Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego został powołany 20 VII 1944 roku w Moskwie (formalnie w Chełmie) przez działaczy Związku Patriotów Polskich, jako.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego został powołany 20 VII 1944 roku w Moskwie (formalnie w Chełmie) przez działaczy Związku Patriotów Polskich, jako."— Zapis prezentacji:

1 Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego początkiem stalinizmu w Polsce

2 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego został powołany 20 VII 1944 roku w Moskwie (formalnie w Chełmie) przez działaczy Związku Patriotów Polskich, jako tymczasowy organ władzy wykonawczej na wyzwolonych spod okupacji terenach Polski: województwie lubelskim województwie podkarpackim województwie podlaskim części województwa mazowieckiego części województwa świętokrzyskiego W jego skład wchodzili: reprezentanci: Polskiej Partii Robotniczej Polskiej Partii Socjalistycznej Stronnictwa Ludowego (SL) Stronnictwa Demokratycznego (SD) Przewodniczący PKWN Edward Osóbka-Morawski z PPS, zastępcy Andrzej Witos z SL i Wanda Wasilewska z ZPP.

3 - obszar tzw. „Polski lubelskiej”, wyzwolony do IX 1944r.

4 31 grudnia 1944 przekształcono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele. Józef Stalin podporządkowując Polskę stworzył nowy rząd, który miał firmować „nowy, radziecki ład”. Był to konkurencyjny ośrodek władzy nie uznawany przez społeczeństwo. Grupka uzurpatorów reprezentująca interesy ZSRR wydała „Manifest PKWN od narodu polskiego”, który w wyzwolonej Polsce stał się władzą wykonawczą zwaną również rządem lubelskim.

5 Manifest Lipcowy wzywał do walki z okupantem niemieckim,
ustanawiał Krajową Radę Narodową jako jedyne legalne źródło władzy delegalizował rząd londyński ustanawiał nowe granice państwa Manifest zawierał jedynie cele taktyczne, nie strategiczne. Ogłaszał nieodpłatną parcelację majątków, która oznaczała zniszczenie kultury ziemiańskiej.

6 Propagandowe zdjęcie obywatela czytającego manifest PKWN

7 Pozbawiony samodzielności PKWN stworzył nowy aparat państwowy - Milicję Obywatelską, która ustanawiała nowy ustrój, eliminowała wrogów i miała zastąpić dawną Policję Państwową. Druga nowa instytucja wprowadzona przez PKWN to Urząd Bezpieczeństwa. Wzorowany był na sowieckich instytucjach. Jego celem była likwidacja wszelkich form oporu wobec nowej władzy i kontrola politycznych postaw obywateli.

8 Pierwsze oddziały Milicji Obywatelskiej tworzone w Lublinie w 1944 r.

9 Skład Rządu Edward Osóbka-Morawski (RPPS) – przewodniczący PKWN, kierownik resortu oświaty Bolesław Drobner (PPS) – kierownik resortu pracy, opieki społecznej i zdrowia Jan Czechowski (SL "Wola Ludu") – kierownik resortu sprawiedliwości resortu spraw zagranicznych Andrzej Witos (SL) – wiceprzewodniczący PKWN, kierownik resortu rolnictwa i reform rolnych Stanisław Kotek-Agroszewski (SL "Wola Ludu") – kierownik resortu administracji publicznej Stanisław Radkiewicz (PPR) – kierownik resortu bezpieczeństwa publicznego Jan Stefan Haneman (RPPS) – kierownik resortu gospodarki narodowej i finansów Stefan Jędrychowski (PPR) – kierownik resortu informacji i propagandy Jan Michał Grubecki (SL) – kierownik resortu komunikacji, poczt i telegrafów Wincenty Rzymowski (SD) – kierownik resortu kultury i sztuki Michał Rola - Żymierski (PPR) – kierownik resortu obrony narodowej Emil Sommerstein (bezpartyjny) – kierownik resortu odszkodowań wojennych Stanisław Skrzeszewski (PPR)

10 Edward Osóbka – Morawski – kierownik resortów spraw zagranicznych oraz rolnictwa i reform rolnych. Premier rządu tymczasowego.

11 Wanda Wasilewska - polska i radziecka działaczka komunistyczna, pisarka, znany polityk.

12 Michał Rola – Żymierski – od 1944r
Michał Rola – Żymierski – od 1944r. kierownik resortu obrony narodowej w rządzie lubelskim. W latach 1944 – 1949 minister obrony narodowej.

13 Łańcut, 4 listopada 1944 r. Delegacja rządu lubelskiego, która dokonała reformy rolnej w majątku Potockich; w jej składzie m. in. Władysław Gomułka i Edward Osóbka – Morawski.

14 Posiedzenie PKWN w Lublinie w 1944 r
Posiedzenie PKWN w Lublinie w 1944 r. Od prawej: Michał Rola – Żymierski, Bolesław Bierut, Edward Osóbka – Morawski, Andrzej Witos, Zygmunt Berling.

15 Spotkanie polskich komunistów z Chruszczowem
Spotkanie polskich komunistów z Chruszczowem. Od lewej stoją: Bolesław Bierut, Nikita Chruszczow, Michał Rola - Żymierski, Edward Osóbka – Morawski, Hilary Minc.

16 Order odrodzenia Polski
Został ustanowiony w 1921 roku i przyjęty dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 roku.

17 Prezentację opracowały: Katarzyna Maria Malinowska Anastazja Skuza Gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie kl. III G


Pobierz ppt "Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego został powołany 20 VII 1944 roku w Moskwie (formalnie w Chełmie) przez działaczy Związku Patriotów Polskich, jako."

Podobne prezentacje


Reklamy Google