Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na kształtowanie się klimatu Polski ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą czynniki meteorologiczne, tzn. rodzaje mas powietrza napływające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na kształtowanie się klimatu Polski ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą czynniki meteorologiczne, tzn. rodzaje mas powietrza napływające."— Zapis prezentacji:

1

2 Na kształtowanie się klimatu Polski ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą czynniki meteorologiczne, tzn. rodzaje mas powietrza napływające nad obszar Polski z różnych kierunków, układy frontów atmosferycznych w określonych porach roku, oraz układy baryczne, występowanie głównych ośrodków niżów i wyżów. Obok czynników meteorologicznych wpływ na kształtowanie klimatu na terenie Polski mają też czynniki niemeteorologiczne do których można zaliczyć położenie geograficzne z czym wiąże się stopień usłonecznienia ziemi w określonych porach roku, odległości od dużych zbiorników wodnych, morfologia terenu - wysokości n.p.m., rodzaj podłoża - tzn. szata roślinna: lasy, łąki, jeziora, cieki wodne, pokrywa śniegu.mas powietrzaukłady baryczneziemi

3 rodzaje mas powietrza napływające nad nasze terytorium rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku rozmieszczenie głównych niżowych i wyżowych ośrodków barycznych

4 ,

5 szerokość geograficzna ( zależna od niej wysokość Słońca nad horyzontem w różnych porach roku) odległość od większych zbiorników morskich ukształtowanie powierzchni (wysokość nad poziomem morza, charakter i przebieg większych form rzeźby) charakter podłoża (rodzaj szaty roślinnej; wody powierzchniowe, pokrywa śnieżna) Czynniki te działając wspólnie i równocześnie, tworzą obraz klimatyczny naszego kraju.

6

7 Polska położona jest w centrum Europy, ma klimat umiarkowany, ciepły przejściowy, między morskim a kontynentalnym. Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą 7-8,5*C, średnia roczna suma opadów ok. 600mm

8 duża zmienność (kapryśność) pogody wzrost rocznych amplitud temperatury ku wschodowi oddziaływanie dwóch głównych mas powietrza polarnego (morskiego i kontynentalnego) różnice między przebiegiem pogody w poszczególnych latach sześć termicznych pór roku (2 dodatkowe: przedwiośnie i przedzimie)

9 Gdyż docierają do nas masy powietrza ze wszystkich kierunków: – Z północy powietrze arktyczne - napływa do nas najrzadziej powoduje silne mrozy, obfite opady śnieżne a na wiosnę falę przymrozków – Z wschodu powietrze polarne kontynentalne - w styczniu napływa mroźne a latem suche i gorące – Z południowego wschodu powietrze zwrotnikowe kontynentalne - latem i wczesną jesienią napływa przynosząc pogodę ciepłą i suchą – Z południowego zachodu powietrze zwrotnikowe - pogoda gorąca i burzowa zimą odwilże i mgły – Z zachodu powietrze polarne morskie - najczęściej napływa przynosi zachmurzenie, latem pogodę chłodną i dżdżystą, zimą odwilże i mgły

10 – Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową) – Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy – Ciepłe prądy morskie Północnoatlantycki, Norweski – Sąsiedztwo Azji na wschodzie – Przewaga pasm górskich ułożonych równoleżnikowo – Rozmieszczenie ośrodków wyżowych i niżowych i ich zmiany wraz z porami roku – Rozkład i ruchy frontów atmosferycznych

11

12 prędkości średne 10-minutowe (na wysokości 10 m w terenie otwartym i klasie szorstkości 0-1), Rok (-XII)

13 Pogoda w Polsce kształtuje się pod wpływem mas powietrza napływających na nasz obszar z różnych kierunków. Masy powietrza różnią się między sobą przede wszystkim temperaturą Najczęściej występują w Polsce następujące masy powietrza

14 Jest to bardzo chłodna i uboga w parę wodną masa powietrza. Do Środkowej Europy napływa jako powietrze zimne, suche i czyste. Przemieszczając się na południe w ciepłej porze roku, ogrzewa się od cieplejszego podłoża i powstaje w niej stan równowagi chwiejnej oraz prądy wstępujące

15 Zalega na obszarach między Grenlandią a Spicbergenem, jako powietrze zimne, o małej wilgotności i czyste. Zanim dotrze ono do Europy przemieszcza się nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego, gdzie ogrzewa się od dołu i wzbogaca w parę wodną, stając się przez to masą o równowadze chwiejnej

16 Obszar źródłowy tej masy powietrza obejmuje Bliski Wschód, Bałkany i Północną Afrykę. Powietrze zwrotnikowo - kontynentalne napływa do rejonu Środkowej Europy zazwyczaj w ciepłej porze roku. Jest ono bardzo ciepłe, suche i zawierza w dolnych warstwach dużo pyłu niesionego z terenów pustynnych. Cechuje je często, zwłaszcza w chłodnej porze roku, równowaga stała, słabe zachmurzenie i brak opadów. Latem może się silnie ogrzewać od dołu i powstają wtedy prądy wstępujące, chmury kłębiaste oraz gwałtowne deszcze przelotne. W lecie masie tej towarzyszy pogoda upalna.

17 Obszarem źródłowym tego powietrza są okolice podzwrotnikowe Atlantyku z zalegającym tam wyżem Azorskim. Powietrze zwrotnikowo - morskie po dotarciu nad Europę w chłodniejszym okresie ochładza się i powstaje wówczas pogoda pochmurna, występują mżawki i mgły. W lecie nagrzewa się od lądu jeszcze bardziej, przechodzi w stan równowagi chwiejnej, która w upalne dni wywołuje silną konwekcję, chmury kłębiaste deszczowe, ulewy i burze

18

19 poru roku. Średnie daty początku jesieni. 5 o C <= Temperatura dobowa <= 10 o C

20 wysokości Słońca nad horyzontem ukształtowania powierzchni wysokości nad poziomem morza rodzajów mas powietrza i związane z tym kierunki wiatrów ubocznych skutków aktywności gospodarczej człowieka

21

22 – Przedwiośnie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC) – Wiosna (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC) – Lato (średnia dobowa temperatura od 15ºC) – Jesień (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC) – Przedzimie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC) – Zima (średnia dobowa temperatura poniżej 0ºC)

23 W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat najcieplejszym miesiącem w Polsce był przeważnie lipiec. W naszym klimacie latem najchłodniej jest nad Bałtykiem, na niektórych pojezierzach oraz w górach; najcieplej natomiast na Nizinach Środkowopolskich oraz w dużych miastach. Temperatura letnich dni bywa bardzo wysoka – około 30-35oC. Najwyższą – 40,5oC zanotowano 29 lipca 1921r. w Prószkowie koło Opola.

24 Najcieplejsze miejsca w Polsce znajduja się w województwie dolnoślaskim. Średnia roczna temperatura wynosi 8,5°C. Zarazem są tu regiony najwilgotniejsze (w górach opady dochodzą do 1 150 mm rocznie!), ale Śnieżka ze średnią roczną temperaturą 0,1°C to jedno z chłodniejszych miejsc w kraju.

25

26


Pobierz ppt "Na kształtowanie się klimatu Polski ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą czynniki meteorologiczne, tzn. rodzaje mas powietrza napływające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google