Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szmaragdowa wyspa Aleksandra Mitula - bibliotekarka Angelika Chrzanowska kl. VI A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szmaragdowa wyspa Aleksandra Mitula - bibliotekarka Angelika Chrzanowska kl. VI A."— Zapis prezentacji:

1 Szmaragdowa wyspa Aleksandra Mitula - bibliotekarka Angelika Chrzanowska kl. VI A

2 Irlandia jest pa ń stwem wyspiarskim po ł o ż onym na Oceanie Atlantyckim. Od Wielkiej Brytanii Irlandi ę oddzielaj ą Kana ł Pó ł nocny, Morze Irlandzkie i Kana ł ś w. Jerzego. W atlantyckie, zachodnie wybrze ż e wcinaj ą si ę liczne zatoki. Do najwi ę kszych nale żą : Sionna, Daingin. W sk ł ad terytorium kraju wchodzi szereg przybrze ż nych wysepek. Do najwi ę kszych nale żą : Acaill – 146 km 2, Mhór i Cliora. Pocz ą tkowo wysp ę zamieszkiwali Pitktokowie, a nast ę pnie Celtowie. Za spraw ą licznych zakonów, nios ą cych chrystianizacj ę g ł ownie do Skandynawii i pa ń stwa Karola Wielkiego, Irlandia stanowi ł a centrum kultury. W wyniku licznych powsta ń i ruchów niepodleg ł o ś ciowych, w 1914r. Irlandia zosta ł a uznana za brytyjskie terytorium. kolejne wyst ą pienie przeciw w ł adzy sprawi ł o, ż e od 1921r. Irlandia sta ł a si ę samodzielnym pa ń stwem. Ostatecznie po od łą czeniu si ę cz ęś ci Irlandii po cz ęś ciowej zmianie konstytucji z1927r. Irlandia sta ł a si ę republik ą.

3 Irlandia – a to ciekawe? Powierzchnia: 70 284 km 2 Ludno ść : 3,6 mln (IV 1995 r. – szac.) Stolica: Dublin Ustój: republika Podzia ł administracyjny: 4 prowincje, 29hrabstw, 5 miast wydzielonych J ę zyk oficjalny: irlandzki Jednostka monetarna: 1 funt irlandzki = 100 pensów Strefa czasowa: GMT O S ą siedzi: Wielka Brytania Linia brzegowa: 1 448 km. G ł owa pa ń stwa: prezydent Mary McAleese Niepodleg ł o ść : od Wielkiej Brytanii 6.12.1921r.

4 Ur.358 w Taberni, położonej w tej części Brytanii (Anglii), która należała do Cesarstwa Rzymskiego. Gdy miał szesnaście lat porwali go irlandzcy korsarze i sprzedali w Irlandii do niewoli. Przez sześć lat musiał pracować jako pasterz. Wówczas dokonała się w nim odmiana życia. Nauczył się tamtejszego języka i poznał obyczaje panujące na tej wyspie. Po sześciu latach udało się mu zbiec z niewoli, lecz nigdy nie zapomniał już Zielonej Wyspy. Uważał, że jego powołaniem jest głoszenie Ewangelii w Irlandii, dlatego też zdobył odpowiednie wykształcenie w dwóch szkołach misyjnych w północnej Francji. Po śmierci św. Palladiusza, misyjnego biskupa w Irlandii, postanowiono na jego miejsce posłać Patryka. Wyświęcono go na biskupa w roku 432 i wysłano do Irlandii. Zmarł w 461r. i stał się odtąd ukochanym świętym Irlandczyków. Trójlistna koniczyna jest symbolem Irlandii. Św. Patryk posługując się tą rośliną tłumaczył Irlandczykom tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Pomnik ś w. Patryka na Wzgórzu Tary

5 God ł em pa ń stwowym Irlandii jest z ł ota harfa ze srebrnymi strunami na lazurowym tle. Flaga Irlandii K rzy ż umieszczony w okr ę gu zwany te ż krzy ż em s ł onecznym od najdawniejszych czasów symbolizowa ł s ł o ń ce.krzy ż em s ł onecznym Kszta ł t tego symbolu przej ę li chrze ś cijanie zamieszkuj ą cy Brytani ę i Irlandi ę. Chrze ś cija ń ska wersja krzy ż a celtyckiego zosta ł a troch ę zmodyfikowana - ma wystaj ą ce poza okr ą g wszystkie ramiona i bardziej wyd ł u ż one dolne rami ę stanowi ą ce podstaw ę, dzi ę ki czemu przypomina w wi ę kszym stopniu klasyczny krzy ż chrze ś cija ń ski ( ł aci ń ski).

6 Podzia ł administracyjny G ł ow ą pa ń stwa jest prezydent, wybierany co 7 lat. Organem ustawodawczym jest parlament( 166 cz ł onków). Terytorium jest podzielone na 4 prowincje, w sk ł ad których wchodzi 29 hrabstw i 5 miast – hrabstw.

7 Brandon Creek - Pó ł wysep Dingle Brandon Creek znajduje si ę na pó ł noc od Ballydavid, jest to ukryta w ś ród klifów zatoka nazwana tak na cze ść irlandzkiego ś wi ę tego, ż eglarza Saint Brendan, który rzekomo przep ł yn ął Atlantyk na drewnianej ł ódce z ż aglem o wiele wcze ś niej ni ż Kolumb. Zdj ę cia pobrano ze stony www: http://www.fotoirlandia.com/

8 Mussenden Ś wi ą tynia na urwiskach Downhill. Fryderyk Hervey - biskup Londonderry umie ś ci ł tu jedn ą ze swych kochanek. autor: yano yano Przysta ń w pobli ż u Dunquin (Pó ł wysep Dingle) autor: simon simon

9 Grobla Olbrzyma 2 Bazaltowe kolumny Grobli Olbrzyma Grobla Olbrzymów to pas ziemi na północno-zachodnim wybrzeżu Irlandii Północnej, w hrabstwie Antrim, zbudowany z filarów, które opadają z klifu w stronę morza. Filary te maja tak regularne kształty, że wydają się być dziełem człowieka. Stworzyła je jednak natura i zbudowane są ze skały zwanej bazaltem. Jest ich około 37 tys., większość to sześciokąty o średnicy 37-51 cm. Niektóre osiągają wysokość 6m. Grobla ma do 12 m szerokości i jest najwęższą w miejscu, gdzie filary są najwyższe. Niektórym filarom nadano nazwy oddające ich kształt, takie jak: Wysokie Wazony, Waza na Poncz, Wachlarz Damy.

10 Dunguaire Castle XV-wieczny zamek Dunguaire Castle autor: black77 black77

11 Inistioge pi ę kne te stare kamienne mosty..... autor: ark ark

12

13 http://www.irlandia.tcz.pl/ http://alwert.republika.pl/ http://www.mojairlandia.pl/ http://www.skarby-swiata.pl/irlandia-zabytki


Pobierz ppt "Szmaragdowa wyspa Aleksandra Mitula - bibliotekarka Angelika Chrzanowska kl. VI A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google