Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

COWI PowerPoint design manual 19 listopada 2010, Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "COWI PowerPoint design manual 19 listopada 2010, Katowice"— Zapis prezentacji:

1 COWI PowerPoint design manual 19 listopada 2010, Katowice
Zielona Stolica Europy Katarzyna Wołos, Wydział ‘Komunikacja’ Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej 19 listopada 2010, Katowice

2 COWI PowerPoint design manual
Główne zalożenie 75% obywateli Unii Europejskiej to mieszkańcy miast, którzy maja prawo do życia na obszarach czystych i przyjaznych dla zdrowia. Dlatego miasta powinny podejmować działania na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańcow oraz zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

3 Podstawowe cele Podstawowe cele Zielonej Stolicy Europy to
COWI PowerPoint design manual Podstawowe cele Podstawowe cele Zielonej Stolicy Europy to nagradzanie miast o udokumentowanym i stałym dążeniu do osiagania wysokich standardów środowiskowych zachęcanie europejskich miast do realizacji obecnych i stawiania sobie nowych ambitnych celów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego motywowanie miast do podejmowania podobnych co zwycięzcy wysiłków; promowanie najlepszych wzorców i rozwiazań w Europie

4 Historia

5 Historia Projekt powstał z inicjatywy miast
Wpisuje się w założenia strategii tematycznej w sprawie środowiska miejskiego, przyjętej przez Komisję Europejską 11 stycznia 2006 roku Memorandum podpisane przez przedstawicieli 15 miast europejskich – Tallin 2006, poparte przez Komisarza UE ds. Środowiska Oficjalna inauguracja projektu ZSE – 22 maja 2008, Komitet Regionów, Bruksela

6 Kryteria O tytuł Zielonej Stolicy Europy ubiegać mogą się miasta :
położone w krajach członkowskich Unii Europejskiej; krajach kandydujących (Turcja, Byla Jugoslowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Islandia) oraz w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zamieszkałe przez ponad mieszkańców

7 Wskaźniki na podstwie których wyłaniany jest zwycięzca
COWI PowerPoint design manual Wskaźniki na podstwie których wyłaniany jest zwycięzca Panel ekspertów ocenia 11 wskaźników lokalne działania na rzecz zapobiegania skutkom globalnych zmian klimatu lokalny transport zielone tereny miejskie zrównoważone użytkowanie gruntów przyroda i bioróżnorodność jakość powietrza w mieście poziom hałasu powstawanie i gospodarka odpadami zużycie wody oczyszczanie ścieków zarządzanie środowiskiem przez lokalne władze

8 Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przez Panel Ekspertów
Inne środki podjęte przez miasto, nie objęte przez 11 wymienionych wskaźników Strategia komunikacji opracowana przez miasto – Zielona Stolica Europy ma dawać przykład innym miastom i zachęcać je do podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców – miasta ubiegające się o nagrodę muszą mieć opracowany plan promocji Miasta, w których stan środowiska jest gorszy ze względu na niezależne od nich czynniki historyczne lub/i geograficzne, mogą zamieścić tę informację w aplikacji

9 Proces wyboru (na przykładzie 2010 edycji)
COWI PowerPoint design manual Proces wyboru (na przykładzie edycji) Aplikacje online Termin składania aplikacji: 1 lutego 2010 Aplikacje zlożyło 17 miast z 12 państw Unii Europejskiej i jednego kraju kandydujacego Wszystkie aplikacje oceniane są w ten sam sposób (te same kryteria i ten sam proces): 2 tury Panel ekspertow: Pierre Laconte, Dr Jean-Pierre Nicolas, Birgit Georgi, Stamatis Chondrogiannis, Dr Matthias Ketzel, J. Luis Bento Coelho, P.J.Rudden, Giovanni Bidoglio, Eduarda Beja Neves, Maria Berrini and Thea Pieridou

10 1sza Tura oceny Dla każdego z 11 wskaźników oceniane są:
COWI PowerPoint design manual 1sza Tura oceny Dla każdego z 11 wskaźników oceniane są: Osiągnięcia związane z aktualnym stanem środowiska Środki podjęte przez władze lokalne Krótko- i długoterminowe zobowiązania miasta W odniesieniu do programu komunikacji : Zawartość Kompleksowość Kreatywność przedstawionych pomysłów i proponowany sposób zarządzania projektem Komentarze ekspertów i przyznane punkty zawarte sa w Aneksie I Końcowych Rekomendacji Panelu Ekspertów

11 COWI PowerPoint design manual
2ga tura oceny Dodatkowe informacje nadsyłane przez miasta na prośbę ekspertów Indywidualne spotkania ekspertów z sześcioma finalistami – Bruksela, 7-8 września 2010 Prezentacja osiągnieć i wizja miasta: Prezentacja miasta Działania miasta, wizja i zobowiązania na przyszłość Pytania i odpowiedzi Komentarze ekpertow I przyznane punkty zawarte sa w Aneksie II Koncowych Rekomendacji Panelu Ekspertow Ostateczna decyzja co do wyboru zwyciezcow podejmowana jest przez Jury

12 Aplikacje w 2008 roku

13 Finaliści 2008 edycji Amsterdam Bristol Copenhagen Freiburg Hamburg
Münster Oslo Stockholm

14 Sztokholm – Zielona Stolica Europy 2010
90% mieszkańców mieszka w odległości mniejszej niż 300 metrów do obszaru zielonego Zredukowano emisje CO2 o 25% w porównaniu do poziomu z r. Emisja CO2 nie przekracza 4 ton CO2 na osobę, co stanowi połowę średniej krajowej w Szwecji Cel: miasto wolne od paliw kopalnych do 2050 r. Opłata za przejazd przez miasto (2006): ruch uliczny zmniejszył się o 20%, jakość powietrza poprawiła o 2-10%; reduckcja poziomów emisji wyniosła ok ton CO2 w 2006. W ciągu ostatnich 10 lat liczba rowerzystów w mieście wzrosła o 75% km ścieżek rowerowych

15 Sztokholm – Zielona Stolica Europy 2010

16 Hamburg – Zielona Stolica Europy 2011
Ambitne plany reduckcji emisji CO2 o 40% do 2010 I 80% do 2050. Emisje CO2 na osobe zostaly zredukowane o 15% w porownaniu z 1990 rokiem – roczne oszczednosc energii 46,000 MWh Modelowe rozwiązania w zakresie transportu miejskiego Port na rzece Elbe – drugi co do wielkości w Europie pod względem obsługiwanych kontenerów (liczba kontenerów wzrasta co rok, ale emisja CO2 z nią zwiazana od 10 lat utrzymuje się na tym samym poziomie)

17 Finaliści 2010 edycji Barcelona Malmö Nantes Nuremberg Reykjavík
Vitoria-Gasteiz

18 Vitoria-Gasteis – Zielona Stolica Europy 2012
„Zielony pas” - w połowie naturalny zielony obszar częściowo odzyskany z obszarów zdegradowanych - otacza centrum miasta, zapewniając mieszkającym na tym terenie prawie 250 tysiącom ludzi dostęp do zielonej, otwartej przestrzeni w odległości nie większej niż 300 metrów liczne środki zapewniające wzrost różnorodności biologicznej i wsparcia funkcji ekosystemu Skuteczna walka z problemem niedostatku wody – w ciągu ostatniej dekady zmniejszano stale jej zużycie. Poczyniono wiele inwestycji w celu poprawy jakości i zaopatrzenia w wodę, ograniczenia strat oraz w celu jej zrównoważonego zużycia. Vitoria- Gastheiz postawiło sobie ambitny cel zredukowania lokalnego zużycia wody do poniżej 100 litrów na osobę dziennie.

19 Vitoria-Gasteis – Zielona Stolica Europy 2012

20 Nantes – Zielona stolica Europy 2013
Poprzez program zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi połączono wyzwania związane z funkcjonowaniem przestrzeni miejskiej z położeniem miasta nad dwoma dużymi rzekami (Loarą i Erdre). Kilka obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody graniczy z miastem, a ochrona lokalnej flory i fauny ma kluczowe znaczenie dla okolicznej ludności. Zintegrowana i zrównoważona polityka transportowa skoncentrowana na transporcie publicznym oraz rowerowym Pierwsze miasto francuskie, które ponownie wprowadziło do użytku tramwaje elektryczne. Ambitna polityka transportowa doprowadziła do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, a w ramach nowego planu klimatycznego do 2020 r. planuje się zmniejszenie emisji CO2 o jedną czwartą. System oceny zagrożenia alergicznego w formie eksperymentalnego „ogrodu obserwacji pyłków kwiatowych”.

21 Ceremonia rozdania nagród, 21 października 2010, Sztokholm

22 Więcej informacji Strona internetowa www.europeangreencapital.eu
Koordynator: Isabelle Michiels ; tel Katarzyna Wolos


Pobierz ppt "COWI PowerPoint design manual 19 listopada 2010, Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google