Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
Studium przypadku na przykładzie gdańskiego modelu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Gdańsk, 29 listopada 2007 r.

2 Po stronie GIWK leży obowiązek finansowania rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Wydatki inwestycyjne GIWK 2006 2007 2008 2009 2010 Gdański projekt wodno - ściekowy 3 970,25 85 328,83** ,92 ,89 ,37 Własne działania modernizacyjne 5 882,72 9 273,12 10 770,00 14 770,00

3 SCHEMAT ORGANIZACYJNY GIWK

4

5 ZAOPATRZENIE W WODĘ 18 maja 2006 r - rozpoczęcie realizacji Gdańskiego projektu wodno – ściekowego WODOCIĄGI Budowa magistrali łączącej zbiornik Kiełpino gdańskim systemem wodociągowym Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowę z Gdańskim systemem wodociągowym Budowa magistrali wodociągowej zasilającej obszar Orunia-Olszynka z ujęcia Lipce Budowa magistrali wodociągowej dla Gdańska-Południe Zaopatrzenie w wodę rejonu Kokoszki-Bysewo Budowa wodociągu na terenach żuławskich – Olszynka PRZEPOMPOWNIE Przebudowa przepompowni wody Ptasia Przebudową przepompowni Migowo Budowa nowej przepompowni w rejonie zbiorników Oruńskich oraz dwóch zbiorników wody Budowa sieci i nowej przepompowni dla niskiej strefy – pp Sobieski ZBIORNIKI WODY Budowa zbiornika wody Kiełpino Uczynnienie zbiornika wody Stara Dolina UJĘCIA I STACJE UZDATNIANIA WODY Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Zakoniczyn Budowa stacji uzdatniania wody Osowa wraz ze zbiornikiem Osowa Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Lipce Wykonanie stacji uzdatniania wody z ujęcia Pręgowo Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zaspa Wodna Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości INNE Budowa systemu opomiarowania i monitoringu dla Gdańskiego Układu Wodociągowego

6 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Budowa nowych sieci kanalizacyjnych: Osowa-Barniewice-Klukowo, Zabornia, Jasień Wieś, Łostowice, Wyspa Sobieszewska, Orunia, Olszynka, Kiełpino Górne, Święty Wojciech Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód: przyłączenie zlewni Oczyszczalni Zaspa (Likwidacja O. Ś. Zaspa) zagospodarowanie osadów pościekowych przystosowanie obiektów oczyszczalni do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego TERMIN UKOŃCZENIA – GRUDZIEŃ 2010

7 Koszt realizacji planowano na 513 milionów złotych.
Gwałtowny wzrost cen powoduje wzrost tej kwoty do ponad 877 milionów złotych, tj. o ponad 71%

8 KOSZT REALIZACJI - POSZCZEGÓLNE KONTRAKTY

9 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY
STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTU Wyszczególnienie Razem Udział Grant UE 41,81% Środki własne GIWK 10,69% NFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna) 47,50% 100,00% Dotacje z Unii Europejskiej pomagają sfinansować realizację inwestycji. Dotacje nie zmniejszają kosztów amortyzacji – koszt inwestycji nie maleje!

10 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY
STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTU WYSZCZEGÓLNIENIE RAZEM UDZIAŁ SZCZEGÓŁY Grant UE 41,81% Bezzwrotny Środki własne GIWK 10,69% Wygenerowane na drodze działalności. NFOŚiGW (pożyczka inwestycyjna) 47,50% Najtańsze zewnętrzne źródło finansowania. Oprocentowanie około 1% poniżej WIBOR. Razem 100,00%

11 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY
Tak duża inwestycja w infrastrukturę komunalną nie pozostaje bez wpływu na otoczenie społeczno-ekonomiczne regionu. Na skutek realizacji inwestycji zyskują mieszkańcy regionu, którym dostarczana jest czysta i zdrowa woda, a odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków odbywa się bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Pozytywny efekt ekonomiczny odczuwają przedsiębiorstwa lokalne współuczestniczące w procesie realizacji inwestycji, oraz ich podwykonawcy. Inwestycja pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy regionu.

12 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY
Gorzka prawda Każda inwestycja, nawet ta współfinansowana z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej posiada techniczny czas użytkowania, po przekroczeniu którego winna być odtworzona. Odtworzenie odbywa się na zasadzie zastąpienia zużytego majątku nowym. Środki na odtworzenie pochodzą z zakumulowanych w procesie normalnej działalności środków pieniężnych, czyli z zysku netto korygowanego o jego niepieniężne determinanty oraz nadwyżki niepieniężnego składnika kosztowego – amortyzacji ponad wypływy pieniężne (np. spłaty kredytów). Finansowanie może być również prowadzone z wykorzystaniem instrumentów dłużnych takich jak kredyty lub pożyczki.

13 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY
Efektem ogromnych inwestycji będzie wzrost kosztów utrzymania majątku : amortyzacji oraz podatku od nieruchomości. Wzrostowi ulegnie czynsz dzierżawny Wydzierżawiającego (GIWK) Rok Czynsz Zmiana 2 006 47 341 0,0% 2 007 48 241 1,9% 2 008 57 500 19,2% 2 009 68 545 2 010 85 981 25,4% 2 011 98 024 14,0% 2 012 4,2% 2 013 1,3% 2 014 4,8% 2 015 97 610 -10,0% 2 016 5,6% 2 017 1,1% 2 018 0,6% 2 019 0,7% 2 020 0,9%

14 Dziś wiemy, że zdrożeje trochę bardziej, niż początkowo zakładaliśmy.
Wiedzieliśmy, że woda musi zdrożeć. WNIOSKI Prognoza - SW 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ścieki - netto 3,26 3,32 3,38 4,23 4,65 4,59 4,53 4,54 Woda - netto 2,29 2,36 2,42 2,69 2,89 2,88 2,85 2,91 RAZEM 5,55 5,68 5,80 6,92 7,55 7,48 7,38 7,45 Dziś wiemy, że zdrożeje trochę bardziej, niż początkowo zakładaliśmy. Prognoza GIWK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ścieki - cena netto 3,09 zł 3,17 zł 3,30 zł 3,46 zł 3,95 zł 4,21 zł 4,33 zł 4,41 zł Woda - cena netto 2,38 zł 2,43 zł 2,83 zł 3,77 zł 4,01 zł 4,13 zł RAZEM - ceny netto 5,47 5,60 6,13 6,76 7,72 8,22 8,47 8,62

15 TARYFA O wysokości taryfy w poszczególnych latach prognozy decydują głównie koszty utrzymania majątku wod-kan, którego struktura w czasie się zmienia.

16 SKŁADOWE TARYFY Wielkość czynszu dzierżawnego w poszczególnych latach sprawia, definiuje udział poszczególnych elementów składowych taryfy.

17 SKŁADOWE CZĘŚCI EKSPLOATACYJNEJ

18 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Ul. Na Stoku 50 Gdańsk Tel. (0-58) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Polityka rozwoju gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google