Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie"— Zapis prezentacji:

1 i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie
7 marca 2007 Połączenie Suwary SA i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie

2 Agenda Prezentacja Suwary SA Prezentacja Boryszew SA O/Sochaczew Połączenie

3 Suwary SA w skrócie Suwary SA z siedzibą w Pabianicach jest spółką o utrwalonej pozycji na rynku w przetwórstwie tworzyw sztucznych Roczna sprzedaż wynosi ok. 45 mln zł, a zatrudnienie ok. 200 osób Spółka notowana jest na GPW w Warszawie od 1998 roku Głównym akcjonariuszem jest NFI Midas Otrzymany w 2005 i 2006 roku tytuł Gazeli Biznesu * Po finalizacji opcji zakupu; obecnie udział wynosi 38,12%

4 Produkty Suwary SA Spółka oferuje szereg produktów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego i opakowaniowego Butelki Kanistry Zakrętki Skrzynki Trójkąty ostrzegawcze Apteczki samochodowe Kamizelki odblaskowe

5 Boryszew SA O/Sochaczew w skrócie
O/Sochaczew jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Boryszew SA zlokalizowaną w Sochaczewie i Suchedniowie Boryszew SA uznany została za najlepszą inwestycję w historii GPW w Warszawie, przynoszącą ok. 8000% zwrotu od IPO * Roczna sprzedaż O/Sochaczew wynosi ok. 205 mln zł, a zatrudnienie ok. 710 osób Głównym akcjonariuszem Boryszew SA jest Roman Karkosik Nagroda Byka i Niedźwiedzia za 880% zwrot z akcji w 2003 roku Tytuł najlepszej spółki na Mazowszu w 2005 roku * Rzeczpospolita,

6 Przedmiot transakcji w ramach O/Sochaczew
W połączeniu uczestniczyć będzie O/Sochaczew jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wraz z dwiema mniejszymi spółkami zależnymi: Nylonbor oraz Elimer

7 Boryszew SA O/Sochaczew w skrócie
O/Sochaczew oferuje szeroką gamę wyrobów chemicznych, w tym głównie produkty dla przemysłu motoryzacyjnego, opakowaniowego i budownictwa Płyny dla motoryzacji Opakowania z PE i PP ze styropianu Kleje Materiały budowlane

8 Nylonbor i Elimer Nylonbor oraz Elimer to spółki powiązane z O/Sochaczew, na którego terenie są zlokalizowane Nylonbor roczna sprzedaż - ok. 10 mln zł zatrudnienie - 38 osób spółka produkuje poliamidowe tworzywa konstrukcyjne oraz specjalistyczne wyroby pirotechniczne 100% udziałów należy do O/Sochaczew Elimer roczna sprzedaż – ok. 3 mln zł zatrudnienie – 54 osoby spółka powołana do obsługi techniczej O/Sochaczew 52,44% udziałów należy do O/Sochaczew

9 Cele połączenia Suwary SA i O/Sochaczew
Celem strategicznym jest zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w ramach branży przetwórstwa tworzyw sztucznych Dzięki połączeniu Strony oczekują zwiększenia efektywności prowadzonej działalności poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym oraz osiągnięcie korzyści w zarządzaniu Nadrzędną przesłanką planowanej transakcji jest maksymalizacja wartości prowadzonego biznesu z punktu widzenia akcjonariuszy

10 Ścieżka połączenia Połączenie nastąpi wg następującego scenariusza:
Wydzielenie O/Sochaczew w spółkę akcyjną Złożenie planu połączenia do sądu NWZA spółek zatwierdzające połączenie Rejestracja połączenia Po połączeniu Boryszew SA staje się głównym udziałowcem nowej spółki

11 Podstawowe porównanie podmiotów
Suwary SA O/Sochaczew * Razem Lokalizacja Pabianice Sochaczew Obszary działalności Motoryzacja Opakowania Budownictwo Chemia Zatrudnienie (os.) 205 801 1006 Inne ZPCh Odległość = 100 km * wraz z Nylonbor i Elimer

12 Porównanie danych finansowych
2006 (mln zł) Suwary SA O/Sochaczew * Razem Sprzedaż 45,2 216,4 261,6 EBITDA 5,8 30,5 36,3 Skor. EBITDA ** 6,2 29,5 35,7 EBIT 2,5 24,6 27,1 marża EBIT 5,6% 11,4% 10,4% Skor. EBIT ** 2,9 23,6 26,5 Skor. marża EBIT ** 6,5% 10,9% 10,1% Zysk netto 2,0 22,7 24,7 marża netto 4,5% 10,5% 9,5% Skor. zysk netto ** 2,4 21,3 23,7 Skor. marża netto ** 5,4% 9,8% 9,1% Aktywa trwałe 18,7 57,4 76,1 Kap. pracujący netto 6,8 50,6 Kapitał własny 20,6 58,1 78,7 Dług netto *** 30,8 33,3 * wraz z Nylonbor i Elimer ** dane skorygowane o zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2006 roku w obydwu podmiotach: Suwary: rezerwa na sprawy sporne w wysokości 0,4 mln zł O/Sochaczew: przychody związane z ZPCh na łączną kwotę 1,4 mln zł *** w tym leasing

13 Struktura sprzedaży O/Sochaczew - struktura sprzedaży w 2006 roku wg grup produktowych Suwary - struktura sprzedaży w 2006 roku wg grup produktowych O/Sochaczew – struktura produkcji w 2006 roku wg technologii produkcji O/Sochaczew w ok. 76% produkcji jest bardzo zbliżony do Suwar w zakresie stosowanej technologii i rynku

14 + + ** Porównanie wykorzystywanych tworzyw sztucznych
Obydwa podmioty wykorzystują w wielu przypadkach te same technologie i surowce: Wykorzystanie w: Tworzywo O/Sochaczew Suwary Polietylen PE + Polipropylen PP Polichlorek winylu PCW Polistyren EPS i EPP Poliamid PA + ** ABS PMMA ** poprzez Nylonbor

15 Perspektywy rynku tworzyw sztucznych *
Zużycie tworzyw sztucznych w Polsce wynosi jedynie 60 kg per capita (dwa razy mniej niż w starych krajach UE) Roczny wzrost rynku tworzyw sztucznych do 2010 roku szacowany jest na ok. 5% Bilans handlowy na rynku tworzyw sztucznych w Polsce w 2005 roku Import mln EUR Eksport mln EUR Bilans mln EUR Wzrost eksportu tworzyw sztucznych w Polsce w 2006 roku wyniósł ponad 20% w stosunku do 2005 roku Roczny wzrost inwestycji w latach w tej branży wyniósł 25% rocznie Rentowność netto na rynku tworzyw sztucznych w latach wyniosła 4,8%, co czyni go jedną z najbardziej rentownych branż * wg Inmark

16 + + ** Struktura zużycia tworzyw sztucznych w Europie *
Obecność na rynku Branża udział w zużyciu O/Sochaczew Suwary Przemysł opakowaniowy 37,2% + Budownictwo 18,5% Przemysł elektryczny 8,5% Przemysł samochodowy 8,0% Przemysł ciężki i maszynowy 5,8% + ** Przemysł AGD 20,1% Rolnictwo 1,9% * wg Inmark ** poprzez Nylonbor

17 Najbardziej perspektywiczne obszary rynku
Opakowania Wyroby z tworzyw sztucznych na potrzeby AGD Tworzywa sztuczne dla budownictwa Polimery konstrukcyjne i specjalne (PA, PET, PMMA, ABS, itp.) Tworzywa biodegradowalne Folie, opakowania barierowe, wielowarstwowe i kompozytowe

18 Suwary – udział produktów w krajowym rynku
Pozycja rynkowa O/Sochaczew – udział w krajowym rynku wiodących w danym segmencie produktów Suwary – udział produktów w krajowym rynku

19 Efekty synergii I Komplementarna produkcja dla motoryzacji; O/Sochaczew jest producentem płynów motoryzacyjnych, podczas gdy Suwary produkują butelki i kanistry HDPE – synergia w łańcuchu produkcji Oczekiwana wartość zakupów 3,5 mln zł Oczekiwany efekt EBIT dla producenta 0,5 mln zł Szansa na poszerzenie portfela klientów O/Sochaczew w obszarze opakowań Oczekiwana sprzedaż 4-6 mln zł Oczekiwany efekt EBIT 0,1 – 0,4 mln zł Przejście z produkcji opakowań powszechnego użytku na produkcję bardziej specjalistyczną z wyższą wartością dodaną Oczekiwany efekt EBIT 0,2 – 0,5 mln zł

20 Efekty synergii II Lepsze wykorzystanie infrastruktury O/Sochaczew i nowe możliwości finansowania projektów inwestycyjnych Oczekiwany efekt EBIT 0,1 - 0,3 mln zł Ujednolicona sprzedaż i polityka zakupów Szansa na poszerzenie sprzedaży poprzez wykorzystanie obecnych kanałów sprzedaży w obszarze motoryzacji w O/Sochaczew (trójkąty, butelki, kanistry) oraz w Suwarach (płyny) Racjonalizacja działów sprzedaży i logistyki w zakresie motoryzacji i opakowań Efekt skali dla O/Sochaczew w opakowaniach (beczki); jedna komplementarna oferta opakowań w zakresie 0,25l do 220l Oczekiwany efekt EBIT 0,3 – 0,7 mln zł

21 Efekty synergii III Unifikacja zarządu i administracji – potencjał oszczędności kosztów Oczekiwany efekt EBIT 0,3 mln zł Wdrożenie programu motywacyjnego dla pracowników Suwar Oczekiwany efekt EBIT 0,1 – 0,4 mln zł

22 Oczekiwane łączne efekty synergii na poziomie EBIT
Efekty synergii - podsumowanie Oczekiwane łączne efekty synergii na poziomie EBIT po połączeniu

23 Efekty synergii - podsumowanie
(mln zł) 2007 2008 2009 EFEKTY SYNERGII na poziomie EBIT 1,8 2,7 3,3 a) Komplementarna produkcja dla motoryzacji – synergia w łańcuchu produkcji 0,50 b) Szansa na poszerzenie portfela klientów O/Sochaczew w obszarze opakowań 0,35 0,45 0,60 c) Przejście z produkcji opakowań powszechnego użytku na produkcję bardziej specjalistyczną z wyższą wartością dodaną 0,15 0,30 d) Lepsze wykorzystanie infrastruktury O/Sochaczew i nowe możliwości finansowania projektów inwestycyjnych 0,00 e) Ujednolicona sprzedaż i polityka zakupów 0,65 0,75 f) Unifikacja zarządu i administracji – potencjał oszczędności kosztów g) Wdrożenie programu motywacyjnego dla pracowników Suwar 0,10 0,40


Pobierz ppt "i Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google