Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata 2007-2015 Dr inż. Anna Ostręga, AGH Kraków Gorlice, 24 luty 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata 2007-2015 Dr inż. Anna Ostręga, AGH Kraków Gorlice, 24 luty 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata 2007-2015 Dr inż. Anna Ostręga, AGH Kraków Gorlice, 24 luty 2010 r.

2 PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIECHÓW zespół autorski Dr in ż. Anna OSTR Ę GA – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Prof. dr hab. in ż. Ryszard UBERMAN – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Dr in ż. Wies ł aw WA Ń KOWICZ – Instytut Rozwoju Miast w Krakowie Sylwia CYGAN – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych i konserwacja obiektów zabytkowych Poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców Tworzenie produktu turystycznego na bazie walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa historycznego, w tym poprzemysłowego Stymulowanie rozwoju gospodarczego Poprawa stanu środowiska CELE PROGRAMU REWITALIZACJI

4 UWARUNKOWANIA PROCESU REWITALIZACJI ATUTY lokalizacja atrakcyjność krajobrazowo–przyrodnicza podstawa turystyki górskiej Wielka Bitwa Gorlicka z 1915 r. zespół cmentarzy związany z I WŚ podstawa rozwoju turystyki opartej o zasoby kulturowe złoża ropy naftowej, górnictwo naftowe, przemysł petrochemiczny skansen, Karpacko–Galicyjski Szlak Naftowy podstawa rozwoju turystyki przemysłowej.

5 ZAKRES PROGRAMU REWITALIZACJI

6 STREFA I – Stare Miasto (…) podniesienie walorów estetycznych miasta i uczynienie zeń atrakcji na miarę bogatej przeszłości sięgającej wieków średnich poprzez zastosowanie szeregu zabiegów kompozycyjnych i funkcjonalnych. U. Forczek-Brateniec, M. Brataniec: Koncepcja programowo- przestrzenna rewitalizacji Starówki miasta Gorlice, 2007.

7 STREFA II – Osiedla mieszkaniowe

8 Dofinansowanie projektów rewitalizacji – procedura Źródło: Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Kraków 2007 248 dni

9

10 zastosowanie przed ponad 150 laty przemysłowych metod wydobycia ropy naftowej uczyniło Gorlice i Ziemię Gorlicką kolebką światowego rozwoju górnictwa naftowego, przełomowym momentem w rozwoju tej gałęzi przemysłu było dokonanie przez I. Łukasiewicza pierwszej w świecie destylacji ropy naftowej, co stworzyło podwaliny pod rozwój jednej z najważniejszych dziś dziedzin gospodarki światowej, jaką jest petrochemia, niezaprzeczalne, nowatorskie osiągnięcia polskiego górnictwa naftowego i przetwórstwa ropy w drugiej połowie XIX wieku mające wymiar światowy niestety nie zawsze były podkreślane i należycie eksponowane, konieczne jest więc wyartykułowanie w procesach rewitalizacyjnych wkładu polskiej myśli technicznej w rozwój światowego górnictwa naftowego i przemysłu petrochemicznego poprzez nadanie odpowiedniej rangi przedsięwzięciu związanym z zachowaniem i upowszechnieniem dziedzictwa techniczno-kulturowego w tej dziedzinie. DZIEDZICTWO GORNICZE ZIEMI GORLICKIEJ

11 STREFA IV – Tereny związane z przemysłem naftowym

12

13

14

15

16

17 Przywozisz pan ze sobą miliony. Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce. (I. Łukasiewicz w rozmowie z Trzecielskim)

18 Stworzenie w Gorlicach węzła ilustrującego kompleksowo rozwój górnictwa i przetwórstwa naftowego byłoby cennym ogniwem Karpacko- Galicyjskiego Szlaku Naftowego. Pozwoliłoby też pokazać rolę i znaczenie Gorlic w rozwoju nie tylko krajowego, ale też światowego przemysłu naftowego. W połączeniu z innymi walorami architektonicznymi, historycznymi i krajobrazowymi miasto Gorlice zwiększyłoby swoją atrakcyjność turystyczną.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA GORLICE na lata 2007-2015 Dr inż. Anna Ostręga, AGH Kraków Gorlice, 24 luty 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google