Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODKARPACKI PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODKARPACKI PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ"— Zapis prezentacji:

1 PODKARPACKI PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ
DZIECI I MŁODZIEŻY ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 im. PRYMASA TYSIĄCLECIA w RZESZOWIE Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17

2 CEL GŁÓWNY PROGRAMU „Zdrowo jem – zdrowo żyję”
Upowszechnienie w społecznościach przedszkolnych i szkolnych idei żywności i rolnictwa ekologicznego oraz zdrowego stylu życia. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Poznanie pojęcia ekologii jako nauki i podstawowych pojęć ekologicznych. Budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Wdrażanie i zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka, promowanie zbilansowanej diety oraz prozdrowotnych walorów żywności ekologicznej. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji propagowania ekologicznej żywności. Podnoszenie kultury ekologicznej w najbliższym środowisku. Zapoznanie uczestników programu z zaletami rolnictwa ekologicznego, m. in. poprzez spotkania, wycieczki i obserwacje.

3 Regularne szkolenia dla nauczycieli:
20 marca 2010 r. – prezentacja zasad rolnictwa ekologicznego, zasad produkcji żywności ekologicznej i jej walorów, zasad zdrowego żywienia dzieci – szkolenie prowadzone przez p. Marka Krzysztoforskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, 24 kwietnia 2010 r. – podstawy prawne i reguły funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, proces certyfikowania żywności ekologicznej, porównanie rolnictwa konwencjonalnego z rolnictwem ekologicznym – szkolenie prowadzili: Zygmunt Radek (wiceprezes Związku Stowarzyszeń PIRE), Marian Wojtowicz (prezes Związku Stowarzyszeń PIRE) oraz Anna Kluz – ekspert ds. rolnictwa ekologicznego, 11 czerwca 2010 r. – organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), ich miejsce oraz wpływ na środowisko – szkolenie prowadziła dr inż. Janina Błażej z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4 Prowadzący szkolenie w dniu 24 kwietnia 2010 r.

5 Dzięki współpracy z PIRE udało się zaprosić uczestników szkolenia w dniu 24 kwietnia 2010 r. na pokaz i degustację produktów ekologicznych.

6 WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO W TRZCIANIE PROWADZONEGO PRZEZ PANA ZYGMUNTA RADKA
5 września 2009 r. W dniu 5 września 2010r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie odwiedzili gospodarstwo ekologiczne w Trzcianie, które prowadzi pan Zygmunt Radek. W wycieczce wzięli udział młodzi ludzie, którzy uczestniczą również w zajęciach projektu Od problemu do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską. Są to również osoby, które aktywnie włączyły się w działania realizowane w ramach programu edukacji ekologicznej opracowanego przez nauczycieli SP 25 w Rzeszowie. Dzięki uprzejmości pana Zygmunta Radka większość uczniów po raz pierwszy w życiu mogła zobaczyć i usłyszeć z najbardziej kompetentnych ust o zasadach produkcji ekologicznej żywności. Żywe zainteresowanie wzbudziły metody przetwarzania plonów na smaczne ekologiczne produkty. Dzieci mogły z bliska zobaczyć nowoczesny traktor i oglądnąć pokaz jego pracy. Do gustu przypadły im także długie rzędy krzewów malinowych, z których z zapałem zbierano pachnące jeszcze latem smaczne owoce.

7 Spore zainteresowanie towarzyszyło pokazowi prac polowych z wykorzystaniem nowoczesnego traktora.
Dzieci słuchają informacji p. Zygmunta Radka o sposobach ekologicznego przetwarzania żywności

8 Na pożegnanie nikt nie oparł się ostatniej wycieczce w malinowe krzewy.
Ożywione dyskusje o szacunku dla natury toczono również przy opiekaniu smakowitej kiełbaski na dużym ognisku.

9 W dniach 18 i 19 maja 2010 r. odbyła się pierwsza wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych. Wzięło w niej udział 44 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dukli (22 osoby) i Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie (22 osoby). Sponsorem wycieczki był Zakład Mięsny „Jasiołka” z Dukli, którego prezesem jest pan Paweł Krajmas. Wyjazd sponsorował także Związek Stowarzyszeń PIRE, Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKODar i firma Bioavena. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w: spotkaniu w rezerwacie Marcule (Puszcza Iłżecka), zwiedzaniu tamtejszego arboretum, zwiedzaniu wzorcowego gospodarstwa ekologicznego w Chwałowicach, prowadzonego przez CDR w Radomiu (wykłady, obserwacja pracy, obserwacja upraw, unaocznienie procesów produkcji ekologicznej żywności), zwiedzaniu Parku Jurajskiego w Bałtowie.

10 Samodzielna praca badawcza nad preparatami przyrodniczymi.
Wizyta w nadleśnictwie Marcule.

11 Zapoznanie z planem Centrum Edukacji Ekologicznej w Marculach.
Nauka rozróżniania rzadkich roślin występujących w Puszczy Iłżeckiej.

12 Sprawdzanie w praktyce ilości cukru w popularnych napojach.
Plan gospodarstwa w Chwałowicach.

13 Warto znać zasady produkcji ekologicznej.
Lekcja żywej biologii.

14 W takich strojach uczestnicy wycieczki zwiedzali oborę, w której hoduje się bydło. Takiego ubrania wymagają rygorystyczne przepisy higieny.

15 Uczniowie mieli także okazję zobaczyć urządzenia i sprzęty rolnicze wykorzystywane w codziennej pracy w gospodarstwie w Chwałowicach.

16 Przewodnik zaprasza na wyprawę w przeszłość.
Uczniowie zobaczyli wiele dinozaurów, a o każdym z nich przewodnik opowiadał niesamowite rzeczy.

17 W roku szkolnym 2008/2009 w Szkole Podstawowej nr 25 po raz pierwszy podjęto inicjatywę zorganizowania konkursu plastycznego Zdrowo jem – zdrowo żyję. Pilotażowo wzięli w nim udział tylko uczniowie naszej szkoły. Zgłoszone prace zostały ocenione przez niezależną komisję konkursową. Wręczenie nagród autorom wyróżnionych prac odbyło się podczas III Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej EKOGALA W dniu 23 maja 2009 r. 37 uczniów z naszej szkoły wzięło również udział w edukacyjnym pokazie multimedialnym poświęconym zagadnieniom żywności ekologicznej.

18 Pan Marek Krzysztoforski opowiada
o zaletach żywności ekologicznej. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w wykładzie.

19 Pamiątkowe zdjęcie z nagrodzonymi uczniami.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie przed swoimi pracami.

20 W roku szkolnym 2009/2010 korzystając ze zdobytych wcześniej doświadczeń wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” w Świlczy Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie ogłosiła kolejną edycję konkursu plastycznego Zdrowo jem – zdrowo żyję. Konkurs stał się jednym z działań podjętych w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ, nad którym honorowy patronat objął Podkarpacki Kurator Oświaty.

21 Do konkursu zgłoszono 1020 prac z 36 przedszkoli i 108 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. Komisja Konkursowa oceniała prace w kategoriach: przedszkola i grupy „0”, klasy I-III i klasy IV-VI. Laureatami zostali autorzy 45 prac. W każdej kategorii wybrano 15 prac, w tym 5 nagrodzonych i 10 wyróżnionych. Ponadto komisja przyznała 4 nagrody specjalne. Na wystawę zakwalifikowała dodatkowo 38 prac. Komisja konkursowa długo i wnikliwie oceniała setki prac.

22 Uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac oraz wystawa pokonkursowa odbyły się podczas IV Międzynarodowych Targów Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych „Ekogala 2010” w dniu 18 czerwca 2010 r. Na spotkanie stawili się prawie wszyscy autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac.

23 Dyplomy i nagrody wręczano bardzo uroczyście
Dyplomy i nagrody wręczano bardzo uroczyście. Dyplomy z gratulacjami przygotowano także dla nauczycieli, których wychowankowie odnieśli w konkursie sukcesy.

24 Wystawione prace cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Jeden z wyróżnionych autorów przy swoim dziele.

25 Niektóre z nagrodzonych lub wyróżnionych prac.

26 Jolanta Pyziak Małgorzata Prucharska Anna Hadała


Pobierz ppt "PODKARPACKI PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google