Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki"— Zapis prezentacji:

1 Model systemów energetycznych jako narzędzie wspomagające planowanie energetyczne w regionie
mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki Politechnika Gdańska Sasino, r.

2 Planowanie energetyczne w regionie (1)
Cel  stworzenie wojewódzkich strategii rozwoju energetycznego i planowania przestrzennego wyznaczających samorządom wojewódzkim cele lokalnej polityki energetycznej.

3 Planowanie energetyczne w regionie (2)
Trudności  Szeroki zakres działalności podmiotów działających na rynku oraz konflikt interesów  mniejsze zainteresowanie problemem ze strony władz wojewódzkich. Korzyści z opracowania strategii  Stworzenie solidnych podstaw do dalszych działań w sektorze energetycznym w regionie dzięki możliwości skorzystania m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

4 Planowanie energetyczne w regionie (3)
Proces planowania – dialog przedstawicieli: wytwórców i dostawców energii, operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, przedsiębiorstw przemysłowych, władz wojewódzkich i lokalnych, instytucji naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska.

5 Cele polityki energetycznej regionu
Poprawa infrastruktury energetycznej, zwiększenie efektywności wykorzystania energii i polepszenie zaopatrzenia w energię. Zwiększenie potencjału energetycznego regionu z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Rozwój energetyki w oparciu o przyjazne dla środowiska nośniki energii (np. elektrownie gazowe). Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

6 Metoda planowania ALEP
Zawansowane planowanie w skali lokalnej (ALEP) - metoda opracowana dla Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA) w roku 2000. Wykorzystanie modelu ogólnego: Uwzględnianie powiązań podsystemów. Uproszczony obraz systemu. Neutralność. Interaktywność – wspomaganie komunikacji. Możliwości przetwarzania dużych ilości danych.

7 Koncepcja ALEP Cele strategiczne Analiza aktualnej sytuacji
Kryteria oceny Model ogólny - Optymalizacja - Symulacja Sprzężenie zwrotne Szczegółowe analizy podsystemów Długoterminowy plan energetyczny i strategia jego wdrażania Sprzężenie zwrotne Źródło: ALEP Handbook, IEA 2000

8 Pakiety optymalizacyjne MARKAL TIMES
Koncepcja „RES” oparta na 3 kategoriach technologii Mniejsza elastyczność – konieczność tworzenia pomocniczych procesów („dummy processes”) Wiele wersji modelu: SP, ETL, ED, MACRO, MICRO, RMARKAL Bardziej szczegółowa krzywa zapotrzebowania Większa swoboda w modelowaniu Problem optymalizacyjny bardziej rozbudowany Indeks regionalny „Vintaging” – każda jednostka wytwórcza ma rok budowy

9 Wersja testowa modelu regionalnego
W ramach projektu BioEnPol rozwijany jest model regionalny w oparciu o modyfikację pakietu MARKAL: Obszar województwa pomorskiego; Horyzont czasowy: ; Programowanie liniowe; Problem optymalizacji – minimalizacja całkowitego kosztu systemu zdyskontowanego do roku bazowego modelu (2000) przy różnego typu ograniczeniach systemowych.

10 Charakterystyka modelu (1)
Uwzględnione podsystemy: elektroenergetyczny, ciepłowniczy i gazowniczy. Wymiana międzyregionalna traktowana jako import i eksport energii. Wyłączone elektrociepłownie przemysłowe i rafinerie.

11 Charakterystyka modelu (2)
Procesy produkcji zrębków drewna i granulatu drzewnego (tzw. pelletów). Uwzględnione ograniczenia zasobów różnych typów biomasy tj. pozostałości leśne, uprawy energetyczne, drewno opałowe i słoma. Włączone opcje współspalania węgla i biomasy w kotłach energetycznych.

12 Charakterystyka modelu (3)
Modelowany obowiązek zakupu i produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz skojarzonych. Opracowanie uproszczonej charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło.

13 Model systemu elektroenergetycznego
Spółka dystrybucyjna 110 kV PSE Operator 400(220) kV Średnie napięcie 15(20) kV Najniższe napięcie 0.4 kV Zużycie Wymiana energii el. z OSP Wymiana energii el. z innymi spółkami dystryb. Elektrownie/ Elektrociepł. rozproszone Elektrownie/ Elektrociepł. Zużycie Zużycie

14 Model systemu ciepłowniczego
Ciepło z EC i kotłowni scentralizowanych Zapotrzebowanie na ciepło wg: sektora, typu obszaru i budownictwa, rodzaju usługi Paliwa/ Energie Ciepło ze źródeł lokalnych EC/ Kotłownie scentraliz. Sieć ciepł. Źródła lokalne Kotły indywidualne

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Dalsze badania Usprawnienie działania wersji regionalnej, w tym rozważenie nowego podejścia w modelowaniu obowiązku zakupu i produkcji energii elektrycznej z OŹE; Stworzenie wersji multi-lokalnej – model obejmujący obszar jednego województwa z podziałem na powiaty. Badania również w zakresie modelowania systemów energetycznych w skali kraju TIMES-PL  współpraca z IER Stuttgart.

25 ? Wytwórca 1 Wytwórca 2 Spółka obrotu węgiel biomasa gaz Spółka obrotu
NFOŚiGW Wytwórca 3 Dystrybutor 1 węgiel wiatr biomasa Odbiorcy Energia Energia elektryczna ze Kara pieniężna elektryczna ze źródeł wymierzona przez źródeł odnawialnych Prezesa URE nieodnawial nych (świadectwa pochodzenia)

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "mgr inż. Marcin Jaskólski Katedra Elektroenergetyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google