Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie
Ojrzeń - gmina zmian Samorząd Gminny

2 www.ojrzen.pl, www.wikipedia.pl
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce i realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy oraz wójta. Gmina Ojrzeń położona jest w południowej części powiatu ciechanowskiego, który usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 123 km2, a z tego 20% zajmują lasy. Gmina Ojrzeń należy do gmin atrakcyjnych turystycznie. Na jej terenie znajduje się dużo lasów, rzeka Łydynia, a powietrze jest czyste. Przeważającym zajęciem ludności jest rolnictwo – oparte i rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych.

3 Wywiad z Krystyną Drążkiewicz
Kim była Pani 20 lat temu? Dwadzieścia lat temu byłam skarbnikiem gminy. Jak powstał samorząd terytorialny w naszej gminie? Samorząd terytorialny w naszej gminie powstał w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym z 1990 roku, która to określiła, w jaki sposób mieszkańcy mają wybrać władze gminy oraz to, co należy do obowiązków samorządu. Na tej podstawie mieszkańcy naszej gminy poprzez wybory wybrali nowe organy gminy. Jakie zmiany zauważyła Pani w sposobie rządzenia i działalności każdego z kolejnych organów władzy? Na pewno każdy z kolejnych organów ma inną strategię działania, ale zawsze pamięta o tym, by dbać o dobro mieszkańców. Kiedyś cały budżet gminy, jak i jego podział był narzucany z góry. Teraz zarząd gminy układa i zatwierdza budżet, który stał się jawny dla wszystkich. Samorząd sam uchwala podatki lokalne oraz mienie komunalne. Wójt, jako gospodarz gminy, działa na korzyść mieszkańców. Komunikuje się z nimi po to, aby mogli przedstawić mu swoje postulaty. Władza przedkłada potrzeby całej gminy, dlatego też postulaty przedstawione przez mieszkańców zostają uwzględnione w budżecie gminy. Wójt stara się zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców, szczególnie uwzględnia potrzeby ekonomiczne, kulturalne i oświatowe. Rozmówca: Krystyna Drążkiewicz - były skarbnik Urzędu Gminy Wiek: 64 lata Data przeprowadzenia wywiadu: roku

4 Co zmieniło się w budynku Urzędu Gminy przez 20 lat
Co zmieniło się w budynku Urzędu Gminy przez 20 lat? Czy poprawiły się w niej warunki pracy? W gminie, jako budynku wiele się nie zmieniło, nie ma wielu luksusów, ale warunki pracy są bardzo dobre. Można pochwalić się jednak tym, że mieliśmy pierwszy w powiecie pełny system komputerowy. Tak mało zmian w gminie na pewno sprawił mały budżet i to, że wójt na pierwszy plan wysuwa potrzeby mieszkańców. Co Pani stwierdza, porównując swoją pracę przed powstaniem samorządu i po wyborze pierwszego samorządu? Na pewno praca po powstaniu samorządu jest bardziej samodzielna. Wcześniej gmina opierała się na planach narzucanych z góry. Teraz samorząd sam planuje wydatki i kierunki rozwoju inwestycji. Czy wzrosła liczba stanowisk w gminie? Liczba pracowników nie wzrosła, wręcz zmniejszyła się w porównaniu do lat dziewięćdziesiątych. Duża liczba pracowników zatrudniana jest w ramach robót publicznych, więc ilość stałych etatów się zmniejszyła. Co zalicza Pani do największych zasług samorządu? Taką największą zasługą samorządu jest poprawienie warunków życia mieszkańców, i to że ich życie stało się lepsze i dostatniejsze. Wodociągi, telefony, drogi, sale gimnastyczne czy oddane niedawno do użytku boiska to moim zdaniem największe zasługi.

5 Siedziba władz Gminy w Ojrzeniu

6 Droga gminna po modernizacji dokonanej dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych

7 Boisko piłkarskie w Kraszewie wyposażone w sztuczną trawę i oświetlenie

8 Wywiad z Marianną Jeskie
Obecnie jest Pani dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu, a czym zajmowała się Pani 20 lat temu? 20 lat temu również byłam dyrektorem, lecz tylko istniejącego wówczas w Ojrzeniu oddziału przedszkolnego. Jakie zmiany zaszły w kierowanej przez Panią szkole dzięki działalności samorządu terytorialnego? W kierowanej przeze mnie szkole zaszło wiele zmian. Przede wszystkim zmiany te zaszły na bazie istniejącego już wcześniej przedszkola. Powstała tu sześcioklasowa szkoła, hala sportowa z zapleczem technicznym oraz nastąpiła termomodernizacja budynku. Należy też wspomnieć o nowoczesnym wyposażeniu szkoły. Jak współpracuje się Pani z samorządem i czy władza konsultuje się z Panią w sprawach nowych inwestycji? Moja współpraca z samorządem terytorialnym jest bardzo dobra. W razie nowych inwestycji dotyczących kierowanej przeze mnie szkoły władze zawsze konsultują się ze mną. Działania na większą skalę opracowujemy wspólnie. Wspólnie opracowujemy też front działania i przedstawiamy swoje propozycje. Wszelkie inwestycje i wszelkie zamysły konsultujemy. Czy w razie jakichkolwiek problemów mogła Pani i nadal może liczyć na pomoc ze strony samorządu? Mogłam i nadal mogę liczyć na pomoc ze strony samorządu. Cenię sobie tę współpracę, gdyż nigdy nie pozostaję sama, bez wsparcia. Imię i nazwisko rozmówcy: Marianna Jeskie Wiek: 54 lata Stanowisko: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Data przeprowadzenia wywiadu: roku

9 Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu po termomodernizacji

10 Hala sportowa przy budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu

11 Wywiad z Dariuszem Kucińskim
Czy pracował Pan w gminnej bibliotece, kiedy powstał samorząd gminny? Tak , w bibliotece pracuję już 31 lat. Jak wyglądała biblioteka 20 lat temu? Obecnie, jak i 20 lat temu biblioteka wyglądała i wygląda bardzo podobnie. Do licznego już zbioru książek przybyło jednak więcej najnowszych książek, zwłaszcza związanych z najnowszą historią. Oprócz książek doszły również urządzenia multimedialne, tj. telewizor, dostęp do Internetu oraz kserokopiarka. Czy samorząd przyczynił się do wyposażenia biblioteki? Samorząd w znacznym stopniu przyczynił się do wyposażenia biblioteki. Właściwie cała biblioteka finansowana jest z funduszy gminnych. Pieniądze przeznaczane są na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i prasy oraz bieżące potrzeby biblioteki. Duża liczba czytelników, jak na naszą gminę, sprawiła, że samorząd widzi potrzebę wzbogacania zasobów bibliotecznych. Imię i nazwisko rozmówcy : Dariusz Kuciński Wiek: 52 lata Stanowisko: Pracownik Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu Data przeprowadzenia wywiadu: roku

12 Zbiory książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ojrzeniu

13 Wywiad z Eugeniuszem Drążkiewiczem
Czym zajmował się Pan 20 lat temu? Dwadzieścia lat temu byłem już emerytem, ale wcześniej pracowałem jako przewodniczący Gromadzkiej Rady. Tę funkcję pełniłem 11 lat, z tego 6 lat byłem przewodniczącym małej Gromadzkiej Rady, a 5 lat przewodniczącym dużej Rady. Po tej kadencji pracowałem w Banku Spółdzielczym i wykonywałem usługi na rzecz Gminnej Spółdzielni w Ojrzeniu. Jak wyglądała i funkcjonowała gmina Ojrzeń, kiedy Pan nią kierował? Kiedy ja kierowałem gminą, teraźniejsze terytorium gminy było podzielone na cztery Gromadzkie Rady. Była to rada w Ojrzeniu, w Nowej Wsi, w Luberadzu i Kraszewie. Budynek Urzędu Gminy znajdował się w poniemieckim budynku, na którego miejscu znajduje się obecnie remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak jak i obecnie odbywały się sesje, na których spotykała się cała Gromadzka Rada oraz sołtysi. Na nich uchwalane były podatki, bardzo wysokie jak na tamte czasy, w razie nieuregulowania należności komornik interweniował od razu. Posługiwaliśmy się takimi trzema regułami czyli: ściągnąć podatki, ukarać za nieuregulowanie należności oraz umorzyć, jeżeli rolnik przedstawił odpowiednie argumenty. Na sesjach omawiany był również budżet na utrzymanie szkoły oraz lecznicy. Poza tym Rada ściągała od rolników tzw. obowiązkowe dostawy. Rolnicy musieli dostarczyć do Gminnej Spółdzielni zboże, ziemniaki, żywiec i mleko. Imię i nazwisko rozmówcy: Eugeniusz Drążkiewicz - najstarszy mieszkaniec wsi Dąbrowa Wiek: 89 lat Data przeprowadzenia wywiadu: roku

14 Czy pamięta Pan wójtów, którzy sprawowali władzę w naszej gminie?
Myślę, że tak. A więc zaraz po wyzwoleniu, czyli w 1945 roku wójtem został Pan Mierzejewski, dziadek obecnego wójta. Następnie był Pan Świtalski, Pan Budziszewski i po raz drugi Pan Mierzejewski, a później Pan Bonisławski. Po pięciu kadencjach wójtów w gminie sprawował władzę przewodniczący Rady Gromadzkiej. Pierwszym z nich był Pan Bonisławski, następnie ja sprawowałem tą funkcję, a ostatnim przewodniczącym był Pan Olechowicz. Po przewodniczących rady byli naczelnicy, czyli Pan Ozdarski, następnie naczelnik, którego nazwiska, niestety [pan Bartnicki – przyp. M.P.*], nie pamiętam, później Pan Wiktorowicz, Pan Solecki i Pan Marcysiak. Kiedy nastąpiły wybory samorządowe, wójtem został Pan Rykowski. Ostatni, czyli piętnasty i obecny wójt – to Pan Mierzejewski.

15 Wywiad z Henrykiem Drążkiewiczem
Jak długo jest Pan sołtysem? Sołtysem wsi Dąbrowa zostałem 22 lata temu. Kto uczestniczy w sesjach Rady Gminy i jakie tematy są na nich poruszane? W sesjach Rady Gminy uczestniczy przede wszystkim wójt, radni, sołtysi, pracownicy gminy, których dotyczą sprawy poruszane na sesji, zaproszeni goście oraz wszyscy, którzy chcą śledzić obrady radnych. Wójt na sesjach Rady Gminy porusza przede wszystkim kwestie rozwoju gminy. Poruszane są również sprawy gospodarcze, wszystkie inwestycje, które gmina planuje i realizuje oraz wszystkie sprawy administracyjne. Czy wójt zawsze konsultuje się z sołtysami w sprawach nowych inwestycji? Wójt konsultuje się z sołtysami w sprawach nowych inwestycji, jeżeli dotyczą one kierowanych przez nich wsi. Nie na wszystkich sesjach spotykają się sołtysi. Takie sesje odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Sołtysi przedstawiają na nich swoje postulaty oraz prośby pochodzące od mieszkańców. Imię i nazwisko rozmówcy: Henryk Drążkiewicz Wiek: 52 lata Stanowisko: Sołtys wsi Dąbrowa Data przeprowadzenia wywiadu : roku

16 Jakie zmiany w ciągu minionych 20 lat zauważył Pan w swojej wsi?
Przez 20 lat dużo zmieniło się we wsi Dąbrowa. Pierwszą ze zmian było oświetlenie drogowe. Kolejna to budowa hydroforni i sieci wodociągowej oraz modernizacja drogi. W ostatnim roku do tych zmian doszedł jeszcze chodnik łączący Ojrzeń z wsią Dąbrowa. Poza tym samorząd organizuje imprezy integrujące całą wieś, czyli festyny i dożynki oraz inne spotkania.

17 Oświetlenie drogi we wsi Dąbrowa

18 Nowa nawierzchnia drogi we wsi Dąbrowa

19 Chodnik łączący Ojrzeń ze wsią Dąbrowa

20 Hydrofornia we wsi Dąbrowa, która została zmodernizowana z wykorzystaniem środków unijnych

21 W skład Zespołu Projektowego wchodzi:
Anna Drążkiewicz Rok urodzenia: 1995 Klasa: IIa Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie Imię i nazwisko Opiekuna Zespoł telefon/ Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 1 w Kraszewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google