Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie Hemodynamiczne Michał Orczykowski Klinika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie Hemodynamiczne Michał Orczykowski Klinika."— Zapis prezentacji:

1 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie Hemodynamiczne Michał Orczykowski Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi

2 Rys historyczny 1628 William Harve 1870 Adolf Fick 1896 Scipione Riva-Rocci 1899 Otto Frank 1905 Mikołaj Korotkow 1928 Adolf Jarish 1983 K.H Wesseling 1970 Harold Swan oraz Wiliam Ganz

3 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie podstawowe EKG NIBP Pulsoksymetria EtCO 2 Temperatura ciała

4 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie hemodynamiczne inwazyjne i mało inwazyjne Ciśnienie tętnicze inwazyjne Ośrodkowe ciśnienie żylne Cewnik Swana-Ganza Matody ultrasonograficzne Metody Impedancyjne

5 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie rzutu serca: Przerywana lub ciągła metoda termodylucji Termodylucja przezpłucna (PiCOO) Dylucja wskaźnika (LiDCO) Analiza konturu pulsu Kalibrowana (PiCOO,LiDCO) Niekalibrowana (Flo-Track Vigileo)

6 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Techniki kalkulacji CO Reguła Ficka CO=VO2/(CaO2-CvO2) Termodylucja (Sterwarta-Hamiltona) Analiza fali tętna Analiza konturu pulsu (Karel H. Wesseling) Analiza puls power Algorytm APCO (Vigileo)

7 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie inwazyjne Ośrodkowe ciśnienie żylne Podwyższone OCŻ: Niewydolność prawokomorowa Przeładowanie płynami Niewydolność zastawki trójdzielnej Nadciśnienie płucne Zaciskające zapalenie osierdzia Tamponada serca Zawał prawej komory Wartości prwidłowe 3 do 8 cmH2O (2 do 6 mmHg) Wartości obniżone Spadek objętości krwi krążącej

8 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie OCŻ a skurcz przedsionków x relaksacja przedsionków c zamknięcie zastawki trójdzielnej v wypełnianie się przedsionków y otwarcie zastawki trójdzielnej

9 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie OCŻ Niewydolność mięśnia sercowego Stenoza zastawki trójdzielnej Nadciśnienie płucne

10 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie OCŻ Niedomykalność zastawki trójdzielnej

11 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie OCŻ Migotanie przedsionków Rorusznik komorowy

12 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Przeprowadzona metaanaliza 24 prac, obejmująca 800 pacjentów, wykazała niską przydatność ośrodkowego ciśnienia żylnego dla oceny wypełnienia łożyska naczyniowego oraz odpowiedzi na płyny.

13 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Pomiar ciśnienia tętniczego metodą krwawą Oceniany parametrWygląd krzywej ciśnienia A. Kurczliwość mięśnia sercowegoStrome nastawienie fali ciśnienia świadczy o dobrej kurczliwości B.Objętość wyrzutowaPole powierzchni pod skurczową fazą fali ciśnienia jest proporcjonalne do objętości wyrzutowej C.Opór naczyń odbwodowychNisko położone wcięcie dikrotyczne sugeruje niski opór obwodowy D.Zaburzenia rytmuKonsekwencje hemodynamiczne zaburzeń rytmu E. Objętość krwi krążącejDuże fluktuacje krzywej ciśnienia wraz z oddychaniem mogą wskazywać na hypowolemię

14 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie inwazyjne Cewnik PA Wskazania do założenia cewnika Swana-Ganza Pacjenci poddani zabiegom kardiochirurgicznym Choroby serca (naczyń wieńcowych, zastawek, kardiomiopatie) Choroby płuc (ARDS, serce płucne) Wstrząs (kardiogenny, krwotoczny, septyczny) Pacjenci operowani z punktacją w skali ASA IV Operacje z zaciśnięciem aorty Masywne przetoczenia

15 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Powikłania związane z cewnikiem PA Powikłania zwiazane z kaniulacją i przechodzeniem cewnika przez serce Zaburzenia rytmu serca Nieprawidłowe położenie cewnika i zapętlenie Rozerwanie ściany tęnicy płucnej (0,2%) Długotrwałe pozostawanie cewnika Zawał płuca Mikrozakrzepy Powikłania zakrzepowe dużych żył Zakażenie cewnika (> 3 dni)

16 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi

17 Cewnik PA - technika zakładania

18 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Podstawowe parametry wyliczone z pomiarów cewnikiem Swana-Ganza Wyliczony parametrNormaZnaczenie kliniczne 1Rzut serca4-6 l/minOcena kurczliwości 2Wskaźnik sercowy2,5-3l/min/m2Ocena kurczliwości 3Objętość wyrzutowa50-100 mlOcena kurczliwości 4Wskażnik objętości wyrzutowej 35-50/ml/m2Ocena kurczliwości 5Naczyniowy opór obwodowy SVR 900-1500 dyn x s/cm5 Ocena afterload lewej komory i naczyń obwodowych 6Naczyniowy opór płucny PVR120-200 dyn x s /cm5 Ocena afterload komory prawej i stanu naczyń płucnych 7Wskaźnik pracy lewej komory LVSWI 48-85 g x m/m2Wydatek tlenowy lewej komory 8Przeciek płucny Qs/Qt3-8%Przeciek płucny 9Zużycie tlenu VO2250 ml/minZużycie tlenu przez tkanki 10Dostarcznie tlenu DO21000 ml/minDostarczanie tlenu do tkanek

19 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Wpływ oddychania na parametry PAP, PAWP, CO U pacjentów spontanicznie oddychających pomiary powinny być wykonywane na końcu wydechu. U pacjentów wentylowanych mechanicznie nie zaleca się przerywania wentylacji (SIMV, IPPV oraz PEEP), gdyż zmiana warunków wentylacji wywoła odpowiedź sercowo-naczyniową, która nie bedzie odzwierciedlała stanu rzeczywistego.

20 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Pomiar CO techniką termodylucji Technika Podanie do portu proksymalnego 10 ml NaCl 0,9% w temperaturze pokojowej lub schłodzonej. Specjalny termistor odczytuje zmianę temperatury w porcie dystalnym cewnika. Mikroprocesor wylicza rzut na podstawie krzywej termodylucji, opierając się na wyliczeniach Stewarda –Hamiltona.

21 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Przykładowe krzywe CO przy technice termodylucji.

22 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Ograniczenia techniki termodylucji Przenoszenie ciśnień z klatki piersiowej na duże naczynia Wady serca (niedomykalność zastawki trójdzielnej, mitralnej...) Dryft temperaturowy (nierówne bolusy iniektatu)

23 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Ciągły pomiar rzutu metodą termodylucji CCO ( continous cardiac output) uzyskuje się przy pomocy specjalnie zmodyfikowanych cewników PA. Specjalnie podgrzewane włókna wyrzucają porcje wskaznika z portu prawokomorowego. Termistor z krótkim czasem odpowiedzi wykrywa zmiany temperatury.

24 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Pomiar SvO2/ScvO2 SvO2-saturacja mieszanej krwi żylnej (tętnica płucna) ScvO2-saturacja centralnej krwi żylnej, pobranej z żyły głównej górnej, dolnej lub z prawego przedsinka (5-7%>SvO2) Norma 65%-75% Marker diagnostyczny, prognostyczny oraz terapeutyczny u pacjentów w OIT

25 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Pomiar SvO2/ScvO2 Wysokie SvO2/ScvO2Niskie SvO2/ScvO2 Późna postać wstrząsu septycznego; po zatrzymaniu krążenia Wczesna postać wstrząsu septycznego; niski rzut serca; niski poziom Hgb HypotermiaHypertermia Wysoki rzut sercaWstrząs kardiogenny Przeciek tętniczo-żylnyHypowolemia SvO2 SpO2COHgbVO2

26 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi

27 Monitorowanie małoinwazyjne Analiza fali tętna Analiza konturu pulsu (PICCO) Analiza pulse power (LiDCO rapid) Algorytm APCO (Edwards)

28 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Parametry zmienności objętości wyrzutowej (preload) SVV (stroke volume variation) PPV (pulse pressure variation) SPV (systolic pressure variation) RSVT(respiratory systoli variation test) Ograniczenia: Spontaniczny oddech Niemiarowość rytmu serca

29 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Parametry zmienności objętości wyrzutowej SVV>13% TAK NIE Rozważ podanie płynów SVI (40-50) Norma Rozważ podanie presorów Rozważ podanie inotropów Rozważ podanie diuretyków SVI<40 SVI>50

30 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Wybrane parametry dynamiczne i indeksowane oraz ich znaczenie kliniczne (monitorowanie małoinwazyjne) Wybrane parametry dynamiczne i indeksowane oraz ich znaczenie kliniczne (monitorowanie małoinwazyjne) Rzut serca(CO)4.0-8.0 L/minOcena kurczliwości Index rzutu serca(CI)2.5-4.0 L/min/m2Ocena kurczliwości Objętość wyrzutowa(SV)60-100 mL/beatOcena kurczliwości Index objętości wyrzutowej (SVI)33-47 mL/m2/beatOcena kurczliwości Zmienność objętości wyrzutowej (SVV)<10-15%Predyktor odpowiedzi na płynoterapię Naczyniowy opór obwodowy SVR800-1200 dyn-sec/cm-5 Ocena afterload komory lewej oraz stanu naczyń obwodowych Wskaźnik oporów obwodowych SVRI1970-2390 dyn-sec/cm-5/m2 Ocena afterload lewej komory

31 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Echokardiografia przezprzełykowa (TEE) Metoda stosunkowo kosztowna Niskie ryzyko powikłań Bardzo szerokie spektrum diagnostyczne Zmiany anatomiczne Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej Ocena przepływów metodą Dopplera Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego

32 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Pomiar rzutu metodą Doplera Metoda mało inwazyjna ale wymaga sedacji Dobra korelacja wyników z metodą termodylucji Możliwość pomiaru ciągłego Wymaga umiejscowienia przetwornika ultradzwiękowego w przełyku oraz pomiaru przepływu w aorcie zstępującej

33 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Kardiografia impedancyjna Metoda całkowicie nieinwazyjna 4 pary elektrod: 2 emitują prąd zmienny o niskiej amplitudzie (4mA) i wysokiej częstotliwości (70 Hz), a kolejne 2 odbierają impulsy. Metoda uwzględnia EKG Metoda uwzględnia oddychanie

34 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Kardiografia impedancyjna-parametry Rzut serca Indeks sercowy Frakcja wyrzutowa Objętość końcowo rozkurczowa (EDV preload lewej komory) Index pracy lewej komory Objętość wyrzutowa Opór naczyń obwodowych

35 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Bioz Dx

36 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie nieinwazyjne

37 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi

38 Monitorowanie nieinwazyjne

39 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie inwazyjne 1628 William Harve

40 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Podsumowanie Monitorowanie musi być zawsze traktowane tylko jako wycinek informacji otrzymanych o stanie pacjenta. Dobre rozumienie patologii choroby oraz prawidłowa interpretacja wszystkich dostępnych informacji decydują o wdrożeniu właściwego postępowania i o sukcesie terapeutycznym.


Pobierz ppt "Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi Monitorowanie Hemodynamiczne Michał Orczykowski Klinika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google