Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Międzynarodowy Dzień Elektryki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Międzynarodowy Dzień Elektryki."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Międzynarodowy Dzień Elektryki Elektryka dla Warszawy i Mazowsza 5 czerwca 2006 roku CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Patronat honorowy Firmy wspierające Patronat medialny współpraca Sponsor główny Sponsorzy

2 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Międzynarodowy Dzień Elektryki Elektryka dla Warszawy i Mazowsza 5 czerwca 2006 roku Wybrane problemy elektryki Warszawy i Mazowsza Prezes Oddziału Warszawskiego SEP Jerzy Szastałło 2

3 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 1.Warszawa i Mazowsze. 2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza. 3. Finansowanie rozwoju i odbudowy infrastruktury sieciowej. 4. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych. 5. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nanotechnologie. 6. Internet szerokopasmowy – inwestowanie w ludzi i umiejętności. 3

4 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich na terenie Województwa Mazowieckiego 1. Ciechanów 2. Ostrołęka 3. Płock 4. Radom 5. Siedlce 6. Warszawa OW 7. Warszawa EIT 1. Warszawa i Mazowsze (1). 4

5 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 1. Warszawa i Mazowsze (2). Obszar - 35,6 tys. km 2 Ludność – 5,08 mln (13,5 % ludności Polski) Stopa bezrobocia – średnia dla Mazowsza 13,8%, średnia krajowa 17,6% Region przodujący, wytwarzający ponad 20 % krajowego PKB (średnia krajowa ok. 21,4 tys. zł/mieszkańca, Mazowsze – 32,7 tys.) 5

6 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 1. Warszawa i Mazowsze (3). Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do Roku 2020, projekt, Warszawa marzec 2006 6

7 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza (1) Zasilanie i obsługę odbiorców na obszarze województwa mazowieckiego w energię elektryczną sprawują spółki dystrybucyjne STOEN S.A., ZE Warszawa – Teren S.A., ZE Płock, ZEORK Skarżysko- Kamienna S.A. i Z.E. Łódź – Teren S.A. Sieć przesyłową 400 i 220 kV eksploatuje PSE Operator S.A. Energia elektryczna jest dostarczana głównie z 4 elektrowni systemowych: Bełchatów, PAK, Kozienice i Ostrołęka, z których dwie ostatnie leżą w województwie mazowieckim oraz z elektrociepłowni lokalnych, w tym największej w kraju EC Siekierki o mocy elektrycznej 660 MW i EC Żerań o mocy 300 MW. 7

8 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Na terenie województwa mazowieckiego są usytuowane 4 stacje o górnym napięciu 400 kV: Miłosna, Kozienice, Płock, Mościska oraz 7 stacji o górnym napięciu 220 kV: Ostrołęka, Płock Podolszyce, Sochaczew, Warszawa Mory, Piaseczno, Rożki, Warszawa Towarowa. Zapotrzebowanie mocy w szczycie 2005 roku przez odbiorców na obszarze województwa mazowieckiego wyniosło ok. 3300 MW. Konieczność zagwarantowania odpowiedniej pewności zasilania m. st. Warszawy – zapotrzebowanie w szczycie ponad 1200 MW Koncepcja warszawskiego półpierścienia południowego, przecinającego przedmieścia stolicy, z lat 70 – tych. Budowa półpierścienia południowego w oddaleniu od zabudowy wielkomiejskiej. 2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza (2) 8

9 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza (3) 9

10 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Południowy półpierścień 400 kV w relacji Miłosna – Julianów – Piaseczno – Ołtarzew nie jest uwzględniony w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego m.in.: Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Miasta i Gminy Piaseczno, Gminy Lesznowola, Gminy Raszyn, Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. 2. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy i Mazowsza (4) 10

11 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 3. Finansowanie rozwoju i odbudowy infrastruktury sieciowej (1) 1.Wzrost zapotrzebowania mocy i zużycie techniczne urządzeń sieciowych. 2.Konieczność rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych wszystkich napięć. 3.Środki przeznaczane na finansowanie inwestycji – dekapitalizacja sieci. 4.Plany rozwojowe Operatorów Systemów mogą być zrealizowane w warunkach wzajemnego zrozumienia i harmonijnej współpracy na gruncie Prawa energetycznego czterech grup partnerów: Operatorów, Prezesa URE, Wojewody Mazowieckiego i samorządów, Marszałka Województwa, starostów i wójtów (burmistrz, prezydent miasta). 11

12 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 3. Finansowanie rozwoju i odbudowy infrastruktury sieciowej (2) 5.Polityka energetyczna Polski do roku 2025: Stworzenie rozwiązań systemowych dla znoszenia barier w rozwoju infrastruktury sieciowej - realizacja pod kierunkiem ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Wspieranie modernizacji sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarach wiejskich, w tym pilotażowego programu reelektryfikacji obszaru tzw. ściany wschodniej - realizacja pod kierunkiem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 12

13 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 3. Finansowanie rozwoju i odbudowy infrastruktury sieciowej (3) 6.Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest istotnym obowiązkiem dla gmin. Oprócz wymagań określonych w Art. 19.1 Ustawy Prawo Energetyczne złożenia powinny: obejmować okres planistyczny do 2020 r., opierać się na planie zagospodarowania przestrzennego i uwzględniać rozwój demograficzny gminy, precyzować potrzeby dostarczania nośników energii, w tym energii elektrycznej, uwzględniać budowę lokalnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, również ze źródeł odnawialnych i w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. uwzględniać planowaną infrastrukturę techniczną w planach zagospodarowania przestrzennego. 13

14 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 3. Finansowanie rozwoju i odbudowy infrastruktury sieciowej (4) 7.Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinno być realizowane we współpracy partnerskiej: Operatorów, Prezesa URE, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa, starostów i wójtów (burmistrz, prezydent miasta). 14

15 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych sprowadza się do zapewnienia ochrony przed następującymi zagrożeniami: 1) porażeniem prądem elektrycznym, 2) prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 3) przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, 4) skutkami cieplnymi. Stan techniczny instalacji elektrycznych – zagrożenia. Konferencje, szkolenia i oferta usług w prowadzeniu badań kontrolnych instalacji 4. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych (1). 15

16 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 4. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych (2). Stowarzyszenie Elektryków Polskich występowało do Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Sejmu proponując następujące działania legislacyjne i techniczno-organizacyjne: 1) wprowadzenie systemu potwierdzania zgodności instalacji elektrycznych z obowiązującymi przepisami 2) egzekwowanie od właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych przez nadzór budowlany przestrzegania ustawy Prawo Budowlane 3) stworzenie sieci usług elektromonterskich na wsi, z uwzględnieniem funkcji elektryków wiejskich, 4) prowadzenie szerokiej akcji uświadamiającej w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej i urządzeń elektrycznych; 16

17 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 5. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nanotechnologie (1) Nanotechnologie – pojęcie i definicja. Richard P. Feynman – twórca pojęcia nanotechnologii. Nie ma jednej spójnej definicji nanotechnologii Definicja z 1960 roku i współczesne pojęcie nanotechnologii. Z punktu widzenia elektryki słaboprądowej obszarem najszybszego rozwoju jest technika mikroprocesorowa obejmująca zagadnienia przenośnej telewizji, telekomunikacji, nanokomputerów, masowych technik audio, wideo, GPS i innych. 17

18 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE ENIAC W 1943 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły prace na urządzeniem, które nazwano komputerem o mocy obliczeniowej tysięcy rachmistrzów. Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC) robił wrażenie: chłodzony był stosowanymi w samolotach silnikami Chryslera, ważył 30 ton i wymagał zasilania o mocy 140 kW. ENIAC został zmontowany przez J.P. Ekcert i J.W. Mauchly - miał znaleźć zastosowanie w wojsku, do określania toru lotu pocisków - podczas jego budowy wykorzystano kilkanaście tysięcy lamp próżniowych, 7 tysięcy diód i 70 tys. oporników. Konstrukcja kosztowała prawie 500 tysięcy dolarów. Obecnie układ obliczeniowy podobnej klasy można aktualnie zamknąć w "rdzeniu" mikroprocesora o powierzchni 9 mm kwadratowych. 5. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nanotechnologie (2) 18

19 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 5. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nanotechnologie (3) 19

20 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Electronic Numerical Integrator And Computer pracował w dość nietypowy jak na nasze czasy sposób, tj. z wykorzystaniem systemu dziesiętnego. Nie posiadał też odpowiednika dzisiejszej pamięci RAM. Programowało się go ręcznie przez modyfikację połączeń między poszczególnymi elementami systemu - powodowało to duże opóźnienia i zmuszało do powtarzania obliczeń ze względu na błędy ludzkie. Maszyna była w stanie wykonać 385 mnożeń albo ponad 5000 dodawań i odejmowań w ciągu sekundy. W przeciągu 80 tysięcy godzin pracy maszyna wykonała więcej obliczeń niż cała ludzkość od początku swojego istnienia. ENIAC został wyłączony godz. 23.45 w dniu 2 października 1955 roku. 5. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nanotechnologie (4) 20

21 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE 5. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nanotechnologie (4) Strategia: Stworzenie społeczeństwu warunków do powszechnego i efektywnego posługiwania się technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Zbudowanie infrastruktury sieciowej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu. Internet jest narzędziem umożliwiającym społeczeństwu nie tylko kontakt ze światem ale ustawiczne podnoszenie swojej produktywności i jakości życia Internet szerokopasmowy – inwestowanie w ludzi i umiejętności. 21

22 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Obejmuje trzy warstwy Edukacja – technologie, komputeryzacja szkół, szkolenie, dostęp do Internetu, Praca zawodowa – rozwój zawodów teleinformatycznych, tworzenie nowych miejsc pracy, Powszechny udział w gospodarce opartej na wiedzy – szkoły, centra dostępu, administracja, 5. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nanotechnologie (4) Internet szerokopasmowy – inwestowanie w ludzi i umiejętności. 22

23 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE SEP od powstania w 1919 roku było i jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego w kraju Szeroko rozumiana elektryka (od elektroniki, telekomunikacji po elektroenergetykę) jest strategicznym czynnikiem rozwoju kraju i istotnym składnikiem jego struktury gospodarczej. Oddziały SEP deklarują współpracę w realizacji kluczowych celów Strategii Województwa Mazowieckiego we współdziałaniu z Władzami Mazowsza i Warszawy, Samorządem Województwa Mazowieckiego i organizacjami pozarządowymi. 23

24 STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Dziękuję za uwagę 24


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ODDZIAŁ WARSZAWSKI SEP i ODDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI, TELEKOMUNIKACJI SEP W WARSZAWIE Międzynarodowy Dzień Elektryki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google