Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model systemów energetycznych jako narzędzie wspomagające planowanie energetyczne w regionie mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model systemów energetycznych jako narzędzie wspomagające planowanie energetyczne w regionie mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Model systemów energetycznych jako narzędzie wspomagające planowanie energetyczne w regionie mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki Politechnika Gdańska Sasino, 17.09.2004 r.

2 2 Planowanie energetyczne w regionie (1) Cel stworzenie wojewódzkich strategii rozwoju energetycznego i planowania przestrzennego wyznaczających samorządom wojewódzkim cele lokalnej polityki energetycznej.

3 3 Planowanie energetyczne w regionie (2) Trudności Szeroki zakres działalności podmiotów działających na rynku oraz konflikt interesów mniejsze zainteresowanie problemem ze strony władz wojewódzkich. Korzyści z opracowania strategii Stworzenie solidnych podstaw do dalszych działań w sektorze energetycznym w regionie dzięki możliwości skorzystania m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

4 4 Planowanie energetyczne w regionie (3) Proces planowania – dialog przedstawicieli: wytwórców i dostawców energii, operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, przedsiębiorstw przemysłowych, władz wojewódzkich i lokalnych, instytucji naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska.

5 5 Cele polityki energetycznej regionu Poprawa infrastruktury energetycznej, zwiększenie efektywności wykorzystania energii i polepszenie zaopatrzenia w energię. Zwiększenie potencjału energetycznego regionu z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Rozwój energetyki w oparciu o przyjazne dla środowiska nośniki energii (np. elektrownie gazowe). Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

6 6 Metoda planowania ALEP Zawansowane planowanie w skali lokalnej (ALEP) - metoda opracowana dla Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA) w roku 2000. Wykorzystanie modelu ogólnego: Uwzględnianie powiązań podsystemów. Uproszczony obraz systemu. Neutralność. Interaktywność – wspomaganie komunikacji. Możliwości przetwarzania dużych ilości danych.

7 7 Cele strategiczne Kryteria oceny Analiza aktualnej sytuacji Szczegółowe analizy podsystemów Model ogólny - Optymalizacja - Symulacja Sprzężenie zwrotne Długoterminowy plan energetyczny i strategia jego wdrażania Źródło: ALEP Handbook, IEA 2000 Koncepcja ALEP

8 8 Pakiety optymalizacyjne MARKAL TIMES Koncepcja RES oparta na 3 kategoriach technologii Mniejsza elastyczność – konieczność tworzenia pomocniczych procesów (dummy processes) Wiele wersji modelu: SP, ETL, ED, MACRO, MICRO, RMARKAL Bardziej szczegółowa krzywa zapotrzebowania Większa swoboda w modelowaniu Problem optymalizacyjny bardziej rozbudowany Indeks regionalny Vintaging – każda jednostka wytwórcza ma rok budowy

9 9 Wersja testowa modelu regionalnego W ramach projektu BioEnPol rozwijany jest model regionalny w oparciu o modyfikację pakietu MARKAL: Obszar województwa pomorskiego; Horyzont czasowy: 2000-2025; Programowanie liniowe; Problem optymalizacji – minimalizacja całkowitego kosztu systemu zdyskontowanego do roku bazowego modelu (2000) przy różnego typu ograniczeniach systemowych.

10 10 Charakterystyka modelu (1) Uwzględnione podsystemy: elektroenergetyczny, ciepłowniczy i gazowniczy. Wymiana międzyregionalna traktowana jako import i eksport energii. Wyłączone elektrociepłownie przemysłowe i rafinerie.

11 11 Charakterystyka modelu (2) Procesy produkcji zrębków drewna i granulatu drzewnego (tzw. pelletów). Uwzględnione ograniczenia zasobów różnych typów biomasy tj. pozostałości leśne, uprawy energetyczne, drewno opałowe i słoma. Włączone opcje współspalania węgla i biomasy w kotłach energetycznych.

12 12 Charakterystyka modelu (3) Modelowany obowiązek zakupu i produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz skojarzonych. Opracowanie uproszczonej charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło.

13 13 Spółka dystrybucyjna 110 kV Zużycie Wymiana energii el. z OSP Wymiana energii el. z innymi spółkami dystryb. PSE Operator 400(220) kV Średnie napięcie 15(20) kV Najniższe napięcie 0.4 kV Elektrownie/ Elektrociepł. Elektrownie/ Elektrociepł. rozproszone Model systemu elektroenergetycznego

14 14 Model systemu ciepłowniczego Ciepło z EC i kotłowni scentralizowanych Ciepło ze źródeł lokalnych Źródła lokalne EC/ Kotłownie scentraliz. Kotły indywidualne Zapotrzebowanie na ciepło wg: sektora, typu obszaru i budownictwa, rodzaju usługi Paliwa/ Energie Sieć ciepł.

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Dalsze badania Usprawnienie działania wersji regionalnej, w tym rozważenie nowego podejścia w modelowaniu obowiązku zakupu i produkcji energii elektrycznej z OŹE; Stworzenie wersji multi-lokalnej – model obejmujący obszar jednego województwa z podziałem na powiaty. Badania również w zakresie modelowania systemów energetycznych w skali kraju TIMES-PL współpraca z IER Stuttgart.

25 25 węgiel Wytwórca 1 Wytwórca 2 Wytwórca 3 gaz węgiel biomasa wiatr Spółka obrotu NFOŚiGW Dystrybutor 1 Odbiorcy Energia elektrycznaze źródeł odnawialnych (świadectwa pochodzenia) Energia elektrycznaze źródeł nieodnawialnych Kara pieniężna wymierzona przez Prezesa URE Spółka obrotu ?

26 26 Dziękuję za uwagę mjask@ely.pg.gda.pl www.biopol.prv.pl


Pobierz ppt "Model systemów energetycznych jako narzędzie wspomagające planowanie energetyczne w regionie mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google