Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.prc.krakow.pl. Defibrylacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.prc.krakow.pl. Defibrylacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji."— Zapis prezentacji:

1 www.prc.krakow.pl

2 Defibrylacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji

3 Defibrylacja Jest kluczowym ogniwem łańcucha przeżycia. Jest jedną z kilku interwencji o udowodnionym naukowo, pozytywnym wpływie na przeżywalność pacjentów z zatrzymaniem krążenia w mechanizmie VF/VT.

4 Łyżki a elektrody do defibrylacji Elektrody do defibrylacji są skuteczne i bezpieczne, preferuje się ich użycie w stosunku do standardowych łyżek, szczególnie w sytuacjach kiedy dostęp do pacjenta jest ograniczony.

5 RKO przed defibrylacją Jest sensowne aby personel medyczny prowadził przed defibrylacją RKO przez około 2 minuty (5 cykli 30:2) w przypadkach kiedy pacjent przez długi czas był nieprzytomny a nikt nie podjął wcześniej resuscytacji.

6 1 czy 3 defibrylacje Zaleca się wykonywanie pojedynczych defibrylacji w odstępach 2 minutowych. Brak dowodów potwierdzających większą skuteczność jednego kształtu fali dwufazowej lub defibrylatora nad innymi.

7 Energia defibrylacji W przypadku defibrylatorów jednofazowych ze względu na ich niższą skuteczność w przerywaniu migotania komór zaleca się wykonywanie wszystkich defibrylacji energią 360J.

8 Energia defibrylacji Pierwsza defibrylacja W przypadku defibrylatorów dwufazowych zaleca się aby energia pierwszej defibrylacji wynosiła nie mniej niż 120J dla RLB i 150J dla BTE. Optymalnie pierwsza wartość energii impulsu dwufazowego powinna wynosić co najmniej 150J dla wszystkich rodzajów fali.

9 Energia defibrylacji Pierwsza defibrylacja Producent powinien w widocznym miejscu na defibrylatorze umieścić zalecane przez niego wartości energii defibrylacji. Jeżeli ratownik nie zna zalecanych przez producenta energii powinien wykonać pierwszą defibrylację energią 200J.

10 Energia defibrylacji Kolejne defibrylacje Brak dowodów naukowych aby zalecić którąś z dwóch strategii defibrylacji: –zastosowanie stałej wartości energii –zastosowanie wzrastających wartości energii.

11 Energia defibrylacji Kolejne defibrylacje Jeżeli ratownik nie zna zalecanych przez producenta energii powinien wykonać kolejne defibrylacje energią 200J lub wyższą.

12 AED (Automated External Defibrillator) Zaleca się dostosowanie poleceń głosowych AED do nowych wytycznych.

13 Nie reaguje RKO 30:2 Do momentu podłączenia AED AED ocena rytmu Defibrylacja zalecana Defibrylacja nie zalecana 1 Defibrylacja 150-360 J (dwufazowa) lub 360 J (jednofazowa) Udrożnij drogi oddechowe Brak prawidłowego oddechu Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min Wyślij kogoś lub idź po AED Zadzwoń 112* Natychmiast podejmij RKO 30:2 przez 2 min Kontynuuj dopóki poszkodowany nie zacznie oddychać prawidłowo Wołaj o pomoc *lub krajowy numer ratunkowy [999 (przyp. tłum.)]

14 AED (Automated External Defibrillator) Programy wczesnej defibrylacji i publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) zwiększają częstość podejmowania resuscytacji przez świadków zdarzenia oraz szansę wykonania szybkiej defibrylacji a więc pozytywnie wpływają na przeżywalność NZK.

15 AED (Automated External Defibrillator) Programy publicznego dostępu do defibrylacji (PAD) powinny być wdrażane w miejscach gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej jednego NZK w ciągu 2 lat.


Pobierz ppt "Www.prc.krakow.pl. Defibrylacja i automatyczna defibrylacja zewnętrzna Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google