Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚĆ 4 Siedliska 3xxx – Siedliska wód śródlądowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚĆ 4 Siedliska 3xxx – Siedliska wód śródlądowych."— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚĆ 4 Siedliska 3xxx – Siedliska wód śródlądowych

2 Jeziora i starorzecza Rozpowszechnione w całej Europie Przede wszystkim zróżnicowane edaficznie – tylko nieliczne odmiany geograficzne Zbiorniki okresowe O ograniczonym zasięgu i unikatowych cechach

3 Oligotroficzne, skrajnie ubogie w składniki mineralne jeziora ze specyficzną fauną i florą. Woda silnie przejrzysta, nawet do kilku metrów. Gatunki Isoetes lacustris, I. echinospora, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Deschampsia setacea, Subularia aquatica, Juncus bulbosus, Pilularia globulifera, Luronium natans, Potamogeton polygonifolius

4

5 Odpowiednik kontynentalnych jezior oligotroficznych w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego Isoetes velata. Source: http://www.botanik- bochum.de

6 Oligotroficzne, skrajnie ubogie w składniki mineralne zbiorowiska namulisk ze specyficzną fauną i florą Gatunki : Littorella uniflora, Luronium natans, Potamogeton polygonifolius, Pilularia globulifera, Juncus bulbosus ssp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium minimum, Lindernia procumbens, Elatine spp., Eleocharis ovata, Juncus tenageia, Cyperus fuscus, C. flavescens, C. michelianus, Limosella aquatica, Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus, Juncus bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus, Cicendia filiformis. W Polce w naturze praktycznie brak – siedliska na stawach hodowlanych

7

8 Mezotroficzne jeziora z łąkami ramienicowymi dochodzącymi do 10 m głebokości, pH 6-7,5. Woda czysta, przejrzysta, błękitna do szarej. Gatunki Chara spp., Nitella spp. Specyficzna fauna ryb (sielawa, sieja).

9

10 Jeziora eutroficzne i hypertroficzne, pH<7, przepływowe lub odcięte (starorzecza) z roślinnością o liściach pływających, bogatą roślinnością podwodną i szuwarową. Woda słabo przejrzysta, zielonkawo-żółta do szarawej. Gatunki Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis, U. vulgaris, Aldrovanda vesiculosa, wątrobowce ( Riccia spp., Ricciocarpus spp.); Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. praelongus, P. zizii, P. perfoliatus.

11

12 Jeziora w kompleksach torfowisk, często o niewielkiej powierzchni, woda brązowa do turkusowej, z reguły przejrzysta, uboga w składniki mineralne, pH 3-6. Gatunki Utricularia spp, Rhynchospora alba, R. fusca, Sparganium minimum, Sphagnum species, N. pumila, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Nymphaea candida, Drepanocladus spp., Warnstorfia trichophylla,

13

14 3170 * Mediterranean temporary ponds 3180 * Turloughs 3180 * Turloughs 3190 Lakes of gypsum karst 31A0 *Transylvanian hot-spring lotus beds

15 www.tcd.ie Uważane za unikatowe Irlandii (jednak także RFN i Estonia) okresowe jeziorka na terenach z intensywnymi procesami krasowymi

16

17

18

19 Roślinność pionierska kolonizująca ruchome kamieńce potoków górskich i podgórskich, z udziałem roślin jednorocznych, traw i siewek drzew i krzewów; liczne gatunki górskie Gatunki Epilobium dodonaei, Calamagrostis pseudophragmites, Erigeron acris,Euphorbia cyparissias, Fumana procumbens, Agrostis gigantea, Anthyllis vulneraria ssp. alpestris, Campanula cochleariifolia, Hieracium piloselloides, Calamagrostis pseudophragmites, Conyza canadensis, siewki Salix elaeagnos, Salix purpurea, Salix daphnoides

20

21

22

23

24

25

26 Rzeki podgórskie i nizinne z roślinnością pływająca i przydenną Gatunki Ranunculus saniculifolius, R. trichophyllus, R. fluitans, R. peltatus, R. penicillatus ssp. penicillatus, R. penicillatus ssp. pseudofluitantis, R. aquatilis, Myriophyllum spp., Callitriche spp., Sium erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp., Fontinalis antipyretica.

27

28 Odmiana typowa, z płatami co najmniej kilku gatunków reprezentatywnych i dominacją włosienicznikow, szczególnie B. fluitans Odmiana zubożona, z pojedynczymi gatunkami włosieniczników, rzęśli i in. Odmiana kontynentalna, z dominacją Berula erecta, Veronica sp. (Jura, Roztocze) Odmiana z Butomus umbellatus, Nuphar lutea i Sparganium emersum Odmiana wyżynna z obszarów skał krystalicznych. Dno kamieniste, mszaki lub B. penicillatum, plechowe krasnorosty

29 Zbiorowiska pionierskie na mulistych brzegach rzek. Ich pojawianie się zależne jest od okresów niżówek. W mokrych latach siedlisko może nie być zauważalne Gatunki Chenopodium rubrum, Bidens frondosa, Xanthium sp., Polygonum lapathifolium.

30

31 3210 Fennoscandian natural rivers 3250 Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum 3280 Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba 3290 Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion


Pobierz ppt "CZĘŚĆ 4 Siedliska 3xxx – Siedliska wód śródlądowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google