Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 BARIERY I STYMULANTY POLITYCZNO-PRAWNE ROZWOJU GOSPODARKI ZEROENERGETYCZNEJ Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Konferencja:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 BARIERY I STYMULANTY POLITYCZNO-PRAWNE ROZWOJU GOSPODARKI ZEROENERGETYCZNEJ Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Konferencja:"— Zapis prezentacji:

1 11 BARIERY I STYMULANTY POLITYCZNO-PRAWNE ROZWOJU GOSPODARKI ZEROENERGETYCZNEJ Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Konferencja: Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce do 2050 roku. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 21 październik 2010

2 22 Tezy wystąpienia 1.Sygnały globalne i unijne 2.Trudny stan wyjściowy 3.Świadomość – duże koszty transformacji 4.Polityka i prawo – jaka wola działania 5.Potrzebny dobry start i rozsądna ścieżka rozwoju

3 33 Impuls zewnętrzny – globalne i unijne porozumienia Kończy się porozumienie z Kyoto – brak nowych uzgodnień Dotychczasowy konsensus – deklaracja dążenia do nieprzekroczenia wzrostu temp. O więcej niż 2 o C, co odpowiada stężeniu CO 2eqv = 445 – 490 ppm i konieczności redukcji o 85 – 50% w stosunku do 2000 roku Mały krok w kierunku światowego porozumienia; 100 mld zł pomocy dla krajów rozwijających się UE: pakiet 3 x 20% do 2020r, 30% redukcji CO 2 do 2020r – faza dyskusji i sprzeciwów, luźny cel 50 – 85% redukcji CO 2 do 2050r Główna bariera głębszej redukcji (UE) – brak konsensusu opartego na zasadzie równych wysiłków krajów EU-27 Sygnały globalne i unijne

4 44 Trudny stan wyjściowy dla Polski Duża węglochłonność krajowej gospodarki

5 55 Efektywność motorem zmian

6 66 1)Utrwalone w świadomości bariery: -Groźba wysokich cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego -Ryzyko i opóźnione inwestycje – brak reguł gry (ETS) po 2012r 2)Brak wiedzy i warsztatu politycznego – brak dobrych analiz i oceny możliwych scenariuszy rozwoju 3)Świadomość i decyzje polityczne na nie: -Efektywność energetyczna – osłabienie wzrostu zużycia energii – niepożądana – Ministerstwo Finansów -Trudne procedowanie i okrajanie projektu ustawy o efektywności energetycznej -Polscy europosłowie przeciw wiążącemu celowi 20% zwiększenia efektywności energetycznej Świadomość – duże koszty transformacji

7 77 1)Polityka energetyczna Polski do 2030r (10– ) 2)Dyrektywy UE: o odnawialnych źródłach energii (OZE), o systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), o efektywności i usługach energetycznych, o charakterystyce energetycznej budynków (recast) i inne 3)Adaptacja dyrektyw UE do krajowych regulacji: Ustawy i projekty ustaw, rozporządzenia 4)Krajowe plany działań: dotyczące efektywności energetycznej, wzrostu udziału OZE 5)Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej do 2050r (wersja 10, styczeń 2011) i Program (I kw. 2012) Instrumenty startowe

8 88 1)Harmonijny rozwój gospodarki i energetyki – scenariusze rozwoju (rozdział wysiłków do 2050r kluczowy – strata PKB do 2030 od 0,5 – 5%); pierwsza efektywność, następnie inwestycje, w niskoemisyjny mix paliwowy 2)Przekonanie społeczeństwa co do potrzeby i korzyści z transformacji polskiej gospodarki, również ich reprezentantów – polityków Do przemyślenia Polska en. elektr.Niemcy – Energy Concept 2050 en. elektr. 0,09 – 0,1 Euro/kWh-fotowoltaika 0,089 Euro/kWh -wiatr 0,041 – 0,047 Euro/kWh -biomasa st. 0,115 Euro/kWh -biogas CHP 0,086 Euro/kWh ogółem 0,047 – 0059 Euro/kWh Udział OZE 18% (2020) 80% (2050) 3)Dobre przygotowanie i aktywny udział Polski w światowych i unijnych porozumieniach Podsumowanie – potrzebny dobry start i rozsądna ścieżka rozwoju

9 99 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "11 BARIERY I STYMULANTY POLITYCZNO-PRAWNE ROZWOJU GOSPODARKI ZEROENERGETYCZNEJ Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Konferencja:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google