Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im Królowej Jadwigi w Zagórowie ID grupy: 98/74_MF_G1 Opiekun: Aneta Borowska Kompetencja: Matematyczno – fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr V / rok szkolny: 2011/2012

3 NASZE GŁÓWNE ZADANIA Opracowanie prezentacji komputerowej o naszej klasie. Przygotowanie plakatu z informacjami o naszej klasie Zbieranie różnorodnych informacji o uczniach z naszej klasy Przygotowanie interpretacji zebranych przez nas danych

4 CELE PROJEKTU - Kształcenie biegłości w zbieraniu, porządkowaniu i interpretowaniu danych statystycznych, - Kształcenie biegłości w prezentowaniu i interpretowaniu danych przedstawionych na wykresach, diagramach,… - Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, - Rozwijanie dociekliwości poznawczej, - Kształtowanie aktywnej postawy wobec siebie, rówieśników i środowiska społecznego.

5

6 STATYSTYKA WIELKOŚCI STATYCZNE HISTORIA NAUKOWCY PARADOKSY NASZA KLASA CLIPART BIBLIOGRAFIA WYKONAWCY

7 STATYSTYKA Statystyka to nauka zajmująca się metodą pozyskiwania, porządkowania, przedstawiania i interpretowania zjawisk (procesów masowych). Jej celem jest poznanie występujących prawidłowości i ich ilościowe przedstawienie. MENU

8 STATYSTYKA STATYSTYKA OPISOWA ZAJMUJE SIĘ METODAMI ZBIERANIA I PREZENTOWANIA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH I ICH ILOŚCIOWYM OPISEM STATYSTYKA MATEMATYCZNA OPIERA SIĘ NA RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA MENU

9 OBSZARY, W KTÓRYCH WYKORZYSTUJE SIĘ STATYSTYKĘ: Fizyka teoretyczna, Genetyka, Medycyna, Nauki społeczne, Ekonomia, Polityka I inne. Źródło: praktyczna-klasa-materia%EF%BF%BD%E2%80%9Au- wektor-ikona_ htm MENU

10 ZBIERANIE DANYCH Do najbardziej znanych sposobów zbierania informacji należą ankiety i sondaże. Jeżeli chcemy, aby nasze badania miały przedstawiać pewną rzeczywistość i by były reprezentatywne, liczba ankietowanych ludzi powinna być możliwie największa i wybrana losowo. Źródło:http://rysunki.bardzofajny.net/ankieta/ MENU

11 PORZĄDKOWANIE DANYCH Porządkowanie danych polega na przyporządkowaniu danemu przypadkowi (możliwości) określonej wielkości liczbowej. PRZYKŁAD Zapytano 200 osób, jaki jest ich ulubiony kolor. Każdy mógł zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, czarny, inny. Na podstawie ankiety dowiedzieliśmy się, że niebieski wybrały 62 osoby, czerwony – 36, zielony – 32, biały – 28, czarny – 26, żółty – 4, inny – 12. MENU

12 PRZEDSTAWIANIE DANYCH Dane można prezentować graficznie za pomocą: diagramu słupkowego (pionowego, poziomego), wykresu liniowego, punktowego diagramu procentowego (kołowego, prostokątnego), tabeli liczebności Źródło:http://statystyka.tange ns.pl/lesson_18.html Źródło:http://abc- excel.blogspot.com/2010/04/wyk res-liniowy.html Źródło:http://www.serwis- matematyczny.pl MENU

13 WIELKOŚCI STATYSTYCZNE Dla uporządkowanej serii danych można określić liczby charakterystyczne: DOMINANTA (WARTOŚĆ MODALNA, MODA) - to liczba, która w danym badaniu statystycznym występuje najczęściej MENU

14 P RZYKŁAD: Uczniowie na egzaminie uzyskali następujące wyniki punktowe: 11, 24, 35, 21, 24, 22, 26, 22, 32, 40, 39, 21, 22,22, 27, 21, 22, 26, 22, 42. Moda to 22, bo uzyskało tę liczbę punktów sześciu uczniów MENU

15 WIELKOŚCI STATYSTYCZNE CD. ROZSTĘP DANYCH to różnica między największą i najmniejszą liczbą w określonej serii danych. MENU

16 P RZYKŁAD: Uczniowie na egzaminie uzyskali następujące wyniki punktowe: 11, 24, 35, 21, 24, 22, 26, 22, 32, 40, 39, 21, 22,22, 27, 21, 22, 26, 22, 42. Rozstęp danych jest równy: 42 – 11 = 31 MENU

17 WIELKOŚCI STATYSTYCZNE CD. MEDIANA to: - liczba znajdująca się pośrodku serii danych, uporządkowanych rosnąco, jeśli liczba danych jest nieparzysta, - Średnia arytmetyczna obu liczb środkowych serii danych, uporządkowanych rosnąco, jeśli liczba danych jest parzysta. MENU

18 P RZYKŁAD: Uczniowie na egzaminie uzyskali następujące wyniki punktowe: 11, 24, 35, 21, 24, 22, 26, 22, 32, 40, 39, 21, 22,22, 27, 21, 22, 26, 22, 42. Porządkujemy dane od najniższej do najwyższej liczby uzyskanych punktów: 11, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 24, 24, 26, 26, 27, 32, 35, 39, 40, 42. MEDIANA to 23 (jest to średnia arytmetyczna liczb stojących na dziesiątej i jedenastej pozycji). MENU

19 WIELKOŚCI STATYSTYCZNE CD. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA (WARTOŚĆ ŚREDNIA)- to liczba uzyskana przez dodanie wszystkich wyników w serii danych i podzielenie tej sumy przez liczebność serii. Inna definicja: Średnia arytmetyczna n liczb a 1, a 2, …a n jest równa MENU

20 PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ W PRAKTYCE Ile wynosi średnia płaca w firmie? Rozwiązanie: Odp. Średnia płaca w firmie wynosi 3588,89 zł. Płaca MENU

21 WIELKOŚCI STATYSTYCZNE CD. ŚREDNIA WAŻONA Średnia ważona n liczb a 1, a 2, …, a n, którym przypisano odpowiednio dodatnie wagi w 1, w 2, …, w n jest równa: MENU

22 PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ W PRAKTYCE Oblicz średnią ważoną płac w firmie: Rozwiązanie: Odp. Średnia ważona płac jest równa 2000 zł. Płaca Ilość pracowników MENU

23 TROCHĘ HISTORII Statystyka jako sztuka uprawiana była już w starożytności przez dobrze zorganizowane państwa. Pierwsze badania statystyczne datowane są na 2000 lat p.n.e. Za datę narodzin statystyki jako dyscypliny naukowej przyjmowana jest data ukazania się książki (1662) J. Graunta Naturalne i polityczne obserwacje poczynione nad biuletynami śmiertelności. Statystyka została formalnie uznana za naukę w początkach XIX wieku, kiedy to włączono ją jako sekcje do Brytyjskiego Towarzystwa Postępu Nauki i utworzono w roku 1834 Królewskie Towarzystwo Statystyczne. MENU

24 NAUKOWCY ZAJMUJĄCY SIĘ STATYSTYKĄ B. Pascal ( ) P. Fermat ( ) J. Bernoulli ( ) A. Moivre ( ) D. Bernoulli ( ) P. S. Laplace ( ) C. F. Gauss ( ) F. Galton ( ) K. Pearsone ( ) L. A. Queletet ( ) W. Bortkiewicz ( ), R. Fisher ( ), N. Kołmogorow ( ), J. Neyman-Spława ( ), J. Śniadecki ( ) W. Gosiewski ( ) i inni. MENU

25

26 JERZY SPŁAWA - NEYMAN Źródło: Neyman MENU

27 JERZY SPŁAWA - NEYMAN Jerzy Spława-Neyman (ur. 16 kwietnia 1894 w Benderach w Rosji, zm. 5 sierpnia 1981 w Oakland w Kalifornii, Stany Zjednoczone) – polski i amerykański matematyk i statystyk. Studiował matematykę w Charkowie. W 1921 przyjechał do Polski, gdzie prowadził badania i wykłady. W 1924 otrzymał stopień doktora. Od 1938 przebywał w USA, gdzie został profesorem Uniwersytetu w Berkeley. Od 1966 był członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. 9 grudnia 1974 Uniwersytet Warszawski przyznał mu tytuł doktora honoris causa. W swych pracach zajmował się głównie statystyką (zwłaszcza metody weryfikowania hipotez statystycznych) oraz teorią mnogości i rachunkiem prawdopodobieństwa. Źródło: MENU

28 Paradoks Simpsona Paradoks ciotki (paradoks cyrulika) Paradoks kłamcy (paradoks Eubulidesa lub antynomia kłamcy) MENU Paradoksy statystyczne, paradoksy demonstrujące wzór rozumowania krytycznego PARADOKSY

29 PARADOKS SIMPSONA Paradoks Simpsona jest paradoksem statystycznym opisanym przez E. H. Simpsona w 1951 roku. Polega on na tym, że efekt działania kilku grup wydaje się odwrócony, kiedy grupy są połączone. Ten pozornie niemożliwy efekt niespodziewanie pojawia się w naukach społecznych i statystyce związanej z medycyną, kiedy zmienna ważona, która różni się od wartości określonej indywidualnie dla poszczególnych grup, jest używana do oceny połączonych grup. MENU

30 PARADOKS CIOTKI, PARADOKS CYRULIKA Paradoks ciotki - Dotyczy ciotki, która lubi tych, co siebie nie lubią i nie lubi tych, co siebie lubią. Odpowiedź na pytanie, czy ciotka lubi siebie prowadzi do paradoksalnej konkluzji, że ciotka lubi siebie wtedy i tylko wtedy, gdy siebie nie lubi. John D. Barrow w swojej książce "Pi razy drzwi" podaje inną wersję tego paradoksu. Nazywa go paradoksem cyrulika sewilskiego: "Cyrulik sewilski goli w Sewilli wszystkich tych i tylko tych, którzy nie golą się sami. Czy cyrulik goli się sam?" MENU

31 PARADOKS KŁAMCY Paradoks brzmi następująco: Pewien człowiek twierdzi: "ja teraz kłamię". Jeśli zadamy sobie pytanie, czy jest on kłamcą czy też twierdzi prawdę dojdziemy niechybnie do sprzeczności. Jeśli kłamie, to stwierdzając "ja teraz kłamię" wypowiada prawdę, a więc nie jest kłamcą. Jeśli natomiast twierdzi prawdę, to znaczy, że kłamie, bo to oznacza wypowiadane przez niego zdanie. MENU

32 NASZA KLASA MENU

33 NASZA KLASA CD. 1. Bednarek Kinga 2. Fagasińska Adrianna 3. Hibner Ewelina 4. Olejniczak Andżelika 5. Piotrowska Patrycja 6. Witkiewicz Eliza 7. Zamiatała Patrycja 8. Bartłomiejczak Wojciech 9. Bednarek Przemysław 10. Burda Paweł 11. Gałdecki Patryk 12. Kruczkowski Norbert 13. Kruszyna Mateusz 14. Kuzak Bartosz 15. Lewandowski Krystian 16. Mierkiewicz Wojciech 17. Paprzycki Mateusz 18. Siuba Jan 19. Sobczak Marcin 20. Wiatrowski Krzysztof 21. Zaremba Przemysław 22. Olejniczak Eryk MENU

34 Wzrost 22 uczniów klasy 3a wyrażono w centymetrach. Wyniki podano w kolejności rosnącej. 1.Rostep danych: =24 2.Średnia arytmetyczna: 3.Moda: Mediana: MENU

35 Numer buta uczniów podano w tabeli w kolejności rosnącej. 1.Rostep danych: 46-38= 8 2.Średnia arytmetyczna: 3.Moda: 43 4.Mediana: MENU

36 Zapytano się uczniów klasy 3a o liczbę rodzeństwa, liczbę rodzeństwa podano w kolejności rosnącej. 1.Rostep danych: 7- 0=7 2. Średnia arytmetyczna: 3.Moda: 1 4. Mediana: MENU

37 Zapytano dwudziestu dwóch uczniów klasy IIIa o ich ulubiony kolor. A oto wyniki: MENU

38 Tabela pionowa KolorLiczba osób Czarny3 Czerwony3 Niebieski10 Zielony2 Fioletowy4 MENU

39 Tabela pozioma KolorCzarnyCzerwonyNiebieskiZielonyFioletowy Liczba osób MENU

40 Diagram pionowy MENU

41 Diagram poziomy MENU

42 OBLICZENIA Kolor czarny Kolor czerwony Kolor niebieski Kolor zielony Kolor fioletowy MENU

43 ZAMIANA PROCENTÓW NA STOPNIE Kolor czarny Kolor czerwony Kolor niebieski Kolor zielony Kolor fioletowy MENU

44 DIAGRAM PROCENTOWY MENU

45 DIAGRAM KOŁOWY PROCENTOWY MENU

46 Zapytano 22 uczniów klasy IIIa o ich ulubiony serial. A oto wyniki: MENU

47 Tabela pionowa SerialLiczba osób Pierwsza miłość 3 Barwy szczęścia 2 Rodzinka.pl 8 Julia 3 Pamiętniki wampirów 6 MENU

48 Tabela pozioma Serial Pierwsza miłość Barwy szczęścia Rodzinka.plJulia Pamiętniki wampirów Liczba osób MENU

49 Diagram pionowy MENU

50 DIAGRAM POZIOMY MENU

51 OBLICZENIA Pierwsza miłość Barwy Szczęścia Rodzinka.pl Julia Pamiętniki wampirów MENU

52 ZAMIANA PROCENTÓW NA STOPNIE Pierwsza miłość Barwy Szczęścia Rodzinka.pl Julia Pamiętniki wampirów MENU

53 DIAGRAM PROCENTOWY °° MENU

54 DIAGRAM KOŁOWY PROCENTOWY MENU

55 Zapytano 22 uczniów klasy IIIa o ich ulubioną dyscyplinę sportową Oto wyniki: MENU

56 Tabela pionowa Dyscyplina sportowa:Liczba uczniów: Piłka nożna10 Piłka ręczna6 Piłka koszykowa2 Piłka siatkowa4 MENU

57 Tabela pozioma Dyscyplina sportowa: Piłka nożna Piłka ręczna KoszykówkaSiatkówka Liczba uczniów: MENU

58 Diagram pionowy MENU

59 Diagram poziomy MENU

60 Obliczenia: piłka nożna- piłka ręczna - koszykówka - siatkówka - MENU

61 Zamiana procentów na stopnie: piłka nożna - piłka ręczna - koszykówka - siatkówka - MENU

62 Diagram procentowy MENU

63 Diagram kołowy MENU

64 Zapytano 22 uczniów klasy IIIa o to, do jakiej szkoły będą uczęszczać po gimnazjum. Oto wyniki. MENU

65 Tabela pionowa MENU

66 TABELA POZIOMA MENU

67 Diagram pionowy MENU

68 DIAGRAM POZIOMY MENU

69 OBLICZENIA MENU

70 ZAMIANA PROCENTÓW NA STOPNIE Liceum 36% 3,6° = 129,6° Technikum 36% 3,6° = 129,6° Szkoła Zawodowa 27% 3,6° = 97,2° MENU

71 DIAGRAM PROCENTOWY MENU

72 DIAGRAM KOŁOWY PROCENTOWY MENU

73 Zapytano 22 uczniów klasy IIIa o ulubioną stronę internetową. Oto wyniki: MENU

74 TABELA PIONOWA MENU

75 TABELA POZIOMA MENU

76 DIAGRAM PIONOWY MENU

77 DIAGRAM POZIOMY MENU

78 OBLICZENIA Allegro Facebook Myspace Twitter Demotywatory MENU

79 ZAMIANA PROCENTÓW NA STOPNIE Allegro 18% 3,6° = 64,8° Facebook 63% 3,6° = 226,8° Myspace 5% 3,6° = 18° Twitter 5% 3,6° = 18° Demotywatory 9% 3,6° = 32,4° MENU

80 DIAGRAM PROCENTOWY MENU

81 DIAGRAM KOŁOWY PROCENTOWY MENU

82 BIBLIOGRAFIA I. Kałmuk, E. Jelonek, Matematyka. Vademecum. Egzamin gimnazjalny 2010, Gdynia A. Drążek, E. Duvnjak, E. Kokiernak-Jurkiewicz, Matematyka wokół nas, Warszawa MENU

83 WYKONAWCY Kinga Bednarek Przemysław Bednarek Mateusz Kruszyna Adrianna Fagasińska Ewelina Hibner Patrycja Piotrowska Marcin Sobczak Patrycja Zamiatała Andżelika Olejniczak Eliza Witkiewicz Nad realizacją projektu czuwała Aneta Borowska. MENU

84 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google