Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta – Kraków Podwyżki J.M. 2011. Czy Pana/Pani zdaniem podwyżki podatków, opłat i cen usług komunalnych w Krakowie są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta – Kraków Podwyżki J.M. 2011. Czy Pana/Pani zdaniem podwyżki podatków, opłat i cen usług komunalnych w Krakowie są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1 Ankieta – Kraków Podwyżki J.M. 2011

2 Czy Pana/Pani zdaniem podwyżki podatków, opłat i cen usług komunalnych w Krakowie są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania miasta? Proszę zaznaczyć wybraną wartość na skali gdzie 1 oznacza brak konieczności wprowadzenia podwyżek a 10 oznacza konieczność bezwzględną

3 Analizując wykres nr 1 można dojść do wniosku, iż 60 % (pkt. 1-3) spośród krakowian opowiada się za nie podwyższaniem podatków, opłat i cen usług komunalnych. Za to zdecydowanych zwolenników podwyżek jest zaledwie 13% (pkt. 8-10). Ponad 4 krotnie więcej radykalnych przeciwników niż zwolenników pośród krakowian. Jak widać na powyższym wykresie mieszkańcy Krakowa zdecydowanie oczekują zahamowania planowanych zmian wartości podatków, opłat oraz cen usług komunalnych. Mieszkańcy nie sądzą by podwyżki przyczyniły się do poprawy i prawidłowego funkcjonowania miasta.

4 Czy Pan/Pani zgodził/zgodziłaby się na podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej jeżeli skutkiem tego byłaby poprawa obsługi komunikacyjnej Krakowa?

5 Na temat podwyżek cen biletów MPK zdania wśród mieszkańców są podzielone. Zwolenników podwyżek jest aż 43 % spośród krakowian, za to przeciwników jest tylko o 5 punktów procentowych więcej. Wynikać może to z tego, iż podwyżka nie jest bardzo znacząca oraz mieszkańcy mają nadzieję, iż podobno najlepsza komunikacja miejska w Polsce będzie nowocześniejsza i przyjaźniejsza dla jej użytkowników. Trudno jest w tym wypadku podjąć decyzję czy opowiadać się za czy przeciw. Jeśli chodzi o skrytykowanie tej podwyżki można jedynie skupić się na mieszkańcach, którzy odpowiedzieli zdecydowanie tak oraz zdecydowanie nie. Gdyż tych pierwszych jest prawie 3 krotnie mniej (11%) niż przeciwników podwyższania cen biletów (27%).

6 Czy zdaniem Pana/Pani istnieje potrzeba urynkowienia wysokości stawek czynszów mieszkań komunalnych przy jednoczesnym zapewnieniu systemu obniżek czynszów dla osób posiadających najniższe dochody?

7 Zdania mieszkańców są mniej więcej równo podzielone za – 46 % i przeciw – 44 % wprowadzeniu powyższej podwyżki. Skupiając się jedynie na tych w pełni zdecydowanych respondentach – przeciwników podwyżki jest jedynie o 5 % więcej niż tych, którzy ją aprobują. Wniosek – trudno jest zadecydować jakie są nastroje mieszkańców względem tej podwyżki. Najlepiej byłoby nie zajmować żadnego stanowiska w tej sprawie. Aczkolwiek jest drugi wariant – dla mieszkańców to pytanie było zbyt złożone i za trudne słownictwo zostało użyte np. urynkowienie stawek, więc nie do końca je zrozumieli.

8 Czy opowiada się Pan/Pani za wprowadzeniem opłaty od posiadanych psów, jeżeli pieniądze pozyskane na jej wprowadzeniu będą przekazywane na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w celu opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

9 Podatek popiera aż 73% krakowian, a przeciwników jest zaledwie 22%. Porównując dwa skrajne skrzydła – zdecydowanych propagatorów – 53% i tych najbardziej przeciwnych podatkowi -13% jeszcze mocniej można utrwalić się w przekonaniu, iż mieszkańcy są zdecydowani płacić za swojego pupila, aby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami otrzymywały wsparcie na pokrzywdzone przez los zwierzęta. Jednak w tym momencie pojawia się ważna uwaga. Przy tak małej próbie – jaką mamy pewność: ilu spośród badanych posiada psa? Może większość respondentów nie ma psa i dlatego tak ochoczo opowiada się za wprowadzeniem podatku? Dlatego to pytanie stoi pod dużym znakiem zapytania.

10 Czy zgadza się Pan/Pani na wzrost opłaty za czesne w Żłobkach, jeżeli pieniądze uzyskane z takiej podwyżki zostaną przeznaczone na zwiększenie liczby miejsc w placówkach opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3?

11 Analizując wykresy dotyczący powyższego pytania trudno jednoznacznie określić, którą opcję krakowianie popierają. Aż 42% spośród mieszkańców to zwolennicy wzrostu opłaty, a przeciwników jest jedynie o 3% mniej. Sporą grupą respondentów jest zbiorowość ludzi, którzy nie mają zdania w tym aspekcie. Wynika to zapewne z braku zainteresowania tematem, gdyż kwestia dzieci w wieku do lat 3 ich jeszcze nigdy nie dotyczyła lub też dotyczyła, ale wiele lat temu. Bardzo trudno jest tutaj podjąć konkretne stanowisko, gdyż te różnice są naprawdę niewielkie.

12 Czy popiera Pan/Pani stopniowy wzrost podatku od nieruchomości do 100% wysokości stawki maksymalnej przy jednoczesnym zapewnieniu stawek preferencyjnych (obniżonych) dla branż chronionych?

13 Pytanie zbyt skomplikowane dla przeciętnego mieszkańca, dlatego aż 17% krakowian udzieliło odpowiedzi: nie wiem, trudno powiedzieć. Zauważmy, iż zwolenników wzrostu podatku jest jedynie o 8% więcej niż osób nie posiadających na ten temat zdania. Za to przeciwników wprowadzenia podwyżki jest ponad połowa, dokładniej 58%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż zwolenników. Wnioski są takie, iż powinno się przeciwstawić wprowadzeniu powyższej podwyżki.


Pobierz ppt "Ankieta – Kraków Podwyżki J.M. 2011. Czy Pana/Pani zdaniem podwyżki podatków, opłat i cen usług komunalnych w Krakowie są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google