierz ppt "KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY Ćwiczenia pod kryptonimem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google