Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty infrastrukturalne miasta Ruda Śląska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty infrastrukturalne miasta Ruda Śląska"— Zapis prezentacji:

1 Projekty infrastrukturalne miasta Ruda Śląska
.

2 Budowa Centrum Handlowo – Wystawowo - Kulturalnego w Rudzie Śląskiej – Wirku – zadaszenie targowiska i budowa masztu reklamowego Projekt polegał na wykonaniu zadaszenia powierzchni centralnego placu targowego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, monitoringiem oraz podłączeniem stałego połączenia z regionalną siecią telewizji kablowej Całkowita wartość powyższego projektu wyniosła ,91 zł, z czego dofinansowanie wyniosło zł

3 Budowa boiska rekreacyjno – sportowego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej Projekt polega na budowie boiska do piłki nożnej o wymiarach pola gry 105x68m przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu. Ponadto boisko zostanie wyposażone w następujące elementy: Układ białych linii 10cm dla pola gry do piłki nożnej; Pełno wymiarowe bramki metalowe; Chorągiewki narożnikowe mocowane w tulejach; Boksy 12-osobowe dla zawodników; Piłkochwyty. Całkowity kosz realizacji projektu: , 82 PLN Dofinansowanie z EFRR (85%): , 99 PLN Wkład własny: , 83 PLN

4 Rewitalizacja szybu Mikołaja w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno - kulturalne
Projekt polega na rewitalizacji zabytkowego obiektu poprzemysłowego, zlokalizowanego na szlaku śląskich zabytków techniki, w wyniku czego obiekt zabytkowy zostanie lepiej przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-turystycznych.

5 Projekty tzw. miękkie Rudy Śląskiej

6 Krok w przyszłość – projekt aktywizacji osób bezrobotnych
Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3 Celem projektu jest reintegracja zawodowa 439 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia. Wartość całkowita: 1 231 426,02 zł Dofinansowanie: 885 962,73 zł

7 "START" - program aktywizacji młodzieży
Beneficjent: Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. Program: PHARE 2002 – Aktywne formy zapobiegania bezrobociu Głównym celem projektu było zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów działania, szkoleń oraz umożliwienie zdobycia praktycznego. Grupą docelową była bezrobotna młodzież do 26 roku życia oraz bezrobotni absolwenci ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, jako głównych beneficjentów projektu. Wartość całkowita: ,98 euro Dofinansowanie: ,98 euro

8 IT-@ccess – szkolenia e-learningowe dla MŚP
Beneficjent: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Program: INTERREG III C Projekt ten - jako międzyregionalny program pilotażowy - miał na celu wprowadzenie e-learningu do MŚP z sektora opieki zdrowotnej i ochrony środowiska zlokalizowanych w trzech regionach (Śląsku, Północnej Nadrenii Westfalii, Nor Pas de Calais). Wartość całkowita: ,90 euro Dofinansowanie: ,62 euro

9 Gimnazjum nr 14 Milena Suliga Kinga Olichwer
W Rudzie Śląskiej Prezentację wykonały uczennice klasy II a : Milena Suliga Kinga Olichwer im. prof. Jana Karskiego


Pobierz ppt "Projekty infrastrukturalne miasta Ruda Śląska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google