Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kim są Mamy w Modlitwie? Mamy w Modlitwie International to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kim są Mamy w Modlitwie? Mamy w Modlitwie International to:"— Zapis prezentacji:

1

2 Kim są Mamy w Modlitwie? Mamy w Modlitwie International to:
Dwie lub więcej mam, które regularnie spotykają się, żeby modlić się o swoje dzieci, ich szkoły, nauczycieli i administrację. Mamy , babcie lub jakakolwiek kobieta , która ma pragnienie modlić się o dane dziecko lub szkołę. Mamy , które wierzą, że modlitwa sprawia różnicę.

3 Cele Mam w Modlitwie International
Modlić się, żeby nasze dzieci przyjęły Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a potem, żeby odważnie trwały w wierze Modlić się o nauczycieli i administrację Modlić się, żeby nauczyciele, administracja szkoły i uczniowie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Dostarczać wsparcie i zachętę dla mam, które niosą wielki ciężar z powodu swoich dzieci . Modlić się, żeby nasze szkoły były prowadzone według biblijnych zasad i wysokich standardów moralnych. Byś zachętą i pozytywnym wsparciem dla naszych szkół. 

4 Liderka Mam w Modlitwie
Przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela Zgadza się z Wyznaniem Wiary Niesie mocne chrześcijańskie świadectwo, będąc przykładem biblijnej kobiecości i czystości seksualnej Ma serce dla modlitwy i jest dostępna, aby Pan ją używał Z gracją i miłością prowadzi swoją grupę Przestrzega Czterech Kroków Modlitwy Zaczyna i kończy punktualnie spotkanie

5 Jak zacząć Módl się, żeby Bóg przyprowadził do Ciebie drugą mamę, która będzie chętna spotykać się z Toba raz w tygodniu na modlitwę Przeczytaj i zaakceptuj Wyznanie Wiary Mam w Modlitwie. Przeczytaj Broszurkę na temat kluczowej służby . Zaakceptuj zasady służby Mamy w Modlitwie. Stosuj format Mam w Modlitwie: Cztery Kroki Modlitwy. Zrób listę potencjalnych mam z Twojej szkoły i poproś, żeby dołączyły do Ciebie na czas modlitwy.

6 W sprawie modlitwy: Módlcie się uzgodniwszy jedną sprawę stosując Cztery Kroki Modlitwy Nie rozpraszajcie się na rozmowie, żeby omówić swoje prośby: módlcie się o nie. Dzielcie się prośbami w modlitwie, a nie dyskutujcie na ich temat przed modlitwą. Wszystko, co jest powiedziane i przemodlone w czasie spotkania Mamy w Modlitwie jest poufne. Nic, co zostało powiedziane nie powinno być rozpowszechniane poza grupą Mamy w Modlitwie. Poufność musi być stale podkreślana.

7 Dlaczego modlić się razem?
Bóg obiecuje, że będzie z wami. „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich." Ew. Mateusza 18:20 Ciężary, którymi się dzielimy stają się lżejsze „Jedni drugich brzemiona noście , a tak wypełnicie zakon Chrystusowy." Galacjan 6:2 Czasem Duch Święty da te same myśli dwu lub trzem mamom w grupie w tym samym czasie. To daje wspaniałe potwierdzenie , że to o co prosiłyście otrzyma odpowiedź.

8 Modlitwa w Jednym Akordzie
Modlitwa w Jednym Akordzie to modlić się na jeden temat w danej chwili. Jeżeli jakaś mama zaczyna modlić się o dana sprawę, pozostałe mamy muszą być świadome i skupione na jej prośbie. Słuchać jej serca. Potem, kiedy ona kończy, inne mamy mogą czuć się swobodne , żeby modlić się w tym samym temacie również. Jedna mama może modlić się więcej niż jeden raz na ten temat, jeżeli Duch Święty ją prowadzi. Potem temat jest wyczerpany, Duch Święty poprowadzi następną mamę, żeby modlić się o inną sprawę. W czasie modlitwy w Jednym Akordzie upewnij się, że Twoja modlitwa jest krótka, szczera i na temat. Twoja modlitwa powinna składać się z kilku zdań. Pamiętaj, dobra rozmowa polega na tym, że dajemy szansę jeszcze komuś innemu. Nie jest konieczne modlić się każda po kolei. Modlitwa w Jednym Akordzie to używanie języka konwersacji. Mów do Pana prosto jak dziecko rozmawia z Ojcem. Im bardziej naturalna jest modlitwa, tym bardziej realny jest Bóg.

9 Cztery Kroki Modlitwy Godzina Mam w Modlitwie jest podzielona na Cztery Kroki Modlitwy Uwielbienie Ciche wyznanie Dziękczynienie Wstawiennictwo Aby zapewnić odpowiednią ilość czasu modlitwie o wasze dzieci, szkoły i administrację, szacujemy około 25 minut na Uwielbienie, Wyznanie i Dziękczynienie i około 35 minut poświęcone jest na Wstawiennictwo.

10

11 Uwielbienie Uwielbianie Boga za to Kim jest
Liderka Wybierz atrybut, imię, cechę charakteru Boga jako temat, na którym skupi się modlitwa w ciągu tej godziny. Używaj definicji. Podawaj teksty Pisma, które jeszcze więcej opiszą i zdefiniują. Liderka może wyznaczyć wersety pisma dla kilku mam. Arkusze Modlitewne są do pobrania na Modlitwa Skupcie się na temacie właśnie przedyskutowanym w czasie modlitwy w jednym akordzie ( konwersacyjna uzgodniona modlitwa jest prowadzona przez Ducha Świętego). Na przykład: ”Drogi Ojcze Niebieski, my Twoje córki przychodzimy do Ciebie w jednym akordzie ogłaszając, że Ty jesteś. " Pamiętajcie, to nie jest Dziękczynienie, skupcie się na charakterze Boga : kim On jest.

12 Ciche Wyznanie Wyznawanie grzechów w ciszy Bogu, który przebacza
Liderka „Ojcze, w Twoim Słowie mówisz nam, że wiesz wszystko , i że nic nie jest przed Tobą zakryte. Mówisz nam , że jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed (Tobą);i otrzymamy od (Ciebie), o cokolwiek prosić będziemy.(I Jana ) Dlatego Ojcze, badaj nasze serca i powiedz nam, czy jest tam coś, co Tobie się nie podoba.” Cicha Modlitwa Nazwij konkretnie grzech lub grzechy. Pokutuj z wszystkiego w czym zgrzeszyłeś przed Bogiem i ludźmi. Podziękuj Bogu za przebaczenie grzechu. Poproś o kontrolę Ducha Świętego.

13 Dziękczynienie Dziękowanie Bogu za to co uczynił
Liderka “Ojcze, dziękujemy Tobie nie tylko za przebaczenie naszych grzechów, ale również za tak wiele wspaniałych rzeczy, które uczyniłeś.” Tylko dziękczynienie, bez próśb! Mów w modlitwie o odpowiedziach na poprzednie modlitwy, kiedy inni łącza się w jednym akordzie. “Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, Ogłaszajcie wśród ludów dzieła Jego!” I Kronik 16:8; “Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, .     Głoście narodom czyny Jego.” Psalm 105:1 Modlitwa Wyraź wdzięczność za wszystko, co Bóg uczynił w życiu Twoich dzieci i w szkole, za którą się modlisz. Proszę bez próśb modlitewnych w tym czasie.

14 Wstawiennictwo Przychodzenie do Boga w modlitwie w imieniu innych
Liderka Podaj jeden werset Pisma, aby modlić się o dzieci. Każda mama używa tego samego wersetu i każda mama modli się o jedno ze swoich dzieci. Podaj również werset lub / i temat do modlitwy o nauczycieli, troski szkoły i troski Mam w Modlitwie. Utwórz grupy dwu osobowe lub większe, tak jak wygodnie.

15 Wstawiennictwo za Nasze Własne Dzieci
Modlitwa Módl się według Pisma: Módl się w danej chwili o jedno dziecko. Módl się na nowo i na nowo aż poczujesz , że Twoje serce jest spokojne, jeżeli chodzi o to dziecko. Potem módl się o dziecko innej mamy używając tego samego wersetu. Módl się o Konkretną Prośbę: Módl się w danej chwili o jedno dziecko. . Módl się na nowo i na nowo aż poczujesz , że Twoje serce jest spokojne, jeżeli chodzi o to dziecko. Potem módl się o dziecko innej mamy. Napisz prośbę na Arkuszu Modlitwy. Trwaj w modlitwie przez tydzień za dziecko innej mamy tak jak modlisz się o swoje własne.

16 Wstawiennictwo za nauczycieli
Liderka Podaj jeden werset Pisma, żeby się modlić za nauczycieli w danym tygodniu, albo jeden z tematów z Propozycji Modlitwy za Nauczycieli w z Broszurki Służby . Pilne prośby modlitewne tzn. nauczyciel jest w szpitalu, najlepiej jakby zostały podane liderce przed spotkaniem modlitewnym, albo należy przedstawić je w modlitwie. Modlitwa Módl się słowami Pisma lub / i tematycznie o poszczególne grupy w szkole, każda para mam otrzymuje jednego nauczyciela danego przedmiotu z listy, o którego się modli. Proponuje się, żeby grupy modliły się o nauczycieli według przedmiotów w porządku alfabetycznym. Módlcie się również w nagłych przypadkach. Jeżeli czas na to pozwoli, módl się o jakiegokolwiek nauczyciela, którego wybierzesz, aby mu świadczyć osobiście w ciągu roku szkolnego niespodziankami i karteczkami. Trwaj w modlitwie przez tydzień.

17 Wstawiennictwo o Sprawy Szkoły
Lider Podaj tematy lub troski. Mamy powinny uświadomić liderce sprawy szkoły i, najlepiej przed czasem modlitwy, albo przedstawić je w modlitwie. Módlcie się teraz i w czasie tygodnia. Zobacz Wskazówki do Wstawiennictwa w części propozycje modlitwy w Przewodniku Liderki. Modlitwa Módlcie się konkretnie o potrzeby szkoły.


Pobierz ppt "Kim są Mamy w Modlitwie? Mamy w Modlitwie International to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google