Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Połączenie Suwary SA i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie 7 marca 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Połączenie Suwary SA i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie 7 marca 2007."— Zapis prezentacji:

1 Połączenie Suwary SA i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie 7 marca 2007

2 2 Agenda Prezentacja Suwary SA Prezentacja Boryszew SA O/Sochaczew Połączenie

3 3 Suwary SA w skrócie Suwary SA z siedzibą w Pabianicach jest spółką o utrwalonej pozycji na rynku w przetwórstwie tworzyw sztucznych Roczna sprzedaż wynosi ok. 45 mln zł, a zatrudnienie ok. 200 osób Spółka notowana jest na GPW w Warszawie od 1998 roku Głównym akcjonariuszem jest NFI Midas * Po finalizacji opcji zakupu; obecnie udział wynosi 38,12% Otrzymany w 2005 i 2006 roku tytuł Gazeli Biznesu

4 4 Produkty Suwary SA Spółka oferuje szereg produktów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego i opakowaniowego Butelki Kanistry Zakrętki Skrzynki Trójkąty ostrzegawcze Apteczki samochodowe Kamizelki odblaskowe

5 5 Boryszew SA O/Sochaczew w skrócie Tytuł najlepszej spółki na Mazowszu w 2005 roku Nagroda Byka i Niedźwiedzia za 880% zwrot z akcji w 2003 roku O/Sochaczew jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Boryszew SA zlokalizowaną w Sochaczewie i Suchedniowie Boryszew SA uznany została za najlepszą inwestycję w historii GPW w Warszawie, przynoszącą ok. 8000% zwrotu od IPO * Roczna sprzedaż O/Sochaczew wynosi ok. 205 mln zł, a zatrudnienie ok. 710 osób Głównym akcjonariuszem Boryszew SA jest Roman Karkosik * Rzeczpospolita, 18.02.2005

6 6 Przedmiot transakcji w ramach O/Sochaczew W połączeniu uczestniczyć będzie O/Sochaczew jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wraz z dwiema mniejszymi spółkami zależnymi: Nylonbor oraz Elimer

7 7 Boryszew SA O/Sochaczew w skrócie O/Sochaczew oferuje szeroką gamę wyrobów chemicznych, w tym głównie produkty dla przemysłu motoryzacyjnego, opakowaniowego i budownictwa Kleje Materiały budowlane Płyny dla motoryzacji Opakowania z PE i PP Opakowania ze styropianu

8 8 Nylonbor i Elimer Nylonbor oraz Elimer to spółki powiązane z O/Sochaczew, na którego terenie są zlokalizowane Nylonbor roczna sprzedaż - ok. 10 mln zł zatrudnienie - 38 osób spółka produkuje poliamidowe tworzywa konstrukcyjne oraz specjalistyczne wyroby pirotechniczne 100% udziałów należy do O/Sochaczew Elimer roczna sprzedaż – ok. 3 mln zł zatrudnienie – 54 osoby spółka powołana do obsługi techniczej O/Sochaczew 52,44% udziałów należy do O/Sochaczew

9 9 Cele połączenia Suwary SA i O/Sochaczew Celem strategicznym jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych Dzięki połączeniu Strony oczekują zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu Nadrzędną przesłanką planowanej transakcji jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy

10 10 Ścieżka połączenia Połączenie nastąpi wg następującego scenariusza: Wydzielenie O/Sochaczew w spółkę akcyjną Złożenie planu połączenia do sądu NWZA spółek zatwierdzające połączenie Rejestracja połączenia Po połączeniu Boryszew SA staje się głównym udziałowcem nowej spółki

11 11 Podstawowe porównanie podmiotów Suwary SAO/Sochaczew *Razem Lokalizacja PabianiceSochaczew Obszary działalności Motoryzacja Opakowania Motoryzacja Opakowania Budownictwo Chemia Zatrudnienie (os.) 2058011006 Inne ZPCh * wraz z Nylonbor i Elimer Odległość = 100 km

12 12 Porównanie danych finansowych * wraz z Nylonbor i Elimer ** dane skorygowane o zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2006 roku w obydwu podmiotach: Suwary: rezerwa na sprawy sporne w wysokości 0,4 mln zł O/Sochaczew: przychody związane z ZPCh na łączną kwotę 1,4 mln zł *** w tym leasing 2006 (mln zł) Suwary SAO/Sochaczew *Razem Sprzedaż 45,2216,4261,6 EBITDA 5,830,536,3 Skor. EBITDA ** 6,229,535,7 EBIT 2,524,627,1 marża EBIT 5,6%11,4%10,4% Skor. EBIT ** 2,923,626,5 Skor. marża EBIT ** 6,5%10,9%10,1% Zysk netto 2,022,724,7 marża netto 4,5%10,5%9,5% Skor. zysk netto ** 2,421,323,7 Skor. marża netto ** 5,4%9,8%9,1% Aktywa trwałe 18,757,476,1 Kap. pracujący netto 6,850,657,4 Kapitał własny 20,658,178,7 Dług netto *** 2,530,833,3

13 13 Struktura sprzedaży O/Sochaczew - struktura sprzedaży w 2006 roku wg grup produktowych O/Sochaczew – struktura produkcji w 2006 roku wg technologii produkcji Suwary - struktura sprzedaży w 2006 roku wg grup produktowych O/Sochaczew w ok. 76% produkcji jest bardzo zbliżony do Suwar w zakresie stosowanej technologii i rynku

14 14 Porównanie wykorzystywanych tworzyw sztucznych Obydwa podmioty wykorzystują w wielu przypadkach te same technologie i surowce: Wykorzystanie w: TworzywoO/SochaczewSuwary Polietylen PE ++ Polipropylen PP ++ Polichlorek winylu PCW + Polistyren EPS i EPP + Poliamid PA + ** + ABS + PMMA ++ ** poprzez Nylonbor

15 15 Perspektywy rynku tworzyw sztucznych * Zużycie tworzyw sztucznych w Polsce wynosi jedynie 60 kg per capita (dwa razy mniej niż w starych krajach UE) Roczny wzrost rynku tworzyw sztucznych do 2010 roku szacowany jest na ok. 5% Bilans handlowy na rynku tworzyw sztucznych w Polsce w 2005 roku Import 4 845 mln EUR Eksport 2 480 mln EUR Bilans -2 365 mln EUR Wzrost eksportu tworzyw sztucznych w Polsce w 2006 roku wyniósł ponad 20% w stosunku do 2005 roku Roczny wzrost inwestycji w latach 2003-2006 w tej branży wyniósł 25% rocznie Rentowność netto na rynku tworzyw sztucznych w latach 2005- 2006 wyniosła 4,8%, co czyni go jedną z najbardziej rentownych branż * wg Inmark

16 16 Struktura zużycia tworzyw sztucznych w Europie * * wg Inmark ** poprzez Nylonbor Obecność na rynku Branżaudział w zużyciuO/SochaczewSuwary Przemysł opakowaniowy 37,2% ++ Budownictwo 18,5% ++ Przemysł elektryczny 8,5% + Przemysł samochodowy 8,0% ++ Przemysł ciężki i maszynowy 5,8% + ** Przemysł AGD 20,1% + Rolnictwo 1,9% ++

17 17 Najbardziej perspektywiczne obszary rynku Opakowania Wyroby z tworzyw sztucznych na potrzeby AGD Tworzywa sztuczne dla budownictwa Polimery konstrukcyjne i specjalne (PA, PET, PMMA, ABS, itp.) Tworzywa biodegradowalne Folie, opakowania barierowe, wielowarstwowe i kompozytowe

18 18 Pozycja rynkowa O/Sochaczew – udział w krajowym rynku wiodących w danym segmencie produktów Suwary – udział produktów w krajowym rynku

19 19 Efekty synergii I Komplementarna produkcja dla motoryzacji; O/Sochaczew jest producentem płynów motoryzacyjnych, podczas gdy Suwary produkują butelki i kanistry HDPE – synergia w łańcuchu produkcji Oczekiwana wartość zakupów 3,5 mln zł Oczekiwany efekt EBIT dla producenta 0,5 mln zł Szansa na poszerzenie portfela klientów O/Sochaczew w obszarze opakowań Oczekiwana sprzedaż 4-6 mln zł Oczekiwany efekt EBIT 0,1 – 0,4 mln zł Przejście z produkcji opakowań powszechnego użytku na produkcję bardziej specjalistyczną z wyższą wartością dodaną Oczekiwany efekt EBIT 0,2 – 0,5 mln zł

20 20 Efekty synergii II Lepsze wykorzystanie infrastruktury O/Sochaczew i nowe możliwości finansowania projektów inwestycyjnych Oczekiwany efekt EBIT 0,1 - 0,3 mln zł Ujednolicona sprzedaż i polityka zakupów Szansa na poszerzenie sprzedaży poprzez wykorzystanie obecnych kanałów sprzedaży w obszarze motoryzacji w O/Sochaczew (trójkąty, butelki, kanistry) oraz w Suwarach (płyny) Racjonalizacja działów sprzedaży i logistyki w zakresie motoryzacji i opakowań Efekt skali dla O/Sochaczew w opakowaniach (beczki); jedna komplementarna oferta opakowań w zakresie 0,25l do 220l Oczekiwany efekt EBIT 0,3 – 0,7 mln zł

21 21 Efekty synergii III Unifikacja zarządu i administracji – potencjał oszczędności kosztów Oczekiwany efekt EBIT 0,3 mln zł Wdrożenie programu motywacyjnego dla pracowników Suwar Oczekiwany efekt EBIT 0,1 – 0,4 mln zł

22 22 Efekty synergii - podsumowanie Oczekiwane łączne efekty synergii na poziomie EBIT po połączeniu

23 23 Efekty synergii - podsumowanie (mln zł)200720082009 EFEKTY SYNERGII na poziomie EBIT1,82,73,3 a) Komplementarna produkcja dla motoryzacji – synergia w łańcuchu produkcji 0,50 b) Szansa na poszerzenie portfela klientów O/Sochaczew w obszarze opakowań 0,350,450,60 c) Przejście z produkcji opakowań powszechnego użytku na produkcję bardziej specjalistyczną z wyższą wartością dodaną 0,150,300,45 d) Lepsze wykorzystanie infrastruktury O/Sochaczew i nowe możliwości finansowania projektów inwestycyjnych 0,000,150,30 e) Ujednolicona sprzedaż i polityka zakupów 0,350,650,75 f) Unifikacja zarządu i administracji – potencjał oszczędności kosztów 0,30 g) Wdrożenie programu motywacyjnego dla pracowników Suwar 0,100,300,40


Pobierz ppt "Połączenie Suwary SA i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie 7 marca 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google