Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROK."— Zapis prezentacji:

1 Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROK

2 2004 2003 Zmiana +46.0% +5.3 p.p. 920 13.1 1 343 18.4 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO 1 Zysk netto (mln PLN) ROE (%) Danie nieaudytowane

3 AGENDA r Wyniki Grupy za 2004 r. 2 r Perspektywy 2005

4 ZYSK NETTO ( mln PLN) ZYSK OPERACYJNY (mln PLN) ROE (%) Zmiany kwartalne korekta o PolCard +5.3% +9.5% +109.8% 0.7% +24.1% +15.2% +5.3 pp +8.7 pp 3 ZYSK NETTO OSIĄGNĄŁ POZIOM 1343 MLN ZŁOTYCH (WZROST O 46% R/R) PO DOBRYM WYNIKU CZWARTEGO KWARTAŁU. ZYSK OPERACYJNY WZRÓSŁ O 9.5% R/R W UJĘCIU PORÓWNYWALNYM, Z PRZYSPIESZENIEM WZROSTU W 4Q (+15.2% KW./KW.). ROE OSIĄGNĘO POZIOM 18.4%. +46.0% +54.0% Zmiany kwartalne

5 PRZYCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) KOSZTY / DOCHODY (%) KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) +1.6% +3.3% -1.2% +9.0%+9.5%-1.2%+5.2% -1.6pp -5.6 pp 4 PRZYCHODY WZROSŁY W UJĘCIU PORÓWNYWALNYM O 3.3% R/R ORAZ O 9.5% KW./KW, ODWRACAJĄC UBIEGŁOROCZNY TREND. KOSZTY POZOSTAJA POD ŚCISŁĄ KONTROLA (-1.2% R/R), Z PEWNYM SEZONOWYM WZROSTEM PRZED KOŃCEM ROKU WIDOCZNYM W 4 KW. WSKAŹNIK KOSZTY / DOCHODY OBNIŻYŁ SIĘ DO 55.1% korekta o PolCard Zmiany kwartalne

6 4088 4153 100% 8%8% 34%34% 57% 9%9% 37%37% 53%53% +10.0% +16.1% -5.5% +1.6% +3.3% 100% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN.) +19.2% +5.4% +13.4% % zm 4Q 04/3Q 04 % zm 4Q 04/4Q 03 +111.7% -1.1% +10.8% 5 1005 1000 1096 +9.0% +9.5% POPRAWA STRUKTURY PRZYCHODÓW DZIĘKI WZROSTOWI DOCHODÓW Z OPŁAT I PROWIZJI (+10% R/R). SZCZEGÓLNIE DOBRY CZWARTY KWARTAŁ DZIĘKI SILNEJ SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I WZROSTOWI WYNIKU ODSETKOWEGO (+5.4% KW./KW.). korekta o PolCard

7 Marża odsetkowa netto POPRAWA W OSTATNIM KWARTALE SPOWODOWANA WYŻSZĄ MARŻĄ ODSETKOWĄ NETTO, KTÓREJ POZIOM BYŁ REZULTATEM ZMIAN STÓP RYNKOWYCH I POPRAWĄ STRUKTURY AKTYWÓW Wynik odsetkowy (mln PLN ) 6

8 57 443 58 238 56 564 +0.7% -10.7% +13.9% % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03 +13.9% +28.9% -16.8% OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) SILNA APRECJACJA ZŁOTEGO SPOWODOWAŁA SPADEK OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (-1.5% R/R, +4.6% R/R PRZY STAŁYM KURSIE WYMIANY). SILNY WZROST UDZIAŁU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W OSZCZĘDNOŚCIACH DETALICZNYCH Z 23% DO 32%. 7 -1.5% -2.9% +4.6% +1.3% Dynamika przy stałym kursie wymiany z 31/12/2004 * łącznie z obligacjami, ** ogółem fundusze w PPIM

9 FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln PLN.) UDZIAŁ W RYNKU STRUKTURA FUNDUSZY W 4Q 2004 * 49.2% 43.1% 7.7% 32.7% 34.5% +13.9% +34,4% 8 30.4% POPRAWA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 4 KW. ORAZ DALSZY WZROST UDZIAŁÓW W RYNKU (+1,8 P.P. KW./KW.) Wzrost sumy funduszy Pioneer Pekao o 2,9 mld. zł r/r. Zrównoważony Obligacji Akcyjny * wszystkie fundusze: krajowe i międzynarodowe

10 28 502 29 391 29 721 KREDYTY DLA KLIENTÓW (mln PLN) 9 +3.8% +0.4% +3.5% +7.0% +4.3% +1.1% KREDYTY DLA KLIENTÓW WZROSŁY O 4.3% R/R ZARÓWNO DZIĘKI KREDYTOM DETALICZNYM (+7% R/R) JAK I KORPORAZYJNYM (+3.5% R/R). WZROST WOLUMENU KREDYTÓW KLASYFIKOWANYCH JAKO NORMALNE O 11% R/R. % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03 * - wyłacznie Bank

11 LICZBA SPRZEDANYCH UMÓW WOLUMEN NOWYCH KREDYTÓW (mln PLN) WOLUMENY KREYTÓW HIPOTECZNYCH W mln. PLN +68.3% -11.6% -29.2% +13.3% +80.6% +99.5% WZROST KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 81% R/R DZIĘKI PODWOJONEJ SPRZEDAŻY, CO POTWIERDZA KOMERCYJNĄ EFEKTYWNOŚĆ PEKAO 10 *- kredyty udzielone przed czerwcem 2003 WOLUMENY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WALUCIE* (MLN)

12 PLN FX RAZEM - 25.3% 12.1% 2004* 2003 10.9% - 6.1% * szacunek UDZIAŁ W RYNKU NOWYCH ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WZRÓSŁ O 14.4 P.P. R/R, (6.0 P.P. W KREDYTACH HIPOTECZNYCH OGÓŁEM) 11 UDZIAŁ PEKAO W NOWO SPRZEDANYCH KREDYTACH HIPOTECZNYCH

13 PLN GRU 03 FX RAZEM 12.0% 7.8% 9.3% GRU 04* 9.7% 16.5% 5.0% 12 WZROST UDZIAŁÓW W RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH ZARÓWNO ZŁOTOWYCH JAK I OGÓŁEM, DZIĘKI WZMOŻONEJ SPRZEDAŻY UDZIAŁ PEKAO W KREDYTACH HIPOTECZNYCH OGÓŁEM Żródło: Związek Banków Polskich * szacunek

14 1403 1543 +10.0% +3.9% +20.6% +1.1% +10.8% +12.3% +40.9% +4.0% +8.8% 369 361 409 +10.8% +13.3% +25.1% +4.6% +10.2% +10.3 % zm 4Q 04/3Q 04 % zm 4Q 04/4Q 03 WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) 13 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WZRÓSŁ O 10% R/R. SPRZEDAŻ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BYŁA GŁÓWNYM MOTOREM WZROSTU W 4KW.

15 GRU04/GRU03 +156.6% -3.9% +3.9% GRU 04 GRU 03 27.9 305.9 2 132.9 +9.6% 333.8 14 71.6 294.1 2 216.9 365.7 SILNY WZROST LICZBY KART KREDYTOWYCH (157% R/R) PRZY PEWNYM PRZESUNIĘCIU POPYTU Z KART TYPU CHARGE (UP-SELLING) LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.) Karty kredytowe Karty charge Karty debetowe Razem karty z odroczoną płatnością

16 2318 2290 -0.9% -2.9% +2.6% -1.2% +0.2% -2.7% +18.8% 16 512 16 408 600 564 593 -1.2% +5.2% -6.9% +-1.4% +1.2% % zm 4Q 04/3Q 04 % zm 4Q 04/4Q 03 KOSZTY (mln PLN) KOSZTY POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ (-1.2% R/R) POMIMO WZROSTU INFLACJI. KOSZTY 4KW. POD WPŁYWEM SEZONOWEGO WZROSTU KOSZTÓW RZECZOWYCH PRZED KOŃCEM ROKU, LECZ NADAL NIŻSZE O 1.2% R/R. (1) 15 16 953 16 40816 953 Zatrudnienie (1) koszty w 3Q obejmują nieznaczny efekt rozpoczęcia konsolidacji wyników Centrum Kart S.A. metoda pełną

17 KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) +10.9% -15.9% +2.4% -3.6% WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI DALSZA POPRAWA JAKOŚCI KREDYTÓW I KOSZTÓW RYZYKA, PODCZAS GDY UTRZYMYWANE JEST KONSERWATYWNE PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI KREDYTÓW I ZASAD TWORZENIA REZERW. 16 KOSZT RYZYKA % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03 KOSZT RYZYKA 24.7% 21.8% 20.9% 19.9%

18 WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI 2004 R. POKAZUJĄ POPRAWĘ POTWIERDZAJĄC DOKONANIA 2004 R. Dochody ogółem na zatrudnionego ROE EPS NPL/Kredyty ogółem C/I Wynik z opłat i prowizji/Dochody ogółem 2004 2003 ROA 2.1% 18.4% 55.1% 8.1% 37.1% 19.9% 253 tys 17 5.5% 1.4% 13.1% 56.7% 24.7% 34.3% 242 tys

19 AGENDA 18 r Wyniki Grupy za 2004 r. r Perspektywy 2005

20 Dobry wzrost PKB (+4.5%) wsparty inwestycjami i konsumpcją Przyspieszenie w zakresie działalności kredytowej ze szczególną koncentracją na kredytach detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw; poprawa udziałów rynkowych PRIORYTETY PEKAO S.A. OCZEKIWANY SCENARIUSZ MAKRO Nieznaczny spadek złotowych stóp rynkowych, wywierający pewną presję na marże, niewielki wzrost stóp forex Konsolidacja pozycji lidera na rynku funduszy inwestycyjnych 2005: OCZEKIWANY POZYTYWNY SCENARIUSZ MAKRO Widoczny wzrost oszczędności detalicznych (+7,3%), po latach stagnacji, dzięki wzrostowi zatrudnienia oraz wynagrodzeń Dalsza koncentracja na produktach generujących opłaty i prowizje oraz poprawa struktury aktywów 19

21 OSIĄGNIĘCIA I EFEKTY DZIAŁAŃ 2004 STWARZAJĄ SOLIDNĄ BAZĘ DLA WZROSTU 2005, OCZEKIWANEGO NA POZIOMIE WYŻSZYM NIŻ RYNEK, DZIĘKI SKONCENTROWANYM INICJATYWOM BIZNESOWYM HIPOTEKI KREDYTY KONSUMENCKIE KREDYTY SME/MID CAP. KREDYTY FUNDUSZE INWESTYCYJNE OSZCZĘDNOŚCI KARTY Z ODR. PŁAT/ CASH MANAGEMENT/ UPSELLING RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH TRANSAKCJE 2005 PRIORYTETY PRODUKTOWEŚCIEŻKA ROZWOJU 1.WYKORZYSTANIE SUKCESÓW ROKU UBIEGŁEGO Kontynuacja intensywnej sprzedaży hipotek złotowych Konsolidacja wiodącej pozycji na rynku funduszy inwestycyjnych 2.OPARCIE SIĘ NA EFKETACH UBIEGŁOROCZNYCH DZIAŁAŃ Dalsza poprawa procesu kredytowego Dalsza racjonalizacji portfeli RMs 3.NOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST Wzbogacenie portfela produktowego w zakresie kredytów, depozytów, transakcji Skuteczniejsze pozyskiwanie klientów Efektywne wykorzystanie zreorganizowanego call center Koncentracja na jakości obsługi klientów Wzrost liczby sprzedawców (+>250) Wzrost rynku: +11% Wzrost rynku: +4,4% 20

22 KREDYTY (1/2) HIPOTEKI KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU KREDYTY KONSUMPCYJNE SILNA KONCENTRACJA NA POPRAWIE POZYCJI NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH, ZAJĘCIE KLUCZOWEJ POZYCJI PRZY SPRZEDAŻY NOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Rozwój innowacyjnych produktów hipotecznych Nowy typ kredytu konsumpcyjnego właśnie uruchomiony Krótszy czas udzielania kredytów (tego samego dnia) Wzrost rynku +26,7% Wzrost rynku: +11% NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: 21 NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA KAMPANIAMI, CALL CENTER, ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW

23 Ulepszenie procesu kredytowego poprzez krótszy czas udzielania kredytów, wykorzystując system ACE Nowa oferta linii kredytowej indywidualnie dostosowana do potrzeb klienta Zwiększenie zakresu działania z dotychczasowymi klientami dzięki zwiększeniu troski o klienta, wykorzystując model portfelowego zarządzania relacjami z klientem Zwiększenie bazy klientów dzięki pracy dedykowanych do ich pozyskiwania hunterów KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU ISTOTNA POPRAWA POZYCJI NA RYNKU KREDYTOWYM, DZIĘKI OBECNYM I NOWYM KLIENTOM, Z CENAMI UWZGLĘDNIAJĄCYMI KOSZTY RYZYKA KREDYTY (2/2) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW Wzrost rynku +10,9% NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: MIS SYSTEM, ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW 22

24 Wzbogacenie oferty produktowej, szczególnie dla klientów affluent i private Kontynuacja penetracji w poszczególnych segmentach, wsparta przez pozytywny scenariusz makroekonomiczny FUNDUSZ INWESTYCYJNE KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU KONSOLIDACJA WIODĄCEJ POZYCJI NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OSZCZĘDNOŚCI NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: SYSTEM MIS, NOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA KAMPANIAMI, ZWIĘKSZONA LICZBA SPRZEDAWCÓW Wzrost rynku +12,5% 23

25 Większa elastyczność w zakresie dostępnych produktów kartowych oraz czasu koniecznego do ich wprowadzenia na rynek, dzięki nowej platformie operacyjnej Szeroko zakrojone działania dla zwiększenia penetracji kart Dalsza poprawa jakości obsługi, mająca na celu zwiększenie lojalności dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych Konkretny nowy projekt zarządzania ryzykiem płynności i walutowym KARTY Z ODR. PŁATN. NOWY CASH MANAGEMENT UPSELLING RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU WZROST TRANSAKCJI DZIĘKI NOWYM PRODUKTOM, MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ ORAZ ZWIĘKSZENIU BAZY KLIENTÓW TRANSAKCJE NOWE NARZĘDZIA WZROSTU: SYSTEM MIS 24

26 Przychody Solidny wzrost przychodów oparty na wyniku odsetkowym netto i wyniku z opłat i prowizji osiągniętych dzięki głównie wzrostowi kredytów, dalszej sprzedaży funduszy inwestycyjnych oraz transakcjom generującym opłaty i prowizje Koszty Zysk netto Wynik operacyjny Koszty ogółem nieznacznie rosnące w ujęciu nominalnym w wyniku projektów inwestycyjnych Zdrowy wzrost wyniku operacyjnego w efektem poprawy przychodów oraz dobrej kontroli kosztów; odzwierciedla również wysoką efektywność Banku Wzrost zysku netto wynikiem dobrej pozytywnej dynamiki wyniku operacyjnego, efektywnego zarządzania ryzykiem oraz stopy podatkowej powracającej do normalnych poziomów WYNIK 2005 KSZTAŁTOWANY POPRZEZ WZROST PRZYCHODÓW 25

27 r Załącznik

28 2005F PKB, r/r % 2004 3M WIBOR Wzrost płac, r/r Kredyty korporacyjne r/r % 5.44.5 -3.67.3 1.74.2 6.66.2 LIBOR 1M 2.13.1 Inflacja (śr.) % 3.53.4 Stopa procent. (refer.) Grudz. 6.56.0 WSKAŹNIKI MAKRO Inwestycje, r/r % 14.25.1 Bezrobocie, r/r % 19.117.8 Źródło: Oczekiwania Pekao

29 PKB, INWESTYCJE, KONSUMPCJA (R/R%)INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, WIBOR 3M

30 Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w polskim sektorze bankowym (R/R%) Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w polskim sektorze bankowym (R/R%) Kredyty w sektorze ogółem (R/R%)Depozyty w sektorze ogółem (R/R%) Źródło: NBP, wyłączając depozyty pow. 2 lat

31 * Kurs wymiany z 31/12/2004. OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW UJEDNOLICONE WG STAŁEGO KURSU WYMIANY (mln PLN)* +4.7% +1.5% -1.4% -3.8% +20.0% +15.9% +36.4% -9.8% 54 036 55 730 56 564 % zm GR 04/WRZ 03 % zm GR 04/GR 03

32 24.7% 23.7% 21.8% 20.9% 19.9% KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN)

33 Wyłącznie Bank * Średnie odsetkowe aktywa i pasywa pracujące w Q4 2004 r. Podział walutowy

34 % zm 04/03 46.0 16.0 1.61.6 -36.4 -1.2 5.35.3 -29.7 -59.0 24.6 x -5.5-5.5 10.010.0 18.5 2004 4Q04 108 1 096 -593 503 340 % zm 3Q04 1.0 19.2 9.5 107.3 5.2 15.2 23.1 579 5.4 -31.9 -16.5 409 13.4 14.0 -6.8 2003 920 337 4 088 -358 -2 318 1 770 -503 2 348 3 -2 1 403 1 276 1 2 220 1 543 391 4 153 -2 290 1 863 1 343 -228 -354 4 54 1 512 5 88 1 11 416 1 Podatek Inne dochody nieodsetkowe Dochody ogółem Wynik operacyjny Koszty działania (z amort,) Zysk netto Rezerwy netto Goodwill i negatywny goodwill (mln PLN) Zysk akcjonariuszy mniejszościowych Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Zysk brutto RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2003

35 2004 % zm 04/03 6 3347.0 22 1693.5 8 898-9.7 23 041-15.7 6 479-5.5 63 013-5.8 4 589-0,6 7 15610.4 28 5024.3 -3 9071.4 24 5954.7 33 834-16,8 13 521 13.9 47 355-8.0 3 913-15.5 10 08928.9 57 444-1.5 BILANS 2004 2003 29 721 6 777 22 944 8 033 19 416 59 337 7 903 -3 962 25 759 28 160 15 402 43 562 3 307 13 002 56 564 6 125 4 561 (mln PLN) AKTYWA - Detaliczne - Korporacyjne Gotówka i Banki Obligacje i papiery dłużne, rezerwy netto Inne aktywa PASYWA RAZEM AKTYWA I PASYWA Inne pasywa Kapitał własny Kredyty brutto Rezerwy na kredyty Kredyty netto - Detaliczne - Korporacyjne Depozyty i obligacje Banki Fundusz Inwestycyjny (Razem Pioneer Pekao) Razem zobowiązania (z funduszami inwestycyjnymi)

36 Dziękujemy z uwagę


Pobierz ppt "Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2004 r. DOBRY KWARTAŁ, NAJLEPSZY ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google