Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dąbry-historia i teraźniejszość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dąbry-historia i teraźniejszość"— Zapis prezentacji:

1 Dąbry-historia i teraźniejszość
Gdyby patron żył wśród nas…

2 Co tydzień we wtorek po lekcjach spotykaliśmy się w Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim w celu realizacji Projektu Edukacyjnego dla klas II: „Gdyby patron żył wśród nas…” . Sumiennie, systematycznie i dokładnie wykonywaliśmy powierzone nam zadania. Projekt dobiegł końca, a jego efekty z radością prezentujemy naszym kolegom i nauczycielom. A teraz chciałabym krótko przedstawić, jak przebiegała praca nad projektem. 1. Poznaliśmy regulamin realizacji projektu, cele ogólne i szczegółowe, zadania do wykonania, harmonogram spotkań. Ustaliliśmy zasady współpracy. 2. Podzieliliśmy się na grupy zadaniowe i wybraliśmy liderów oraz sekretarzy. 3. Zrobiliśmy listę osób, którzy pamiętają historię w Dąbrach, by następnie umówić się z nimi na przeprowadzenie wywiadów. Wspólnie ustaliliśmy, kto nam może jeszcze pomóc w zdobyciu informacji na temat tragicznych wydarzeń w Dąbrach. 4. Napisaliśmy biografie osób oraz zamieściliśmy ich fotografie w zredagowanych tekstach.

3 5. Przygotowaliśmy dodatkowe materiały do naszej gazetki: informacje o Armii Krajowej, wiersze, historię Dąbrów, krzyżówki, rebusy itp. 6. Utworzyliśmy bazę zdjęć. 7.W końcowym etapie naszych działań przygotowywaliśmy wszystkie materiały do druku. Zajęliśmy sie stroną graficzną tekstów. 8.Zaprojektowaliśmy pierwszą stronę gazetki oraz dobraliśmy odpowiedni tytuł obrazujący prawdziwy sens tych wydarzeń. 9. Podczas konsultacji staraliśmy się wykazywać naszą wiedzą i umiejętnościami, wspólnie podejmowaliśmy decyzje, rozliczaliśmy się z wykonania zadań grupowych i indywidualnych. 10. Dokonaliśmy oceny naszych działań w oparciu o założone cele projektu. Podsumowaliśmy pracę, przygotowaliśmy się do prezentacji. Mamy nadzieję, że nasza praca nie pójdzie na marne, a wykonana przez nas gazetka wszystkim będzie sie podobać.

4

5 Spis treści 1. Dąbry-miejsce uświęcone krwią polskich partyzantów.
2. Świadkowie przeszłości. 3. Badacze dziejów. 4. Żywe lekcje historii. 5. Młodzi w Dąbrach. 6. Historia nie musi być nudna.

6 Dąbry-miejsce uświęcone krwią
polskich partyzantów

7 Dąbry- kawałek polskiej ziemi, rzepiennickiej
ziemi uświęcony krwią polskich partyzantów. Pod lasem w Dąbrach znajduje się mały cmentarz kryjący szczątki partyzantów dowodzonego przez majora Zdzisława Bossowskiego, ps. ,,Kajetan’’ oddziału ,,Regina II’’, wydzielonego z trzeciej Kompanii Batalionu ,,Barbara’’. Oddział ten został napadnięty przez Niemców rankiem 17 X 1944 roku na skutek informacji przekazanej okupantom przez jednego z mieszkańców Dąbrów. W nierównej walce z Niemcami zginęło na miejscu 18 partyzantów, a 19

8 zostało zamordowanych w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen.
Po ekshumacji poległych partyzantów w dniu 17 marca 1945r. na skraju lasu w Dąbrach został urządzony cmentarz. Każdy z poległych ma swoją oddzielną mogiłę. Cmentarz ogrodzony został kamiennym murem, w którym umieszczono pamiątkową tablicę z nazwiskami poległych partyzantów. Na skraju ogrodzenia cmentarnego znajduje się drewniana tablica z informacją o historii Oddziału. W miejscu, gdzie pierwotnie byli pochowani polegli,

9 poległych partyzantów
kilkadziesiąt metrów w głębi lasu, umieszczony został wysoki, żelazny krzyż. Tablica z nazwiskami poległych partyzantów

10

11 W miejscu spalonej stodoły w 1958r. został
wystawiony pomnik, który w sposób godny utrwala pamięć o tragedii rozegranej w Dąbrach. Na wysokim cokole umieszczono głaz z napisem: ,,Miejsce uświęcone krwią żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II poległych w walce o wolność ojczyzny 17 X 1944r.’’. W kilka lat po wystawieniu pomnika, staraniem rodzin poległych umieszczono obok wysoki krzyż oraz posadzono lipy.

12

13 Armia Krajowa (AK) Konspiracyjna organizacja wojskowa, działająca w okresie okupacji niemieckiej na obszarze państwa polskiego w granicach przed 1 września 1939 roku. Powstała w wyniku przekształcenia Służby Zwycięstwu Polski w Związek Walki Zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania. Przeprowadzenie zwycięskiego powstania powszechnego było celem strategicznej Armii Krajowej. Do czasu jego wybuchu planowano prowadzić walkę bieżącą. Podstawowymi formami działania miały być : sabotaż, dywersja, wywiad i propaganda. Dopiero w późniejszym okresie miała przystąpić do działań partyzanckich.

14 Świadkowie przeszłości

15 Każdego roku 17 X odbywają się w Dąbrach
uroczystości ku czci pomordowanych. Biorą w niej udział przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych i miejscowa ludność. Honorowym gościem jest jedyny z ocalałych żołnierzy p. Jerzy Pertkiewicz.

16 Stanisław Wojtanowski - lat 83
Stanisław Wojtanowski - lat 83. Obecnie emeryt (wcześniej pracował na Azotach w Tarnowie). Mieszka w Dąbrach z żoną Bogusławą, synem, synową i wnukami. Prowadzą małe gospodarstwo rolne. Pan Stanisław jest uśmiechniętym, tryskającym humorem człowiekiem. Państwo Wojtanowscy to także mili, życzliwi i gościnni ludzie, o czym przekonaliśmy się podczas przeprowadzania wywiadu.

17 W tej świętej polskiej ziemi
Zroszonej krwią i łzą Tu nasi bohaterzy Na wieki cicho śpią. Ojczyźnie na ołtarzu Złożyli życie, krew Na trud i poniewierkę Szli chętnie na jej zew Oni swoją nadzieję Zabrali z sobą w grób Za Polskę swe cierpienia U Bożych kładąc stóp. Pod jej świętym sztandarem Pragniemy wiernie stać Za wiarę i Ojczyznę Gdy życie trzeba dać. Przed Wami chyląc czoła Składamy hołd i cześć Na nas Ojczyzna woła By pracę jej swą nieść. Niech wszystkim zasmuconym Obeschnie w oku łza A Wam za krew i rany Niech Bóg nagrodę da. Zofia Mika

18 Pani Maria Świerczek   Pracowała w szkole w Rzepienniku Suchym od 1951 do 1990 roku pełniąc funkcję kierownika szkoły, a następnie dyrektora. Za swą pracę była odznaczona między innymi: *Złotym Krzyżem Zasługi, *Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, *Medalem Komisji Edukacji Narodowej, *honorowymi odznakami Polskiego Czerwonego Krzyża, Powszechnej Kasy Oszczędności, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Ligi Ochrony Przyrody, *Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, *Dyplomem Honorowego Obywatela Państwa Izrael,  Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty III stopnia i II stopnia. Od 1990 roku przebywa na emeryturze i mieszka w Rzepienniku Suchym.

19 Mottem życia pani Marii Świerczek
są słowa: „Człowiek jest tyle wart, ile potrafi dobrego uczynić drugiemu.”

20 Ludzkie w Przeczyckim Lesie Zdradzieckim strzałem w tył głowy
Tej nocy zniszczono życie Ludzkie w Przeczyckim Lesie Zdradzieckim strzałem w tył głowy Pokwitowano 39 rok-wrzesień. Związano im do tyłu ręce By w obecności kata Nie wnieśli o pomoc do Boga A także do świata. Przed śmiercią męczeńską Do naga ich rozebrano A niedobitych do zbiorowej mogiły spychano - chlorem i ziemią przysypano. „Ta wielka mogiła Tych prochów i kości Jest świadectwem – Największej hańby i ludzkiej podłości”. Tylko księżyc srebrny Płacząc nad mogiłą Zna dokładnie tragedię, Która w tym lesie się wydarzyła. Słońce idąc po niebie W czerwonej pochodni, O 160 Żydach jodłowskich zamordowanych 12 sierpnia 1942 roku w Lesie Przeczyckim Opowiada światu sekret O tej straszliwej zbrodni. Drzewa szumiące nad grobem Rosną jak gromnice I płacząc liści szelestem, Opowiadają tej zbrodni tajemnice. Tylko ziemia milcząca Kryjąca żydowskie ciała Mogłaby wyznać okrutną prawdę, Gdyby mówić umiała. Dziś tylko ptaki smutne Śpiewają i kwilą żałośnie, Jak gdyby pamiętały o pomordowanych I o ich smutnym losie. Dlatego Ci, co żyją Niech wstrząsną sumieniem świata, By ludzkość nigdy nie cierpiała Z rąk hitlerowskiego lub innego kata. Dziś pamięć o pomordowanych Czcimy chwilą zadumy- Dziecko kwiatek kładzie pod pomnikiem W Przeczyckim Lesie Przypominając innym o żydowskim losie. Maria Świerczek

21 Badacze dziejów

22 ,,Patriotyzm to przede wszystkim umiłowanie Ojczyzny”
Czesław Dutka – urodził się w Rzepienniku Suchym w 1943 roku. Zdał maturę w Technikum Rolniczym w Wojniczu, ukończył studia na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Był rolnikiem , urzędnikiem, politykiem, nauczycielem. Obecnie regionalista, badacz Dziejów Rzepienników. Jest autorem kilku prac: ,,Echo minionych dni Rzepiennika”, ,,Z dziejów szkolnictwa w Rzepienniku Suchym”, ,,Rzepiennik. Z dziejów parafii”, ,,Gmina Rzepiennik Strzyżewski zaprasza”, ,,Gmina Rzepiennik Strzyżewski”, ,,Rzepiennik Ziemia i ludzie”. Jest redaktorem naczelnym ,,Rzepiennickich Zapisków’’ oraz ,,Ostoi’’.

23 Grzegorz Łaskawski: Na czym Pana zdaniem polega współczesny patriotyzm?
Pan Czesław Dutka: Patriotyzm to przede wszystkim umiłowanie Ojczyzny. Przybierał on różne kształty. Na lekcjach historii rozmawialiście o bohaterach zasłużonych dla naszego kraju. Wśród nich był dowódca powstania Tadeusz Kościuszko i szewc warszawski Jan Kiliński. Znacie miejsca, gdzie rozlewała się krew, gdzie narażało życie w obronie mowy ojczystej, wolności, niezawisłości. Niejeden mówi, że wojna i zagrożenie czyniły człowieka patriotą. A co z patriotyzmem w czasie pokoju i odzyskanej wolności? Patriotami możemy i powinniśmy- być na każdym etapie naszego życiowego powołania w każdym czasie. Odwaga, uczciwość, praca to cechy jedne z wielu charakteryzujące patriotyzm. To także pamięć o tych, którzy byli przed nimi i dzięki którym czujemy się wolnymi, mimo różnych trudnych doświadczeń. Nie wiemy jak każdy z nas by się zachował w godzinie próby, toteż nie spieszmy się z osadami. I pamiętajmy, że przez całe pokolenia zawołaniem Polaków były słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. W nich mieści się pojęcie patriotyzmu.

24 Żywe lekcje historii

25 W środku p. Jerzy Pertkiewicz -jedyny ocalały.
Uroczystość w Dąbrach w 2010 W środku p. Jerzy Pertkiewicz -jedyny ocalały.

26 Przejście żołnierzy AK pod pomnik..

27 Cmentarz partyzancki w Dąbrach

28 Kapelan AK ks. dr Piotr Gajda
podczas sprawowania Eucharystii na cmentarzu.

29 Salwa honorowa policjantów podczas uroczystości w Dąbrach w 2008 roku.

30 Przejście uczestników uroczystości
z cmentarza pod pomnik.

31 Pomnik w miejscu spalonej stodoły w Dąbrach.

32 Wspólna warta przy pomniku żołnierzy i harcerzy.

33 Uczniowie szkół wojskowych podczas przejścia pod pomnik.

34 Młodzież w Dąbrach Młodzież Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim daje piękny przykład do naśladowania Nasze zaangażowanie w organizację i obstawę uroczystości jest dowodem tego, jak ważne, tragiczne wydarzenia rozegrały się w Dąbrach. Chcemy ocalić od zapomnienia te trudne momenty i te ważne miejsca. Uczymy się prawdziwego patriotyzmu .Zajmujemy się sprzątaniem pomnika i udzielamy się w coroczne uroczystości ku czci partyzantów. Należymy do harcerstwa i chóru, który śpiewa podczas Mszy Świętej. Nasz wkład w te obchody jest bardzo ważny, ponieważ w przyszłości będziemy przekazywać następnym pokoleniom, jak mają dbać o pamięć wydarzeń w Dąbrach.

35 Gimnazjaliści na Mszy Świętej z okazji rocznicy w Dąbrach.

36 Wspólna warta przy pomniku.

37 Chór Marianus podczas uroczystości w Dąbrach.

38 Pamiętamy! To był czas ich prób i czas ich wielkości,
Mają prawo, by im łopotał sztandar biało-czerwony. Mają prawo, by im szumiały polskie brzozy. Maja prawo, by ich przyjęła ta ziemia. Mają prawo do naszej czci. Ks. Mieczysław Maliński

39 Historia nie musi być nudna
2. 3. 4. 5. 6. 7. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło: Miejsce, gdzie znajduje się cmentarz poległych partyzantów z plutonu „Regina II”. Wypowiedzieli Polsce wojnę 1 IX 1939 roku. Nazwisko gospodarza, u którego w stodole spali partyzanci. Po wojnie celebrował pogrzeb partyzantów. Liczba poległych partyzantów. Imię najmłodszego partyzanta. Lata

40 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Dąbry-historia i teraźniejszość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google