Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie

2 NASZA SZKOŁA

3 Misja „PRZYJAZNA SZKOŁA”

4 „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, Potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie Wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym” Dawid Lewis

5 Priorytet planu wychowawczego
"Nauka moją przyszłością" • motywowanie uczniów do nauki na miarę ich możliwości • osiąganie sukcesów • praca nad osobowością ucznia • pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz zdolnym

6 Oczekujemy, aby absolwent:
Umiał się uczyć i był kreatywny Był przygotowany do nauki na wyższym poziomie kształcenia Umiał posługiwać się techniką komputerową i jęz. angielskim Rozwijał swoje mocne strony Był otwarty na potrzeby innych ludzi Umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi i współpracować w grupie Dbał o kulturę języka Rozumiał, czym jest patriotyzm

7 Definicja ucznia zdolnego
Uczeń zdolny wykazuje ponadprzeciętny poziom rozwoju umysłowego, motorycznego lub społecznego, który łączy z ciekawością poznawczą i wysokim stopniem motywacji. Jest samodzielny i konsekwentny w poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania. Charakteryzuje się twórczym podejściem do rozwiązywania problemów. Cechy ucznia zdolnego: • ciekawość świata, dociekliwość • aktywność twórcza ( oryginalność interpretacji, umiejętność rozwiązywania różnych problemów) • wewnętrzna motywacja do podejmowania działań • umiejętność pokonywania trudności • samodzielność w działaniu • samokrytycyzm Uczeń zdolny nie zawsze jest perfekcyjny i może lekceważyć łatwe zadania

8 Jak zwiększamy nasze kompetencje?
indywidualne szkolenie nauczycieli udział w spotkaniach, konferencjach – wymiana doświadczeń szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN opracowanie bazy informacyjnej na stronie internetowej szkoły o możliwości samokształcenia oraz z propozycjami literatury (nauczyciele, rodzice)

9 Kogo zapraszamy do współpracy?
Rodzice Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Instytucje działające na rzecz oświaty – SAS, OPP, Dom Kultury Puławska i Muranów, Ośrodek Edukacji Sadyba, Klub Sportowy Delta, Tor Łyżwiarski Stegny inne placówki oświatowe

10 Jak rozpoznajemy uzdolnienia?
Określenie metody: obserwacja rozmowa z uczniem i jego kolegami rozmowa z rodzicami ankietowanie uczniów i rodziców : Opracowanie narzędzi diagnostycznych przez zespoły przedmiotowe (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, artystyczny i sportowy) arkusze ankiet, kwestionariusze obserwacji, testy diagnozujące uzdolnienia Analiza zebranych danych przez zespoły i wyłonienie grupy uczniów o szczególnych uzdolnieniach.

11 Budowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi dziecka
Przydział opiekuna – mentora. Współpraca z rodzicami. Prowadzenie indywidualnego portfolio dokonań i osiągnięć (uczeń, rodzice, opiekun). Zaproszenie przez Samorząd Uczniowski do zaprezentowania siebie i swoich pasji w księdze „Mam talent”. 5. Promowanie dokonań uczniów.

12 Praca z uczniem zdolnym Jak pracujemy?
Wspomaganie w procesie lekcyjnym Rozwijanie uzdolnień na zajęciach dodatkowych

13 Uczeń zdolny na lekcji otrzymuje dodatkowe zadania twórcze oraz dodatkowe zdania na sprawdzianach prowadzi fragmenty lekcji prezentuje własne projekty bierze udział w wycieczkach edukacyjnych pracuje metodami aktywizującymi

14 W szkole

15 Uczeń zdolny na zajęciach pozalekcyjnych
pracuje indywidualnie lub w niewielkich grupach oferta kół zainteresowań jest adekwatna do potrzeb uczniów i wynika z przeprowadzonej diagnozy

16 Zajęcia dodatkowe

17 Dostosowanie oferty edukacyjnej adekwatnie do rodzaju uzdolnień
Programy własne nauczycieli Zajęcia międzyszkolne Konkursy Projekty edukacyjne Program Wars i Sawa

18 Jak doceniamy ucznia zdolnego?
wystawy prac (szkoła, strona internetowa, instytucje kulturalne) prezentacja projektów, np. Święto Szkoły, Dzień Otwarty, Festyn Rodzinny nagrody (dyplomy, nagrody rzeczowe) określony system nagradzania za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu: - SOWA dla najlepszych na poziomie - galeria uczniów wyróżnionych - list gratulacyjny dla rodziców - nagrody książkowe, dyplomy

19 Efekty pracy Laureaci konkursów Projekty:
„Fauna i flora Polesia” -2011 „K. Krahelska, kobieta swojej epoki” „Przysłowiowe cztery pory roku” „Dwadzieścia lat wspólnie” – 2010 „Entropia słowa” - „Krzyżówkowy zawrót głowy” „Rycerstwo wczoraj i dziś” „Zatrzymane w obiektywie” „Nasza szkoła-nasza patronka” „Wyrazowniczek” „Mokotów znany i nieznany”

20 Wystawy

21 Certyfikaty „Szkoła Odkrywców Talentów” 2011

22 „Szkoła Myślenia” I edycja 2009 II edycja 2010

23 „Uczeń z klasą” I edycja 2007 II edycja 2008

24 „Szkoła z klasą” W 2005 roku zdobyliśmy tytuł „AGO - nasza szkoła uczy działać.”

25 „Szkoła z klasą” 2003

26 Zapraszamy do odwiedzania naszej Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej Warszawa, ul. Czarnomorska 3 tel./fax. (0-22) 842 – 22 – 87

27 Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowały: Ewa Rozwadowska
Elżbieta Mościcka


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google