Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Antropogeniczne nasilenie naturalnego efektu cieplarnianego Prezentacja dla uczniów klas II i III gimnazjum i klasy I liceum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Antropogeniczne nasilenie naturalnego efektu cieplarnianego Prezentacja dla uczniów klas II i III gimnazjum i klasy I liceum."— Zapis prezentacji:

1 Antropogeniczne nasilenie naturalnego efektu cieplarnianego Prezentacja dla uczniów klas II i III gimnazjum i klasy I liceum

2 Antropogeniczne nasilenie naturalnego efektu cieplarnianego dyplomacjafm.blox.pl kopalniawiedzy.pl pogoda.gazeta.pl ec.europa.eu

3 Naturalny efekt cieplarniany Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.

4 www.zst.edu.pl

5 Mechanizm efektu cieplarnianego jest złożony, jednak w pewnym uproszczeniu można go przedstawić w następujący sposób: Promieniowanie słoneczne docierające w okolice Ziemi napotyka na swej drodze górne warstwy atmosfery ziemskiej, które pochłaniają lub odbijają pewną jego część - większość fal z zakresu ultrafioletu (UV - promieniowanie krótkofalowe). Pozostała część podążając ku Ziemi jest częściowo pochłaniana, odbijana i rozpraszana w kolejnych warstwach atmosfery. Jednak większość promieniowania słonecznego - bliski ultrafiolet oraz widzialne (VIS) - dociera do najniższych warstw atmosfery i do powierzchni Ziemi, gdzie jest częściowo od niej odbijane, a częściowo pochłaniane ogrzewając ją. Energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w energię cieplną. Ciepło jest następnie oddawane przez Ziemię, chmury i składniki atmosfery m. in. na drodze emisji fal podczerwonych (IR - promieniowanie długofalowe). Wypromieniowanie odbywa się we wszystkich kierunkach równomiernie: w stronę przestrzeni kosmicznej, a z chmur i z warstw atmosfery - również w stronę Ziemi. Dzięki temu obiekty na Ziemi i w dolnych warstwach atmosfery są wtórnie ogrzewane. Slajd dla nauczyciela

6 Jak wynika z wyliczeń naukowców, temperatura powierzchni Ziemi pozbawionej atmosfery utrzymywałaby się w okolicy -17°C, podczas, gdy obecnie średnia temperatura na Ziemi wynosi +15°C. Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym i z naszego punktu widzenia - bardzo korzystnym, gdyż bez niego na Ziemi nie mogłoby powstać i rozwinąć się życie. www.lfosn.org.pl

7 Gazy cieplarniane Skład atmosfery nie jest stały, od około 100 lat obserwuje się stale zwiększającą się akumulację gazów cieplarnianych. Zjawisko to wiązane jest z powszechną industrializacją, wzrostem liczby mieszkańców Ziemi, wycinaniem olbrzymich kompleksów leśnych. ekoproblemy.webpark.pl archiwum.wiz.pl

8 Gazy cieplarniane W przeciwieństwie do promieniowania słonecznego długofalowe promieniowanie ziemskie jest pochłaniane przez niektóre składniki atmosfery (m. in. parę wodną i dwutlenek węgla), a następnie powtórnie wypromieniowane przez te składniki równomiernie we wszystkich kierunkach - w przestrzeń kosmiczną i z powrotem - w stronę Ziemi. Ziemia uwalnia ciepło głównie na drodze wypromieniowywania fal podczerwonych (IR). Fale te w szerokim zakresie długości pokrywają się z pasmami pochłaniania wielu składników atmosfery. Im więcej w atmosferze tych składników, tym mniej energii cieplnej ucieka w kosmos, powodując powstanie dodatniego bilansu cieplnego Ziemi - wzrost efektu cieplarnianego. Składniki te, mające znaczący wpływ na wzrost efektu cieplarnianego określane są wspólną nazwą gazów cieplarnianych. Slajd dla nauczyciela

9 Gazy cieplarniane cd. Najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna, która odpowiada za 60 % naturalnego efektu cieplarnianego, ale globalne stężenie pary wodnej w atmosferze jest stałe, regulowane naturalnymi procesami. Jeżeli pominiemy parę wodną w rozważaniach to bilans pozostałych gazów cieplarnianych przedstawia się zgodnie z rysunkiem: Slajd dla nauczyciela

10 www.ekoklub.wroclaw.pl

11 METAN Gaz ten powstaje i jest emitowany do atmosfery w wyniku licznych reakcji beztlenowego rozkładu szczątków roślin i zwierząt oraz beztlenowego rozkładu odchodów zwierzęcych. Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego, dlatego też jego znaczne ilości są uwalniane do atmosfery wraz z wydobywanym węglem kamiennym i ropą naftową. Najwięcej emitowany jest z hodowli bydła i produkcji ryżu, gdyż głównymi jego sprawcami są bakterie żyjące na terenach podmokłych (bagiennych), polach ryżowych, wysypiskach odpadów i pozostałościach zwierzęcych. Slajd dla nauczyciela

12 Antropogeniczne źródła CO 2 www.aeris.eko.org.pl Koncentracja CO 2 w powietrzu stale wzrasta, gdyż rośliny nie są w stanie zredukować tak dużej ilości tego gazu. Nastąpiło więc zachwianie dotychczasowej równowagi między jego ilością wytwarzaną przez konsumentów (zwierzęta, człowieka i maszyny przez niego stworzone), a ilością pochłanianą w procesie fotosyntezy. diablo2.za.pl

13 ppm (ang. parts per million) - to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu. Slajd dla nauczyciela

14 Antropogeniczne nasilenie edu.pgi.gov.pl

15 Antropogeniczne nasilenie cd. edu.pgi.gov.pl

16 Antropogeniczne nasilenie cd. Analizując powyższy schemat możemy zauważyć, że teoretyczne rozważania konsekwencji ocieplenia klimatu prowadzą nas nieraz do sprzecznych wniosków (podświetlające się pary okien na schemacie). Które efekty w rzeczywistości wystąpią będzie zależało od dominacji jednych czynników nad innymi - ich intensywności. Obecny stan wiedzy ludzkiej i narzędzia, którymi się posługujemy nie są wystarczające do przeprowadzenia wiernej symulacji procesów, które mogą zachodzić na powierzchni kuli ziemskiej, a zainicjowanych przez zwiększoną akumulację ciepła przez naszą atmosferę. Slajd dla nauczyciela

17 edu.pgi.gov.pl

18 ANOMALIE POGODOWE Od kilku lat w różnych rejonach naszej Ziemi wzmagają się lokalne anomalie pogodowe. Gwałtowne wichury i huragany wcześniej rzadko lub niespotykane na danych obszarach, towarzyszące im ulewy i gradobicia, w innych rejonach nadzwyczajne susze powodujące pożary ogromnych połaci lasów i zagrażające również osadom ludzkim, powodzie - to często efekty następujących zmian klimatycznych. Slajd dla nauczyciela

19 Anomalie pogodowe - świat Huragan na Morzu ŚródziemnymSusza w Kenii Pierwsze przypadki zachorowań na dengę, ciężką chorobę przenoszoną przez ciepłolubny gatunek komara (Włochy, Hiszpania) www.totu.waw.pl globalneocieplenie.pl www.afryka.org

20 Cofanie się rzek edu.pgi.gov.pl

21 Podnoszący się poziom wody w oceanach spowoduje "cofanie się" rzek (w najniższym ich biegu) wpadających bezpośrednio do morza. Wody morskiej przybywa i próbuje ona wedrzeć się w głąb lądu m. in. korytami rzecznymi hamując w ten sposób ujście wód rzecznych do morza. Rzeka wkrótce przestaje mieścić się w swoim korycie i występuje z jego brzegów zalewając okoliczne pola, łąki, wsie i miasta. Cofanie się rzek Slajd dla nauczyciela

22 Powodzie edu.pgi.gov.pl

23 Powodzie Wzrost zachmurzenia a zatem i wzrost ilości i intensywności opadów, a także różnego rodzaju anomalie pogodowe mogą być powodem powstawania powodzi. Powodzie następują, gdy w wyniku gwałtownych opadów lub intensywnego topnienia śniegu rzeki w krótkim czasie zasilone zostają dużą ilością wody. Przestają się one wówczas mieścić we własnych korytach i występują z brzegów zalewając okoliczne obszary, ewentualnie znajdując sobie dodatkowe drogi przepływu. Mogą jeszcze powstawać osuwiska W rejonach górzystych i pagórkowatych występuje zjawisko osuwania się ziemi wzdłuż zboczy - powstają tzw. osuwiska. Zjawisko to występuje, gdy warunki geomorfologiczne umożliwiają wierzchnim warstwom osadów "ześlizgiwać się" po pochyłym podłożu. Wnikająca wgłąb zimi woda opadowa zmniejsza tarcie pomiędzy poszczególnymi warstwami osadów ułatwiając osuwanie się nieraz ogromnych mas ziemi. Osuwiska występujące na terenach zasiedlonych i zagospodarowanych mogą powodować ogromne straty. Slajd dla nauczyciela

24 Elektrownie wciąż emitują wiele gazów cieplarnianych, pomimo deklarowanych zmian technologii i stosowanych zabezpieczeń. Należy poszukiwać niekonwencjonalnych zasobów energii w celu zmniejszenia wpływu elektrowni węglowych na efekt cieplarniany. lekcja.eduseek.interklasa.pl/efekt_cieplarniany/galeria.htm

25 Bardzo poważnym źródłem emisji dwutlenku węgla jest nadmierna eksploatacja paliw kopalnych, zarówno przy wydobyciu, przetwarzaniu, jak i podczas spalania w sposób na dzień dzisiejszy nieefektywny. lekcja.eduseek.interklasa.pl/efekt_cieplarniany/galeria.htm

26 Karczowanie lasów... lekcja.eduseek.interklasa.pl/efekt_cieplarniany/galeria.htm

27 Działania... Polityka UE – klimat i energia Ustalenie przywódców państw UE 8/9 marzec 2007 w tej sprawie: –redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020 w stosunku do roku 1990 –pozyskiwanie 20% energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych do roku 2020

28 Działania... Czyli co TY możesz zrobić Używaj biopaliw do swoich pojazdów lub tych np.. Z silnikami hybrydowymi – to zmniejsza emisję CO 2 Pozyskuj energię w swoich domach pochodzącą całkowicie lub chociaż częściowo ze źródeł odnawialnych – np. pompy ciepła Dobrze ociepl swój dom – im mniej zużywanej energii tym mniej emisji (np. wymiana okien, ocieplenie ścian, izolowanie dachów) – zainteresuj się domami pasywnymi Redukuj zużycie energii w domu, szkole, pracy – to też mniej emisji CO 2 W miarę możliwości rezygnuj z ruchu samochodowego, zwłaszcza w miastach – przesiądź się w tramwaj, metro. A już na pewno zrezygnuj z ciężkich terenowych samochodów.

29 Wymień żarówki ze zwykłych na energooszczędne – zużywają czterokrotnie mniej energii i działają osiem razy dłużej. Kupuj sprzęt z literką A – zgodnie z prawem unijnym wszystkie sprzedawane sprzęty i źródła światła muszą mieć etykietę energetyczną. Kolor zielony i litera A oznaczają sprzęt najbardziej efektywny. Wyłączaj niepotrzebne światła i nieużywane aktualnie urządzenia. Wybieraj napoje w butelce szklanej, a nie w puszce. Produkcja szkła bowiem wymaga piętnastokrotnie mniej energii niż produkcja aluminium. Wyprodukowanie tony aluminium oznacza tyle energii, ile w ciągu roku zużywa 20 rodzin. Dodatkowo jest ona źródłem toksycznych emisji i odpadów. Zanim wydrukujesz dokument lub e-mail, zastanów się, czy naprawdę musisz to zrobić. Przeciętny Europejczyk zużywa miesięcznie 20 kg papieru.

30 Wymień żarówki ze zwykłych na energooszczędne – zużywają czterokrotnie mniej energii i działają osiem razy dłużej. Całkowita wymiana tradycyjnych żarówek na nowoczesne w krajach Unii Europejskiej ograniczyłaby roczną emisję CO 2 o 20 mln ton, a zaoszczędzona energia to mniej więcej roczna produkcja 25 elektrowni średniej wielkości. Kupuj sprzęt z literką A – zgodnie z prawem unijnym wszystkie sprzedawane sprzęty i źródła światła muszą mieć etykietę energetyczną. Kolor zielony i litera A oznaczają sprzęt najbardziej efektywny. System na tyle się sprawdził, że producenci sami zaczęli śrubować normy i pojawiły się oznaczenia A+ i A++. Oznaczona znakiem A++ lodówka może zużywać nawet czterokrotnie mniej prądu niż zwykła. Pracujące w trybie stand by komputery czy telewizory mogą pochłaniać nawet 80 % zużywanego w domu prądu. Według wyliczeń organizacji ekologicznej WWF Polska, wyłączenie połowy urządzeń pracujących w trybie czuwania pozwoliłoby zaoszczędzić prawie 300 mln zł. Slajd dla nauczyciela

31 Członek Światowej Unii Ochrony Przyrody Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska 01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13 tel./fax: (48) (22) 877 23 59 – 62 e-mail: nfos@nfos.org.pl www.nfos.org.pl NIP: 522-000-18-89 Niniejsza prezentacja przygotowana została w ramach praktyk dla studentów i absolwentów studiów przyrodniczych, odbywających się w Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Jej wykorzystywanie do celów edukacyjnych możliwe jest wyłącznie z podaniem źródła. Wykorzystywanie do innych celów, w tym zwłaszcza komercyjnych, wymaga każdorazowo zgody NFOŚ.


Pobierz ppt "Antropogeniczne nasilenie naturalnego efektu cieplarnianego Prezentacja dla uczniów klas II i III gimnazjum i klasy I liceum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google