Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo- kanalizacyjnego Studium przypadku na przykładzie gdańskiego modelu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo- kanalizacyjnego Studium przypadku na przykładzie gdańskiego modelu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania."— Zapis prezentacji:

1 Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo- kanalizacyjnego Studium przypadku na przykładzie gdańskiego modelu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Gdańsk, 29 listopada 2007 r.

2 Po stronie GIWK leży obowiązek finansowania rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Wydatki inwestycyjne GIWK20062007200820092010 Gdański projekt wodno - ściekowy3 970,2585 328,83**207 356,92348 950,89221 610,37 Własne działania modernizacyjne5 882,729 273,1210 770,00 14 770,00

3 SCHEMAT ORGANIZACYJNY GIWK

4

5 ZBIORNIKI WODY ZBIORNIKI WODY Budowa zbiornika wody Kiełpino Uczynnienie zbiornika wody Stara Dolina UJĘCIA I STACJE UZDATNIANIA WODY UJĘCIA I STACJE UZDATNIANIA WODY Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Zakoniczyn Budowa stacji uzdatniania wody Osowa wraz ze zbiornikiem Osowa Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Lipce Wykonanie stacji uzdatniania wody z ujęcia Pręgowo Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości INNE INNE Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego Układu Wodociągowego WODOCIĄGI WODOCIĄGI Budowa magistrali łączącej zbiornik Kiełpino gdańskim systemem wodociągowym Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowę z Gdańskim systemem wodociągowym Budowa magistrali wodociągowej zasilającej obszar Orunia-Olszynka z ujęcia Lipce Budowa magistrali wodociągowej dla Gdańska-Południe Zaopatrzenie w wodę rejonu Kokoszki- Bysewo Budowa wodociągu na terenach żuławskich – Olszynka PRZEPOMPOWNIE PRZEPOMPOWNIE Przebudowa przepompowni wody Ptasia Przebudową przepompowni Migowo Budowa nowej przepompowni w rejonie zbiorników Oruńskich oraz dwóch zbiorników wody Budowa sieci i nowej przepompowni dla niskiej strefy – pp Sobieski ZAOPATRZENIE W WODĘ 18 maja 2006 r - rozpoczęcie realizacji Gdańskiego projektu wodno – ściekowego

6 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Budowa nowych sieci kanalizacyjnych: Budowa nowych sieci kanalizacyjnych: Osowa- Barniewice-Klukowo, Zabornia, Jasień Wieś, Łostowice, Wyspa Sobieszewska, Orunia, Olszynka, Kiełpino Górne, Święty Wojciech Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód: przyłączenie zlewni Oczyszczalni Zaspa (Likwidacja O. Ś. Zaspa) zagospodarowanie osadów pościekowych przystosowanie obiektów oczyszczalni do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego TERMIN UKOŃCZENIA – GRUDZIEŃ 2010

7 KOSZT REALIZACJI Koszt realizacji planowano na 513 milionów złotych. Gwałtowny wzrost cen powoduje wzrost tej kwoty do ponad 877 milionów złotych, tj. o ponad 71%

8 KOSZT REALIZACJI - POSZCZEGÓLNE KONTRAKTY

9 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTU WyszczególnienieRazemUdział Grant UE 366 961 725 41,81 % Środki własne GIWK 93 816 422 10,69 % NFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna) 416 883 426 47,50 % Razem 877 661 574 100,0 0% Dotacje z Unii Europejskiej pomagają sfinansować realizację inwestycji. Dotacje nie zmniejszają kosztów amortyzacji – koszt inwestycji nie maleje!

10 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTU WYSZCZEGÓLNIENIERAZEMUDZIAŁSZCZEGÓŁY Grant UE366 961 72541,81%Bezzwrotny Środki własne GIWK93 816 42210,69% Wygenerowane na drodze działalności. NFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna) 416 883 42647,50% Najtańsze zewnętrzne źródło finansowania. Oprocentowanie około 1% poniżej WIBOR. Razem877 661 574100,00%

11 Tak duża inwestycja w infrastrukturę komunalną nie pozostaje bez wpływu na otoczenie społeczno-ekonomiczne regionu. Na skutek realizacji inwestycji zyskują mieszkańcy regionu, którym dostarczana jest czysta i zdrowa woda, a odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków odbywa się bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Pozytywny efekt ekonomiczny odczuwają przedsiębiorstwa lokalne współuczestniczące w procesie realizacji inwestycji, oraz ich podwykonawcy. Inwestycja pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy regionu. GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY

12 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY Gorzka prawda Każda inwestycja, nawet ta współfinansowana z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej posiada techniczny czas użytkowania, po przekroczeniu którego winna być odtworzona. Odtworzenie odbywa się na zasadzie zastąpienia zużytego majątku nowym. Środki na odtworzenie pochodzą z zakumulowanych w procesie normalnej działalności środków pieniężnych, czyli z zysku netto korygowanego o jego niepieniężne determinanty oraz nadwyżki niepieniężnego składnika kosztowego – amortyzacji ponad wypływy pieniężne (np. spłaty kredytów). Finansowanie może być również prowadzone z wykorzystaniem instrumentów dłużnych takich jak kredyty lub pożyczki.

13 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY Efektem ogromnych inwestycji będzie wzrost kosztów utrzymania majątku : amortyzacji oraz podatku od nieruchomości. Wzrostowi ulegnie czynsz dzierżawny Wydzierżawiającego (GIWK) Rok Czynsz Zmiana 2 006 47 3410,0% 2 007 48 2411,9% 2 008 57 50019,2% 2 009 68 54519,2% 2 010 85 98125,4% 2 011 98 02414,0% 2 012 102 0934,2% 2 013 103 4561,3% 2 014 108 4504,8% 2 015 97 610-10,0% 2 016 103 0285,6% 2 017 104 1941,1% 2 018 104 7990,6% 2 019 105 5480,7% 2 020 106 4610,9%

14 WNIOSKI Wiedzieliśmy, że woda musi zdrożeć. Prognoza - SW 20062007200820092010201120122013 Ścieki - netto 3,263,323,384,234,654,594,534,54 Woda - netto 2,292,362,422,692,892,882,852,91 RAZEM5,555,685,806,927,557,487,387,45 Dziś wiemy, że zdrożeje trochę bardziej, niż początkowo zakładaliśmy. Prognoza GIWK 20062007200820092010201120122013 Ścieki - cena netto 3,09 zł3,17 zł3,30 zł3,46 zł3,95 zł4,21 zł4,33 zł4,41 zł Woda - cena netto 2,38 zł2,43 zł2,83 zł3,30 zł3,77 zł4,01 zł4,13 zł4,21 zł RAZEM - ceny netto 5,475,606,136,767,728,228,478,62

15 TARYFA O wysokości taryfy w poszczególnych latach prognozy decydują głównie koszty utrzymania majątku wod-kan, którego struktura w czasie się zmienia.

16 SKŁADOWE TARYFY Wielkość czynszu dzierżawnego w poszczególnych latach sprawia, definiuje udział poszczególnych elementów składowych taryfy.

17 SKŁADOWE CZĘŚCI EKSPLOATACYJNEJ

18 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Ul. Na Stoku 50 80-874 Gdańsk Tel. (0-58) 326 67 00 www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo- kanalizacyjnego Studium przypadku na przykładzie gdańskiego modelu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google