Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii"— Zapis prezentacji:

1 BARIERY I STYMULANTY POLITYCZNO-PRAWNE ROZWOJU GOSPODARKI ZEROENERGETYCZNEJ
Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Konferencja: Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 21 październik 2010

2 Tezy wystąpienia Sygnały globalne i unijne Trudny stan wyjściowy Świadomość – duże koszty transformacji Polityka i prawo – jaka wola działania Potrzebny dobry start i rozsądna ścieżka rozwoju

3 Sygnały globalne i unijne
Impuls zewnętrzny – globalne i unijne porozumienia Kończy się porozumienie z Kyoto – brak nowych uzgodnień Dotychczasowy konsensus – deklaracja dążenia do nieprzekroczenia wzrostu temp. O więcej niż 2oC, co odpowiada stężeniu CO2eqv = 445 – 490 ppm i konieczności redukcji o 85 – 50% w stosunku do 2000 roku Mały krok w kierunku światowego porozumienia; 100 mld zł pomocy dla krajów rozwijających się UE: pakiet 3 x 20% do 2020r, 30% redukcji CO2 do 2020r – faza dyskusji i sprzeciwów, luźny cel 50 – 85% redukcji CO2 do 2050r Główna bariera głębszej redukcji (UE) – brak konsensusu opartego na zasadzie równych wysiłków krajów EU-27

4 Trudny stan wyjściowy dla Polski
Duża węglochłonność krajowej gospodarki

5 Efektywność motorem zmian

6 Świadomość – duże koszty transformacji
Utrwalone w świadomości bariery: Groźba wysokich cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego Ryzyko i opóźnione inwestycje – brak reguł gry (ETS) po 2012r Brak wiedzy i warsztatu politycznego – brak dobrych analiz i oceny możliwych scenariuszy rozwoju Świadomość i decyzje polityczne „na nie”: Efektywność energetyczna – osłabienie wzrostu zużycia energii – niepożądana – Ministerstwo Finansów Trudne procedowanie i okrajanie projektu ustawy o efektywności energetycznej Polscy europosłowie przeciw wiążącemu celowi 20% zwiększenia efektywności energetycznej

7 Instrumenty startowe Polityka energetyczna Polski do 2030r (10– ) Dyrektywy UE: o odnawialnych źródłach energii (OZE), o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), o efektywności i usługach energetycznych, o charakterystyce energetycznej budynków (recast) i inne Adaptacja dyrektyw UE do krajowych regulacji: Ustawy i projekty ustaw, rozporządzenia Krajowe plany działań: dotyczące efektywności energetycznej, wzrostu udziału OZE Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej do 2050r (wersja 10, styczeń 2011) i Program (I kw. 2012)

8 Podsumowanie – potrzebny dobry start i rozsądna ścieżka rozwoju
Harmonijny rozwój gospodarki i energetyki – scenariusze rozwoju (rozdział wysiłków do 2050r kluczowy – strata PKB do 2030 od 0,5 – 5%); pierwsza efektywność, następnie inwestycje, w niskoemisyjny mix paliwowy Przekonanie społeczeństwa co do potrzeby i korzyści z transformacji polskiej gospodarki, również ich reprezentantów – polityków Do przemyślenia Polska en. elektr. Niemcy – Energy Concept 2050 en. elektr. 0,09 – 0,1 Euro/kWh - fotowoltaika 0,089 Euro/kWh - wiatr 0,041 – 0,047 Euro/kWh - biomasa st. 0,115 Euro/kWh - biogas CHP 0,086 Euro/kWh ogółem 0,047 – 0059 Euro/kWh Udział OZE 18% (2020) 80% (2050) Dobre przygotowanie i aktywny udział Polski w światowych i unijnych porozumieniach

9 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google