Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Software Value Incentive (SVI) i Global Partner Portal (GPP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Software Value Incentive (SVI) i Global Partner Portal (GPP)"— Zapis prezentacji:

1 Software Value Incentive (SVI) i Global Partner Portal (GPP)
Rewarding IBM Business Partners for Value Creation Maryska Marinus – SWG Channel Sales Program Manager, Europe, Middle East & Africa

2 Tematy prezentacji: Dodanie Nowego Uzytkownika w GPP Slajd 3
Lista pozycji w GPP Slajd 4 Ustawienie Strefy Czasowej w GPP Slajd 5-7 Aranżacja kolumn w GPP Slajd 8-9 Tworzenie Opportunities w GPP Slajd 10 – 55 Dodanie opisu i etapu sprzedaży Description and Sales Stage Slajd 21 Dodanie dochodu i marki Revenue & Brand oraz Eligible part number list Slajd 22 – 28 Tworzenie Opportunities: Probability (Prawdopodobienstwo) Slajd 29 Tworzenie Opportunities: Opportunity Source Slajd 30 Zachowywanie i ograniczanie opportunity Slajd 31-35 Dodawianie do opportunity informacji o kliencie Contacts slajd 36 – 41 Dodawianie do opportunity dokumentu BANT slajd 42 – 45 Submitowanie opportunity slajd 46 – 49 Dodawanie czlonkow zespolu sprzedazy Sales Team slajd 50 – 55 Podanie o platnosc w GPP Requesting Payment slajd Aktualizacja Dochodu w Etapie Sprzedazy (Revenue Sales Stage) oraz Passport Advantage agreement slajd 58 Aktualizacja Faktury (Invoice), Fulfulment and Sales Order slajd 59 Dolaczenie Dokumentow Sprzedazy slajd Jak znalezc numer Sales Order (numer zamowienia) slajd Zasubmitowanie opportunity do platnosci Requesting Payment slajd 68 Podanie o przedluzenie (extension request) slajd Raporty slajd 73 – 78 Dodatkowe informacje i pomoc slajd 79

3 Dodanie Uzytkownika w GPP
Wszystkie informacje dotyczace ustanowienia nowego uzytkownika w GPP (zarzadzanie uzytkownikiem) znajduja sie w  The BP admin Guide (tylko w wersji angielskiej) **Uwaga – Nalesy pamietac ze tylko APA moze ustanawiac uzytkownikow w GPP

4 Lista Funkcji (odpowiedzialnosci) w GPP
Ponizej znajduje sie lista pozycji w GPP oraz przypisane jej cechy i upowaznienia Uzytkownika: BP Sales Rep SVI : moze tworzyc i zmieniac, nanosic poprawki do opportunities, oraz submitowac je na status: ‘Eligibility’ i ‘Payments’ BP HQ Sales Manager : moze przegladac wszystkie opportunitites stworzone przez uzytkownikow jego firmy, ale moze zmieniac tylko te opportunities ktore sam stworzyl, lub ktore zostaly dodane go jego Zespolu Sprzedazy (Sales Team) BP Member SVI : moze przegladac wszystkie opportunitites, ktore zostaly dodane do jego Zespolu Sprzedazy (Sales Team), ale nie moze tworzyc opportunities PS : The SVI Sales Rep jest to jedyna funkcja ktora upowaznia uzytkownika do tworzenia opportunities. Zgodnie ze slajdem na stronie 13, funkcje BP ADMIN i BP OPPTY FOCAL POINT nie beda widoczne.

5 Ustawienie strefy czasowej w GPP
Wybierz plan Go to the Site Map once again

6 Ustawienie strefy czasowej w GPP
Scroll down the list on the left and nder User Profile, select Personal Profile Nalezy przewinac liste po lewej stronie i wybrac z Profilu Uzytkownika (USER PROFILE) Wlasny Profil (PERSONAL PROFILE)

7 Ustawienie strefy czasowej w GPP
Po wybraniu strefy czasowej nalezy nacisnac przycisk – SAVE (Zachowaj) Wybierz odpowiednia strefe czasowa z MENU

8 Aranzacja kolumn Wybierz ‘Ustawienie Kolumn-Columns Dispalyed’ z Menu

9 Aranzacja Kolumn Z okna ktore sie pojawi, wybierz kolumny do wyswietlenia. Kolumny moga byc usuwane/dodawane oraz zmieniana ich kolejnosc. Nacisnij SAVE dla zachowania zmian.

10 Tworzenie opportunity
Wybierz zakladke OPPORTUNITIES. Wybierz ‘My Opportunities’ z menu

11 Tworzenie opportunities
Wybierz ‘NEW’

12 Tworzenie opportunities
Numer opportunity jest automatycznie nadawany przez system

13 Wybierz ikone obok pola ‘Account’
Tworzenie Opportunities Account musi zostac jako pierwszy dodany do opportunity Dodadkowe informacje dotyczace znajdowania juz istniejacych accountow widnieja na stronie 27. Wybierz ikone obok pola ‘Account’

14 Tworzenie Opportunities
Nalezy wybrac ‘ QUERY’ w celu znalezienia odpowiedniego Accounta.

15 Tworzenie Opportunities
Ponizsza funkcja szukania Accountow jest najlepszą z funkcji i pozwala na znalezienie danych nawet jezeli nie jest znana dokladna nazwa pod jaka wystepuje Account. Na przyklad : uzycie ~like coca* pozwala na znalezienie wszystkich form i skrotow od slowa: Coca-Cola”, ”coca-cola”, ”Ltd Coca-COLA Ab”, itd. Ta metoda wyszukiwania pozwala na znalezienie wszystkich nazw niezaleznie czy w nazwie wystepuja wielkie czy male litery. Nie nalezy wpisywac liter takich jak ä, ö, å, Ø, é, ü czy æ, w celu otrzymania najdokladniejszego wyniku. Np Wärtsilä (Finska nazwa) najlepiej jest wyszukac przez: ~like *rtsil*.

16 Tworzenie Opportunities
Po wyswietleniu rezultatow wyszukiwania nalezy wybrac odpowiedniego Accounta poprzez jego podswietlenie i nacisniecie OK.

17 Tworzenie Opportunities
W polu Account pojawi sie wybrana nazwa

18 Tworzenie Opportunities
Nalezy dodac nową nazwę Accounta, naciskajac na przycisc NEW jezeli funkcja szukania nie dała odpowiednich rezultatow.

19 Tworzenie Opportunities
Wypelnic wszystkie odpowiednie pola i nacisnac SAVE

20 Tworzenie Opportunities
The data you have entered will display now as a new account. Select Ok to populate this info in the opportunity. Po pojawieniu sie nowej nazwy Accounta nalezy nacisnac przycisk OK.

21 Tworzenie Opportunities: Description (Opis) and Sales Stage (Etap sprzedazy) Dla waznosci opportunity nalezy wybrac Sales Stage is 04 – Validated/Qualifying. Przed zasubmitowaniem opportunity mozna ustawic sales stage 01 – Noticing, ale nalezy zmienic go na sales stage 04 przed zasubmitowaniem opportunity. Data decyzji (DECISION DATE) MUSI wynosic 15 lub wiecej dni od daty zasubmitowania opportunity. Update the Sales Stage. The Decision Date is completed automatically with a date of about three months after the creation of the opportunity Nalezy wypelnic pole Sales Stage. System generuje automatycznie Date Decyzji ktora wynosi 90 dni po stworzeniu opportunity. Nalezy krotko opisac projekt lub wpisac formułę: ‘’See document BANT’’

22 Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand
Aby wybrac linie revenue, nalezy kliknac na ikone Detailed Revenue Data

23 Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand
Nalezy wybrac NEW

24 Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand oraz Eligible part number list
Obok nazwy ‘BRAND FAMILY’ znajduje sie ikona PDF, ktora jest odnosnikiem do Eligible Part No List.

25 Po wprowadzeniu wszystkich danych, nalezy nacisnac ‘Save’
Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand Nalezy uzupelnic kazde pole naciskajac na ikone obok pola, zwracajac szczegolna uwage przy uzupelnianiu pol: ‘’Brand Family’’ i ‘’Revenue’’. Nalezy wypelnic najpierw pole ‘Quantity’ wpisujac odpowiednia ilosc, nastepnie wpisac cene jednostkowa przy uzyciu kalkulatora. System automatycznie przeliczy dochod, ktory pojawi sie w polu Revenue. Na tym etapie system nie wykrywa czy dana Marka posiada certyfikat, dlatego zawsze bedzie sie wyswietlac ‘N’ Po wprowadzeniu wszystkich danych, nalezy nacisnac ‘Save’

26 Nalezy nacisnac ‘Close’
Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand System sprawdza czy dana Marka posiada certyfikat Nalezy nacisnac ‘Close’

27 Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand
Pole REVENUE zostalo uzupelnione jezeli wyswietli sie suma dochodu

28 Tworzenie Opportunities: Revenue & Brand
W celu uzupelnienia pola Revenue nalezy nacisnac na ikone obok pola Nalezy wpisac recznie lub za pomoca kalkulatora sume Revenue i nacisnac OK

29 Tworzenie Opportunities: Probability (Prawdopodobienstwo)
Aby uzupelnic pole ,,Probability,, nalezy wybrac odpowiednia opcje z menu To enter the probability of the opportunity, se

30 Tworzenie Opportunities: Opportunity Source
Pole ‘Oppty Source/Co-Marketing Codes’ jest automatycznie uzupelniane przez system

31 Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie
Po zaznaczeniu pola ‘Work in GPP’, opportunity bedzie widoczna w systemie Siebel dopiero po uzyskaniu statusu: ‘Won’ lub ‘Lost’. Po zaznaczeniu pola ‘Is restricted’,tylko czesc informacji bedzie widoczna w CRM Siebiel (nazwa Accounta, dolaczone dokumenty oraz Kontakty ‘Contacts’ nie beda widoczne w CRM) W momencie kiedy opportunity jest widoczna w CRM, nie mozna tego cofnac. Mozna natomiast ograniczyc widocznosc informacji w CRM Siebiel po zaznaczeniu pola IS RESTRICTED.

32 Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie
Jezeli wszystkie dane zostaly poprawnie wprowadzone nalezy nacisnac SAVE

33 Tworzenie Opportunities: Zachowanie i Ograniczanie
W momencie nasisniecia SAVE pojawi sie wiadomosc widoczna na obrazku ponizej. Po wybraniu OK opportunity pojawi sie w CRM Siebiel i bedzie widoczna dla IBM (chyba ze wczesniej zostala wybrana opcja “Is Restricted”) Aby opportunity nie pojawila sie w CRM nacisnij CANCEL NB : To jest ostatnia szansa aby ograniczyc widocznosc opportunity.

34 Tworzenie Opportunities: Zachowywanie i ograniczanie widocznosci
Po dokonaniu zmian na;ezy zachowac klikajac na przycisk ‘Save’

35 Tworzenie Opportunities: Zachowywanie i ograniczanie widocznosci
Nowo utworzona opportunity pojawi sie w liscie opportunities. Aby powrocic do niej, nalezy nacisnac na numer opportunity.

36 Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie
Nalezy wybrac zakladke ‘Contacts’ w dolnej czesci ekranu

37 Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie
W zakladce Contacts nalezy wybrac ‘ADD’, wowczas pojawi sie okno wyboru

38 Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie
Jezeli kontakt jest na liscie, nalezy zaznaczyc pole obok nazwiska i nasicnac OK

39 Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie
Kontakt pojawi sie w dolnej czesci ekranu

40 Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie
Jezeli Kontakt nie jest na liscie, nalezy wybrac przycisk NEW

41 Tworzenie Opportunities: Dodawanie informacji o kliencie
Nalezy wpisac Imie, Nazwisko, Tytul, i/lub numer telefonu w dolnej czesci i nacisnac SAVE.

42 Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT
W zakladce Attachments w dolnej czesci ekranu nalezy nacisnac NEW

43 Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT
Najnowsza wersja dokumentu BANT znajduje sie w zalaczniku K w dokumencie SVI Operations guide oraz jest dostepna na stronie: po wybraniu zakladki Agreements. Nalezy nacisnac na ikone obok pola ‘Attachment Name’

44 Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT
Nalezy nacisnac na ikone BROWSE aby znalezc zalacznik

45 Creating Tworzenie Opportunities: dolaczenie dokumentu BANT
Po dodaniu dokumentu BANT nalezy zachowac poprzez SAVE Po znalezieniu dokumentu BANT, nalezy go dodac. UWAGA!! Nalezy zaznaczyc pole ‘Release to IBM’ (patrz wyzej) w przeciwnym razie IBM nie bedzie w stanie zobaczyc dokumentu sprawdzajac opportunity. Nalezy wybrac odpowiedni typ Zalacznika.

46 Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie
Aby zasubmitowac opportunity nalezy isc do zakladki Software Value Incentive

47 Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie
Prosze odwolac sie do Pomocy, ktora znajduje sie na koncu prezentacji aby uzyskac dodatkowe informacje o komunikatach bledow. Aby zachowac opportunity nalezy nacisnac SAVE a nastepnie ‘Submit for Eligibility’ w gornej czesci ekranu.

48 Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie
Status opportunity zmnieni sie z DRAFT na ‘Duplicate Opportunity Search’ (w prawym gornym rogu ekranu).

49 Tworzenie Opportunities: zasubmitowanie
Nalezy ponownie nacisnac SAVE, w przeciwnym wypadku status opportunity moze zmienic sie na DRAFT.

50 Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team
Mozna dodac kazdego czlonka IBM ktory ma dostep do Siebiel i/lub GPP. Nalezy znalezc i wybrac opportunity z listy: MY OPPORTUNITIES. W gornej czesci ekranu nalezy wybrac ikone obok SALES TEAM.

51 Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team
Nalezy nacisnac na przycisk ADD

52 Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team
Nalezy wybrac nazwe czlonka Sales Team poprzez zaznaczenie i podswietlenie pola wskazanego prez strzalke. Nacisnac dwa razy OK. Zakladka SALES TEAM nie moze pozostac pusta, musi byc wybrany przynajmniej 1 czlonek Sales Team. Mozna zmieniac glowna osobe Sales Team jezeli jest wiecej niz jeden czlonek.

53 Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team
Mozna takze skorzystac z funkcji wyszukiwania: ‘’~like name*’’ (nalezy uwazac przy wpisywaniu na znaki szczegolne) lub wybrac opcje ‘ address’ i wpisac adres mailowy i nacisnac GO. Nalezy nacisnac 2 razy przycisk OK.

54 Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team
Jezeli istnieje wiecej niz 1 rekord dla jednej osoby: 1. Nalezy zawsze sprawdzic adres (gdyz kazda osoba ma przypisany odrebny adres mail) 2. Nalezy zaznaczyc wszystkie pola odpowiadajace wlasciwemu adresowi , gdyz IBMer moze posiadac rozne pozycje/role/dostepy (jest to czescia prezentacji ‘GPP ops BP Education’ dostepna w PartnerWorld)

55 Tworzenie Opportunities: dodawanie czlonkow Sales Team
Co nalezy zrobic jezeli nie uda sie znalezc osoby z listy? 3 mozliwe przypadki: 1. Osoba nie pracuje juz w IBM: Mozna sprawdzic czy osoba jest wciaz pracownikiem IBM: 2. Pole “Search” wyszukuje tylko dokladne nazwy, nalezy sprawdzic jak dana osoba zostala wpisana w systemie, np: Böhmer lub Boehmer Rozwiazanie: Nalezy uzyc funkcji: “~like Nazwisko*” (*- gwiazdka na koncu jest wazna, w przypadku niepelnej nazwy) LUB: Nalezy sprobowac wyszukac osobe poprzez adres mail, ktory jest unikalny 3. Moze byc to problem techniczny. Nalezy skontaktowac sie z HelpDesk aby otworzyc ticket

56 Requesting Payment w GPP (Zlozenie podania o platnosc w GPP)
Nalezy isc do MY OPPORTUNITIES i wybrac wlasciwa opportunity poprzez klikniecie na jej numer

57 Requesting Payment (Zlozenie podania o platnosc w GPP)
Nalezy wybrac zakladke Software Value Incentive w dolnej czesci ekranu

58 Requesting Payment (Zlozenie podania o platnosc w GPP) : Aktualizacja Revenue, Sales Stage oraz Passport Advantage agreement Przed zlozeniem podania o platnosc (payment request) nalezy uaktualnic pola Revenue, Sales Stage I Passport Advantage Agreement Num. Przed zlozeniem podania o platnosc nalezy sprawdzic czy pole Revenue jest zgodne z suma sprzedanych produktow Nalezy wypelnic pola ‘Passport Advantage Agreement Number’ i ‘Passport Advantage Site Number’ jezeli sa znane, gdyz to przyspieszy proces platnosci Wybrac z Menu ‘Sales Stage’: 07-Won/Implementing

59 Pamietac o dodaniu ‘’ Proof of Entitlement’’
Requesting Payment (Zlozenie podania o platnosc w GPP) : Aktualizacja pola ‘’Invoice date, Fulfilment oraz Sales Order number’’ Przed zlozenienim podania o platnosc nalezy wypelnic pola: Invoice date, Fulfilment box oraz zalaczyc Numer SALES ORDER Wypelnic pole IBM INVOICE DATE oraz zaznaczyc pole FULFILLING BP jezeli stosowne Po wprowadzeniu zmian nalezy pamietac o zachowaniu dokumentu poprzez SAVE Nalezy wpisac numer: ‘’ Distributor Sales Order ‘’ w polu COMMENTS FOR SVI (mozna tez go wpisac w polu ‘’description box’’) Pamietac o dodaniu ‘’ Proof of Entitlement’’

60 Nalezy wybrac zakladke ATTACHMENTS a nastepnie NEW
Podanie o platnosc (Requesting Payment): dodanie dokumentow sprzedazy - Sales Documents Przed zasubmitowaniem opportunity nalezy pamietac o zalaczeniu wymaganych dokumentow sprzedazy ‘’Sales Documents’’ Nalezy wybrac zakladke ATTACHMENTS a nastepnie NEW Wybrac ikone obok ‘’Attachment Name’’

61 Dodanie wymaganych dokumentow sprzedazy
Podanie o platnosc (Requesting Payment): dodanie dokumentow sprzedazy - Sales Documents Dodanie wymaganych dokumentow sprzedazy Nalezy wybrac BROWSE i zalaczyc dokument znajdujacy sie na komputerze a nastepnie nacisnac ADD Nalezy pamietac o zaznaczeniu pola ‘Release To IBM’ w przeciwnym wypadku IBM nie bedzie w stanie zobaczyc zalacznika

62 Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach
1. Nalezy zalogowac sie do ‘’Passport Advantage Online for Resellers’’

63 Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach
2.Wybrac ‘Reporting’ z MENU po lewej stronie 3. Wybrac ‘Passport Advantage’ lub ‘Passport Advantage Express’

64 4. Wprowadzic dane klienta i nacisnac SUBMIT
Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach 4. Wprowadzic dane klienta i nacisnac SUBMIT

65 5. Sprawdzic dane klienta i nacisnac "Generate Report"
Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach 5. Sprawdzic dane klienta i nacisnac "Generate Report"

66 Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach
6. Wybrac kryteria wyszukiwania z dolnego MENU oraz wybrac SORT BY: "Sales Order number“ 7. Zaznaczyc ‘’Submit Summary Report’’

67 Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach
8. Znalezc ‘’ Distributor Sales Order Number’’ w ''Order history summary report'': 005xxxxxxx

68 Zlozenie podania o platnosc (requesting Payment): Jak znalezc Numer SALES ORDER w 8 krokach
Po zachowaniu wszytkich wprowadzonych wczesniej zmian, nalezy nacisnac przycisk Submit Payment Request (na gorze ekranu) Status opportunity zmieni sie w momencie nacisniecia przycisku Submit Payment Request

69 Podanie o przedluzenie daty waznosci opportunity (Extension Request)
Wprowadz numer opportunity i wybierz zakladke ‘’Software Value Incentive’’

70 Podanie o przedluzenie daty waznosci opportunity (Extension Request)
Z MENU nalezy wybrac ‘’Request Expiration Extension’’.

71 Podanie o przedluzenie daty waznosci opportunity (Extension Request)
Wybierz ‘’New’’ Opportunity mozna przedluzyc maksymalnie do 3 miesiecy od daty utraty waznosci EXPIRATION DATE. Pole ‘’Justification Comments’’ jest wymagane, ale akceptacja wniosku o przedluzenie nie bedzie oparta na podstawie komentarza przedstawionego w tym polu.

72 Podanie o przedluzenie daty waznosci opportunity (Extension Request)
Najpierw nalezy nacisnac przycisk SAVE a nastepnie SUBMIT Po nacisnieciu przycisku SAVE prosba o przedluzenie pozostanie w statusie DRAFT i moze zostac zmodyfikowana a nastepnie zasubmitowana. Krok 1 : Nacisnac ‘’Save’’ Krok 2 : Nacisnac‘’Submit’’

73 Raporty Wybierz zakladke ‘’Opportunities’’

74 Raporty Wybierz ‘’ALL OPPORTUNITIES’’ (lub ‘’CURRENT OPPORTUNITIES’’) z MENU obok QUERIES (po prawej gornej stronie ekranu)

75 Raporty Wybierz EXPORT z Menu znajdujacego sie obok OPPORTUNITIES (lewa, gorna strona ekranu)

76 Raporty Wybierz ustawienia i nacisnij przycisk NEXT

77 Raporty Pojawi sie okno komunikatu, nalezy wybrac OPEN w celu sprawdzenia danych

78 Raporty Dane sa wyswietlane w formacie MS Excel. Plik mozna zachowac na komputerze lub zamknac.

79 Dodatkowe informacje i pomoc
Partnerworld Contact Services (PWCS) /w celu sprawdzenia danych kontatkowych nalezy skorzystac z ponizszego odnosnika: oraz wybrac odpowiedni kraj. Komunikaty bledu : przy zachowywaniu opportunity lub wprowadzaniu zmian, jezeli pojawi sie komunikat NALEZY przeczytac go uwaznie przed zamknieciem okna lub nacisnieciem OK. Moze to byc bowiem komunikat bledu lub komunikat z wazna informacja. Wszystkie te komunikaty sa szczegolowo wyjasnione, aczkolwiek w przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z PWCS. APAs : tylko Authorized Profile Administrator (lub APA) moze zlozyc wniosek o przyjecie do SVI.


Pobierz ppt "Software Value Incentive (SVI) i Global Partner Portal (GPP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google