Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poszukiwanie potencjalnych klientów Są wprawdzie sprzedawcy, którzy nie muszą szukać klientów, dla większości z nich jest to jednak warunek zwiększenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poszukiwanie potencjalnych klientów Są wprawdzie sprzedawcy, którzy nie muszą szukać klientów, dla większości z nich jest to jednak warunek zwiększenia."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Poszukiwanie potencjalnych klientów Są wprawdzie sprzedawcy, którzy nie muszą szukać klientów, dla większości z nich jest to jednak warunek zwiększenia sprzedaży i zarobków. Oto 13 najpopularniejszych metod poszukiwania klientów.

4 1.Poszukiwanie przez Internet 2.Rozmowy w ciemno 3.Nieskończony łańcuch rekomendacji od klientów 1.Przejmowanie tzw. osieroconych klientów 2.Kluby kontraktów 3.Listy potencjalnych klientów 4.Publikowanie artykułów

5 8. Wystawy i pokazy publiczne 9. Ośrodki oddziaływania 10. Mailing 11. Telefon i telemarketing 12. Obserwacja 13. Wykorzystanie sieci kontaktów

6 Etapy procesu sprzedaży 1.Poszukiwanie potencjalnych klientów : Sprzedawca lokalizuje potencjalnych klientów i przeprowadza ich kwalifikacje.

7 Etapy procesu sprzedaży 2. Planowanie rozmowy z klientem: Sprzedawca określa cel rozmowy z klientem, opracowuje profil klienta, program korzyści dla klienta i strategię sprzedaży. Określa również potrzeby klienta.

8 Etapy procesu sprzedaży 3. Otwarcie prezentacji: Sprzedawca umawia się na rozmowę, spotyka się z potencjalnym klientem i rozpoczyna dostosowaną do niego prezentację; Nadal też odkrywa potrzeby klienta.

9 Etapy procesu sprzedaży 4. Prezentacja: Sprzedawca wykazuje związek między korzyściami z produktu a potrzebami klienta, posługują się pokazem, inscenizacją, środkami wizualnymi i uzasadnieniami.

10 Etapy procesu sprzedaży 5. Zamkni ę cie próbne: Podczas prezentacji i jej zakończeniu sprzedawca prosi klienta o opinie w sprawie przedstawionych mu korzyści.

11 Etapy procesu sprzedaży 6. Ujawnianie zastrze ż e ń : Sprzedawca dowiaduje się jakie klient ma zastrzeżenia dotyczące oferowanego produktu.

12 Etapy procesu sprzedaży 7. Uchylanie zastrze ż e ń : Sprzedawca zadowalająco odpowiada na zastrzeżenia klienta.

13 Etapy procesu sprzedaży 8. Zamkni ę cie próbne: Sprzedawca ponownie wykorzystuje zamknięcie próbne w celu sprawdzenia, czy udało mu się uchylić zastrzeżenia klienta, czy prezentacja przebiegła prawidłowo i czy klient jest już gotów kupić produkt.

14 Etapy procesu sprzedaży 9. Zamkni ę cie: Sprzedawca stwierdza, że klient dojrzał już do zakupu i prosi go o złożenie zamówienia.

15 Etapy procesu sprzedaży 10. Działania po sprzeda ż y: Sprzedawca zapewnia klientowi obsługę po sprzedaży.

16 Zaspakajanie potrzeb klienta techniką cecha, zalet i korzyści. Najefektowniejszą techniką sprzedaży stosowaną dziś przez najlepszych sprzedawców jest sprzedaż korzyści. Polega ona na tym, że sprzedawca w rozmowie z klientem wiąże korzyści płynące z zakupu produktu z potrzebami tego nabywcy, odwołując się pomocniczo do cech tego produktu i do jego zalet.

17 Zaspakajanie potrzeb klienta techniką cecha, zalet i korzyści. Technika ta jest często nazywana techniką sprzedaży cech, zalet i korzyści. Te trzy ważne pojęcia definiujemy następująco: Cecha produktu jest to każda jego właściwość fizyczna Zaleta produktu jest to właściwość jego funkcjonowania – określa ona w jaki sposób produkt może być przydatny dla klienta. Korzyść z produktu jest to korzystny rezultat uzyskiwany przez nabywcę dzięki pewnej zalecie mogącej zaspokoić jakąś potrzebę nabywcy.

18 Kompozycja prezentacyjna


Pobierz ppt "Poszukiwanie potencjalnych klientów Są wprawdzie sprzedawcy, którzy nie muszą szukać klientów, dla większości z nich jest to jednak warunek zwiększenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google