Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G RAFIKA K OMPUTEROWA - D EFINICJE Mgr inż. Alicja Pituła-Wilczyńska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna im KEN w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G RAFIKA K OMPUTEROWA - D EFINICJE Mgr inż. Alicja Pituła-Wilczyńska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna im KEN w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 G RAFIKA K OMPUTEROWA - D EFINICJE Mgr inż. Alicja Pituła-Wilczyńska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna im KEN w Krakowie http://www.ap.krakow.pl/~apw apw@ap.krakow.pl

2 G RAFIKA KOMPUTEROWA 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Dział informatyki zajmujący się przedstawianiem tego co rzeczywiste bądź wymyślone za pośrednictwem komputera.

3 G RAFIKA WEKTOROWA 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Obrazy generowane są z obiektów prostych (linie, punkty, koła, …). Obraz zapisany przy pomocy wektorów opisujących położenie elementów, czyli za pomocą wzorów matematycznych. Wykorzystywana dla elementów wymagających dużej precyzji, Rysunek techniczny, Projekt logo firmy, Film animowany, Wizytówka. Przykładowe programy do grafiki wektorowej: Corel Draw, Flash, Maya.

4 GIMP (open source) G RAFIKA RASTROWA 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Obraz to mozaika maleńkich punktów, zwanych pikselami. Każdy piksel ma swoje miejsce i kolor. Zastosowanie: Edycja fotografii (retusz, kolorowanie, nakładanie filtrów), Animowane obrazki typu gif, Elementy stron WWW. Programy: Photoshop, Corel Photopaint, Paint Shop Pro. jest to sposób przedstawiania grafiki komputerowej dwuwymiarowej polegający na określeniu położenia każdego piksela obrazu, oraz przypisaniu mu wartości bitowej określającej kolor w danym trybie koloru. BITMAPA

5 PIKSEL 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Najmniejszy punkt ekranu lub obrazu. Słowo powstałe jako zlepek angielskich picture oraz element: pixel.

6 R OZDZIELCZOŚĆ 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Rozmiar obrazka podany ilością pikseli w jego szerokości i wysokości. Przykładowo rozdzielczość ekranu 800x640 oznacza, że można na nim wyświetlić maksymalnie 800 pikseli w jego szerokości i 640 w wysokości. DPI, PPI, LPI Ilość pikseli (kropek, punktów, lini) na jednostkę długości (cal) – dots/points/lines per inch. Określa ile punktów będzie miał obraz w swojej szerokości. Określenie stosowane głównie w przypadku urządzeń typu skaner, drukarka, ploter. Gdy zmierzymy (na przykład zwykłą linijką) szerokość i wysokość użytkowego obszaru na ekranie i podzielimy takie wymiary przez rozdzielczość to otrzymamy wymiary piksela ekranowego. Im wyższa rozdzielczość tym więcej miejsca na dysku zajmie obraz.

7 G ŁĘBIA KOLORU 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Ilość informacji przekazywana w każdym pikselu. Im większa głębia tym dokładniejszy obraz, ale także tym więcej miejsca na dysku zajmie plik. Przykładowo: jeśli mamy 8-bitową głębię koloru na obrazie można będzie wyświetlić 2 8 =256 odcieni danego koloru. Jest to także zakres barw wyświetlanych na monitorze. Głębia koloruOznaczenie Ilość kolorów możliwych do wyświetlenia 1-bitowa2121 2 (np. biały i czarny) 8-bitowa2828 256 24-bitowa2 24 16 777 216 32-bitowa2 32 4 294 967 296

8 K ANAŁ A LFA 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Liczba ośmiobitowa służąca do tworzenia kolorów o określonym stopniu przezroczystości. (np. RGB) Jest dopisywana do pozostałych współrzędnych koloru (np. RGB) – nie może istnieć samodzielnie. Kanał alfa przechowuje informacje o odcieniach szarości: Biały – 100% przezroczystości Szarości – częściowa przezroczystość Czarny – 0% przezroczystości

9 A LIASING I A NTYALIASING 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Aliasing Aliasing – zjawisko zniekształcania obrazu w wyniku zbyt małej częstotliwości jego próbkowania w procesie rasteryzacji (zamiany na obraz rastrowy). Antyaliasing Antyaliasing - zmniejszenie lub całkowita eliminacja efektu schodków powstającego przy zmianie rozdzielczości bądź częstotliwości próbkowania obrazu. Bez antyaliasinguZ antyaliasingiem

10 A LIASING I A NTYALIASING 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening węzłam punktów kontrolnych Krzywe zdefiniowane przez położenie czterech punktów, dwóch końcowych zwanych węzłam i oraz dwóch tzw. punktów kontrolnych opisujących kąt nachylenia. Wykorzystywane głównie w grafice wektorowej. Wymyślone przez Pierre Beziera z myślą o projektantach linii samochodowych w firmie Renault.

11 C LIP A RT 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Gotowy do użycia obrazek, zapisany najczęściej w formacie wektorowym. Programy użytkowe najczęściej posiadają własne biblioteki (zbiory) klipów, które w pewnym stopniu mogą być modyfikowane przez użytkownika.

12 D ITHERING 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Forma przejścia pomiędzy kolorami. Stosowany przy małej głębi kolorów. Polega na mieszaniu sąsiadujących ze sobą barw : część jednego koloru nachodzi na drugi. Zaleta: zyskujemy barwy pośrednie.

13 G RADIENT 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Tonalne przejście pomiędzy co najmniej dwoma barwami. Przejścia kolorów mogą być: Liniowe, Radialne, Specjalne (np. po krzywej).

14 W ARSTWA 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Samodzielny element obrazu. Jej położenie jest ściśle określone i może zajmować miejsce pod lub nad innymi elementami. Zmiana zawartości jakiejkolwiek warstwy nie wpływa na pozostałe. Warstwy można wyobrazić sobie jako nałożone na siebie folie : na każdej z nich namalowane jest coś innego, a razem tworzą pełny obrazek.

15 W ARSTWA 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Selekcja (maska) Selekcja (maska) Zaznaczony, przy użyciu specjalnych narzędzi, obszar rysunku. Wszystkie piksele obrazka objęte maską, mogą być poddawane edycji a pozostałe są chronione przed zmianami. Nie można jej zapisać w pliku (jest tymczasowa). Ścieżka Ścieżka Rodzaj selekcji. Może być zapisana w pliku obrazka. Pozwala dokonywać różne operacje na pliku, np. stworzyć ruch po zadanej krzywej.

16 R ENDERING 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening W grafice 3D to przeliczenie danej sceny i utworzenie pliku wyjściowego w formie obrazu statycznego lub animacji. Zamiana obrazu 3D na 2D.

17 T WEENING 1) Grafika komputerowa 2) Grafika wektorowa 3) Grafika rastrowa 4) Piksel 5) Rozdzielczość 6) Głębia koloru 7) Kanał Alfa 8) Aliasing i antyaliasing 9) Krzywe Beziera 10) ClipArt 11) Dithering 12) Gradient 13) Warstwa 14) Selekcja, maska, ścieżka 15) Rendering 16) Tweening Generowania ruchomych obrazów polegająca na tworzeniu jedynie tzw. ujęć (klatek) kluczowych, na podstawie których komputer wylicza pozostałe klatki animacji. Motion Tweening Shape Tweening

18 K ONIEC Czas na dyskusję – 5 min. Czy mają Państwo pytania?


Pobierz ppt "G RAFIKA K OMPUTEROWA - D EFINICJE Mgr inż. Alicja Pituła-Wilczyńska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna im KEN w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google