Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZOWANIE SPO Ł ECZNO Ś CI LOKALNEJ w Miejskim O ś rodku Pomocy Spo ł ecznej we Wroc ł awiu Katowice, 24 maja 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZOWANIE SPO Ł ECZNO Ś CI LOKALNEJ w Miejskim O ś rodku Pomocy Spo ł ecznej we Wroc ł awiu Katowice, 24 maja 2013."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZOWANIE SPO Ł ECZNO Ś CI LOKALNEJ w Miejskim O ś rodku Pomocy Spo ł ecznej we Wroc ł awiu Katowice, 24 maja 2013

2 Wrocław podzielony jest na 10 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej i Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców. Obecnie zatrudnionych jest ok.200 terenowych pracowników socjalnych.

3 Nasz przepis na ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Inwestycja w kadrę - szkolenia pracowników MOPS Wrocław CZŁOWIEK Zmiany organizacyjne i przepisy prawa miejscowego ORGANIZACJA Pozyskiwanie środków na działania środowiskowe PIENIĄDZE Zawiązywanie partnerstw WSPÓŁPRACA

4 Projekty szkoleniowe dla pracowników dzięki pozyskanym przez MOPS Wrocław środkom zewnętrznym CZŁOWIEK 2006 2007 Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie SPO RZL 2004-2006, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS Wsparciem objęto 214 pracowników, Wartość projektu: 1 343 278,00 zł 2008 2010 Pomoc Społeczna Skuteczna – Norweski Mechanizm Finansowy Wartość projektu: 674 103 euro Wsparciem objęto 400 pracowników,

5 CZŁOWIEK 20062007 długofalowy cykl szkoleniowy przygotowujący do pracy metodą CAL (Centrum Aktywności Lokalnej) 20082010 Szkolenia w pigułce z CAL dla kierowników Szkolenia dla zastępców kierowników i dla wybranych pracowników socjalnych 2010 2012 Udział kadry zarządzającej w szkoleniu edukatorów społeczności lokalnej Udział pracowników MOPS Wrocław w innych szkoleniach

6 ORGANIZATORZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – specjaliści od budowania współpracy 2013 AKADEMIA ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

7 Zmiany organizacyjne i przepisy prawa miejscowego 2008 Powołanie zastępców kierowników odpowiedzialnych za działania środowiskowe 2010 Modyfikacja procedury wprowadzania nowego pracownika socjalnego 2011 Uchwała Rady Miasta Wrocławia PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2011 - 2013 ORGANIZACJA

8 Zmiany organizacyjne i przepisy prawa miejscowego 2011 Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wprowadzenia jednolitej dokumentacji pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Mapa zasobów i potrzeb, sprawozdanie z działań środowiskowych 2012 Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie powołania organizatorów społeczności lokalnej, ekspertów merytorycznych i edukatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu ORGANIZACJA

9 9 Projekt systemowy Wrocław Miastem Aktywnych Edycje: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Cel projektu: zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Grupa docelowa: średnio rocznie 500 klientów MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym Wartość projektu: średnio rocznie 4,5 mln. zł Realizacja: kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnych Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PIENIĄDZE

10 10 Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie aktywizacji skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności oparty na zdiagnozowanych zasobach i problemach społeczności lokalnych cele: *aktywizacja społeczna i rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej *zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnej

11 Rok realizacji Ilość PAL Środki planowane w zł Środki wykorzystane w zł 2009118.000,0017.701,65 2010464.047,6062.923,00 20116141.237,19135.776,75 20126152.746,52140.563,87 201310190.023,30? Zaangażowanie środków finansowych w realizację działań środowiskowych w ramach Programów Aktywności Lokalnej (PAL): PIENIĄDZE

12 Zaangażowanie pracowników MOPS w realizację Programów Aktywności Lokalnej: w 2012 56 ogółem 19 pracowników socjalnych 37 specjalistów i ekspertów w 2013 73 ogółem 47 pracowników socjalnych 26 specjalistów i ekspertów

13 13 Program Aktywności Lokalnej INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNE INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ animator lokalny, grupy wsparcia, warsztaty edukacyjne, aktywizujące, treningi umiejętności, warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym, warsztaty taniego i ekonomicznego gotowania, warsztaty autoprezentacji, rozwoju osobistego, Pracownie Rodzinne, Akademia Lidera Lokalnego. DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE debaty społeczne, spotkania obywatelskie, festyny, imprezy, wycieczki, spotkania edukacyjne, Punkt Informacji Obywatelskiej, Forum Aktywności Lokalnej

14 ZAWIĄZANE PARTNERSTWA: WSPÓŁPRACA Partnerstwo Polanka zawarte 27 marca 2008 Partnerstwo Razem dla Nadodrza zawarte 26 kwietnia 2010 Partnerstwo Gądów & Kosmonautów zawarte 10 czerwca 2010

15 ZAWIĄZANE PARTNERSTWA: WSPÓŁPRACA Partnerstwo dla Leśnicy zawarte 27 października 2010r Partnerstwo 8 Scen zawarte 16 marca 2011r PARTNERSTWO NIEFORMALNE Razem zdziałamy więcej

16 ZAWIĄZYWANIE PARTNERSTW PLAN NA 2013: WSPÓŁPRACA AKTYWNE HUBY AKTYWNY SZCZEPIN AKTYWNE GAJOWICE AKTYWNY OŁBIN

17 Rozwój Programów Aktywności Lokalnej w 2013 12 PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

18 WSPÓŁPRACA

19 EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ wyjście na przeciw społeczności – poznanie potrzeb i priorytetów inspiracja dla nowych podmiotów poszerzenie oferty działań tworzenie grup i koalicji społecznych

20 EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ partnerstwa formalne i nieformalne -jako sieć wzajemnej współpracy zmiana wizerunku MOPS – ważny głos ośrodka inicjatywy oddolnewyłanianie się liderów- PROCES CIĄGŁY

21 EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ uświadomienie praw społecznych – pracownia rodzinna wzrost zaangażowania młodzieży na rzecz dorosłych i osób starszych zwiększenie aktywności uczestników – uwolnienie potencjału podjęcie zatrudnienia

22 22 Dzi ę kuj ę za uwag ę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław tel. 71/ 78 22 300 www.mops.wroclaw.pl


Pobierz ppt "ORGANIZOWANIE SPO Ł ECZNO Ś CI LOKALNEJ w Miejskim O ś rodku Pomocy Spo ł ecznej we Wroc ł awiu Katowice, 24 maja 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google