Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia pod kryptonimem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia pod kryptonimem"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia pod kryptonimem
KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP WE WROCŁAWIU Ćwiczenia pod kryptonimem „POLTEGOR 2007” WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY

2 PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE
Wrocław – ul. Powstańców Śląskich 95 Wysokość całkowita – 125 m Wysokość do dachu – 92 m Liczba kondygnacji - 25 Rozpoczęcie budowy Ukończenie budowy Projektant – Zofia Szczesnowicz-Sołowiej, Julian Duchowicz, Jan Szymański

3 INFORMACJE DODATKOWE 1.Fundament budynku stanowi kilkumetrowa płyta żelbetonowa posadowiona na żelbetonowych palach zalegających w ziemi na głębokość 10 metrów. 2.Konstrukcja, oparta jest na środkowym monolitycznym trzonie żelbetowym, wylanym metodą ślizgową ( w sposób ciągły ). W trzonie tym mieszczą się szyby windowe , schody, węzły sanitarne i instalacyjne. 3.Przyziemie budynku zawiera pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze. Do tego też poziomu zjeżdżają trzy windy towarowo – osobowe (10 zainstalowanych w budynku). 4.Następna kondygnacja to hall wejściowy do budynku z którego odjeżdżają wszystkie windy. 5.Pozostałe kondygnacje ( 22 ) to powierzchnie biurowe. Na najwyższej kondygnacji znajduje się sala konferencyjna oraz bar-kawiarnia, wykorzystywana często jako taras widokowy. 6.Dach budynku wykorzystywany jest przez posadowione na nim stacje przekaźnikowe i nadawcze anteny telewizyjne i radiowe. Obecnie z dachu „POLTEGORU” nadają; Radio Aplauz, Tok FM, Radiostacja, RMF Classic i Telewizja Dolnośląska „ODRA”.

4 Lokalizacja miejsca ćwiczeń pod kryptonimem „POLTEGOR”
ul.Gwiaździsta ul. Powstańców Śląskich ul. Wielka WROCŁAW maj/czerwiec 2007 roku

5 FAZA I FAZA II OB. I OB. II OB. III DZIAŁANIA RATOWNICZE ZAŁOŻENIE -
SYTUACJA POŻAROWA - ZAMIAR TAKTYCZNY - ODCINKI BOJOWE OB. I XV p. FAZA II DZIAŁANIA SŁUŻB RAT. - SZTAB „GÓRNY” XII p. ZAMIAR TAKTYCZNY - DZIAŁANIA NA OB OB. II OB. III

6 ZAŁOŻENIE W wyniku zapłonu odczynników chemicznych, stosowanych w laboratorium chemicznym i w konsekwencji wybuchu, nastąpiło rozprzestrzenienie się ognia na powierzchnię firmy wynajmującej pomieszczenia oraz korytarz ( powierzchnia pożaru 100 m2). SYTUACJA POŻAROWA W MOMENCIE PRZYBYCIA PIERWSZYCH ZASTĘPÓW RATOWNICZYCH Pożar objął powierzchnię ok m2, odcinając możliwość ewakuacji z pięter powyżej XV. W wyniku wybuchu i pożaru uszkodzone i zatrzymane zostały następujące instalacje i urządzenia : - instalacja elektryczna ( w tym oświetlenie awaryjne ), - instalacja wentylacyjna i oddymiająca, - instalacja monitoringu pożarowego i telewizji przemysłowej, - zasilanie instalacji hydrantowej, - windy unieruchomione na półpiętrach. SILNE ZADYMIENIE W GÓRNEJ STREFIE BUDYNKU (POW. XV PIĘTRA) W biurowcu zostało ok osób. Z tych które ewakuowały się z budynku 10 wymaga pomocy medycznej. Czas astronomiczny 1010 Czas operacyjny 010

7 INNE SŁUŻBY I CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POLICJA - zabezpiecza teren działań ratowniczo-gaśniczych wokół POLTEGORU, - zamknięcie ruchu drogowego na ulicach położonych wokół POLTEGORU, przekazywanie osób ewakuujących się na zewnątrz budynku przekazywanie ich służbom medycznym. SŁUŻBA MEDYCZNA - udziela pomocy poszkodowanym. CZK UM we Wrocławiu - koordynowanie akcji ratownictwa medycznego na terenie Wrocławia, alarmowanie i dysponowanie służb technicznych potrzebnych w rejonie działań gaśniczo-ratowniczych, współpraca w tym zakresie ze stanowiskami kierowania PSP i „Wojewody”, - wykorzystanie bazy hotelowej dla potrzeb ewakuowanych osób, - dysponowanie do działań ochronno-porządkowych straży miejskiej.

8 SYTUACJA POŻAROWA W MOMENCIE DOJŚCIA PIERWSZYCH
ZASTĘPÓW RATOWNICZYCH DO STREFY POŻARU Pożar objął prawie całe XV piętro i przedostał się na XVI. W biurowcu zostało około 50 osób odciętych na kondygnacjach powyżej XVI piętra a także około 50 osób które jeszcze nie opuściły niższych pięter. Silne zadymienie na kondygnacjach powyżej XV piętra. Z osób, które ewakuowano z budynku 22 wymaga pomocy medycznej.

9 Kryptonim Sztabu - REDUTA
ZAMIAR TAKTYCZNY W I FAZIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH -prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w budynku. dysponowanie do działań śmigłowca i grup wysokościowych PSP z terenu Dolnego Śląska. utworzenie sztabu akcji w skład którego wchodzą przedstawiciele: PSP, Policji , WZK UM we Wrocławiu, lekarz koordynator. Zadania dla sztabu Opracowanie zamiaru taktycznego dla II fazy akcji tj. Uwzględniającej użycie specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego i statków powietrznych do ewakuacji osób z pięter powyżej strefy pożaru a także przeprowadzenia desantu służb ratowniczych (strażacy ratownicy) na dach budynku. Ewakuacja poszkodowanych do szpitala. Organizacja zaplecza logistycznego i pomoc dla ewakuowanych. Kanał operacyjny akcji B 003 Kryptonim KDR - KARAT Kryptonim Sztabu - REDUTA

10 OB. I ( jednostki działają wewnątrz budynku w strefie pożaru tj. od X p. wzwyż).
Zadania – prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz budynku. Udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym – segregacja rannych na X p. (sztab górny) Gaszenie pożaru tj. podanie przynajmniej 2 prądów gaśniczych w natarciu na pożar, wykorzystując linię główną W 75 zbudowaną przez OB.. II Kanał łączności - B 004 Kryptonim D-cy – DARIA 1 OB. II ( jednostki działają w sąsiedztwie POLTEGORU i w budynku na niższych piętrach. Zadania – Zorganizowanie zasilania wodnego do strefy pożaru – budowa linii głównej W 75 do X p.. Transport sprzętu do „SZTABU GÓRNEGO”. Przejmowanie osób ewakuowanych i przekazywanie ich służbom medycznym. Kanał łączności - B 035 Kryptonim D-cy – DARIA 2 OB. III ( jednostki prowadzące działania z użyciem śmigłowca. Zadania – Zorganizowanie lądowiska dla śmigłowca. Przygotowanie zamiaru taktycznego.Przyjęcie grup ratownictwa wysokościowego z województwa dolnośląskiego. Kanał łączności - B 039 Kryptonim D-cy – DARIA 3

11 DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH
PSP - prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w budynku, organizacja sztabu akcji, dysponowanie do działań grup wysokościowych z województwa dolnośląskiego, przyjmowanie zadysponowanych sił i środków ratowniczych, po uzyskaniu informacji z śmigłowca o sytuacji na dachu opracowanie zamiaru taktycznego, przejmowanie i dokumentowanie osób ewakuowanych i przekazywanie ich służbie medycznej. POLICJA – zabezpieczenie terenu wokół „POLTEGORU”, zamknięcie ruchu na przyległych do obiektu ulicach, przejmowanie i dokumentowanie osób ewakuowanych i przekazywanie ich służbie medycznej. SŁUŻBY MEDYCZNE – pomoc medyczna poszkodowanym. CZK UM we WROCŁAWIU – dysponowanie do działań miejskich służb technicznych oraz ochronno-porządkowych. Czas astronomiczny 1100 Czas operacyjny 100 Pożar objął prawie całe XV piętro i rozprzestrzenił się na XVI. W biurowcu zostało około 30 osób odciętych na kondygnacjach powyżej XVII piętra. Wszystkie osoby z pięter poniżej pożaru zostały ewakuowane. Silne zadymienie na kondygnacjach powyżej XV piętra. Z osób, które zostały ewakuowane z budynku 30 wymaga pomocy medycznej.

12 FAZA II DZIAŁANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH PSP
- gaszenie pożaru na XV piętrze, desant ratowników na dach budynku z śmigłowca, przygotowanie stanowisk i ewakuacja osób uwięzionych na wyższych kondygnacjach, - przyjmowanie zadysponowanych do działań sił i środków, po uzyskaniu informacji z rozpoznania „na górze” opracowanie zamiaru taktycznego dla FAZY II, - przyjmowanie osób ewakuowanych (ewakuujących się) na zewnątrz budynku i przekazywanie ich służbie medycznej. POLICJA - zabezpieczenie terenu wokół budynku „POLTEGORU”, - zamknięcie ruchu drogowego na przyległych do budynku „POLTEGORU” - zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca na placu za budynkiem „POLTEGORU”. SŁUŻBA MEDYCZNA - pomoc medyczna poszkodowanym. CZK UM we WROCŁAWIU - dysponowanie do działań miejskich służb technicznych oraz ochronno-porządkowych.

13 FAZA II ZAMIAR TAKTYCZNY DLA FAZY II
Przeprowadzenie desantu służb ratowniczych ( strażaków ) na dach budynku z śmigłowca. Przeprowadzenie rozpoznania i przekazanie informacji do sztabu. Budowa stanowisk alpinistycznych. Ewakuacja osób z pięter powyżej X piętra przy pomocy śmigłowca i za pomocą metod alpinistycznych. Kontynuacja działań gaśniczych aż do ugaszenia pożaru.

14 FAZA II DZIAŁANIE NA ODCINKACH BOJOWYCH
OB..I (jednostki wewnątrz budynku w strefie pożaru tj. od XII piętra wzwyż). Zadania – prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz budynku „POLTEGOR”. Udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Kontynuacja działań gaśniczych z możliwością przebicia się przez pożar od dołu. Kanał łączności - B 004 Kryptonim D-cy – DARIA 1 OB.II (jednostki w sąsiedztwie „POLTEGORU” i budynku na niższych piętrach). Zadania–budowa drugiej linii głównej (W 75) wodnego do strefy pożaru (XII p.). Transport sprzętu do „Sztabu Górnego” Przyjmowanie ewakuowanych i przekazywanie ich służbom medycznym. Kanał łączności - B 035 Kryptonim D-cy – DARIA 2 OB.III (jednostki prowadzące działania za pomocą śmigłowca). Zadania – przygotowanie i budowa lądowiska dla śmigłowca. Przygotowanie zamiaru taktycznego. Przyjęcie grup ratownictwa wysokościowego z terenu województwa dolnośląskiego. Kanał łączności - B 039 Kryptonim D-cy – DARIA 3


Pobierz ppt "Ćwiczenia pod kryptonimem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google