Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WDRAŻANIE PROGRAMU NATURA 2000 MAŁOPOLSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WDRAŻANIE PROGRAMU NATURA 2000 MAŁOPOLSKA"— Zapis prezentacji:

1 WDRAŻANIE PROGRAMU NATURA 2000 MAŁOPOLSKA
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Kraków, 2009

2 Przeprowadzone spotkania informacyjno – konsultacyjne 2008
15,16 kwiecień 2008 – spotkania otwarcia INFORMACJI I KONSULTACJI Brzeszcze 16 maja Zawoja, 20 maja Sękowa, 3 czerwiec Olkusz, 11 czerwiec Tarnów, 26 czerwiec Miechów, 27 czerwiec Grybów, 23 lipiec Nowy Sącz, 30 lipiec Limanowa, 6 sierpień

3 Przeprowadzone spotkania informacyjno – konsultacyjne 2008
Felczyn, 13 sierpień Miechów, 3 wrzesień Kraków, 5 wrzesień Nowy Targ, 17 wrzesień Tarnów, 22 wrzesień Limanowa, 7 październik Nowy Sącz, 8 październik

4 Obszary siedliskowe Shadow List z kwietnia 2008

5 Obszary siedliskowe WZS z lutego 2009

6 Obszary siedliskowe WZS (pomarańczowe) i obszary "rządowe„ (czerwone)

7 Obszary ptasie istniejące (niebieskie)

8 Rezultaty przeprowadzonych spotkań 2008
Urealnienie granic planowanych obszarów Natura 2000: obszary „nietoperzowe” z 39 193,71 ha do 10 671,97 ha, murawy kserotermiczne z 10 212,47 ha do 349,18 ha, obszary „modraszkowe” w Krakowie zmiana powierzchni z ok.864,34 ha do 450 ha.) Większe zrozumienie dla wdrażania sieci Natura 2000 w naszym regionie

9 Statystyka Obszarów Natura 2000
Na terenie województwa małopolskiego: zostało wyznaczonych 11 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 (8,8%) Komisja Europejska zatwierdziła 36 projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 (8,6%) planuje się utworzyć, lub powiększyć dodatkowo 59 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 (1,55%)

10 Obecny etap wdrażania Natura 2000
Obszar jest po weryfikacji Instytutu Ochrony Przyrody PAN, obecnie oczekuje na decyzje GDOŚ (lista). Uwzględnione mogą być tylko opinie uzasadnione merytorycznie (czyli brak siedliska i gatunku). Opiniowanie przez Radę Gminy (być może 30 dni).

11 Spotkania informacyjno – konsultacyjne
Informacja o aktualnym statusie obszaru oraz o kolejnych krokach. Wyjaśnienie co nam wolno a czego nie powinniśmy robić na obszarze. Rozpoczęcie pracy nad planem zadań ochronnych. Dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedzi na nurtujące pytania.

12 PROGRAM SPOTKANIA Kryteria dobrego zachowania podmiotu ochrony objętego siecią Natura 2000. Przerwa kawowa. Cześć dyskusyjna oraz ustalenie dalszych wspólnych planów i zadań możliwych do realizacji. 

13 Oczekiwany efekt Wypracowanie wspólnych metod gospodarowania na obszarach Natura 2000 z udziałem społeczeństwa oraz służb ochrony przyrody. Traktowane jest ono jako zainicjowanie dyskusji dla celów opracowania planów zadań ochronnych. Spotkanie jest przeznaczone dla osób najbardziej zainteresowanych wspólną pracą nad działaniami koniecznymi do podjęcia na obszarach Natura 2000. 

14 Spotkania informacyjno – konsultacyjne 2009
5 maja 2009 – „Ostoja w Paśmie Brzanki”, „Lubogoszcz”. 13 maja „Dolny Dunajec” i „Biała Tarnowska” 21, 22, 25 maja - dni otwarte RDOŚ Natura 2000 27 maja „Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy”, „Łąki Nowohuckie”,„Skawiński obszar łąkowy”, „Rudniańskie Modraszki – Kajasówka”. 9 czerwca „Środkowy Dunajec z dopływami”, „Górny Dunajec”.

15 Planowane spotkania informacyjno – konsultacyjne 2009
„Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”. 2.09. – obszary nietoperzowe. 16.09 – obszary: „Dolina Dolnej Skawy”, „Dolina Dolnej Soły”, „Stawy w Brzeszczach”. 30.09 – obszary: „Jaroszowiec”, „Michałowiec”, „Pustynia Błędowska”, „Ostoja Środkowojurajska”. 14.10 – obszary z „Miechowszczyzny”, oraz „Pleszczotka”, „Armeria”. 28.10 – obszary: „Na Policy”, „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”.

16 Plan zadań ochronnych Plan zadań ochronnych: na 10 lat, Zarządzenie RDOŚ Plan ochrony: na 20 lat, Rozporządzenie Minister Środowiska. Plany różnią się stopniem szczegółowości. Plan zadań da stosunkowo szybko informacje jak gospodarować na terenie obszaru. Plany są opracowywane wspólnie – z udziałem ekspertów oraz zainteresowanych społeczności lokalnych.

17 PLANY ZADAŃ OCHRONNYCH 2009 – 2013 CKPŚ – RDOŚ w Krakowie
PLB Dolina Dolnej Skawy PLB Dolina Dolnej Soły PLB Stawy w Brzeszczach PLH Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH Podkowce w Szczawnicy PLH Krynica PLH Dolinki Jurajskie PLH Czerna PLB Puszcza Niepołomicka PLH Jaroszowiec PLH Pustynia Błędowska PLH Kalina-Lisiniec propozycja WZS Biała Tarnowska

18 PLANY ZADAŃ OCHRONNYCH 2009 – 2013 CKPŚ Instytut Ochrony Przyrody PAN (?)
PLH Na Policy PLH Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB Torfowiska Orawsko Nowotarskie PLH Dolina Białki PLH Małe Pieniny PLH Grota Zbójnicka na Łopieniu PLH Kostrza PLH Luboń Wielki PLH Cerkiew w Łosiu koło Ropy PLH Ostoja Popradzka PLH Czarna Orawa

19 PLANY OCHRONY (fragmenty) RZGW w Krakowie + RDOŚ w Krakowie
FUNDUSZ NORWESKI RZGW w Krakowie + RDOŚ w Krakowie PLH Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB Torfowiska Orawsko Nowotarskie

20 Informacje są dostępne na:
w dziale Ogłoszenia/Natura 2000 Lista,  mapy i standardowe formularze danych  dotyczące obszarów  Natura 2000 z województwa małopolskiego można znaleźć na stronach internetowych: 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/ oraz w dziale Ogłoszenia/Natura 2000 w artykule "Natura wyniki prac WZS".

21 Informacje są dostępne na:
Aktualne informacje na temat obszarów Natura 2000 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:


Pobierz ppt "WDRAŻANIE PROGRAMU NATURA 2000 MAŁOPOLSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google