Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonały : Małgorzata Boguszewska Katarzyna Ludwikowska…….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonały : Małgorzata Boguszewska Katarzyna Ludwikowska……."— Zapis prezentacji:

1 Wykonały : Małgorzata Boguszewska Katarzyna Ludwikowska…….
POJEZIERZE MAZURSKIE Wykonały : Małgorzata Boguszewska Katarzyna Ludwikowska…….

2 KRAJOBRAZY

3 Klimat Polska leży w obszarze klimatu przejściowego na skutek wpływu oceanicznych mas powietrza z zachodu, zimnych mas powietrza ze Skandynawii i Rosji oraz ciepłych i mokrych prądów powietrznych znad Morza Śródziemnego, które nieznacznie przeważają (46% w porównaniu z pozostałymi 38%). Taka sytuacja ma wpływ na występowanie sześć pór roku i dużej zmienności typów pogody, co powoduje, że klimat może się różnić z roku na rok. Zimy mogą być czasami łagodne lub mroźne, natomiast lato chłodne i deszczowe lub gorące i suche. Przedwiośnie ma tendencję do powodowania dramatycznych powodzi na skutek topniejącego śniegu. Suche subtropikalne masy kontynentalnego powietrza przynoszą ciepłą temperaturę pod koniec lata i na początku jesieni. Ale już w listopadzie rozpoczyna się okres późnej jesieni, charakteryzujący się deszczową zimną pogodą. Najdłuższy okres wegetacji notuje się na południowym zachodzie, a najkrótszy na północnym wschodzie. Przestrzenny układ temperatury powietrza i sumy opadów zależą od odległości od Morza Batyckiego i wysokości n.p.m. Średnia roczna temperatura powietrza waha się od 9°C na południowym zachodzie do 6°C na północnym wschodzie oraz 4°C na terenach górzystych. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z przeciętną temperaturą od -5 °C do -15 °C, a najcieplejszym lipiec z średnią temperaturą od 17 do 19 °C. Ostatnie przymrozki pojawiają się w Polsce ok. piętnastego maja, a pierwszych można się spodziewać już w drugiej dekadzie października. Średnia suma opadów wynosi dla Polski ok. 600 mm, choć w odosobnionych terenach górzystych może ona sięgać 1,300 mm.

4 Krainy geograficzne Charakterystyczną cechą ukształtowania terenu Polski jest pasowy równoległy układ głównych krain geograficznych. Na północy wzdłuż wybrzeża bałtyckiego rozciąga się szeroki pas równin o zmiennej szerokości, zwanych pobrzeżami, ciągnący się od Niemiec po region kaliningradzki w Rosji. Wchodzi on w skład regionu Pomorza, który dzieli się na liczne podjednostki. Obszar ten charakteryzuje się różnorodnymi formami krajobrazu nadmorskiego takimi jak wydmy, delty, jeziora, bagna oraz nadmorskie klify. Ponadto znajdują się tu pradoliny leżące 100 m poniżej poziomu morza. Linia brzegowa jest raczej wyrównana i regularna, jedynie wschodnim wybrzeżu znajdują się dwie główne zatoki: Zatoka Pomorska na zachodzie i Zatoka Gdańska na wschodzie. Zatoka Pomorska odcina dwie główne wyspy Polski, Wolin i Uznam, tworząc Zalew Szczeciński, gdzie znajduje swoje ujście Odra. Do Zatoki Gdańskiej z kolei uchodzi Wisła, tworząc wielką deltę, na mierzejach której wiatr wzniósł ogromne wydmy, odcinając nadbrzeżne jeziora i laguny od morza. Głównymi centrami urbanistycznymi tego regionu są porty w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni oraz nadmorski kurort w Sopocie.

5 Pojezierze Mazurskie z krainami sąsiednimi obejmuje ziemie położone miedzy dolina dolnej Wisły a granicą Polski na północy i wschodzie; na południu bez wyraźnej granicy przechodzi w rozległą Nizinę Mazowiecką. Obszar ten wynosi (wg danych z 1975 r.) 34,1 tys.km2 (10,8% powierzchni kraju), w tym powierzchni użytków rolnych-2025 tys. hektarów, lasów zaś 894,8 tys. hektarów. Lesistość tego obszaru jest stosunkowo wysoka, stanowi bowiem 26,3%. Pod względem administracyjnym prawie w całości leży ono w Podobna praca 55% Pojezierze Mazurskie województwie warmińsko-mazurskim (kiedyś na obszarze 4 województw; elbląskiego, toruńskiego, olsztyńskiego i suwalskiego).

6 GLEBY Gleby pojezierza Mazurskiego powstały w przeważającej większości z gliny zwałowej, która w wielkich masach została tu przyniesiona przez lądowód północny. Glina ta występuje na znacznych obszarach bezpośrednio na powierzchni lub na niewielkiej głębokości. Charakteryzuje ją duża zawartość i mała przepuszczalność, wskutek znacznej ilości bardzo drobnych cząstek. Gleby Pojezierza Mazurskiego (wg H.Uggli, 1956) zostały ujęte w następujące typy i rodzaje: 1-gleby bielicowe, 2-gleby brunatne 3-czarne ziemie 4-gleby bagienne 5-gleby różnych typów, wytworzone z namułów rzecznych oraz osadów pojeziernych 6-gleby deluwialne

7 Rzeżba Choć rzeźbę terenu Polski można podzielić na pas nizin, wyżyn oraz gór, to aż 91 % powierzchni kraju zajmują obszary nizinne należące do Niżu Wschodnioeuropejskiego. Średnie wzniesienie kraju wynosi zaledwie 173 m n.p.m, dlatego Polska wydaje się być jednolitą niziną rozciągającą się od Morza Bałtyckiego po wyżyny i góry na południu, z najwyższym punktem jej terytorium Rysami 2,499 m n.p.m w Tatrach Wysokich. Pas nizin przecina kilka rzek, a mianowicie Wisła ( 1047 km), Odra ( 854 km), Warta ( 808 km), Bug ( 772 km), Narew ( 484 km), San ( 443 km), Noteć ( 388 km), Pilica ( 319 km), Wieprz ( 303 km) oraz Bóbr ( 272 km). Na obszarze kraju znajduje się również ok jezior, w dużej mierze na północy kraju, choć wiele malowniczych jezior ukrytych zostało w górach. Największym jeziorem jest Śniardwy ( 11,383 ha) na Mazurach, natomiast najgłębszym Hańcza ( m). Polskie góry tworzą trzy główne łańcuchy górskie: Karpaty, Sudety, oraz Góry Świętokrzyskie. Najwyżej położonym osiedlem mieszkalnym jest Gubałówka ( 1125 m n.p.m.) w Tatrach, a najniżej położoną wioską są Raczki Elbląskie ( 1.8 m p.p.m)

8 Położenie geograficzne

9 Gleby GLEBY Gleby pojezierza Mazurskiego powstały w przeważającej większości z gliny zwałowej, która w wielkich masach została tu przyniesiona przez lądowód północny. Glina ta występuje na znacznych obszarach bezpośrednio na powierzchni lub na niewielkiej głębokości. Charakteryzuje ją duża zawartość i mała przepuszczalność, wskutek znacznej ilości bardzo drobnych cząstek. Gleby Pojezierza Mazurskiego (wg H.Uggli, 1956) zostały ujęte w następujące typy i rodzaje: 1-gleby bielicowe, 2-gleby brunatne 3-czarne ziemie 4-gleby bagienne 5-gleby różnych typów, wytworzone z namułów rzecznych oraz osadów pojeziernych 6-gleby deluwialne

10 Krainy Geograficzne

11 Wody WODY Pod względem hydrograficznym Pojezierza Mazurskiego należy do najciekawszych regionów naszego kraju. Liczne naturalne szlaki wodne, duże bogactwo jezior i ich zgrupowania, prastare obszary bagien i torfowisk nadają tutejszemu krajobrazowi charakterystyczny wygląd, różnych od pozostałych regionów w Polsce.

12 Roślinność

13 Rośliny i zwierzęta Rośliny i zwierzęta
Roślinność województwa pomorskiego wykazuje bardzo duże bogactwo i imponujące zróżnicowanie. Wynika to z ilości i urozmaicenia siedlisk występujących na tym terenie, poczynając od piasków wydm nadmorskich, po czarne ziemie i mady żuławskie, od wód morskich po urozmaicone wody śródlądowe – płynące i stojące. Mikołajek nadmorski Fot. Jarosław Czochański Knieć błotna Fot. Trójmiejski Park Krajobrazowy Lobelia jeziorna Fot. Rafał Chmara Niezwykłe i rzadkie gatunki roślin można znaleźć w pasie nadmorskim od Kępy Puckiej po zachodnie krańce województwa. Duże znaczenie mają tu naturalne ciągi sukcesyjne, liczne zbiorowiska wodne i pozostałości torfowisk atlantyckich. Mierzeja Łebska to przykład strefowego układu roślinności, od trawiastej roślinności wydm przednich (białych) z wydmuchrzycą piaskową i piaskownicą zwyczajną, przez wydmy szare z kocankami piaskowymi, szczotlichą siwą czy mikołajkiem nadmorskim - symbolem chronionych roślin nadmorskich. Mierzeja Wiślana jest miejscem gdzie występują  zbiorowiska nawydmowo-murawowe, leśne, torfowiskowe i szuwarowe. Strefa krawędziowa wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego wraz z kompleksem leśnym na południe od Wejherowa, to cenne zbiorowiska roślinne mające związek z występowaniem jezior lobeliowych. Najcenniejszym gatunkiem charakterystycznym jest poryblin kolczasty, mający w Polsce jedynie 4 stanowiska. Poryblin jeziorny jest paprotnikiem. Rośnie w oligotroficznych jeziorach, lubi zacienienie, przystosowany jest do zasiedlania wód głębokich (między 2-4 m). Bardzo cenny przyrodniczo jest fragment kompleksu leśnego otaczającego jezioro Wdzydze – spotykane są tu liczne torfowiska wysokie i przejściowe, łąki oraz bory sosnowe z rzadkimi gatunkami. Lasy to jedno z większych bogactw Pomorza. Województwo pomorskie należy do najbardziej zalesionych województw w Polsce. Użytki leśne stanowią na obszarze województwa pomorskiego 36,15 % jego powierzchni geodezyjnej i obejmują łącznie ha. Stanowi to wyraźnie większy odsetek w porównaniu do średniej krajowej, która wynosi 28,2%. Najczęściej prezentowanymi siedliskami są: bór świeży, bór mieszany świeży, las mieszany świeży i las świeży. W składzie gatunkowym na całym obszarze województwa dominuje, jako gatunek panujący, sosna, a uzupełniająco, jako gatunki panujące, występują: buk, grab, świerk, modrzew, brzoza i dąb.

14 Rzeki: Na szczególną uwagę zasługują 3 działy wodne: dorzecze Wisły z jej prawobrzeżnymi dopływami, dorzecze Pregoły odwadniają odwadniające przez Łynę i Węgorapę oraz rzeki przymorskie z Baudą i Pasłęką. Jeziora: Zespół jezior pochodzenia polodowcowego na Pojezierzu Mazurskim liczy ponad 2700 naturalnych zbiorników wodnych o powierzchni 1ha. Największe centralne zgrupowania jezior, tzn. Wielkie Jeziora Mazurskie, jest położone między Węgorzem, Giżyckiem, Dyszem, Piszem, Rucianem, Mikołajkami i Rynem. Drugim znacznie mniejszym zespołem jest zgrupowanie jezior w okolicy Iławy, Starego Dzierzgonia i Ostródy. Poza tym Pojezierze mazurskie jest usiane mnóstwem jezior różnej wielkości. Największe jeziora Pojezierza Mazurskiego: (wg Kondrackiego 1972) 1)Śniardwy, pow.(109,7 km2), głęb. (23,4 m) mezoregion – Kraina Wielkich Jezior 2)Mamry, pow.(102,4 km2), głęb.(44 m) mezoregion – Kraina Wlk. Jezior 3)Jeziorak, pow.(32,3 km2), głęb.(12 m) mezoregion – Pojezierze Iławskie Jeziora o głębokości maksymalnej powyżej 50 m : 1)Hańcza, głęb.(108 m) mezoregion – Pojezierze Suwalskie 2)Wigry, głęb.(73 m) mezoregion – Równina Augustowska 3)Wuksniki, głęb.(64 m) Wśród jezior Pojezierza Mazurskiego wyróżniamy dwa zasadnicze typy: a)jeziora rynnowe b)jeziora morenowe

15 Lasy Poza jeziorami walorem Pojezierza Mazurskiego są lasy. Średnie zalesienie jest wprawdzie zbliżone do przeciętnego w kraju (około 27 % powierzchni),ale wzrasta w rejonach najliczniej odwiedzanych (do 40%).Rozciągają się tu z pośród największych kompleksów leśnych w Polsce - puszcza Piska i Augustowska. Znajdują się również Wigierski Park Narodowy oraz 6 parków krajobrazowych (Mazurski, Suwalski, Iławski, Brodnicki, Górznieńsko - Lidzbarski i Wzgórz Dylewskich). Na Pojezierzu Mazurskim w lasach i nad jeziorami zachowały się jeszcze w wielu miejscach fragmenty pierwotnej przyrody, mało poniszczonej przez działalność człowieka. Piękne partie naturalnych lasów mieszanych są tu zachowane, w skład, których wchodzą: dęby, świerki, sosny, graby, klony, olsze czarne i szare, brzozy z podszyciem leszczyny i jałowca. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA

16 Gospodarka .Gospodarka Obszar Pojezierza Mazurskiego ma charakter rolniczo-przemysłowy, z wzrastającym udziałem usług, m.in. handlu i turystyki. W 1989 rozpoczął się proces stopniowej restrukturyzacji, modernizacji i prywatyzacji gospodarki, zwłaszcza handlu, hotelarstwa, usług transportowych i budownictwa.

17 Flora Flora Pojezierza Mazurskiego jest dobrze poznana, szczególnie w odniesieniu do roślin naczyniowych. Naliczono tu 1258 gatunków roślin naczyniowych ujętych w 108 rodzin i 495 rodzajów (Polakowski, 1963). Dzisiejszy świat flory i roślinności Pojezierza Mazurskiego ustalił się w wyniku zmian klimatycznych i edaficznych oraz wędrówek i osiedlania się roślin pochodzących z różnych obszarów fitogeograficznych, a zapoczątkowanych u schyłku ostatniego glacjału. Szata roślinna opisanego obszaru odznacza się bogactwem gatunków oraz różnorodnością zespołów roślinnych, tak odmiennych od innych regionów Polski:

18 Pojezierze Mazurskie Typ obiektu: region geograficzny/pasmo górskie  Kraj: Polska Województwo:   Powiat:   Miejscowość:    zobacz na mapie  Część Pojezierza Wschodniobałtyckiego, położona pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Iławeckie, Orneta) i Pojezierzem Iławskim (Iława, Ostróda) na zachodzie, Pojezierzem Litewskim (Augustów, Suwałki) na wschodzie i Niziną Północnomazowiecką (Mława, Płońsk, Ciechanów) na południu. W skład Pojezierza Mazurskiego wchodzą: Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Wzgórza Szeskie, Pojezierze Ełckie, Równina Mazurska. Pojezierze obejmuje ciągi moren czołowych trzech głównych faz zlodowacenia bałtyckiego (jęzor mazurski). Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Krajobraz tworzą łańcuchy wzgórz morenowych (kulminacja na Wzgórzach Szeskich, 309 m n.p.m.), zagłębienia bezodpływowe, kemy, ozy, w południowej części pola sandrowe. Występują liczne jeziora, które zajmują ok. 7% powierzchni tego pojezierza, m.in. dwa największe w Polsce - Śniardwy i Mamry oraz Niegocin, Nidzkie, Roś, Tałty. Liczba jezior o powierzchni powyżej 1 ha wynosi Rzeki wypływające z Pojezierza Mazurskiego należą do dorzeczy Narwi (Omulew, Rozoga, Szkwa, Pisa, Ełk) i Pregoły (Łyna z Gubrem, Węgorapa). Na Pojezierzu Mazurskim występuje duża liczba owadów, a wśród nich zarówno gatunki pożyteczne (pszczoły i inne gatunki zapylające kwiaty), jak i szkodliwe. Liczne gatunki owadów mają wspaniałe ubarwienie, są to przede wszystkim różnego rodzaju motyle. Pod ochroną znajdują się wszystkie gatunki biegaczy, tęczników i trzmieli. Nad wodami jezior często spotykamy ważki. Z rzek zbadanych przez ichtiologów na podkreślenie zasługuje Drwęca i jej dopływy. Występują tam gatunki typowe zarówno dla wód o charakterze nizinnym, jak i podgórskim: łosoś, troć, śliz, strzebla potokowa, głowacz, kleń, jelec, brzana i piekielnica. W jeziorach żyją gatunki takie jak: sielawa, sieja, stynka, sum, szczupak, płoć, leszcz, okoń, krąp, węgorz, peluga, amur biały, tołpyga biała i tołpyga pstra. W skład zooplanktonu wchodzą głównie skorupiaki i wrotki. Liczba gatunków płazów i gadów jest w porównaniu z innymi grupami stosunkowo niewielka. Z płazów należy wymienić traszki, żaby, ropuchy i kumaki nizinne. Z gadów na uwagę zasługują: żółw błotny, jaszczurka, zaskroniec oraz żmija zygzakowata (jadowita). Pojezierze Mazurskie nazywane bywa 'ptasim rajem'. Ptaki zamieszkujące lasy, jeziora, rzeki, bagna, torfowiska, łąki i pola tworzą bogatą, bo liczącą ponad 350 gatunków awifaunę. W lasach występują: głuszec, jarząbek, cietrzew, kruk, orzechówka, sójka, dzięcioł, orzeł przedni i wiele innych. Nad polami i łąkami widuje się myszołowy i błotniaki. Nad rzekami i jeziorami mają swoje siedliska kanie. Ponadto występują: jastrząb, krogulec, sokół, gęś, kaczka krzyżówka, perkoz, czapla i żuraw. W puszczach Pojezierza Mazurskiego wyodrębniono dzikie mateczniki w celu zachowania pierwotnej fauny

19 Gospodarka I rolnictwo
Bardzo ważną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne występują w zachodniej części, mało korzystne we wschodniej i południowej. Na Pojezierzu Mazurskim użytki rolne zajmują ok. 54% powierzchni (dane dla województwa Warmińsko - - Mazurskiego) a na Pojezierzu Suwalskim - 60% (dane dla woj. Podlaskiego). Spadkiem po -byłych PGR-ach jest duży odsetek odłogów oraz wysokie bezrobocie na wsi. Dominują duże gospodarstwa rolne - przeciętne zajmuje powierzchnię 16,5 ha. Uprawia się: zboża, rośliny pastewne, ziemniaki, rzepak. Duże obszary łąk sprzyjają rozwojowi hodowli bydła (mleko i mięso), hoduje się również trzodę chlewną i drób.

20 Ludność Ludność Najrzadziej zaludniony obszar (dane dla woj. Warmińsko - Mazurskiego) w Polsce - 60 mieszk. na km 2, najgęściej (poza miastami) na zachodzie. Ludność miejska - 59,6%. Najwyższy w kraju przyrost naturalny - 3,9‰ i ujemne saldo migracji (-1,2‰). Dochody budżetów gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtują się od 854zł na wschodzie (woj. Podlaskie) do 1003 zł w części środkowo - zachodniej (woj. Warmińsko - Mazurskie), są niższe od średniej krajowej (1022 zł). Utrzymuje się wysoki wskaźnik bezrobocia (najwyższy w Polsce - 18,9%; średnia krajowa - 9,8%), związane głównie z upadkiem PGR. Władze komunistyczne traktowały polską ludność Mazur prawie na równi z Niemcami, co powodowało odchodzenie od polskości i emigrację do Niemiec. Mazury zostały w dużej części zasiedlone przez tzw. repatriantów z przedwojennych ziem wschodnich Polski, głównie z Wileńszczyzny.

21 Okres wegetacyjny Na Pojezierzu Mazurskim czas zamarzania jezior jest około 20 dni dłuższy niż czas zamarzania rzek i 1-2 miesiące dłuższy niż na pojezierzach zachodnich. Tuż pod lodem temperatura jest zaledwie o ułamek stopnia wyższa od 00C , ale głębiej podnosi się maksymalnie do + 40C, a w jeziorze ustala się uwarstwienie termiczne odwrócone . Na wiosnę, po stopnieniu lodów, temperatura wody podnosi się aż do osiągnięcia + 40 C na całej głębokości .To pochłania wielkie ilości ciepła atmosferycznego, przez co wiosna w okolicach jezior opóźnia się . Klimatycznie obszar Pojezierza Mazurskiego stanowi wyodrębniającą się dzielnicę, która odznacza się nieco większym kontynentalizmem niż pozostała część nizin .Wiosna jest tu późniejsza, zima najbardziej mroźna, a jesień wczesna. Dni mroźnych jest 50, dni z przymrozkami - powyżej 130, przy czym szczególnie chłodne są okolice położone na północny - wschód (Olecko-Suwałki). Opady wynoszą średnio rocznie od 500 do 600 mm, ale w ich rozmieszczeniu ujawnia się wpływ jezior i lasów, zaznaczający się w lokalnym wzroście do 650 mm. Pokrywa śnieżna zalega do 80 dni. Wreszcie trzeba podkreślić dużą ilość silnych wiatrów.Długość okresu wegetacji wynosi mniej niż 160 dni.

22 Charakterysyka mniejszych jezior
.Kisajno Powierzchnia jeziora Kisajno wynosi 1896 ha (wyspy zajmują obszar 122,9 ha), ma długość - 8,5 km, szer. – 3 km. Największa głębokość to 25 m. Kisajno należy do jezior II klasy czystości. Posiada silnie rozwiniętą linię brzegową z niskimi brzegami, miejscami łagodnie wznoszącymi się, otoczonymi przeważnie łąkami i polami uprawnymi. Jezioro to zajmuje południową część jeziora Mamry. Od południa łączy się ono z jeziorem Niegocin za pomocą kanału giżyckiego i kanału niegocińskiego. W południowej części znajduje się także połączenie z jez. Popówka Wielka. Kanałem giżyckim długości 2,13 km prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Węgorzewa. Kanał niegociński, łączy jez. Niegocin z jez. Kisajno poprzez jez. Tajty. Jego długość (łącznie z jez. Tajty) wynosi 4,2 km. Południową część jeziora Kisajno stanowi archipelag wysp o wspaniałych walorach turystycznych. Niestety, wszystkie wyspy są ścisłymi rezerwatami przyrody. Płynąc od południa mijamy kolejno wyspy: Duży Ostrów, Sosnowy Ostrów, Górny Ostrów i Czapla, Kiermuza Wielka i ostatnia - Dębowa Górka. Okolice wysp stwarzają wspaniały klimat i nastrój godny polecenia wszystkim żeglarzom. Po minięciu Dębowej Górki wypływamy na wielką wodę północnej części Kisajna. Po stronie zachodniej znajdują się lasy i wzgórza Fuledy, wielkiego półwyspu otoczonego jeziorami: Kisajno, Dargin, Łabap i Dobskie. Przy silnych wiatrach północnych i pn-zach warunki do żeglowania są cudowne, ale jednocześnie niebezpieczne. Przy Kisajnie należy zwrócić uwagę na kilka niebezpiecznych miejsc (są to kamienie i mielizny). Płynąc na północ przy dobrej pogodzie w kierunku północnym ponad drzewami można zauważyć prześwitujący czerwony dach zabytkowego pałacu w Sztynorcie. 2.Niegocin Powierzchnia jeziora Niegocin wynosi 2600 ha. Długość mierzona z północy na południe wynosi 7,2 km, zaś szerokość maksymalna to 4,8 km. Największa głębokość to 39,7 m. Niegocin należy do jezior III klasy czystości. Posiada dno piaszczysto - muliste. Wokół brzegów znajduje się wiele plaż, w tym także strzeżonych. Linia brzegowa jest słabo rozwinięta, miejscami zarośnięta trzcinami. Brzegi pagórkowate z niewielkimi kompleksami leśnymi na brzegu zachodnim. Wokół jeziora położonych jest wiele ośrodków wypoczynkowych. Wymienić należy również najbardziej atrakcyjne miejscowości jak Giżycko, Wilkasy, Strzelce, Rydzewo czy Kleszczewo. Przez Niegocin prowadzi szlak wodny Giżycko-Mikołajki. Niegocin jest trzecim co do wielkości jeziorem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Mazurskiego. We wschodniej części jeziora znajduje się wyspa Grajewska Kępa. W części południowej dwie zatoki noszące nazwy odrębnych jezior - jez. Bocznego i jez. Niałk. Na północy, jezioro Niegocin łączy się z jez. Kisajnem poprzez kanał giżycki i kanał niegociński. Na północnym brzegu znajduje się miasto Giżycko nazywane często letnią stolicą Mazur, na północno-zachodnim popularna wieś letniskowa Wilkasy. Znajdują się tam liczne wypożyczalnie jachtów, kajaków, rowerów wodnych oraz różnego rodzaju łódek. Miejscem naprawdę godnym polecenia jest także Rydzewo - nad samym Niegocinem, 8 km od Giżycka. Jezioro Niegocin posiada ogromne walory turystyczne. Właśnie tędy prowadzi szlak rejsów statków wycieczkowych. Lustro wody znajduje się na wysokości 116,2 m n.p.m. 3.Popówka Duża Jezioro Popówka Duża leży przy południowym brzegu jez. Kisajno i jest z nim połączone kanalikiem. Wylot tego kanaliku leży w połowie drogi miedzy keją almaturu a ujściem kanału Piękna Góra. Na Popówce mieści się obecnie przystań łodzi wędkarskich należących w większości do mieszkańców Giżycka i okolic Zaplec.

23 Turystyka Turystyka Jest to region o wysokich przyrodniczych walorach turystycznych i rekreacyjnych (ponad 1 tys. jezior, rzeki, lasy, małe zanieczyszczenie środowiska), dobrze zagospodarowany (ok. 78 tys. miejsc noclegowych, głównie sezonowych), zwłaszcza na Pojezierzu Mazurskim, odwiedzany przez ponad 1,5 mln turystów rocznie (przy rosnącym udziale gości zagranicznych, głównie z Niemiec). Rozwój turystyki: pobytowej (Giżycko, Mikołajki, Wygryny, Węgorzewo, Ostróda); żeglarskiej, głównie na Wielkich Jeziorach Mazurskich z największą bazą w Mikołajkach; oraz kajakarskiej (Krutynia); pieszej; rowerowej (wiele szlaków); ponadto turystyki jeździeckiej (Kadyny); wędkarskiej; narciarskiej (Góra Krzyżowa w Lidzbarku Warmińskim); agroturystyki; myślistwa. Jedną z największych atrakcji turystycznych jest zabytkowy Kanał Elbląsko - Ostródzki. Często odwiedzane ze względu na zabytki są m.in.: Frombork, Nidzica, Gierłoż, Olsztynem (skansen). Ośrodek kultu religijnego w Świętej Lipce. Odbywają się liczne imprezy sportowe (regaty, zawody bojerowe) i kulturalne (przeglądy muzyczne - Piknik Country w Mrągowie, kabaretowe w Lidzbarku Warmińskim)

24 Sieć komunikacyjna Sieć komunikacyjna jest rozwinięta stosunkowo dobrze. Największe znaczenie maja linie kolejowe: Warszawa - Gdańsk, Toruń - Olsztyn - Ełk, oraz drogi kołowe: E 77 (Warszawa - Gdańsk) i nr 16 (Grudziądz - Ełk). Głównymi węzłami komunikacyjnymi są: Olsztyn, Iława, Ełk. Pomimo gęstej sieci wodnej żegluga śródlądowa ma nieduże znaczenie, koncentrując się na Wielkich Jeziorach od Węgorzewa do Pisza oraz na szlaku z Ostródy do Elbląga. Port lotniczy o znaczeniu krajowym usytuowany jest w Szymanach koło Szczytna

25 Przemysł Główne gałęzie przemysłu: spożywczy (mleczarski, mięsny, młynarski, rybny, piwowarski), drzewny (tartaczny, meblowy), chemiczny (gumowy), maszynowy, elektromaszynowy. Największymi ośrodkami przemysłowymi są: Olsztyn, Elbląg, Kętrzyn, Ełk, Iława, Ostróda. Przemysł, znacznie zmodernizowany i sprywatyzowany, jest słabo rozwinięty, najlepiej na zachodzie regionu. Najważniejsze zakłady przemysłowe to m.in.: ABB Zamech w Elblągu (turbiny, elementy statków), Stomil Olsztyn SA w Olsztynie, MM International w Olsztynie (meble), zakłady mięsne w Ostródzie i Ełku. Województwo zajmuje jedno z pierwszych miejsc w kraju w kraju pod względem otrzymywania drewna i połowu ryb słodkowodnych. W rejonie Olsztyna, szczytna i Bartoszyc utworzono Warmińsko - mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. 48 gmin byłego województwa suwalskiego należy do Euroregionu Transgranicznego "NIEMEN

26 Ciekawostki Mazurskie Pojezierze, naturalny makroregion w północnej Polsce oraz częściowo w Rosji (Obwód Kaliningradzki), stanowiący najbardziej typową część pojezierzy w Polsce. Od zachodu sąsiaduje z Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim, od wschodu z Pojezierzem Litewskim. Urozmaicona, młodoglacjalna rzeźba obszaru wiąże się z lobem mazurskim ostatniego zlodowacenia, wysokość n.p.m. przekraczają 300 m. Ponad 7% obszaru stanowią jeziora, leżą tu największe jeziora Polski (Śniardwy i Mamry). Region odwadniany jest na południu (do Narwi) oraz na północy (do Pregoły). Obszar słabo rozwinięty gospodarczo, o wysokich walorach turystyczno-rekreacyjnych. W obręb Pojezierza Mazurskiego wchodzą: Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Równina Mazurska, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Kraina Węgorapy, Pojezierze Ełckie, Garb Szeski. Inne na ten temat: Nidzicka Puszcza, Suwalskie województwo, Ełckie Pojezierze, Warmia, Torf, Olsztyńskie Pojezierze, Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, więcej »


Pobierz ppt "Wykonały : Małgorzata Boguszewska Katarzyna Ludwikowska……."

Podobne prezentacje


Reklamy Google