Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.righteous.info.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.righteous.info."— Zapis prezentacji:

1

2 Krach na nowojorskiej giełdzie w 1929 zapoczątkował Wielki Kryzys Gospodarczy.
Skutki kryzysu dotknęły również Niemcy, gdzie sytuacja ekonomicznie pogorszyła się szczególnie gwałtownie. W lipcu 1931 upadł jeden z największych niemieckich banków, a w początkach 1932 liczba bezrobotnych w Niemczech przekroczyła 6 milionów.

3 Na załamanie gospodarcze nałożyła się niestabilna sytuacja polityczna
Na załamanie gospodarcze nałożyła się niestabilna sytuacja polityczna. Przedstawiciele partii politycznych w Reichstagu nie potrafili bowiem stworzyć większościowego rządu. Po wyborach 1932 NSDAP stała się jedną z najsilniejszych partii w niemieckim parlamencie. 30 stycznia 1933 roku prezydent Hindenburg mianował Adolfa Hitlera kanclerzem.

4 Chcąc zapewnić NSDAP większość w parlamencie Hitler ogłosił konieczność nowych wyborów.
Wieczorem 27 lutego 1933 podpalono budynek Reichstagu. Hitler obarczył odpowiedzialnością komunistów i przekonał prezydenta Hindenburga do wydania dekretu „O ochronie narodu i Państwa”. Dekret ten utrzymany został do 1945 roku i zawieszał niektóre podstawowe prawa obywatelskie, gwarantowane w Konstytucji Weimarskiej.

5

6 Kilka tygodni po zaprzysiężeniu Hitlera na kanclerza Rzeszy, zostały utworzone pierwsze obozy koncentracyjne, m.in. w Dachau, niedaleko Monachium, w którym umieszczono przeciwników politycznych. Obóz służył za „wzór” dla wszystkich późniejszych obozów koncentracyjnych oraz jako „szkoła przemocy” dla zwidujących nim SS - manów. W ciągu 20 lat jego istnienia więziono w nim łącznie ponad 200 tysięcy ludzi z całej Europy. 41,5 tysiąca poniosło na jego terenie śmierć. 29 kwietnia 1945 roku Amerykańscy żołnierze zdążyli uwolnić, tych którzy ocaleli.

7 Scentralizowane państwo totalitarne stało się faktem.
Hitlerowi udało się jeszcze w marcu przeforsować ustawę, dającą jego rządowi moc ustawodawczą. Scentralizowane państwo totalitarne stało się faktem. Niemcy opuściły Ligę Narodów.

8 Reżim Hitlera szczególną wrogość kierował wobec Żydów.
We wrześniu 1935 roku Reichstag ogłosił tzw. Ustawy norymberskie, wymierzone w obywateli żydowskiego pochodzenia. Na ich mocy Żydów można było pozbawić niemieckiego obywatelstwa, zakazywały również małżeństw Żydów z Niemcami. Ustawy objęły swoją mocą około pół miliona obywateli.

9 Po zawiązaniu z Mussolinim osi Berlin - Rzym oraz podpisaniu Paktu Antykominternowskiego z Japonią, do którego Włosi dołączyli w 1937 roku, Hitler podjął ofensywę w polityce zagranicznej. 12 marca niemieckie wojska wkroczyły do Austrii, która została wchłonięta przez III Rzeszę.

10 Następnie Hitler zwrócił się ku Czechosłowacji.
W trakcie konferencji monachijskiej we wrześniu 1938 roku Hitler, Mussolini oraz brytyjski premier Chamberlain oraz premier Francji Daladier ustalili, że Czechosłowacja zrzeknie się na rzecz Niemiec swojej części Sudetów. Hitler stwierdził wówczas, że wszelkie Niemieckie roszczenia terytorialne zostały spełnione.

11 Noc Kryształowa Kryształowa Noc to określenie antyżydowskich wystąpień na terenie Rzeszy w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. Noc kryształowa była poprzedzona zabójstwem w Paryżu niemieckiego dyplomaty Ernesta von Ratha, którego dokonał polski Żyd, Herschel Grynszpan. Skutkiem zorganizowanego ataku na Żydów oraz ich mienie była śmierć 91 osób oraz umieszczenie od 25 do 30 tysięcy w obozach koncentracyjnych.

12 Zniszczeniu uległo 267 synagog.
Tysiące domów i przedsiębiorstw. zostało splądrowanych przez bojówki Hitlerjugend, Gestapo oraz SS. Noc Kryształowa spowodowała dalsze prześladowania. Wielu historyków uznaje Noc Kryształową za początek akcji „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, której konsekwencją był Holocaust.

13 Niecałe 6 miesięcy po konferencji w Monachium Hitler wykorzystał konflikt między Czechami a Słowakami jako pretekst do przejęcia kontroli nad resztą terytorium Czechosłowacji. Po wkroczeniu wojsk niemieckich utworzono Protektorat Czech i Moraw. W tym samym miesiącu Hitler zapewnił o zwrocie Niemcom litewskiego portu w Kłajpedzie. Premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain zdał sobie sprawę, że jego polityka uspokajania wobec Hitlera poniosła klęskę.

14

15 W sierpniu 1939 roku Niemcy oraz ZSRR podpisały pakt o nieagresji, znany jako pakt Ribentropp- Mołotow. Porozumienie zawierało tajny protokół, który dzielił strefy wpływów tych państw odpowiednio: zachodniej Polski i Litwy w strefie Niemiec, a wschodniej Polski, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz rumuńskiej prowincji Besarabii w strefie wpływów radzieckich.

16 3 września Francja oraz Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom.
1 września 1939 roku niemieckie wojska, przy niewielkim wsparciu od południa wojsk słowackich zaatakowały Polskę. 3 września Francja oraz Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom. 17 września, po zawarciu rozejmu z Japonią, Związek Radziecki zaatakował Polskę od wschodu.

17

18 W lutym 1940 roku ZSRR i Niemcy podpisały umowę gospodarczą.
W początkach października terytorium Polski zostało podzielone przez Niemcy, ZSRR, Litwę oraz Słowację. Mimo to, Polacy nie podpisali kapitulacji, a na uchodźstwie jeszcze w roku 1939 utworzono rząd emigracyjny. Wojska brytyjskie zostały rozmieszczone na terytorium Europy zachodniej. Żadnych działań wojennych nie prowadzono do wiosny 1940 przez co okres ten określa się mianem dziwnej lub siedzącej wojny. W lutym 1940 roku ZSRR i Niemcy podpisały umowę gospodarczą.

19 W kwietniu 1940 roku Niemcy zaatakowali Danię oraz Norwegię
W kwietniu 1940 roku Niemcy zaatakowali Danię oraz Norwegię. Ich celem było zapewnienie sobie dostaw rud żelaza drogą morską ze Szwecji, którą to drogę alianci planowali kontrolować. Dania skapitulowała po kilku dniach. Norwegia, mimo pomocy aliantów skapitulowała po 2 miesiącach walk. Niezadowolenie Brytyjczyków z kampanii norweskiej przyczyniło się do dymisji premiera Chamberlaina, którego zastąpił 10 maja 1940 roku Winston Churchill.

20 Tego samego dnia Niemcy Zaatakowali Francję, Belgię, Holandię oraz Luksemburg. Zwycięstwo Wermachtu było błyskawiczne. Francja, została podzielona na niemiecka oraz włoska strefę okupacyjną. Na części terytorium utworzone zostało marionetkowe, zależne od Niemiec państwo francuskie, z siedzibą w Vichy.

21

22 Pokonawszy Francję, Niemcy skierowali siły powietrzne przeciwko Wielkiej Brytanii.
Latem 1940 rozpoczęła się tak zwana Bitwa o Anglię i trwała do września. Wielka Brytania wyszła z tej walki obronną ręką. Niespełna rok później, 22 czerwca 1941 roku Niemcy oraz ich ówcześni europejscy sojusznicy dokonali inwazji na ZSRR, określanej jako plan Barbarossa.

23 Ostateczne rozwązanie
Wraz z inwazją na ZSRR na terenach zajętych przez Niemców, postępował proces eksterminacji Żydów jako nacji. W początkowych miesiącach wojny niemiecko - radzieckiej Niemcy oraz sprzymierzeni z nimi Rumuni zamordowali 150 tysięcy rumuńskich i ukraińskich Żydów. Do końca 1941 roku śmierć poniosło 80% Żydów z Litwy, a do początków 1943 całkowicie eksterminowano ludność żydowską z zachodnich terenów Ukrainy i Białorusi.

24 7 grudnia 1941 Japończycy zaatakowali bazę amerykańską Perl Harbour na Hawajach.
Atak ten zapoczątkował przystąpienie Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii do wojny z Japończykami. W odpowiedzi hitlerowskie Niemcy oraz ich sojusznicy ogłosiły stan wojny z USA.

25 W styczniu 1942 roku, na konferencji w Wansee na przedmieściach Berlina naziści zdecydowali się wdrożyć plan definitywnej eksterminacji Żydów, określany jako „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Jego współtwórca, Reinhard Heydrich szacował, że obejmie on około 11 milionów osób. W rezultacie utworzono sieć obozów zagłady, w których życie straciło kilka milionów Żydów.

26

27 Przełomem była bitwa o Stalingrad, obroniony przez Rosjan.
Na froncie zachodnim wojska Niemieckie przełamały opór sowietów w rejonie Charkowa i półwyspu Kercz i skierowały swoje główne siły na południu. Mimo sukcesów militarnych, Niemcy ponosili duże straty ludzkie i sprzętowe. Przełomem była bitwa o Stalingrad, obroniony przez Rosjan.

28 Niemcy ponieśli również klęskę w wielkiej bitwie pancernej na łuku Kurskim w lipcu 1943 roku.
Jednocześnie w lipcu tego roku wojska alianckie lądowały na Sycylii, co komplikowało sytuację militarną Niemców.

29

30 W listopadzie premier Wielkiej Brytanii Churchill, prezydent USA Franklin Roosevelt oraz przywódca ZSRR Józef Stalin spotkali się na konferencji w Teheranie. W styczniu 1944 roku alianci przeprowadzili szereg operacji wojskowych na terenie Włoch. Do końca stycznia 1944 roku Rosjanie wyparli wojska niemieckie z okolic Leningradu, który był oblegany od jesieni 1941 roku.

31 6 czerwca 1944 roku przeszedł do historii jako D-Day
6 czerwca 1944 roku przeszedł do historii jako D-Day. Alianci rozpoczęli lądowanie na terenie wybrzeżu północnej Francji. 22 czerwca 1944 roku sowieci rozpoczęli wielką ofensywę wojsk, znaną pod kryptonimem Bagration, która rozbiła niemiecką Armię Środek. Postępy wojsk radzieckich dały sygnał polskiemu ruchowi oporu do otwartych wystąpień przeciw Niemcom (akcja „Burza”). Największe z nich, Powstanie Warszawskie, podobnie jak powstanie na Słowacji, nie zostały wsparte przez sowietów, przez co zrywy antyhitlerowskie zostały zdławione.

32 We wrześniu 1944 Armia Czerwona wkroczyła do Jugosławii.
W grudniu 1944 Niemcy podjęli ostatnią, początkowo udaną, ofensywę tej wojny, na górzystym terenie Ardenów na froncie zachodnim. W styczniu 1945 ofensywa niemiecka uległa załamaniu.

33

34 W styczniu 1945 roku sowieci podjęli ofensywę przeciwko Niemcom, już na terenie ziemiach polskich, Pomorzu i Śląsku. W kwietniu zachodni alianci przełamali ostatecznie opór we Włoszech i wkroczyli na teren Niemiec. 25 kwietnia armie amerykańska i radziecka spotkały się w nieopodal miejscowości Torgau nad Łabą we w Saksonii. Równocześnie Sowieci rozpoczęli oblężenie Berlina, który skapitulował 30 kwietnia.

35 W międzyczasie w kwietniu zmarł prezydent Rossevelt
W międzyczasie w kwietniu zmarł prezydent Rossevelt. Jego zastępcą został Harry Truman. Śmierć dosięgła też faszystowskich przywódców. 28 kwietnia włoscy partyzanci powiesili Mussoliniego, 2 dni później samobójstwo popełnił w Berlińskim bunkrze Adolf Hitler.

36 Niemcy skapitulowali 8 maja.
11 maja przywódcy zwycięskiej koalicji spotkali się w Poczdamie, nieopodal Berlina. Potwierdzili wcześniejsze ustalenia co do podziału Niemiec i Europy na strefy wpływów zwycięskich mocarstw. W trakcie trwania konferencji, Amerykanie kończyli walki z Japończykami, a ostatnim akordem wojskowych działań były zrzucone bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki w sierpniu 1945 roku. Japończycy ostatecznie skapitulowali 2 września 1945 roku.

37

38 Znaczna część Europy legła w gruzach
Znaczna część Europy legła w gruzach. Wojna pochłonęła 60 milionów ofiar, w większości ludności cywilnej. 6 milionów Żydzi, a 5 milionów osób innej narodowości, stanowiło łączną liczbę ofiar masowej zagłady, znanej jako Holocaust. Niemcy, które rozpętały drugą wojnę światową zostały rozbite politycznie i gospodarczo. Utraciły znaczną część swoich terytoriów na rzecz Polski i ZSRR, ZSRR reszta kraju została podzielona na 4 strefy okupacyjne.

39

40

41

42

43

44 Helena a Anna Cała


Pobierz ppt "Www.righteous.info."

Podobne prezentacje


Reklamy Google