Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa - 17.04.2005 1 Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych NACZELNA IZBA APTEKARSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa - 17.04.2005 1 Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych NACZELNA IZBA APTEKARSKA."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych NACZELNA IZBA APTEKARSKA

2 Warszawa OKRĘGOWE IZBY APTEKARSKIE Białostocka Beskidzka Pomorsko-Kujawska Częstochowska Gdańska Katowicka Kielecka Środkowopomorska Krakowska Lubelska Łódzka Olsztyńska Opolska Wielkopolska Podkarpacka Zachodniopomorska Warszawska Dolnośląska Lubuska Kaliska (od 1995 r.)

3 Warszawa Liczba członków OIA w Polsce (w dniu roku wg danych z izb aptekarskich) Białystok 643 / 435 / 24 Łódź 2033 / 875 / 55 Bielsko-Biała 478 / 222 / 15 Olsztyn 438 / 256 / 37 Bydgoszcz 1021 / 532 / 42 Opole 426 / 241 / 26 Częstochowa 376 / 238 / 15 Poznań 1590 / 739 / 56 Gdańsk1848 / 647 / 37 Rzeszów 980 / 505 / 32 Katowice2104 / 898 / 79 Szczecin 487 / 271 / 29 Kielce 589 / 347 / 23 Wrocław 1924 / 831 / 68 Koszalin 397 / 195 / 14 Zielona Góra 441 / 272 / 25 Kraków2198 / 864 / 49 Warszawa 3087 / 1230 /111 Lublin1810 / 735 / 42 Kalisz 298 / 163 / 11

4 Warszawa Liczba członków OIA w Polsce zmiany od I do XII 2004 roku (wg danych z izb aptekarskich) 2003 / / 2004 Białystok Łódź Bielsko-Biała Olsztyn Bydgoszcz 1021 = 1021 Opole Częstochowa Poznań Gdańsk Rzeszów Katowice Szczecin Kielce Wrocław Koszalin 397 = 397 Zielona Góra Kraków Warszawa Lublin Kalisz

5 Warszawa Według danych Naczelnej Rady Aptekarskiej w końcu 2003 roku liczba farmaceutów wykonujących swój zawód w Polsce wynosiła osób roku było nas Aptek ogólnodostępnych roku było Rok później – ponad zakładowych i szpitalnych ponad 600 Stały wzrost liczby aptek ogólnodostępnych oraz brak przepisów regulujących ich rozmieszczenie (geograficzne bądź demograficzne) wpływa negatywnie na kondycję ekonomiczną tych podmiotów gospodarczych. Coraz trudniej jest im wykonywać zadania ustawowe z zakresu np. doradztwa czy tzw. opieki farmaceutycznej.

6 Warszawa PODSTAWOWE DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA wg GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Liczba ludności przypadająca na jedną aptekę w Polsce w 2004 roku.

7 Warszawa SCHEMAT ORGANIZACYJNY NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ GŁÓWNY KOORDYNATOR mgr Joanna Marczak MBA DYREKTOR BIURA mgr Halina Roszkowska-Filip PREZES NRA mgr Andrzej Wróbel KOORDYNATORZY DEPARTAMENTÓW PIONU ORGANIZACYJNEGO (PO) KOORDYNATORZY DEPARTAMENTÓW PIONU GOSPODARCZEGO (PG) KOORDYNATORZY DEPARTAMENTÓW PIONU PRAWNEGO (PP) WICEPREZES NRA mgr Maria Głowniak WICEPREZES NRA dr Wojciech Giermaziak WICEPREZES NRA dr Danuta Ignyś KSIĘGOWOŚĆ Teresa Olborska Marzanna Stosio SEKRETARIAT NRA Monika Lipińska SEKRETARIAT NROZ I NSA mgr Jadwiga Setlak NACZELNY SĄD APTEKARSKI mgr Janina Przedpełska-Szerlowska NACZELNY RZECZNIK OZ mgr Ewa Kokot NACZELNA RADA APTEKARSKA KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY PREZYDIUM NRA BIURO PRAWNE mec.dr Edward Jędrzejewski mec.Elżbieta Waniewska mgr Krzysztof Baka SEKRETARZ dr Jerzy Łazowski SKARBNIK mgr Marek Płuska NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA mgr Ryszard Jasiński

8 Warszawa Pion Prawny (PP) DEPARTAMENT PRAWNY dr Wojciech Giermaziak (Łódź) DEPARTAMENT ETYKI I DEONTOLOGII ZAWODU mgr Marian Mikulski (Lublin) DEPARTAMENT INFORMACJI I REJESTRU FARMACEUTÓW mgr Michał Grzegorczyk (Lublin) DEPARTAMENT NAUKI I SZKOLENIA dr Elwira Telejko (Białystok)

9 Warszawa Pion Organizacyjny (PO) DEPARTAMENT SPRAW ZAGRANICZNYCH, PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU I UZNAWANIA DYPLOMÓW dr Jerzy Łazowski (Warszawa) DEPARTAMENT ODWOŁAWCZY, SKARG I ZAŻALEŃ dr Stefan Kaliszuk (Lublin) FORUM MŁODYCH APTEKARZY dr Paweł Chrzan (Gdańsk) DEPARTAMENT KONSOLIDACJI, INTEGRACJI I STRATEGII PROGRAMOWEJ mgr Joanna Piątkowska (Wrocław)

10 Warszawa Pion Gospodarczy (PG) DEPARTAMENT SKARBU mgr Marek Płuska (Częstochowa) DEPARTAMENT EKONOMIKI, ZARZĄDZANIA I INICJATYW GOSPODARCZYCH dr Danuta Ignyś (Poznań) DEPARTAMENT APTEK SZPITALNYCH I ZAKŁADOWYCH mgr Janina Pawłowska (Kraków) DEPARTAMENT HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH mgr Henrietta Kania (Kielce) DEPARTAMENT OBRONY I KONSOLIDACJI APTEK dr Stanisław Piechula (Katowice)

11 Warszawa PODSTAWOWE DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA wg GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 2002 / 2003 Farmaceuci pracujący w aptekach i punktach aptecznych w tym na wsi !!! Punkty apteczne !!! w tym na wsi Apteki ogólnodostępne w tym na wsi Liczba ludności przypadająca na jedną aptekę w tym na wsi !!!

12 Warszawa Kierunki i cele działania NRA w latach Uzyskanie społecznej i rządowej aprobaty do przeprowadzania zmian legislacyjnych służących poprawie warunków wykonywania zawodu aptekarza.

13 Warszawa Współpraca z organizacjami branżowymi (naukowymi i gospodarczymi) w celu realizacji ustawowych zadań postawionych przed izbą.

14 Warszawa Wypracowanie zasad współpracy z uczelniami wyższymi w celu stałego podnoszenia jakości świadczonej pracy przez farmaceutów.

15 Warszawa Podnoszenie i utrwalenie rangi farmaceuty w strukturach jednostek ochrony zdrowia (w tym w szpitalnictwie).

16 Warszawa Troska o zachowanie godności i niezależności zawodu, krzewienie zasad i deontologii zawodu.

17 Warszawa Zapewnienie najmłodszej i przyszłej kadrze fachowej farmaceutów pomocy i opieki w trakcie poznawania specyfiki pracy w zawodzie.

18 Warszawa Przeorganizowanie izb aptekarskich w taki sposób, aby działały one sprawnie, terminowo realizowały ustawowe zadania i były każdemu aptekarzowi (farmaceucie) wsparciem przy wykonywaniu zawodu.

19 Warszawa Przygotowanie naszego środowiska do funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach zewnętrznych, po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.

20 Warszawa Polityka Lekowa Państwa Ministerstwo Zdrowia – Warszawa, 18 marca 2004 r. 4.2.Apteki. - W Polsce prawie 88% leków sprzedawanych przez hurtownie trafia do aptek ogólnodostępnych… - Obserwuje się znaczny rozwój sprzedaży pozaaptecznej, która powinna być należycie kontrolowana ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. - W 2003 roku w Polsce na jedną aptekę przypadało 3700 osób i jest to wskaźnik lokujący nas w grupie krajów europejskich o największym zagęszczeniu aptek. - Apteki ogólnodostępne są niemal w całości w rękach prywatnych…

21 Warszawa Polityka Lekowa Państwa Ministerstwo Zdrowia – Warszawa, 18 marca 2004 r. Ciąg dalszy… Apteka jest nie tylko miejscem, w którym nabywa się produkty lecznicze lecz placówką ochrony zdrowia. Pracownicy apteki przejmują rolę doradców farmaceutycznych w ramach szeroko rozumianej opieki farmaceutycznej.

22 Warszawa Rynek leków refundowanych. Kto zyskał, kto stracił ? Zmiany na listach leków refundowanych dokonane w dniu roku (w mln PLN) wg Pharma Expert

23 Warszawa Struktura marż leków w krajach UE (uszeregowanie wg wysokości marży dla hurtowników) ProducentHurtownikAptekaProducentHurtownik Apteka Holandia 67,2 11,4 21,4 Portugalia 72,0 8,0 20,0 Austria 59,0 10,0 31,0 Włochy 66,9 7,6 25,5 Niemcy 62,3 9,9 27,8 Francja 67,8 6,3 25,9 Wielka Brytania 63,4 9,1 27,5 Grecja 68,7 6,3 25,0 Polska 77,1 8,91 (10,4) 14,0 (19,0) Dania 69,4 5,5 25,1 Szwajcaria 58,1 8,4 33,5 Szwecja 77,3 2,7 20,0 Hiszpania 61,7 8,4 22,9 Finlandia 68,5 2,5 29,0 Belgia 64,7 8,3 27,0 Opracowanie:OPTIMA FARMA S.A.

24 Warszawa Producenci i hurtownie. Na początku 2004 roku w Polsce działało : producentów (w tym 15 posiadających ponad 1% udział w rynku) hurtowni (w zdecydowanej większości lokalnych lub o regionalnym zasięgu. Od kilku lat postępuje w tym sektorze proces wzmożonej konsolidacji. Obecnie 5 największych hurtowni posiada ponad 60% rynku).

25 Warszawa Model polskiego rynku farmaceutycznego jest bardzo złożony Skład celny Producent Hurtownia producenta Hurtownia Przedhurt Szpital (1) Szpital (1) Apteka (1) Apteka (n) Inny (1) Inny (1) Apteka (n) Producent

26 Warszawa Narastająca koncentracja hurtu w Polsce Udział w rynku głównych hurtowni

27 Warszawa Rynek farmaceutyczny w Polsce Apteki ogólnodostępne Szpitale

28 Warszawa Produkty Rx Produkty OTC Rynek apteczny w Polsce

29 Warszawa Rynek apteczny w Polsce Produkty Rx REFUNDOWANE Produkty OTC Produkty Rx NIEREFUNDOWANE

30 Warszawa Programy handlowe wiążące apteki W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny rozwój programów handlowych w branży farmaceutycznej Równolegle nastąpiła ewolucja celów realizowanych za pomocą tych programów – Jeszcze kilka lat temu podstawowym celem programów było pozytywne wyróżnienie podmiotu gospodarczego na tle innych – Obecnie programy powodują uzależnienie, głównie ekonomiczne, apteki od dostawcy

31 Warszawa Programy handlowe wiążące apteki Przykłady zobowiązań związanych z realizacją programów handlowych: – Zobowiązania obrotowe. – Apteka ma obowiązek utrzymywania wyznaczonego poziomu cen na określone produkty. Aby to osiągnąć często musi obniżać swoją marżę. – Obce dla apteki podmioty zarządzają jej powierzchnią ekspozycyjną i reklamową. – Apteka ma obowiązek dokonywać zakupu określonego asortymentu leków. – Dodatkowo, dzięki programowi budowana jest np. baza danych o pacjentach na użytek firm zewnętrznych.

32 Warszawa Wzmożona konkurencja cenowa Negatywny wpływ na relacje pomiędzy aptekami : – Apteki zmuszone są do konkurowania między sobą cenami wszystkich leków. – Zawyżane są marże na innych produktach: - Podmioty gospodarcze uczestniczące w systemie dystrybucji leków muszą odzyskać marżę oddaną w promocji, podnoszą więc ceny innych produktów. - Aptekarz musi aktywnie śledzić ceny innych produktów, następuje nadmierna koncentracja nie na działalności merytorycznej – leczniczej w aptece lecz na działalności typowo handlowej.

33 Warszawa Podsumowanie Mając powyższe na uwadze, stoimy u progu bardzo poważnych zmian na rynku dystrybucji farmaceutyków już w 2005 roku. Liczba aptek ogólnodostępnych przypuszczalnie będzie utrzymywała się na podobnym poziomie. Jedne powstaną, inne będą likwidowane lub zostaną przejęte. Licznie będą zakładane punkty apteczne. Wystąpią silne tendencje do tworzenia sieci aptecznych. Potrzebna jest natychmiastowa nowelizacja polskiego prawa np. w celu ograniczenia rozwoju sieci aptecznych oraz wyniszczającej walki cenowej. Jedno i drugie zjawisko jest negatywne w skutkach perspektywicznych dla naszego społeczeństwa. Na polskim rynku farmaceutycznym, w bieżącym roku kalendarzowym, możemy być świadkami kilku spektakularnych transakcji kupna-sprzedaży dużych firm dystrybucyjnych. Najprawdopodobniej zaistnieje system bezpośredniej sprzedaży leków.

34 Warszawa Prezentację przygotowano na podstawie materiałów: Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, firmy IMS Heathl Polska, Pracowni Badań Społecznych, Kamsoft sp.zoo, Pharma Expert sp.zoo, danych Głównego Urzędu Statystycznego i opracowań własnych. Dziękuję za uwagę … Andrzej Wróbel


Pobierz ppt "Warszawa - 17.04.2005 1 Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla Kierowników Hurtowni Farmaceutycznych NACZELNA IZBA APTEKARSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google