Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku"— Zapis prezentacji:

1

2 Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku
Dane INFORMACYJNE Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku ID grupy: 98/79_P_G1 Opiekun: mgr Agnieszka Kowalczyk Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie alternatywnych źródeł energii w Polsce i na świecie 2011/2012, semestr czwarty

3 Co zawiera nasza prezentacja
Nasze motto Formy i metody pracy Znaczenie i podział zasobów naturalnych – wprowadzenie teoretyczne Rola alternatywnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej Stan środowiska przyrodniczego w Polsce Stan środowiska przyrodniczego na Świecie Przykłady najczystszych regionów w Polsce i na świecie – parki narodowe Główne zagrożenia środowiska naturalnego Wpływ energetyki na środowisko naturalne Sposoby przeciwdziałania dalszej degradacji środowiska naturalnego Koszty i korzyści związane z wdrożeniem alternatywnych źródeł energii Scenariusze rozwoju alternatywnych źródeł energii Podsumowanie Bibliografia

4 Wprowadzenie – nasze motto
Jako motto tematu projektowego wybraliśmy słowa znalezione na stronie WAZE – Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Nasze przeznaczenie jest naszym wyborem Jesteśmy przekonani, że zmiana sposobu gospodarowania energią i zmiana sposobów jej pozyskiwania, stanowią klucz do czystego i zdrowego środowiska.

5 Podstawowymi Formami i metodami naszej pracy było
Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji dotyczących wpływu energetyki na środowisko naturalne opracowanie i analiza danych statystycznych, w tym map i wykresów Przetwarzanie zdobytych informacji Przeprowadzenie analizy SWOT dla rynku alternatywnych źródeł energii Opracowanie przetworzonych informacji w formie prezentacji

6 Znaczenie i podział zasobów naturalnych wprowadzenie teoretyczne

7 Czym są zasoby naturalne?
materia żywa rośliny zwierzęta bakterie materia nieożywiona powietrze Bogactwa mineralne Energetyczne /nieodnawialne/ metaliczne Surowce skalne woda Energia /odnawialna/ słoneczna wiatru geotermalna Opracowanie własne

8 Podział surowców energetycznych
Surowce energetyczne nieodnawialne węgiel kamienny i brunatny ropa naftowa gaz ziemny uran odnawialne energia słoneczna wiatrowa geotermalna pływów oceanicznych biomasa Opracowanie własne

9 Rola alternatywnych źródeł energii w Produkcji energii elektrycznej w polsce i na świecie

10 Źródła energii na świecie
W 2003 roku z odnawialnych źródeł energii pochodziło 13,3% światowej produkcji energii, która wynosiła mln ton ekwiwalentu olejowego. Odnawialne źródła energii były też trzecim co do wielkości globalnym dostarczycielem energii elektrycznej Żródło:

11 Produkcja energii elektrycznej w polsce
Spalanie węgla dostarcza Polsce najwięcej, bo aż 94% energii elektrycznej, jednocześnie węgiel powoduje też największe zanieczyszczenie środowiska. Dlatego kraje wysoko rozwinięte rezygnują z niego na rzecz innych surowców. Spalanie węgla zapewnia im jedynie 10% energii. Żródło:

12 Odnawialne źródła energii
Według scenariusza przedstawionego w zatytułowanej „World Energy Outlook 2005: Middle East and North Africa Insights” publikacji International Energy Agency (IEA) w latach wykorzystanie energii odnawialnej na świecie wzrośnie o 60%: z 1400 mln ton ekwiwalentu olejowego w roku 2003 do 2300 mln ton ekwiwalentu olejowego w roku Oznacza to roczny wzrost o 1,8% Żródło:

13 Energia niekonwencjonalna nie zawsze jest energią odnawialną
Energia niekonwencjonalna nie zawsze jest energią odnawialną. Do niekonwencjonalnych źródeł energii, których zasoby są wyczerpywalne zalicza się wodór, magneto-hydro-dynamikę i ogniwa paliwowe. Z kolei odnawialne źródła energii to: biomasa - będąca najstarszym znanym źródłem energii, energia wody - dostarczająca światu około 20% elektryczności, energia wnętrza Ziemi - zwana też geotermalną, energia wiatru - wykorzystywana już przed 4 tysiącami lat, energia Słońca - trudna do akumulacji, lecz za to tysiąckrotnie przekraczająca globalne zapotrzebowanie.

14 NAJWIĘKSZE ELEKTROWNIE WYKORZYSTUJĄCE ENERGIĘ GEOTERMALNĄ
Elektrownie słoneczne: Grecja, Francja, USA, Japonia, Izrael, Włochy Elektrownie wiatrowe: Dania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Polska (Kwilcz k/Poznania) Elektrownie pływowe: Francji, (La Rance),- 240 MW, Kanada (zat. Fundy)- 20 MW, Rosja (płw. Kolski)

15 Niestety większość energii produkowanej na świecie pochodzi ze spalania nieodnawialnych źródeł energii. Prowadzi to do degradacji środowiska naturalnego. W samej Polsce 97% energii stanowi energia pochodząca z węgla kamiennego i brunatnego. Ten sam współczynnik dla świata wynosi 62% Najważniejszym surowcem energetycznym świata jest obecnie ropa naftowa. Nic dziwnego, że obecna polityka gospodarcza doprowadza do DEGRADACJI ZASOBÓW NATURALNYCH.

16 DEGRADACJA zasobów naturalnych to:
Proces niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym głównie na skutek działalności człowieka. ZMIANY TE OBSERWOWANE SĄ JAKO: wymieranie gatunków zanikanie i zubożanie siedlisk upraszczanie i przyspieszanie obiegu wody oraz innych związków chemicznych i pierwiastków przekształcenia ekosystemów pod wpływem wprowadzanych przez człowieka obcych gatunków zanieczyszczenia i skażenia erozja gleb Źródło :

17 WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY – NAJWAŻNIEJSZYMI SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI POLSKI
Z węgla kamiennego i brunatnego Polsce uzyskuje się 97 % energii cieplnej (średnia światowa to 63%). Choć nie należą on do tzw. surowców ekologicznych, możemy śmiało stwierdzić, że są to najważniejsze surowce mineralne Polski. W wydobyciu węgla kamiennego Polska przez wiele lat znajdowała się w czołowej piątce krajów, w 2007 roku spadła na 9 pozycję. Nie ma się jednak czego wstydzić, biorąc pod uwagę, że wyprzedzają nas potęgi gospodarcze takie jak: Chiny, USA, Indie, Australia, RPA, Indonezja i Kazachstan W produkcji węgla brunatnego nasz kraj zajmuje 5 miejsce na świecie : 1. Niemcy 187 mln ton 2. Rosja 100 mln ton 3. USA 78 mln ton 4. Chiny 67 mln ton 5. Polska 61 mln ton

18 Charakterystyka węgla kamiennego
Z uwagi na wysoką zawartość węgla jest używany jako wysokokaloryczne paliwo wykazuje duże przewodnictwo elektryczne, dzięki czemu służy także do wyrobu elektrod stosowany w przemyśle chemicznym i gumowym stosowany w przemyśle hutniczym do produkcji barwników do produkcji gazu przemysłowego i koksu Jest surowcem nieodnawialnym Opracowanie własne na podstawie wikipedia.pl, fot. wikipedia

19 Charakterystyka węgla Brunatnego
Najtańszy nośnik energii elektrycznej w Polsce Dostarcza 40,3% energii produkowanej w naszym kraju Na świecie panuje tendencja spadkowa w wydobyciu tego surowca. Jego wady to: mała wartość energetyczna (od 2 do 4 tyś kcal/kg), mała zwięzłość, duża zawartość wody i popiołu Duże zanieczyszczenie atmosfery powstające podczas spalania oraz duża ilość odpadów stałych Jest surowcem nieodnawialnym Opracowanie własne na podstawie wikipedia.pl, fot. wikipedia

20 MIEJSCA WYDOBYCIA WĘGLA BRUNATNEGO:
ZŁOŻA PERSPEKTYWICZNE: Zagłębie Konińskie (Konin, Koło, Turek) (20%) Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia) (20%) Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów, Szczerców) (60 %) Sieniawa Lubuska Źródło: wikipedia.pl Legnica-Prochowice-Ścinawa - największe złoże węgla brunatnego w Europie, przypuszczalnie również na świecie, w najbliższych latach złoża będą wydobywane Gubin-Mosty-Brody Kozienice - Głowaczów Trzcianka Złoczew

21 Regiony wydobycia w Polsce Przyczyny ograniczenia wydobycia w Polsce
Węgiel kamienny Regiony wydobycia w Polsce Przyczyny ograniczenia wydobycia w Polsce Województwo małopolskie: Libiąż – KWK "Janina", Brzeszcze – KWK "Brzeszcze", Trzebinia – KWK "Siersza" – zamknięta, Krzeszowice – KWK "Krystyna" – zamknięta Województwo śląskie: Górnośląski Okręg Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy i Zagł. Dąbrowskie. Zagłębie Dolnośląskie (zaprzestano wydobycia) Zagłębie lubelskie (Bogdanka) zamykanie nierentownych kopalń stosowanie energooszczędnych jak również surowcooszczędnych technologii większe użycie innych źródeł energii wyczerpanie niektórych złóż przyczyny ekologiczne, jak na przykład chęć zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Źródło: wikipedia.pl

22 Ropa naftowa Ropa naftowa - ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych, z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Opracowane na podstawie wikipedia.pl

23 Wydobycie ropy naftowej
Ropa naftowa stanowi najważniejszy surowiec energetyczny XXI wieku. Niestety złoża ropy na terenie Polski są znikome i nie zaspokajają zapotrzebowania - roczne wydobycie kształtuje się w granicach 700 tys. ton. Ropę naftową stosuje się do produkcji: benzyny nafty olejów parafiny smarów asfaltów i mazutów wazelin materiałów syntetycznych Źródło: opracowanie własne na podstwie bryk.pl, 5ka.pl, wikipedia.pl

24 WYSTĘPOWANIE Ropy Naftowej W PoLSCE
W Polsce w roku 2009 były udokumentowane 84 złoża ropy naftowej, w tym w Karpatach – 29 złóż, na ich przedgórzu (w zapadlisku przedkarpackim) - 11, na Niżu Polskim 42 złóż oraz w obszarze polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku - 2 złoża. Złoża występujące w Karpatach i na ich przedgórzu mają długą historię, jest to rejon najstarszego światowego górnictwa ropy naftowej. Obecnie zasoby tych złóż są na wyczerpaniu. W Polsce, największe znaczenie gospodarcze mają złoża ropy naftowej występujące na Niżu Polskim. W r. wydobywalne zasoby złóż na Niżu stanowiły blisko 75 %, a zasoby złóż polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku 21% zasobów krajowych. Złoża ropy naftowej często łączą się ze złożami gazu ziemnego. Występują najczęściej w antyklinach, przy czym sekwencja jest następująca: u dołu występuje podścielająca złoże solanka, następnie ropa naftowa, a w szczycie antykliny gaz ziemny. Może też występować w mieszaninie z piaskiem, tworząc tzw. piaski bitumiczne. Źródło ; pgi.gov.pl

25 Stan środowiska przyrodniczego w polsce

26 Zanieczyszczenia powietrza w Polsce

27 Źródło: www.wiking.edu.pl

28 Największe zanieczyszczenia powietrza występują :
W rejonach powyższych zanieczyszczenia emitowane są głównie przez: Hutę Sendzimira w Krakowie, elektrownię Bełchatów, elektrownię Turów, Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice, hutę miedzi Głogów, Petrochemia Płock,  Zakłady  Chemiczne w Oświęcimiu, Zakłady Azotowe w Tarnowie. w województwach południowo-zachodnich: okolice Katowic, Kraków, okolice Opola i Jeleniej Góry w centralnej Polsce: okolice Piotrkowa, Konina, Płock, Warszawa w północnej Polsce: dawne województwo szczecińskie, Trójmiasto

29 Wniosek Z przedstawionych w poprzednich slajdach map możemy zauważyć, że w Polsce najbardziej zanieczyszczonymi terenami jest południowo – zachodnia część kraju. Najwyższy poziom degradacji środowiska, obserwowany jest w miejscach wydobycia i przetwarzania surowców energetycznych. Źródło: Źródło:

30 Najważniejsze czynniki uzależniające poziom degradacji środowiska naturalnego:
poziom świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców Polski, przynależność Polski do wielu organizacji międzynarodowych, zarówno społecznych jak i politycznych wymusza stosowanie pewnych, z góry określonych standardów w ekologii. działania podjęte przez władze państwa , które mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzonej polityki gospodarczej kraju dla przyrody, rodzaj prowadzonej działalności przemysłowej i stosowane metody eliminacji zanieczyszczeń do środowiska,

31 Stan środowiska przyrodniczego na świecie

32 Zanieczyszczenia powietrza na świecie
Źródło:

33 Najczystsze obszary w Polsce i na świecie

34 NAJCZYSTSZE TERENY W POLSCE
Najczystszym regionem Polski jest Podlasie. Wpływ na to ma głównie fakt, że aż 30% tego obszaru podlega ochronie. Nic więc dziwnego, że tę część naszego kraju nazwano Zielonymi Płucami Polski. źródło: europodlasie.pl

35 PARKI NARODOWE W POLSCE
Białowieski Park Narodowy został utworzony 17 sierpnia 1932r. i jest jednym z pierwszych parków narodowych w Europie. Znajduje się w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Znany jest on głównie z ochrony najlepiej zachowanej części Puszczy Białowieskiej, która jest ostatnim fragmentem pierwotnego lasu w na naszym kontynencie. Zamieszkuje tam kilkaset sztuk populacji żubra. źródło: wikipedia.pl

36 PARKI NARODOWE W POLSCE C.D.
Narwiański Park Narodowy został utworzony 1 lipca 1996r. Znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. Pod jego ochroną znajduje się dolina rzeki Narwi. W parku żyje wiele zagrożonych gatunków ptaków m.in. Bielik i bojownik batalion. źródło: wikipedia.pl

37 PARKI NARODOWE W POLSCE C.D.
Pieniński Park Narodowy został utworzony 1 czerwca 1932r. Znajduje się w południowej części Polski, w województwie małopolskim. Najbardziej znanym widokiem Pienin są Trzy Korony. Znajdują się tu także ciekawe rośliny, takie jak reliktowa sosna na Sokolicy. źródło: wikipedia.pl, onephoto.pl

38 NAJCZYSTSZE TERENY NA ŚWIECIE
Istnieją na świecie miejsca, na widok których zapiera dech w piersiach. I to dosłownie, bo poza swymi walorami wizualnymi, są one niezwykle czystymi obszarami. Dlatego też zostały one zakwalifikowane do rezerwatów biosfery przez UNESCO. Oto niektóre z nich. źródło: wikipedia.pl, odyssei.com

39 PARK NARODOWY SERENGETI I ULURU
Park Narodowy Serengeti położony jest w północno-zachodniej Tanzanii. Ochroną rezerwatową objęty był już w 1929, ale dopiero w 1951 uzyskał status parku narodowego. Uluru (Ayers Rock) formacja skalna znajdująca się w centralnej części Australii. Również jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. źródło: wikipedia.pl, exploracje.com, beautifulplacestovisit.com

40 MARE AUX HIPPOPOTAMES I PARK NARODOWY AMBOSELI
Mare aux Hippopotames Park Narodowy Amboseli (Jezioro Hipopotamów) to rezerwat znajduje się w południowej w zachodniej części Burkina Faso Kenii tuż przy granicy z Za rezerwat biosfery uznany został Tanzanią. W 1991r. UNESCO W 1986r. Przez UNESCO uznało go za rezerwat biosfery. źródło: wikipedia.pl

41 Główne zagrożenia dla środowiska naturalnego

42 Zmiana klimatu- efekt cieplarniany
Atmosfera ziemi zbudowana jest z powłoki gazów, które zatrzymując ciepło pozwalają na podtrzymanie życia na ziemi. Jest to naturalny efekt cieplarniany, bez którego nie byłoby życia na ziemi. Jednakże działalność człowieka przyczynia się do nasilenia tego efektu, np.: przez spalanie paliw kopalnych potrzebnych do produkcji energii i transportu ludzie uwalniają  do atmosfery miliardy ton dwutlenku węgla. Ten i inne gazy nasilają efekt cieplarniany, zagęszczając naturalną powłokę gazów w atmosferze i przyczyniają się do zatrzymywania większej ilości ciepła. W rezultacie temperatura rośnie, pozbawiając klimat równowagi.

43 Ocieplenie klimatu zagraża m.in. morsom i niedźwiedziom polarnym.

44 Kwaśne deszcze Opad atmosferyczny o niskim pH. Zawiera kwas siarkowy, powstały w atmosferze zanieczyszczonej tlenkami siarki ze spalania zasiarczonego węgla oraz kwas azotowy powstały z tlenków azotu. Przyczynia się do zwiększenia śmiertelności niemowląt i osłabienia płuc, powoduje zakwaszania rzek i jezior, niszczenie flory i fauny, degradację gleby, niszczenie zabytków oraz architektury. 44

45 Kwaśne deszcze niszczą nie tylko lasy, ale także zabytki.

46 Dziura ozonowa Dziura ozonowa powstała na skutek zbyt dużej emisji freonów do atmosfery. Występuje ona głównie w obszarach podbiegunowych. Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe. 46

47 Dziura ozonowa na przestrzeni lat.

48 Eksploatacja mórz i oceanów
Morza i oceany przez lata postrzegano jako źródło bezgranicznych zasobów. Nadmierna i niekontrolowana ich eksploatacja sprawiła, że przyroda morska jest obecnie poważnie zagrożona. Na morzach i oceanach pełno jest maszyn przemysłowych, które składują odpady, prowadzą połów ryb, wykonują odwierty w poszukiwaniu ropy i prowadzą rozmaite badania. Codziennie mamy do czynienia z konsekwencjami tego typu działań: wyciekami ropy, zamykaniem plaż, 'spustoszeniem' łowisk i wielorybami wyrzuconymi na brzeg. Nie są to odosobnione, niepowiązane wydarzenia. To rezultat gospodarki morskimi zasobami, jaką przez lata prowadził człowiek. 48

49

50 Niszczenie lasów Lasy pierwotne - lasy borealne, mangrowe, tropikalne, deszczowe czy iglaste - są zdumiewające. Stanowią one ekosystemy, mające podstawowe znaczenie dla życia na ziemi. Są „płucami naszej planety” oraz stanowią naturalne środowisko życia dla około 2/3 światowych lądowych gatunków roślin i zwierząt. W zależności od regionu geograficznego przyczyną niszczenia lasów są: rozwój rolnictwa, górnictwo i przemysł wydobywczy, powstawanie i rozprzestrzenianie się ludzkich siedzib i upraw oraz rozwijanie się infrastruktury (np. transportowej). Ostatnie badania przeprowadzone przez Światowy Instytut Zasobów (WRI + World Resources Institute) z Waszyngtonu wykazały jednakże, że największym zagrożeniem dla lasów pierwotnych jest przemysłowy wyrąb lasów. Wpływa on bowiem na ponad 70 proc. zagrożonych lasów pierwotnych. 50

51 Nie chcesz opowiedzieć tej historii swoim dzieciom?

52 Substancje toksyczne Nikt z nas nie spożywa świadomie toksycznych chemikaliów, ale od procesu produkcji po usuwanie odpadów, trujące substancje wprowadzane są do naszego powietrza, wody czy ziemi, mając niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka i stan środowiska naturalnego. Mimo to przemysł wytwarza dziesiątki tysięcy takich substancji. 52

53

54 Wpływ energetyki na środowisko naturalne

55 Skutki Eksploatacji surowców mineralnych
Poniżej przedstawiamy wybrane skutki nieracjonalnej gospodarki surowcami naturalnymi, prowadzącej do wyniszczania zasobów naturalnych. Są nimi: degradacja gleb zanieczyszczenie wód skażenie atmosfery przekształcanie krajobrazu naturalnego niszczenie lasów niszczenie budynków, dróg pozbawienie miejsca życia wielu organizmów żywych Choroby Popatrzmy sami!

56 Ceną jaką płaci ludzkość za dostępność energii jest degradacja środowiska. Elektrownie, kopalnie samochody należą do największych źródeł zanieczyszczeń i obwinia się je o globalne ocieplenie. Źródło: postcarbon.pl

57 Ten księżycowy krajobraz zawdzięczamy kwaśnym deszczom będącym skutkiem emisji tlenków siarki do atmosfery – umierające lasy Karkonoszy Źródło: mojeopinie.pl

58 Osiadanie podziemnych korytarzy po wydobyciu węgla kamiennego powoduje pękanie ścian, a nawet walenie się budynków. Trzęsienia ziemi będące skutkiem osiadania gruntu często spotykane są w pobliżu w kopalni odkrywkowych. Źródło: naprawa-sciany.pl

59 Kopalnie odkrywkowe w sposób nieodwracalny niszczą glebę, świat roślinny i przekształcają krajobraz. Poniżej widzimy kopalnię w Bełchatowie.

60 Pozyskiwanie surowców energetycznych wiąże się z koniecznością ich przetworzenia. Podczas tego procesu do atmosfery uwalniane jest wiele toksycznych związków. Źródło: stop-odkrywce.pl

61 Sposoby przeciwdziałania dalszej degradacji środowiska naturalnego

62 Zapobieganie degradacji gleb
Ponieważ degradacja gleb znacznie obniża jej możliwości produkcyjne, uniemożliwiając uzyskanie maksymalnych, stabilnych i pełnowartościowych plonów nie tylko w rolnictwie, ale także np. w leśnictwie, podejmowane są kroki w celu odnawiania tych gleb, jak: nawożenie organiczne, które odbudowuje warstwę próchniczną filtromeriolacja miejscowe zadrzewianie pól zwiększanie różnorodności drzewostanu lasów

63 Zapobieganie degradacji powietrza
Degradacji powietrza można zapobiec na różne sposoby, na przykład:  ograniczaniu ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery poprzez wykorzystywanie innych źródeł energii ograniczanie ruchu samochodowego stosowanie w samochodach benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe stosowanie filtrów na kominach fabryk i domów usuwanie pyłu z powietrza i innych zanieczyszczeń

64 Niestety czasem nawet najlepsze zabezpieczenia przeciw emisji szkodliwych związków do atmosfery ulegają uszkodzeniu. Źródło: gazeta.pl

65 Zapobieganie degradacji wody
Degradacji wody również możemy zapobiegać, stosując się przykładowo do poniższych zaleceń: zmniejszenie wykorzystywania pestycydów zapobieganie zanieczyszczaniu wody przez odpady oczyszczanie wody w oczyszczalniach ścieków odnawianie wody

66 Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego
Ponieważ degradacja ekosystemu może spowodować całkowite wyginięcie życia biologicznego w środowisku, a przywrócenie stanu wyjściowego jest bardzo trudne lub niemożliwe, coraz częściej więc zmierza się do zapobiegania degradacji poprzez: zatwierdzanie odpowiednich ustaw dotyczących ochrony przyrody promowanie racjonalnych metod odnawiania zdegradowanego środowiska

67 Gdy środowisko zostało już zdegradowane również nie możemy pozostawać bezczynni
Są sposoby odnawiania środowiska, aby przywrócić je do poprzedniego stanu lub chociaż poprawienia ich kondycji do lepszej. Można to osiągnąć przez: recykling odnawianie środowiska racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

68 Polska chroni środowisko przez wprowadzanie różnych form ochrony przyrody. Ochroną objęte jest blisko 33% powierzchni naszego kraju.

69 Koszty i korzyści związane z rozwojem Alternatywnych źródeł energii

70 alternatywne źródła energii, dla których przeprowadzono analizę SWOT:
Energia pływów i fal morskich Ciepło oceanów Energia wiatru Energia biomasy Energia wodna Energia geotermalna Energia słoneczna

71 Analiza swot S W O T mocne strony słabe strony zagrożenia szanse

72 ENERGIA FAL MORSKICH Czyste źródło odnawialnej energii
ZALETY WADY Czyste źródło odnawialnej energii Wysokie koszty instalacji i eksploatacji. Problemy środowiskowe-zajęcie dużych obszarów wybrzeża morskiego

73 Energia wiatru Energia wiatru jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Współcześnie stosowane turbiny wiatrowe przekształcają ją na energię mechaniczną, która dalej zamieniana jest na elektryczną. Pierwsze wzmianki o wiatrakach znajdują się już w kodeksie Hammurabiego.

74 ENERGETYKA WIATROWA Czyste źródło odnawialnej energii.
ZALETY WADY Czyste źródło odnawialnej energii. Wysokie koszty budowy i utrzymania. Zagłada wielu ptaków. Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa. Szkodliwe wibracje i hałas negatywnie wpływają na życie okolicznych zwierząt oraz ludzi. Zależność od wiatru. Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych.

75 Energia wodna Energia wodna wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody.

76 ENERGETYKA WODNA Zależność od opadów deszczu.
ZALETY WADY Zależność od opadów deszczu. Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt. Lokalne zmiany klimatyczne. Czyste odnawialne źródło energii. Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni. Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni. Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi.

77 Energia geotermalna Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Polega na wykorzystywaniu cieplnej energii wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna.

78 Energia geotermiczna Energia geotermiczna
ZALETY WADY Energia geotermiczna Stanowi szansę rozwoju energetyki Polski Drogie instalacje. Problemy techniczne przy utrzymaniu urządzeń. Odpowiednie skały występują w niewielu miejscach na świecie. Uwalnia się radon i siarkowodór. Źródło: Katarzyna Smuda, Wady i zalety różnych źródeł energii.

79 Energia słoneczna Energia słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

80 Energia słoneczna ZALETY WADY Żywotność ogniw jest krótka. Co 10 lat ogniwa powinny zostać wymienione. Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur). Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary. Czyste źródło odnawialnej energii. Ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem, są niezawodne.

81 Energia biomasy Biomasa – masa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na meTr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny).

82 Scenariusze rozwoju rynku alternatywnych źródeł energii

83 Scenariusz neutralny – stan obecny
Scenariusz neutralny według nas, zakłada utrzymanie się aktualnych trendów w rozwoju źródeł energii. Niestety, pomimo dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej scenariusz ten nie gwarantuje nam większych zmian w strukturze pozyskiwania energii na świecie. Z całą pewnością nie ulegną one większym zmianom w ciągu kolejnych 10 lat. Trendy, o których mowa przedstawia tabela w kolejnym slajdzie.

84 Trendy w rozwoju źródeł odnawialnych
L.P Źródła energii Średni roczny % wzrost w latach 1 Wiatr 25,7 2 Energia słoneczna 16,8 3 Biomasa 11,0 4 Energia geotermiczna 3,0 5 Gaz ziemny 2,1 6 Hydroelektrownie 1,6 7 Ropna naftowa 1,4 8 Węgiel 1,2 9 Energia atomowa 0,6

85 Scenariusz neutralny - Nie zmieni się nic…

86 Scenariusz pesymistyczny
O pesymistycznym scenariuszu będzie można mówić wówczas, gdy: Ludzie zignorują konieczność rozwoju alternatywnych źródeł energii Nastąpi wzrost wykorzystania paliw kopalnych, aż do ich całkowitego wyeksploatowania Środowisko ulegało będzie dalszej, katastrofalnej degradacji Rozpocznie się rywalizacja pomiędzy krajami o surowce energetyczne co doprowadzi do załamanie stabilizacji politycznej na świecie Nastąpić może awaria jednej z licznych elektrowni atomowych w Europie – powtórzy się sytuacja podobna do katastrofy w Czarnobylu Jak będzie wyglądał wówczas świat? Mniej więcej tak…

87 Scenariusz pesymistyczny
Rozwój energetyki konwencjonalnej Brak dbałości o środowisko Zagłada

88 optymistyczny scenariusz rozwoju rynku alternatywnych źródeł energii

89 Scenariusz optymistyczny rozwoju alternatywnych źródeł energii
zakłada, że w dalszym ciągu postępował będzie dynamiczny rozwój alternatywnych źródeł energii przekładający się na rosnący ich udział w światowej produkcji energii. Nastąpi spadek wykorzystania węgla oraz ropy naftowej. Powoli świat odchodził będzie także od energii jądrowej, której produkcja wiążę się z dużą ilością toksycznych odpadów. Dominującymi źródłami energii staną się : energia geotermiczna energia wodna energia słoneczna

90 Scenariusz optymistyczny
Rozwój alternatywnych żródeł energii Dbałość o środowisko naturalne Szansa dla przyszłych pokoleń

91 podsumowanie Jesteśmy przekonani, że alternatywne źródła energii odegrają kluczową rolę, w światowej energetyce. Bez ich rozwoju nie spełni się optymistyczny scenariusz rozwoju społeczno gospodarczego świata. Mamy nadzieję, że przyszłością Polski i świata, wbrew obecnym trendom nie stanie się energetyka atomowa, lecz korzystać będziemy wyłącznie ze źródeł odnawialnych, których używanie, nie obciąży przyszłych pokoleń.

92 bibliografia www.greenpeace.org www.waze.pl beautifulplacestovisit.com
postcarbon.pl mojeopinie.pl stop-odkrywce.pl gazeta.pl przyrodapolska.pl artykuł: Katarzyna Smuda, Wady i zalety różnych źródeł energii. wikipedia.pl europodlasie.pl onephoto.pl odyssei.com exploracje.com

93 Za uwagę dziękuje grupa „Łowców Pomysłów”
KACPER

94 SKŁAD GRUPY: Olszewska Monika, Prus Joanna, Pietrzak Lidia, Stępień Marta, Świerek Agata, Witczak Marlena, Wojtaszek Hubert, Wojtysiak Justyna, Jaźwiec Weronika, Kinga Kaciupa, Kacper Zieliński, Tomasz Jaśkiewicz Opiekun grupy: Agnieszka Kowalczyk

95


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google