Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU KULTURY w Gorzowie Wlkp. do roku 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU KULTURY w Gorzowie Wlkp. do roku 2020."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU KULTURY w Gorzowie Wlkp. do roku 2020

2 DLACZEGO POWSTAŁ PROJEKT STRATEGII ROZWOJU KULTURY? Opracowanie Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. jest zadaniem wynikającym wprost ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020, przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr LXVIII/1073/2010 (str. 94 dokumentu strategii, stanowiącego załącznik do uchwały). Koordynatorem zadania jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. STRATEGIA OKREŚLA KIERUNKI ROZWOJU KULTURY W GORZOWIE, JEST ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIA: DOKĄD ZMIERZAMY? CO JEST PRIORYTETEM? CO NALEŻY WSPIERAĆ DO 2020 ROKU?

3 KTO PRACOWAŁ NAD PROJEKTEM STRATEGII? Zgodnie z ww. uchwałą, zarządzeniem nr 71/W/III/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. został powołany Zespół ds. opracowania strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. Skład zespołu został wyłoniony w oparciu o zasadę społecznej reprezentacji mieszkańców i środowiska kulturalnego. Pan Radosław Wróblewski – RADNY RADY MIASTA Pan Marcin Kurczyna – RADNY RADY MIASTA Pani Alina Nowak – ZASTĘPCA Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pani Ewa Pawlak – DYREKTOR Wydziału Kultury UM Pan Gustaw Nawrocki – KURATOR Galerii BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki Pan Zbigniew Sejwa – DYREKTOR Klubu Myśli Twórczej Lamus Pani Monika Kowalska – PREZES Stowarzyszenia Promocji Kultury Kamienica Pan Krzysztof Szupiluk – CZŁONEK Stowarzyszenia Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy, dyrektor MDK. Z KIM WSPÓŁPRACOWALIŚMY? Samorządowe Obserwatorium Kultury przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

4 CO BYŁO ZADANIEM ZESPOŁU? gromadzenie materiałów, opinii, danych statystycznych oraz zlecanie badań przydatnych w opracowywaniu strategii, współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, a także gorzowskim środowiskiem twórczym w zakresie niezbędnym w pracach nad treścią strategii, przekazywanie informacji na temat stanu prac nad strategią Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., konsultacje z gorzowskimi uczelniami wyższymi, wypracowanie jednolitego dokumentu Strategii rozwoju kultury do roku 2020. Praca w Zespole była pracą społeczną, a w przypadku przedstawicieli organu Miasta Gorzowa Wlkp. – w ramach pełnionych obowiązków i funkcji.

5 JAKA PRACA ZOSTAŁA WYKONANA (IV 2011- XII 2012)? ETAP I: 1.Metoda desk research – analiza wszelkich dostępnych materiałów 2.Zogniskowane wywiady grupowe (focus): a)członkowie zespołu ds. opracowania strategii rozwoju kultury b)twórcy i animatorzy kultury, dziennikarze 3. Badanie ankietowe – dyrektorzy szkół gorzowskich W grudniu 2011 r. do Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta złożono raport ze stanu prac nad strategią rozwoju kultury.

6 ETAP II: 1.Badanie młodzieży metodami sondażowymi - maturzyści 2.Zogniskowane wywiady grupowe (focus): a)Nauczyciele b)Przedsiębiorcy c)Mieszkańcy 60+

7 JAKI JEST EFEKT TEJ PRACY? ETAP III: Konsultacje społeczne za pośrednictwem BIP : Konsultacje prowadzono za pośrednictwem BIP i formularza elektronicznego Termin konsultacji: 22 X – 11 XI 2012 8 XI 2012 – organizacja we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową forum Gorzowska Przystań Kultury, podczas którego zaprezentowano projekt Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. W ramach konsultacji do Wydziału Kultury wpłynęło 5 wypełnionych formularzy z uwagami (Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, Młodzieżowa Rada Miasta, Stowarzyszenie Jazz Celebrations, 2 osoby indywidualne)

8 ETAP IV: Przyjęcie w styczniu 2013 r. strategii rozwoju kultury uchwałą Rady Miasta JAKA JEST STRUKTURA STRATEGII ROZWOJU KULTURY? JAKI JEST EFEKT TEJ PRACY?

9 WIZJA GORZÓW – PRZYSTAŃ KULTURY MISJA ISTOTNE WZMOCNIENIE POZYCJI KULTURY JAKO ELEMENTU PODNOSZĄCEGO KONKURENCYJNOŚĆ MIASTA I POZYTYWNIE WPŁYWAJĄCEGO NA JAKOŚĆ ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW. PRIORYTETY KOMPETENCJE KULTUROWE ZARZĄDZANIE W KULTURZE GORZÓW – TREŚCI KULTUROWE KULTURALNY WIZERUNEK GORZOWA CELE STRATEGICZNE 1.Wzrost kompetencji do uczestnictwa w kulturze i uprawiania twórczości artystycznej 2.Wzrost kompetencji w zakresie animowania i upowszech- niania kultury 3.Wzrost kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej 1.Podniesienie efektywności nadzoru nad instytucjami kultury 2.Podniesienie efektywności zarządzania w instytucjach kultury 3.Wzrost udziału zewnętrznych źródeł w finansowaniu działalności kulturalnej 1.Gorzów miastem dwóch historii – upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości gorzowian o podwójnej historii miasta 2.Gorzów mozaiką kulturową – wzmacnianie wielokulturowości i budowa wspólnoty opartej na poszanowaniu różnic w synergii z Długoterminową Strategią Zarządzania Marką Gorzów Przystań 3.Gorzów – przystań festiwali – wzmacnianie istniejących i kreowanie nowych marek festiwalowych Gorzowa 4.Gorzów – miasto wolności – wspieranie rozwoju wolnościowych, niszowych, alternatywnych gatunków sztuki 1.Wzrost świadomości o ofercie kulturalnej 2.Podniesienie jakości promocji usług kulturalnych 3.Maksymalizacja wykorzystania kulturalnego dorobku Gorzowa w kreowaniu wizerunku miasta

10

11 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współtworzenia Roku Wielokulturowości Gorzowa oraz realizacji zapisów strategii rozwoju kultury! WYDZIAŁ KULTURY kultura@um.gorzow.pl


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU KULTURY w Gorzowie Wlkp. do roku 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google