Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt polegał na wykonaniu zadaszenia powierzchni centralnego placu targowego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, monitoringiem oraz podłączeniem stałego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt polegał na wykonaniu zadaszenia powierzchni centralnego placu targowego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, monitoringiem oraz podłączeniem stałego."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt polegał na wykonaniu zadaszenia powierzchni centralnego placu targowego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, monitoringiem oraz podłączeniem stałego połączenia z regionalną siecią telewizji kablowej Całkowita wartość powyższego projektu wyniosła 3 913 534,91 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 903 341zł

3 Projekt polega na budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach pola gry 105x68m przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu. Ponadto boisko zostanie wyposażone w następujące elementy: Układ białych linii 10cm dla pola gry do piłki nożnej; Pełno wymiarowe bramki metalowe; Chorągiewki narożnikowe mocowane w tulejach; Boksy 12-osobowe dla zawodników; Piłkochwyty. Całkowity kosz realizacji projektu: 2 076 518, 82 PLN Dofinansowanie z EFRR (85%): 1 756 040, 99 PLN Wkład własny: 311 477, 83 PLN

4 Projekt polega na rewitalizacji zabytkowego obiektu poprzemysłowego, zlokalizowanego na szlaku śląskich zabytków techniki, w wyniku czego obiekt zabytkowy zostanie lepiej przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-turystycznych.

5

6 Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Działanie 1.3 Celem projektu jest reintegracja zawodowa 439 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia. Wartość całkowita: 1 231 426,02 zł Dofinansowanie: 885 962,73 zł

7 Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. Program: PHARE 2002 – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu Głównym celem projektu było zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania, szkoleń oraz umożliwienie zdobycia praktycznego. Grupą docelową była bezrobotna młodzież do 26 roku życia oraz bezrobotni absolwenci ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, jako głównych beneficjentów projektu. Wartość całkowita: 124 999,98 euro Dofinansowanie: 99 999,98 euro

8 Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Program: INTERREG III C Projekt ten - jako międzyregionalny program pilotażowy - miał na celu wprowadzenie e- learningu do MŚP z sektora opieki zdrowotnej i ochrony środowiska zlokalizowanych w trzech regionach (Śląsku, Północnej Nadrenii Westfalii, Nor Pas de Calais). Wartość całkowita: 33 701,90 euro Dofinansowanie: 28 646,62 euro

9 im. prof. Jana Karskiego Prezentację wykonały uczennice klasy II a : Milena Suliga Kinga Olichwer W Rudzie Śląskiej


Pobierz ppt "Projekt polegał na wykonaniu zadaszenia powierzchni centralnego placu targowego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, monitoringiem oraz podłączeniem stałego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google