Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Stolica Europy Katarzyna Wołos, Wydział Komunikacja Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej 19 listopada 2010, Katowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Stolica Europy Katarzyna Wołos, Wydział Komunikacja Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej 19 listopada 2010, Katowice."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Stolica Europy Katarzyna Wołos, Wydział Komunikacja Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej 19 listopada 2010, Katowice

2 Główne zalożenie 75% obywateli Unii Europejskiej to mieszkańcy miast, którzy maja prawo do życia na obszarach czystych i przyjaznych dla zdrowia. Dlatego miasta powinny podejmować działania na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańcow oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

3 Podstawowe cele Podstawowe cele Zielonej Stolicy Europy to -nagradzanie miast o udokumentowanym i stałym dążeniu do osiagania wysokich standardów środowiskowych -zachęcanie europejskich miast do realizacji obecnych i stawiania sobie nowych ambitnych celów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego -motywowanie miast do podejmowania podobnych co zwycięzcy wysiłków; promowanie najlepszych wzorców i rozwiazań w Europie

4 Historia

5 Projekt powstał z inicjatywy miast Wpisuje się w założenia strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego, przyjętej przez Komisję Europejską 11 stycznia 2006 roku Memorandum podpisane przez przedstawicieli 15 miast europejskich – Tallin 2006, poparte przez Komisarza UE ds. Środowiska Oficjalna inauguracja projektu ZSE – 22 maja 2008, Komitet Regionów, Bruksela

6 Kryteria O tytuł Zielonej Stolicy Europy ubiegać mogą się miasta : -położone w krajach członkowskich Unii Europejskiej; krajach kandydujących (Turcja, Byla Jugoslowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Islandia) oraz w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego -zamieszkałe przez ponad 200.000 mieszkańców

7 Wskaźniki na podstwie których wyłaniany jest zwycięzca Panel ekspertów ocenia 11 wskaźników lokalne działania na rzecz zapobiegania skutkom globalnych zmian klimatu lokalny transport zielone tereny miejskie zrównoważone użytkowanie gruntów przyroda i bioróżnorodność jakość powietrza w mieście poziom hałasu powstawanie i gospodarka odpadami zużycie wody oczyszczanie ścieków zarządzanie środowiskiem przez lokalne władze

8 Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przez Panel Ekspertów Inne środki podjęte przez miasto, nie objęte przez 11 wymienionych wskaźników Strategia komunikacji opracowana przez miasto – Zielona Stolica Europy ma dawać przykład innym miastom i zachęcać je do podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców – miasta ubiegające się o nagrodę muszą mieć opracowany plan promocji Miasta, w których stan środowiska jest gorszy ze względu na niezależne od nich czynniki historyczne lub/i geograficzne, mogą zamieścić tę informację w aplikacji

9 Proces wyboru (na przykładzie 2010 edycji) Aplikacje online www.europeangreencapital.euwww.europeangreencapital.eu Termin składania aplikacji: 1 lutego 2010 Aplikacje zlożyło 17 miast z 12 państw Unii Europejskiej i jednego kraju kandydujacego Wszystkie aplikacje oceniane są w ten sam sposób (te same kryteria i ten sam proces): 2 tury Panel ekspertow: Pierre Laconte, Dr Jean-Pierre Nicolas, Birgit Georgi, Stamatis Chondrogiannis, Dr Matthias Ketzel, J. Luis Bento Coelho, P.J.Rudden, Giovanni Bidoglio, Eduarda Beja Neves, Maria Berrini and Thea Pieridou

10 1sza Tura oceny Dla każdego z 11 wskaźników oceniane są: Osiągnięcia związane z aktualnym stanem środowiska Środki podjęte przez władze lokalne Krótko- i długoterminowe zobowiązania miasta W odniesieniu do programu komunikacji : Zawartość Kompleksowość Kreatywność przedstawionych pomysłów i proponowany sposób zarządzania projektem Komentarze ekspertów i przyznane punkty zawarte sa w Aneksie I Końcowych Rekomendacji Panelu Ekspertów

11 2ga tura oceny Dodatkowe informacje nadsyłane przez miasta na prośbę ekspertów Indywidualne spotkania ekspertów z sześcioma finalistami – Bruksela, 7-8 września 2010 Prezentacja osiągnieć i wizja miasta: Prezentacja miasta Działania miasta, wizja i zobowiązania na przyszłość Pytania i odpowiedzi Komentarze ekpertow I przyznane punkty zawarte sa w Aneksie II Koncowych Rekomendacji Panelu Ekspertow Ostateczna decyzja co do wyboru zwyciezcow podejmowana jest przez Jury

12 Aplikacje w 2008 roku

13 Finaliści 2008 edycji Amsterdam Bristol Copenhagen Freiburg Hamburg Münster Oslo Stockholm

14 Sztokholm – Zielona Stolica Europy 2010 90% mieszkańców mieszka w odległości mniejszej niż 300 metrów do obszaru zielonego Zredukowano emisje CO2 o 25% w porównaniu do poziomu z 1990 r. Emisja CO2 nie przekracza 4 ton CO2 na osobę, co stanowi połowę średniej krajowej w Szwecji Cel: miasto wolne od paliw kopalnych do 2050 r. Opłata za przejazd przez miasto (2006): ruch uliczny zmniejszył się o 20%, jakość powietrza poprawiła o 2-10%; reduckcja poziomów emisji wyniosła ok. 30 000 ton CO2 w 2006. W ciągu ostatnich 10 lat liczba rowerzystów w mieście wzrosła o 75% - 760 km ścieżek rowerowych

15 Sztokholm – Zielona Stolica Europy 2010

16 Hamburg – Zielona Stolica Europy 2011 Ambitne plany reduckcji emisji CO2 o 40% do 2010 I 80% do 2050. Emisje CO2 na osobe zostaly zredukowane o 15% w porownaniu z 1990 rokiem – roczne oszczednosc energii 46,000 MWh Modelowe rozwiązania w zakresie transportu miejskiego Port na rzece Elbe – drugi co do wielkości w Europie pod względem obsługiwanych kontenerów (liczba kontenerów wzrasta co rok, ale emisja CO2 z nią zwiazana od 10 lat utrzymuje się na tym samym poziomie)

17 Finaliści 2010 edycji Barcelona Malmö Nantes Nuremberg Reykjavík Vitoria-Gasteiz

18 Vitoria-Gasteis – Zielona Stolica Europy 2012 Zielony pas - w połowie naturalny zielony obszar częściowo odzyskany z obszarów zdegradowanych - otacza centrum miasta, zapewniając mieszkającym na tym terenie prawie 250 tysiącom ludzi dostęp do zielonej, otwartej przestrzeni w odległości nie większej niż 300 metrów liczne środki zapewniające wzrost różnorodności biologicznej i wsparcia funkcji ekosystemu Skuteczna walka z problemem niedostatku wody – w ciągu ostatniej dekady zmniejszano stale jej zużycie. Poczyniono wiele inwestycji w celu poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę, ograniczenia strat oraz w celu jej zrównoważonego zużycia. Vitoria- Gastheiz postawiło sobie ambitny cel zredukowania lokalnego zużycia wody do poniżej 100 litrów na osobę dziennie.

19 Vitoria-Gasteis – Zielona Stolica Europy 2012

20 Nantes – Zielona stolica Europy 2013 Poprzez program zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi połączono wyzwania związane z funkcjonowaniem przestrzeni miejskiej z położeniem miasta nad dwoma dużymi rzekami (Loarą i Erdre). Kilka obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody graniczy z miastem, a ochrona lokalnej flory i fauny ma kluczowe znaczenie dla okolicznej ludności. Zintegrowana i zrównoważona polityka transportowa skoncentrowana na transporcie publicznym oraz rowerowym Pierwsze miasto francuskie, które ponownie wprowadziło do użytku tramwaje elektryczne. Ambitna polityka transportowa doprowadziła do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a w ramach nowego planu klimatycznego do 2020 r. planuje się zmniejszenie emisji CO2 o jedną czwartą. System oceny zagrożenia alergicznego w formie eksperymentalnego ogrodu obserwacji pyłków kwiatowych.

21 Ceremonia rozdania nagród, 21 października 2010, Sztokholm

22 Więcej informacji Strona internetowa www.europeangreencapital.eu Koordynator: Isabelle Michiels isabelle.michiels@ec.europa.eu ; tel. +32 2 2996873isabelle.michiels@ec.europa.eu Katarzyna Wolos katarzyna.wolos@ec.europa.eu; +32 2 29 97981katarzyna.wolos@ec.europa.eu


Pobierz ppt "Zielona Stolica Europy Katarzyna Wołos, Wydział Komunikacja Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej 19 listopada 2010, Katowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google